Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia

Jarní semestr

Povinné předměty
 • PřF:Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie
   
 • PřF:Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II.
   J. Helešic, T. Bartonička, J. Bojková, M. Dávidová, I. Foitová, L. Gettová, I. Hodová, M. Honza, M. Horsák, N. Kmentová, A. Konečný, Š. Mašová, P. Pařil, S. Pekár, L. Petráková, D. Rymešová, J. Schenková, V. Syrovátka, P. Šamonil, A. Vetešníková Šimková, M. Zhai, J. Zukal, A. Žákovská
 • PřF:Bi6801 Zoologický seminář II.
   Čt 13:00–14:50 A11/114, J. Sychra, M. Horsák, S. Pekár
  Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
Povinně volitelné předměty
 • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
   Čt 16:00–17:50 A11/333, T. Bartonička, J. Bryja
 • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
   Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
 • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
   Čt 16:00–17:50 A11/234, M. Gelnar, M. Kašný
 • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
   Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
Doporučené volitelné předměty
 • PřF:Bi4115 Systém cévnatých rostlin
   Út 12:00–13:50 A32-329, V. Grulich
 • PřF:Bi6750 Základní limnologické metody
   Út 11:00–12:50 A36-225, P. Pařil
  Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
 • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
   Po 16:00–17:50 A9-316, St 11:00–12:50 A32-329, V. Syrovátka
 • PřF:Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace