Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Registrační šablony pro studia započatá před rokem 2019
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Magisterské obory

Učitelství biologie pro střední školy

Šablona i katalog předmětů jsou koncipovány jako samostatný dvouletý magisterský stupeň (I. a II. ročník, 1.-4. semestr) navazující na předchozí tříletý stupeň bakalářský (I.-III. ročník, 1.-6. semestr).

V souvislosti s novou akreditací učitelského studia a dle požadavků akreditační komise je povinnou součástí diplomových prací studentů didaktická část, v níž by mělo být deklarováno, jak může autor (a budoucí učitel) výsledky práce využít při výuce na střední škole. Tento didaktický výstup není v žádném případě podstatnou částí práce, jde skutečně jen o krátkou kapitolu v závěru práce.

Příklady didaktické součásti diplomové práce:
Práce založené na terénním výzkumu (floristická nebo faunistická studie), která zpracovává květenu nebo zvířenu konkrétního území: v rámci studovaného území lze vybrat lokalitu vhodnou k pořádání botanické nebo zoologické exkurze pro střední školy a vymyslet konkrétní pozorování, která bude učitel se studenty na této lokalitě provádět.
Práce založené na provedení a vyhodnocení experimentu: didaktickým výstupem by mohl být například návod k jednoduchému praktickému cvičení proveditelnému na střední škole, které souvisí s tématem řešeným v práci, nebo jednoduchá prezentace (srozumitelná středoškolákům), která seznamuje studenty s principem použité metody.
Práce rešeršního charakteru: zpracování studovaného tématu (nebo jeho části) do jednoduchého stručného učebního textu nebo prezentace, které čtenáře seznamují se studovaným tématem na úrovni pochopitelné pro střední školu. Povinnost zařadit do práce didaktickou část se týká studentů, kteří začali studovat v nově akreditovaných oborech, tzn. nastoupili do magisterského studia ve školním roce 2012/2013. Týká se tedy diplomových prácí obhajovaných od školního roku 2013/2014.

I. ročník (4. rok studia)

 • Podzimní semestr
   
  Student v prubehu magisterskeho studia povinne absolvuje kurzy Bi9010 Pedagogicka praxe z biologie 1 a Bi9012 Pedagogicka praxe z biologie 2.
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi3060 Obecná genetika
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
     Zapisují jen studenti, kteří předmět neabsolvovali
    • PřF:Bi4340 Biologie člověka
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7221 Didaktika biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
     Zapisují jen studenti, kteří předmět neabsolvovali
    • PřF:Bi7222 Cvičení z didaktiky biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Povinně volitelné předměty
     
    Studenti musi behem celeho studia povinne absolvovat nejmene tri povinne volitelne predmety ze spolecneho pedagogicko-psychologickeho zakladu (viz kapitola Spolecny pedagogicko-psychologicky zaklad oboru ucitelstvi predmetu pro stredni skoly) tak, aby spolecne s predmety absolvovanymi v ramci bakalarskeho studia uspesne ukoncili alespon jeden predmet z kazde skupiny (psychologicka, pedagogicka, profesni).
    Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, zapisují práci podle toho, na kterém ústavu mají práci zadánu: Bi7110EB (Ústav experimentální biologie) nebo Bi7110BZ (Ústav botaniky a zoologie); obdobně pak zapisují navazující práce v dalších semestrech.
    Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, si po dohodě s vedoucím diplomové práce zapisují oborový seminář dle zaměření své diplomové práce.
    • PřF:Bi7110BZ Diplomová práce z biologie I (ÚBZ)
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7110EB Diplomová práce z biologie I (ÚEB)
      vedoucí diplomové práce, M. Baláž, M. Barták, H. Cempírková, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, P. Hyršl, M. Kummerová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, V. Šimek, M. Vácha, A. Žákovská
    • PřF:Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1
      O. Rotreklová
     Student v průběhu magisterského studia povinně absolvovuje předměty Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1 a Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti voli s ohledem na zamereni sve diplomove prace z techto, pripadne i dalsich predmetu z nabidky MU tak, aby ziskali celkove potrebne mnozstvi kreditu.
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi3061 Praktikum z obecné genetiky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi3110 Vědecká prezentace v botanice a zoologii
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi7680 Populační ekologie živočichů
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi7930 Biologická diverzita
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7960 Fauna obratlovců ČR
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8060 Behaviorální ekologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8630 Determinační praktikum krytosemenných rostlin
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9050 Evoluce řas a hub pro pokročilé
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9090 Evoluce vyšších rostlin pro pokročilé
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9120 Ekologická vývojová biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9140 Herpetologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9610 Dendrologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
   
  Student v průběhu magisterského studia povinně absolvovuje předměty Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1 a Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi2060 Základy mikrobiologie
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–9:50 A11/306, M. Vítězová
    • PřF:Bi2060c Základy mikrobiologie - cvičení
      I. Buriánková, J. Kučerová, I. Kushkevych, A. Molíková, M. Struk
     Bi2060c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:50 A25-111, I. Kushkevych
     Bi2060c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 A25-111, M. Struk
     Bi2060c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A25-111, I. Kushkevych
     Bi2060c/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A25-111, A. Molíková
    • PřF:Bi4010 Základy molekulární biologie
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 11:00–12:50 A11/306, J. Šmarda
     Zapisují jen studenti, kteří předmět neabsolvovali
    • PřF:Bi4010c Základy molekulární biologie - cvičení
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–11:50 A11/132, R. Pantůček
    • PřF:Bi8150 Evoluční biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8380 Terénní cvičení z botaniky a zoologie
      P. Bureš, P. Hrouda, J. Procházka, O. Rotreklová, A. Konečný
   • Povinně volitelné předměty
     
    Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, si po dohodě s vedoucím diplomové práce zapisují oborový seminář dle zaměření své diplomové práce.
    • PřF:Bi8111BZ Diplomová práce z biologie II. (ÚBZ)
      vedoucí diplomové práce, J. Bojková, P. Bureš, J. Danihelka, D. Dvořák, M. Fránková, V. Grulich, I. Hodová, M. Horsák, B. Hutňan Chattová, M. Chytrý, P. Jurajda, A. Konečný, Z. Lososová, Š. Mašová, P. Pařil, O. Rotreklová, Z. Řehák, V. Syrovátka, P. Šmarda, K. Šumberová, J. Těšitel, P. Veselý
    • PřF:Bi8111EB Diplomová práce z biologie II (ÚEB)
      M. Baláž, M. Barták, H. Cempírková, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, L. Kubala, M. Kummerová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, M. Vácha, A. Žákovská
    • PřF:Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1
      O. Rotreklová
     Student musí v průběhu magisterského studia povinně absolvovat předměty Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1 a Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2
    • PřF:Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2
      O. Rotreklová
     Student musí v průběhu magisterského studia povinně absolvovat předměty Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1 a Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti voli s ohledem na zamereni sve diplomove prace z techto, pripadne i dalsich predmetu z nabidky MU tak, aby ziskali celkove potrebne mnozstvi kreditu.
    Studentům, kteří v dosavadním průběhu studia neabsolvovali předměty Bi2060 a Bi2060c (Základy mikrobiologie + cvičení), je důrazně doporučeno je absolvovat v tomto semestru.
    • PřF:Bi0090 Užitkové rostliny
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi0677 Biosystematický seminář VI.
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
    • PřF:Bi4090c Obecná mikrobiologie - cvičení
      J. Kučerová
     Bi4090c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A25-111, J. Kučerová
     Bi4090c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A25-111, J. Kučerová
     Bi4090c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 A25-111, J. Kučerová
     Bi4090c/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A25-111, J. Kučerová
     Bi4090c/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–13:50 A25-111, J. Kučerová
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi8130 Etologie
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A11/305, J. Zukal
    • PřF:Bi8430 Školní biologické pokusy
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
II. ročník (5. rok studia)
 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Povinně volitelné předměty
     
    Studenti v prubehu magisterskeho studia povinne absolvuji kurzy Bi9010 a Bi9012.
    Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, si po dohodě s vedoucím diplomové práce zapisují oborový seminář dle zaměření své diplomové práce.
    • PřF:Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1
      O. Rotreklová
    • PřF:Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2
      O. Rotreklová
    • PřF:Bi9112BZ Diplomová práce z biologie III (ÚBZ)
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9112EB Diplomová práce z biologie III (ÚEB)
      vedoucí diplomové práce, M. Baláž, M. Barták, H. Cempírková, J. Danihelka, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, M. Kummerová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, M. Vácha, A. Žákovská
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti voli s ohledem na zamereni sve diplomove prace z techto, pripadne i dalsich predmetu z nabidky MU tak, aby ziskali celkove potrebne mnozstvi kreditu.
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi7680 Populační ekologie živočichů
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi7930 Biologická diverzita
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7960 Fauna obratlovců ČR
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8060 Behaviorální ekologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8630 Determinační praktikum krytosemenných rostlin
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8710 Ochrana přírody
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9050 Evoluce řas a hub pro pokročilé
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9090 Evoluce vyšších rostlin pro pokročilé
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9120 Ekologická vývojová biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9140 Herpetologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9170 Mammaliologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi0191 Magisterská státní závěrečná zkouška z Učitelství biologie pro střední školy
      
   • Povinně volitelné ředměty
     
    Studenti v prubehu magisterskeho studia povinne absolvuji kurzy Bi9010 a Bi9012.
    Studenti, kteří vypracovávají diplomovou práci z biologie, si po dohodě s vedoucím diplomové práce zapisují oborový seminář dle zaměření své diplomové práce.
    • PřF:Bi0113BZ Diplomová práce z biologie IV. (ÚBZ)
      práce, J. Bojková, J. Divíšek, J. Helešic, I. Hodová, M. Horsák, B. Hutňan Chattová, P. Jurajda, A. Konečný, Z. Lososová, I. Malenovský, O. Rotreklová, J. Těšitel, P. Veselý
    • PřF:Bi0113EB Diplomová práce z biologie IV (ÚEB)
      práce, M. Baláž, M. Dušková, P. Hyršl, L. Kubala, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, M. Vácha, A. Žákovská
    • PřF:Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1
      O. Rotreklová
    • PřF:Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2
      O. Rotreklová
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti voli s ohledem na zamereni sve diplomove prace z techto, pripadne i dalsich predmetu z nabidky MU tak, aby ziskali celkove potrebne mnozstvi kreditu.
    • PřF:Bi0270 Ornitologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi0677 Biosystematický seminář VI.
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi7451 Biologie vodních bezobratlých
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 16:00–17:50 A32-329, J. Bojková, P. Pařil
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi8430 Školní biologické pokusy
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi9160 Ichtyologie
      P. Jurajda
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
Doporučené volitelné předměty společného základu
 
Studenti si dle vlastní volby mohou vybrat z nabídky pedagogicko-psychologických předmětů, pokud je nebo jejich ekvivalenty již neabsolvovali v předchozích letech studia.
 • Podzimní semestr (1., 3.)
  • PdF:PdSZ_SMN1 Školský management I
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PdF:PsSZ_PPP Poradenská psychol. a patopsychologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PdF:PsSZ_PPS Pedagogická psychologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PdF:PsSZ_SPPS Seminář k pedagogické psychologii
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr (2., 4.)
  • PdF:PdSZ_TMV Teorie a metodika výchovy
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • FF:PG22B41 Pedagogická diagnostika
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PdF:PsSZ_SPS Sociální psychologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PdF:PsSZ_SSPS Seminář k sociální psychologii
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Další volitelné předměty biologických oborů
 
Studenti voli s ohledem na zamereni sve diplomove prace z techto, popripade i jinych predmetu z nabidky MU tak, aby behem sveho studia dosahli pozadovany pocet kreditu. Kurz Bi7253 Ekologie ptaku je vypisovan jednou za dva roky, v podzimnim semestru sudych let. Kurz Bi9160 Ekologie ryb je vypisovan jednou za dva roky, v jarnim semestru lichych let. Kurz Bi0270 Ornitologie je vypisovan jednou za dva roky, v jarnim semestru sudych let.
 • Podzimní semestr
  • PřF:Bi4061 Biogeografie pro zoology
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi7253 Ekologie ptáků
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi7980 Aplikovaná entomologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi8060 Behaviorální ekologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi9170 Mammaliologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • PřF:Bi0270 Ornitologie
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • PřF:Bi6370 Základy humánní parazitologie
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–11:50 A11/306, Čt 9:00–11:50 A11/306, M. Gelnar
  • PřF:Bi7451 Biologie vodních bezobratlých
    Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 16:00–17:50 A32-329, J. Bojková, P. Pařil
  • PřF:Bi9160 Ichtyologie
    P. Jurajda

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje