Reference(s) to higher template levels:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia

Jarní semestr

Povinné předměty
 • PřF:Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie
   
 • PřF:Bi6365 Bachelor thesis of zoology II.
   J. Helešic, A. Bardůnek Valigurová, J. Bojková, I. Hodová, L. Petráková, E. Řehulková, J. Sychra, J. Zukal
 • PřF:Bi6801 Zoological seminar II
   [ the course is not offered in the term selected ]
  Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
Povinně volitelné předměty
 • PřF:Bi4001 Advances in vertebrate research (seminar)
   Mon 18. 9. to Fri 15. 12. Thu 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
 • PřF:Bi5021 Invertebrate seminar
   Mon 18. 9. to Fri 15. 12. Thu 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
 • PřF:Bi6473 Parasitological seminar
   Mon 18. 9. to Fri 15. 12. Thu 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
 • PřF:Bi7805 Hydrobiological seminary
   Mon 18. 9. to Fri 15. 12. Thu 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
Doporučené volitelné předměty
 • PřF:Bi4115 System of vascular plants
   [ the course is not offered in the term selected ]
 • PřF:Bi6750 Limnological methods
   [ the course is not offered in the term selected ]
  Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
 • PřF:Bi7540 Data analysis in community ecology
   [ the course is not offered in the term selected ]
 • PřF:Bi8762 Identification of aquatic invertebrates - practice
   [ the course is not offered in the term selected ]
  Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).

Timetable for the template | Add terms in which the course is offered

Other applications