Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Registrační šablony pro studia započatá před rokem 2019
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Magisterské obory
Ekologická a evoluční biologie

Obor Botanika

1. rok magisterského studia (celkově 4. rok) - společné povinné předměty oboru Botanika
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi6340 Ekologie společenstev a makroekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7652 Botanický seminář III
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7701 Diplomová práce z botaniky I.
     vedoucí diplomové práce, P. Bureš, J. Danihelka, D. Dvořák, M. Fránková, V. Grulich, M. Hájek, R. Hédl, M. Horsák, P. Hrouda, M. Chytrý, J. Roleček, O. Rotreklová, P. Šmarda, K. Šumberová, L. Tichý
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška
     Š. Bilová, E. Čoupková, D. Dlabolová, M. Dudová, J. Kubrická, A. Pandavar, L. Rodriguez
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí dle zaměření své diplomové práce jeden z dvojice seminářů Bi7674 nebo Bi7662.
   • PřF:Bi7662 Geobotanický seminář III
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Seminář je povinný pro směr Ekologie rostlin.
   • PřF:Bi7674 Biosystematický seminář III
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Seminář je povinný pro směr Biosystematika rostlin.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
    
   Studentům, kteří absolvovali předmět Bi6540 nebo Bi6580 v bakalářském studiu, budou tyto předměty uznány pro magisterské studium (bez opakovaného přidělení kreditů).
   • PřF:Bi6540 Vegetace ČR
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 8:00–10:50 A31-239, M. Chytrý
    Studentům, kteří absolvovali Bi6540 v bakalářském studiu, bude tento předmět uznán pro magisterské studium (bez opakovaného přidělení kreditů).
   • PřF:Bi6580 Taxonomie rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A31-238, P. Šmarda
    Studentům, kteří absolvovali Bi6580 v bakalářském studiu, bude tento předmět uznán pro magisterské studium (bez opakovaného přidělení kreditů).
   • PřF:Bi8653 Botanický seminář IV.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/114, Z. Lososová, M. Chytrý
   • PřF:Bi8702 Diplomová práce z botaniky II.
     vedoucí diplomové práce, P. Bureš, J. Danihelka, D. Dvořák, M. Fránková, V. Grulich, M. Hájek, R. Hédl, I. Hodová, M. Horsák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová, M. Chytrý, Z. Lososová, J. Mareš, J. Roleček, O. Rotreklová, P. Šmarda, K. Šumberová, L. Tichý, D. Zelený
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí dle zaměření své diplomové práce jeden z dvojice seminářů Bi8675 nebo Bi8663.
   • PřF:Bi8663 Geobotanický seminář IV.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A32-329, Z. Lososová, M. Hájek, M. Chytrý, J. Roleček, J. Těšitel, L. Tichý
    Seminář je povinný pro směr Ekologie rostlin.
   • PřF:Bi8675 Biosystematický seminář IV.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
    Seminář je povinný pro směr Biosystematika rostlin.
2. rok magisterského studia (celkově 5. rok) - společné povinné předměty oboru Botanika
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi9654 Botanický seminář V
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi9791 Diplomová práce z botaniky III.
     vedoucí diplomové práce, P. Bureš, J. Danihelka, D. Dvořák, M. Fránková, V. Grulich, M. Hájek, R. Hédl, M. Horsák, P. Hrouda, M. Chytrý, J. Roleček, O. Rotreklová, P. Šmarda, K. Šumberová, L. Tichý
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí dle zaměření své diplomové práce jeden z dvojice seminářů Bi9676 nebo Bi9664; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   • PřF:Bi9664 Geobotanický seminář V
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Seminář je povinný pro směr Ekologie rostlin.
   • PřF:Bi9676 Biosystematický seminář V
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Seminář je povinný pro směr Biosystematika rostlin.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi0186 Magisterská státní závěrečná zkouška z Botaniky
     
   • PřF:Bi0655 Botanický seminář VI.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/114, Z. Lososová, M. Chytrý
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi0792 Diplomová práce z botaniky IV.
     práce, J. Helešic, P. Bureš, M. Hájek, I. Hodová, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová, M. Chytrý, Z. Lososová, T. Mandáková, L. Tichý
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí dle zaměření své diplomové práce jeden z dvojice seminářů Bi0677 nebo Bi0665; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   • PřF:Bi0665 Geobotanický seminář VI.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A32-329, Z. Lososová, M. Hájek, M. Chytrý, J. Roleček, J. Těšitel, L. Tichý
    Seminář je povinný pro směr Ekologie rostlin.
   • PřF:Bi0677 Biosystematický seminář VI.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
    Seminář je povinný pro směr Biosystematika rostlin.
Společné povinně volitelné a doporučené předměty oboru Botanika, 1.-2. rok magisterského studia (celkově 4.-5. rok)
 
Studenti všech tří směrů oboru Botanika zapisují během magisterského studia povinně volitelné předměty v úhrnném rozsahu alespoň 26 kreditů (mimo výše uvedené semináře).
Studenti oboru Botanika jsou též povinni během bakalářského a navazujícího magisterského studia absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení: Bi6631, Bi6661, Bi6671 a Bi6691.
Studenti směrů Biosystematika rostlin a Ekologie rostlin během magisterského studia absolvují povinně aspoň dva z předmětů Bi6631, Bi6661, Bi6671 a Bi6691.
Studenti směru Fykologie a mykologie během magisterského studia absolvují povinně jeden z předmětů Bi7530, Bi9520 a aspoň jeden z předmětů Bi6631, Bi6661, Bi6671, Bi6691.
V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi7350 (běží v podzimním semestru) nebo Bi6050 (v jarním semestru).
 • Podzimní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi3110 Vědecká prezentace v botanice a zoologii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Studentům, kteří absolvovali Bi3110 v bakalářském studiu, bude tento předmět uznán pro magisterské studium (bez opakovaného přidělení kreditů). Těmto studentům doporučujeme místo něj absolvovat doplňující předmět Bi8705 (pokud jej již nemají absolvovaný)
   • PřF:Bi7350 Statistical Dynamics of Macroecology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7350 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7530 Mykologická exkurze
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7530 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7580 Fytogeografie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7810 Dějiny botaniky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7810 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8150 Evoluční biologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8710 Ochrana přírody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9420 Vegetace a biotopy Evropy
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9420 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9510 Biomy Země
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9510 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi9520 Fykologická exkurze
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9520 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi7560 Úvod do R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8190 Vizualizace biologických dat
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8190 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8600 Vícerozměrné metody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9009 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9661 Vybrané problémy z ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9661 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi9980 Chráněná území střední Evropy
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9980 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi6050 Introduction to Biostatistics in English
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A9-316, J. Těšitel
   • PřF:Bi6631 Floristický kurs České botanické společnosti
     V. Grulich
    Předmět Bi6631 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi6661 Terénní cvičení z geobotaniky
     Z. Lososová, L. Tichý
   • PřF:Bi6671 Terénní cvičení ke květeně ČR
     V. Grulich
    Předmět Bi6671 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi6691 Zahraniční botanická exkurze
     V. Grulich, M. Chytrý
    Předmět Bi6691 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:50 A9-316, Čt 10:00–11:50 A36-225, V. Syrovátka
   • PřF:Bi7920 Zpracování biologických dat
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A32-329, S. Pekár,
   • PřF:Bi8170 Květena ČR
     V. Grulich
   • PřF:Bi8300 Příroda ve čtvrtohorách
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 9:00–10:50 A32-329, M. Horsák, J. Roleček
   • PřF:Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–11:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), O. Hájek
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi0090 Užitkové rostliny
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi0090 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi0662 Vybrané problémy z ekologie
     Y. Desdevises
    Předmět Bi0662 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi6681 Chráněná území Brna a okolí 1
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 A31-238, P. Veselý
    Předmět Bi6681 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi6682 Chráněná území Brna a okolí 2
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi6682 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi7921 Pokročilé zpracování biologických dat
     M. Brabec, S. Pekár
    Předmět Bi7921 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi8160 Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu
     J. Sychra, M. Horsák, J. Roleček, D. Dvořák, I. Malenovský
   • PřF:Bi8881 Chráněná území ČR 1
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8881 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8882 Chráněná území ČR 2
     J. Roleček
    Předmět Bi8882 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:GE031 Základy paleontologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty směru Biosystematika rostlin, 1.-2. rok magisterského studia (celkově 4.-5. rok)
 
Studenti směru Biosystematika rostlin během magisterského studia zapisují v každém semestru Biosystematický seminář a dále povinně volitelné předměty oboru Botanika v úhrnném rozsahu alespoň 26 kreditů z nabídky společných předmětů oboru Botanika a směru Biosystematika rostlin.
 • Podzimní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi5640 Biologie a ekologie mechorostů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5640 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi7180 Evoluční morfologie rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8630 Determinační praktikum krytosemenných rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9070 Ochrana fytogenofondu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9090 Evoluce vyšších rostlin pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C9025 Evoluční a srovnávací genomika rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi6590 Statistické zpracování biosystematických a taxonomických dat
     P. Šmarda
    Předmět Bi6590 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi6640 Bryologické praktikum
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–11:50 A36-225, S. Kubešová
   • PřF:Bi8350 Evoluční genomika
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 10:00–11:50 BFU, E. Kejnovský, R. Hobza
   • PřF:Bi6570 Evoluční biologie rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A31-238, F. Zedek
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi3010 Elektronová mikroskopie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 17:00–18:50 A11/306, I. Hodová
    Bi3010/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
   • PřF:Bi7550 Analýza dat v ekologii společenstev v programu R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7550 je vypisován v jarním semestru lichých let.
Předměty směru Ekologie rostlin, 1.-2. rok magisterského studia (celkově 4.-5. rok)
 
Studenti směru Ekologie rostlin během magisterského studia zapisují v každém semestru Geobotanický seminář a dále povinně volitelné předměty předměty oboru Botanika v úhrnném rozsahu alespoň alespoň 26 kreditů z nabídky společných předmětů oboru Botanika a směru Ekologie rostlin.
 • Podzimní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi5640 Biologie a ekologie mechorostů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5640 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi5650 Biologie a ekologie lišejníků
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5650 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi8175 Ekologie rašelinišť
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8175 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8179 Ekologie rašelinišť - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8179 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8185 Ekologie lesa
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8185 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi8309 Paleoekologické metody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8309 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi8630 Determinační praktikum krytosemenných rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9070 Ochrana fytogenofondu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9090 Evoluce vyšších rostlin pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9640 Determinace mechorostů pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi6640 Bryologické praktikum
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–11:50 A36-225, S. Kubešová
   • PřF:Bi7550 Analýza dat v ekologii společenstev v programu R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7550 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi8165 Ekologie mokřadů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8165 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8169 Ekologie mokřadů - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8169 je vypisován v jarním semestru sudých let.
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 11:00–12:50 A32-329, V. Grulich, M. Polášek
    Předmět Bi7007 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům
     P. Pařil, J. Sychra, L. Tichý
   • PřF:Bi7113 Management ohrožených ekosystémů
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A36-225, P. Pařil, J. Sychra, L. Tichý
Předměty směru Fykologie a mykologie, 1.-2. rok magisterského studia (celkově 4.-5. rok)
 
Studenti směru Fykologie a mykologie během magisterského studia zapisují v každém semestru Biosystematický seminář nebo Geobotanický seminář (dle zaměření své diplomové práce) a dále povinně volitelné předměty předměty oboru Botanika v úhrnném rozsahu alespoň 26 kreditů z nabídky společných předmětů oboru Botanika a směru Fykologie a mykologie.
 • Podzimní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi5650 Biologie a ekologie lišejníků
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5650 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7529 Metody mykologického výzkumu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7750 Fytopatologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7750 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9050 Evoluce řas a hub pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9050 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi9555 Diatomologie - determinační cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9555 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9560 Úvod do diatomologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9560 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi5640 Biologie a ekologie mechorostů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5640 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
 • Jarní semestr
  • Povinně volitelné předměty
   • PřF:Bi3010 Elektronová mikroskopie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 17:00–18:50 A11/306, I. Hodová
    Bi3010/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
   • PřF:Bi6590 Statistické zpracování biosystematických a taxonomických dat
     P. Šmarda
    Předmět Bi6590 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7525 Obecná mykologie
     P. Hrouda
    Předmět Bi7525 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7535 Ekologie hub
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7535 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi7539 Systematický přehled makroskopických hub
     D. Dvořák
    Předmět Bi7539 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7545 Determinace hub pro pokročilé
     D. Dvořák
   • PřF:Bi9529 Metody terénní fykologie
     B. Hutňan Chattová
   • PřF:Bi9535 Ekologie sinic a řas
     B. Hutňan Chattová
   • PřF:Bi9539 Řasy a sinice v rozmanitých limnických biotopech
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:50 Kontaktujte učitele, R. Geriš
   • PřF:Bi9540 Biotechnologie a praktické využití řas a hub
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9540 je vypisován v jarním semestru sudých let.
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 11:00–12:50 A32-329, V. Grulich, M. Polášek
    Předmět Bi7007 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7113 Management ohrožených ekosystémů
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A36-225, P. Pařil, J. Sychra, L. Tichý
   • PřF:Bi7550 Analýza dat v ekologii společenstev v programu R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7550 je vypisován v jarním semestru lichých let.

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje