Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Společné předměty

FILOZOFIE

 

Kurzy organizuje Katedra filozofie FF MU a jsou koncipovány jako všeobecný výklad o dějinách filozofie a základních filozofických problémech, ale také jako přednášky ke speciální problematice, kde se předpokládají základní znalosti a hlubší zájem.
Kurzy jsou vypisovány v podzimním i jarním semestru a studenti se zaregistrují vždy na začátku semestru podle svého zájmu a rozvrhových možností do jednotlivých seminárních skupin v elektronickém informačním systému. Informace o jednotlivých kurzech, vyučujících a rozvrhu jsou zveřejněny v IS.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

Studenti všech prezenčních bakalářských studijních programů a posluchači I. cyklu magisterského studia Psychologie jsou povinni absolvovat kurz filozofie zakončený zkouškou. Povinný kurz Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů se nevztahuje na:
a) posluchače jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Filozofie - zde povinné 4 kredity posluchači získají v rámci povinných kurzů Úvod do psychologie nebo Úvod do sociologie
b) posluchače jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oborů Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství a Estetika, kteří mají povinný dvousemestrální kurz filozofie zakončený zkouškou zařazen do studijních plánů oborového studia.

 

Podzimní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. KrobJ. Brázdil, Z. Jastrzembská, D. Pichová, J. Svoboda, D. Špelda zk 2/0/04
PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. KrobR. Bělohrad zk 0/2/04 Určeno pouze pro studenty mateřských oborů

Jarní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. KrobJ. Brázdil, Z. Jastrzembská, D. Pichová, J. Svoboda, D. Špelda zk 2/0/04
PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. KrobR. Bělohrad zk 0/2/04 Určeno pouze pro studenty mateřských oborů

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 
Určeno pouze pro studenty těch oborů, jejichž studijní plány absolvování předmětu PHK0001 vyžadují.

Podzimní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. KrobJ. Petrželka zk 2/0/04

Jarní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. KrobJ. Petrželka zk 2/0/04

VÝUKA CELOUNIVERZITNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA MU
 

Informace o principech TV na MU: Student - Předměty TV

Informace Centra univerzitního sportu: http://www.fsps.muni.cz/cus/

Pozor: zapsat lze pouze jeden předmět sportovních aktivit s pravidelnou docházkou a jeden výcvikový kurz.

Zaregistrujete-li si více, bude vaše registrace problémová a nebude vám potvrzen žádný předmět.

Předměty povinné a volitelné TV si lze zaregistrovat v šabloně FSpS.


MINIMÁLNÍ JAZYKOVÁ KOMPETENCE

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 
Podmínkou přistoupení k bakalářské zkoušce je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v jednom z jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština.
 • Studentovi/studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom/adekvátní doklad o složení některé z jazykových zkoušek mimo FF na úrovni B2 a výše podle Evropského referenčního rámce pro jazyky nebo
 • Student/studentka absolvuje dvou semestrální předmět „Cizí jazyk pro akademické účely“ - první semestr je definován jako volitelný a je ukončen zápočtem, druhý semestr je povinný a je ukončen zkouškou.

Výuku a zkoušení zajišťuje oddělení Centra jazykového vzdělávání na FF Je očekávána adekvátní vstupní znalost cizího jazyka (na středoškolské úrovni nebo odpovídající znalosti získané na základě jiné formy studia příslušného jazyka).

Výstupní úroveň kurzů CJV ukončených zkouškou je B2 podle Evropského referenčního rámce.

Studenti FF se zaregistrují v IS přes studijní katalog předmětů filozofické fakulty pod kódem CJV% (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština) ve stanoveném registračním období.

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová SkupeňováJ. Lennon, I. Malovičová, A. Mokra, A. Pandavar, T. Průdek, Š. Roušavá, A. Suchomelová-Polomska, K. Svídová, M. Šindelářová Skupeňová zk 0/2/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(P)) || (obor(MUSFF)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA)) && (!NOW(CJVA2U)) && (!CJVA2U) && (!NOW(cjva2p)) && (!cjva2p)
CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II L. VáclavíkL. Václavík zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(FJ))) || (obor(MUSFF))
CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (forma(P)) || (obor(MUSFF)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU)))
CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU))) || (obor(MUSFF))
CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/2/04 !obor(SJ)

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVAEA Angličtina autonomně M. Šindelářová SkupeňováM. Šindelářová Skupeňová, E. Trumpešová - Rudolfová z 0/0/0 50 hodin / semestr.2
CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině A. Suchomelová-PolomskaA. Suchomelová-Polomska z 0/2/02
CJVAIK Interkulturní komunikace
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
L. Zouhar LudvíkováJ. Lennon, L. Zouhar Ludvíková z 0/2/02
CJVALI Angličtina - Práce s literárními texty K. SvídováK. Svídová z 0/2/02
CJVAPD Prezentační dovednosti v angličtině Š. RoušaváŠ. Roušavá z 0/2/02
CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
L. Zouhar LudvíkováL. Zouhar Ludvíková z 0/2/02 (fakulta(1421)) && (typ_studia(MN)) && (forma(P)) && 1441:ADAPT_AJ
CJVAPS Akademické psaní v angličtině J. LennonJ. Lennon, A. Pandavar z 0/2/02
CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí A. MokraA. Mokra z 0/2/02
CJVAVC Videokonference v anglickém jazyce M. Šindelářová SkupeňováM. Šindelářová Skupeňová z 0/2/02
CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I Š. RoušaváI. Malovičová, A. Mokra, Š. Roušavá, A. Suchomelová-Polomska, K. Svídová z 0/2/02 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(B)) && (forma(P)) || (obor(MUSFF)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA)) && (!NOW(cjva1p)))
CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí D. VeškrnováD. Veškrnová z 0/2/02
CJVF1B Francouzský jazyk pro akademické účely I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
K. SedláčkováK. Sedláčková z 0/2/02
CJVNGR Gramatické jevy v odborné a akademické němčině J. VyorálkováJ. Vyorálková z 0/2/02 (forma(P)) && (!obor(NJ) && !obor(NJU) && !obor(PNJ))
CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí J. VyorálkováJ. Vyorálková z 0/2/02
CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I J. VyorálkováP. Chládková, E. Šrámková, D. Vincze, J. Vyorálková z 0/2/02 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(B)) && (forma(P)) && (!obor(NJ))) || (obor(MUSFF))
CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I M. ŠevečkováM. Ševečková z 0/2/02
CJVSAV Španělština pro nácvik poslechu - audio a videonahrávky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho, A. Simbartlová, J. Žváčková - 0/0/0 on line kurz bez výuky.0
CJVSEO Mluvený projev ve španělštině J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)
CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)
CJVRGR Gramatické jevy v odborné a akademické ruštině M. ŠevečkováM. Ševečková z 0/2/02
CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)
CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí I J. ŽváčkováJ. Žváčková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/02 forma(P) && !obor(SJ)

Uznávání jazyků
 

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), a to na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni B2 podle SERR 
 • uznat lze pouze zkoušky nebo certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící nebo neodpovídající část zkoušky může být po individuální konzultaci přezkoušena) 
 • uznat nelze zkoušky a certifikáty starší 3 let (u starších zkoušek a certifikátů může být znalost jazyka přezkoušena)
 • zkoušky a certifikáty z neuniverzitního prostředí, jazyka pro specifické účely apod. budou individuálně posouzeny, příp. přezkoušeny
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni C1 podle SERR
 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A 
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení stanoveno přezkoušením 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M) K. SvídováK. Svídová zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && souhlas
CJVF2U Uznání francouzského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVF2B,CJVF2M) L. VáclavíkL. Václavík zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(FJ) && !obor(PFJ) && !obor(FJU)) && souhlas
CJVN2U Uznání německého jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVN2B,CJVN2M) J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU)) && souhlas
CJVR2U Uznání ruského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVR2BM) M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU)) && souhlas
CJVS2U Uznání španělského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVS2B,CJVS2M) J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421) || fakulta(1423)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(SJ)) && souhlas

MAGISTERSKÉ STUDIUM
 
Podmínkou přistoupení k magisterské zkoušce je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v jednom z jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština.
 • Studentovi/studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom/adekvátní doklad o složení některé z jazykových zkoušek mimo FF na úrovni B2 a výše podle Evropského referenčního rámce pro jazyky nebo
 • Studentovi/studentce je zkouška uznána z předchozího bakalářského studia, kterou vykonal/a v rámci CJV MU nebo
 • Student/studentka absolvuje dvou semestrální předmět „Cizí jazyk pro akademické účely“ - první semestr je definován jako volitelný a je ukončen zápočtem, druhý semestr je povinný a je ukončen zkouškou.
Výuku a zkoušení zajišťuje oddělení Centra jazykového vzdělávání na FF. Je očekávána adekvátní vstupní znalost cizího jazyka (na středoškolské úrovni nebo odpovídající znalosti získané na základě jiné formy studia příslušného jazyka).

Výstupní úroveň kurzů CJV ukončených zkouškou je B2 podle Evropského referenčního rámce.

Studenti FF se zaregistrují v IS přes studijní katalog předmětů filozofické fakulty pod kódem CJV% (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština) ve stanoveném registračním období.

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II M. Šindelářová SkupeňováA. Mokra, A. Pandavar, K. Svídová, M. Šindelářová Skupeňová zk 0/2/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(P)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA)) && (!NOWANY(cjva2p))
CJVF2M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely II L. VáclavíkL. Václavík zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(MN)) && (!obor(FJ) && !obor(PFJ) && !obor(FJU))) || (obor(MUSFF))
CJVN2M Německý jazyk pro akademické a odborné účely II J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (forma(P)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU)))
CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU))) || (obor(MUSFF))
CJVS2M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely II J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/2/04 !obor(SJ)

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVAEA Angličtina autonomně M. Šindelářová SkupeňováM. Šindelářová Skupeňová, E. Trumpešová - Rudolfová z 0/0/0 50 hodin / semestr.2
CJVAGR Gramatické jevy v odborné a akademické angličtině A. Suchomelová-PolomskaA. Suchomelová-Polomska z 0/2/02
CJVAIK Interkulturní komunikace
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
L. Zouhar LudvíkováJ. Lennon, L. Zouhar Ludvíková z 0/2/02
CJVALI Angličtina - Práce s literárními texty K. SvídováK. Svídová z 0/2/02
CJVAPD Prezentační dovednosti v angličtině Š. RoušaváŠ. Roušavá z 0/2/02
CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
L. Zouhar LudvíkováL. Zouhar Ludvíková z 0/2/02 (fakulta(1421)) && (typ_studia(MN)) && (forma(P)) && 1441:ADAPT_AJ
CJVAPS Akademické psaní v angličtině J. LennonJ. Lennon, A. Pandavar z 0/2/02
CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí A. MokraA. Mokra z 0/2/02
CJVAVC Videokonference v anglickém jazyce M. Šindelářová SkupeňováM. Šindelářová Skupeňová z 0/2/02
CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I A. PandavarK. Svídová, M. Šindelářová Skupeňová z 0/2/02 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(MN)) && (forma(P)) || (obor(MUSFF)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && (!NOW(cjva1p)))
CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí D. VeškrnováD. Veškrnová z 0/2/02
CJVF1M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
K. SedláčkováK. Sedláčková z 0/2/02
CJVNGR Gramatické jevy v odborné a akademické němčině J. VyorálkováJ. Vyorálková z 0/2/02 (forma(P)) && (!obor(NJ) && !obor(NJU) && !obor(PNJ))
CJVNST Němčina pro studium a stáže v zahraničí J. VyorálkováJ. Vyorálková z 0/2/02
CJVN1M Německý jazyk pro akademické a odborné účely I J. VyorálkováJ. Vyorálková z 0/2/02 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(MN)) && (forma(P)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU))) || (obor(MUSFF))
CJVRGR Gramatické jevy v odborné a akademické ruštině M. ŠevečkováM. Ševečková z 0/2/02
CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I M. ŠevečkováM. Ševečková z 0/2/02
CJVSEO Mluvený projev ve španělštině J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)
CJVSGR Gramatické jevy v odborné a akademické španělštině J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)
CJVS1M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely I J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)
CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí I J. ŽváčkováJ. Žváčková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/02 forma(P) && !obor(SJ)

Uznávání jazyků
 

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), a to na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni B2 podle SERR 
 • uznat lze pouze zkoušky nebo certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící nebo neodpovídající část zkoušky může být po individuální konzultaci přezkoušena) 
 • uznat nelze zkoušky a certifikáty starší 3 let (u starších zkoušek a certifikátů může být znalost jazyka přezkoušena)
 • zkoušky a certifikáty z neuniverzitního prostředí, jazyka pro specifické účely apod. budou individuálně posouzeny, příp. přezkoušeny
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni C1 podle SERR
 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A 
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení stanoveno přezkoušením 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M) K. SvídováK. Svídová zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && souhlas
CJVF2U Uznání francouzského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVF2B,CJVF2M) L. VáclavíkL. Václavík zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(FJ) && !obor(PFJ) && !obor(FJU)) && souhlas
CJVN2U Uznání německého jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVN2B,CJVN2M) J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU)) && souhlas
CJVR2U Uznání ruského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVR2BM) M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU)) && souhlas
CJVS2U Uznání španělského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVS2B,CJVS2M) J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421) || fakulta(1423)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(SJ)) && souhlas

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

Podmínkou přistoupení k bakalářské zkoušce je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia v jednom z jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština.

 • Studentovi/studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom/adekvátní doklad o složení některé z jazykových zkoušek mimo FF na úrovni B2 a výše podle Evropského referenčního rámce pro jazyky nebo
 • Student/studentka absolvuje dvou semestrální předmět „Cizí jazyk pro akademické účely“ - první semestr je definován jako volitelný a je ukončen zápočtem, druhý semestr je povinný a je ukončen zkouškou.

Výuku a zkoušení zajišťuje oddělení Centra jazykového vzdělávání na FF
Je očekávána adekvátní vstupní znalost cizího jazyka (na středoškolské úrovni nebo odpovídající znalosti získané na základě jiné formy studia příslušného jazyka). Výstupní úroveň kurzů CJV ukončených zkouškou je B2 podle Evropského referenčního rámce.
Studenti FF se zaregistrují v IS přes studijní katalog předmětů filozofické fakulty pod kódem CJV% (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština) ve stanoveném registračním období.

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II K. SvídováJ. Lennon, I. Malovičová, A. Mokra, A. Pandavar, Š. Roušavá, A. Suchomelová-Polomska, K. Svídová, M. Šindelářová Skupeňová zk 0/0/0 individuální konzultace.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && !NOWANY(cjva2U, cjva2b, cjva2m) && (!CJVA2U) && (!cjva2b) && (!cjva2m)
CJVF2B Francouzský jazyk pro akademické účely II L. VáclavíkL. Václavík zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(FJ))) || (obor(MUSFF))
cjvn2p Německý jazyk pro akademické účely II - kombinované studium J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/0 individuální konzultace.4 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU))) || (obor(MUSFF))
CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU))) || (obor(MUSFF))
CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/2/04 !obor(SJ)

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
cjva1p Online anglický jazyk pro akademické účely I Š. RoušaváI. Malovičová, A. Mokra, Š. Roušavá, K. Svídová z 0/0/0 individuální konzultace.2 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && ((!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && (!NOWANY(cjva1b, cjva1m) && (!cjva1b) && (!cjva1m))) || (obor(MUSFF)))
CJVF1B Francouzský jazyk pro akademické účely I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
K. SedláčkováK. Sedláčková z 0/2/02
cjvn1p Německý jazyk pro akademické účely I - kombinované studium J. VyorálkováP. Chládková, J. Vyorálková z 0/0/0 individuální konzultace.2 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU))) || (obor(MUSFF))
CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I M. ŠevečkováM. Ševečková z 0/2/02
CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)

Uznávání jazyků
 

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), a to na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni B2 podle SERR 
 • uznat lze pouze zkoušky nebo certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící nebo neodpovídající část zkoušky může být po individuální konzultaci přezkoušena) 
 • uznat nelze zkoušky a certifikáty starší 3 let (u starších zkoušek a certifikátů může být znalost jazyka přezkoušena)
 • zkoušky a certifikáty z neuniverzitního prostředí, jazyka pro specifické účely apod. budou individuálně posouzeny, příp. přezkoušeny
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni C1 podle SERR
 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A 
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení stanoveno přezkoušením 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M) K. SvídováK. Svídová zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && souhlas
CJVF2U Uznání francouzského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVF2B,CJVF2M) L. VáclavíkL. Václavík zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(FJ) && !obor(PFJ) && !obor(FJU)) && souhlas
CJVN2U Uznání německého jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVN2B,CJVN2M) J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU)) && souhlas
CJVR2U Uznání ruského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVR2BM) M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU)) && souhlas
CJVS2U Uznání španělského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVS2B,CJVS2M) J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421) || fakulta(1423)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(SJ)) && souhlas

MAGISTERSKÉ STUDIUM
 

Podmínkou přistoupení k magisterské zkoušce je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia v jednom z jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština.

 • Studentovi/studentce je přitom buď uznán odpovídající certifikát/diplom/adekvátní doklad o složení některé z jazykových zkoušek mimo FF na úrovni B2 a výše podle Evropského referenčního rámce pro jazyky nebo
 • Studentovi/studentce je zkouška uznána z předchozího bakalářského studia, kterou vykonal/a v rámci CJV MU nebo
 • Student/studentka absolvuje dvou semestrální předmět „Cizí jazyk pro akademické účely“ - první semestr je definován jako volitelný a je ukončen zápočtem, druhý semestr je povinný a je ukončen zkouškou.

Výuku a zkoušení zajišťuje oddělení Centra jazykového vzdělávání na FF.
Je očekávána adekvátní vstupní znalost cizího jazyka (na středoškolské úrovni nebo odpovídající znalosti získané na základě jiné formy studia příslušného jazyka). Výstupní úroveň kurzů CJV ukončených zkouškou je B2 podle Evropského referenčního rámce.
Studenti FF se zaregistrují v IS přes studijní katalog předmětů filozofické fakulty pod kódem CJV% (angličtina, němčina, španělština, francouzština nebo ruština) ve stanoveném registračním období.

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
cjva2p Online anglický jazyk pro akademické účely II K. SvídováJ. Lennon, I. Malovičová, A. Mokra, A. Pandavar, Š. Roušavá, A. Suchomelová-Polomska, K. Svídová, M. Šindelářová Skupeňová zk 0/0/0 individuální konzultace.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && !NOWANY(cjva2U, cjva2b, cjva2m) && (!CJVA2U) && (!cjva2b) && (!cjva2m)
CJVF2M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely II L. VáclavíkL. Václavík zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(MN)) && (!obor(FJ) && !obor(PFJ) && !obor(FJU))) || (obor(MUSFF))
cjvn2p Německý jazyk pro akademické účely II - kombinované studium J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/0 individuální konzultace.4 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU))) || (obor(MUSFF))
CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/2/04 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU))) || (obor(MUSFF))
CJVS2M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely II J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/2/04 !obor(SJ)

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
cjva1p Online anglický jazyk pro akademické účely I Š. RoušaváI. Malovičová, A. Mokra, Š. Roušavá, K. Svídová z 0/0/0 individuální konzultace.2 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && ((!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && (!NOWANY(cjva1b, cjva1m) && (!cjva1b) && (!cjva1m))) || (obor(MUSFF)))
CJVF1M Francouzský jazyk pro akademické a odborné účely I
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
K. SedláčkováK. Sedláčková z 0/2/02
cjvn1p Německý jazyk pro akademické účely I - kombinované studium J. VyorálkováP. Chládková, J. Vyorálková z 0/0/0 individuální konzultace.2 ((fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (forma(K)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU))) || (obor(MUSFF))
CJVR1BM Ruský jazyk pro akademické účely I M. ŠevečkováM. Ševečková z 0/2/02
CJVS1M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely I J. ŽváčkováJ. Žváčková z 0/2/02 !obor(SJ)

Uznávání jazyků
 

Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), a to na základě jazykového certifikátu nebo studia na jiné VŠ.
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni B2 podle SERR 
 • uznat lze pouze zkoušky nebo certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící nebo neodpovídající část zkoušky může být po individuální konzultaci přezkoušena) 
 • uznat nelze zkoušky a certifikáty starší 3 let (u starších zkoušek a certifikátů může být znalost jazyka přezkoušena)
 • zkoušky a certifikáty z neuniverzitního prostředí, jazyka pro specifické účely apod. budou individuálně posouzeny, příp. přezkoušeny
 1. zkoušky a certifikáty na úrovni C1 podle SERR
 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A 
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení stanoveno přezkoušením 

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M) K. SvídováK. Svídová zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(AJU) && !obor(PAJ)) && souhlas
CJVF2U Uznání francouzského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVF2B,CJVF2M) L. VáclavíkL. Václavík zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(FJ) && !obor(PFJ) && !obor(FJU)) && souhlas
CJVN2U Uznání německého jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVN2B,CJVN2M) J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(NJ) && !obor(PNJ) && !obor(NJU)) && souhlas
CJVR2U Uznání ruského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVR2BM) M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(RJ) && !obor(RJFP) && !obor(PRJ) && !obor(RJU)) && souhlas
CJVS2U Uznání španělského jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVS2B,CJVS2M) J. ŽváčkováJ. Žváčková zk 0/0/0 bez výuky.4 (fakulta(1421) || fakulta(1423)) && (typ_studia(BMN)) && (!obor(SJ)) && souhlas

UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (Pedagogicko-psychologický blok)
 

Pedagogicko-psychologická a obecně didaktická část učitelského studia je realizována společně pro celou fakultu a je dělena na čtyři základní oblasti:

1. informačně motivační oblast se uskutečňuje v bakalářském cyklu (viz níže) a obsahuje volitelný předmět UZB007 Kompendium pro učitele.

2. oblast zaměřená na pedagogickou a školskou problematiku je součástí navazujícího magisterského cyklu a obsahuje povinné předměty UZB002 Školní pedagogika, UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika;

3. oblast psychologická je součástí navazujícího magisterského cyklu a obsahuje povinné předměty UZB001 Psychologie pro učitele I, UZB004 Psychologie pro učitele II;

4. oblast obecně didaktická je součástí navazujícího magisterského cyklu a obsahuje povinný předmět UZB003 Školní didaktika.


Bakalářské studium

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
UZB007 Kompendium pro učitele P. NovotnýK. Brücknerová, B. Lazarová, I. Procházková, M. Rabušicová, M. Sedláček, Z. Šalamounová, R. Švaříček zk 1/1/04

Navazující magisterské studium

Podzimní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýI. Procházková, K. Brücknerová, K. Korcová, J. Navrátilová, Z. Šalamounová zk 1/1/04

Jarní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýJ. Zounek, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/1/04 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/1/04

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST (Doplňující pedagogické studium)
 

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání tvoří relativně samostatný celek a je určeno výhradně pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů, případně pro posluchače těch neučitelských magisterských oborů, které nejsou akreditovány v studijním programu Učitelství pro střední školy a nerealizují proto magisterské učitelské studium.

Studium zahrnuje oborově předmětovou část studia, pedagogický a psychologický základ práce učitele a praktickou část.

Pedagogicko-psychologické disciplíny studenti zapisují na Ústavu pedagogických věd, který je garantem studia, předmětové didaktiky (metodiky) zapisují na příslušných odborných ústavech a katedrách.

Součástí studijního programu jsou pedagogické praxe na školách. Za úhradu nákladů za pedagogickou praxi je stanovena částka Kč 1000,- za jeden aprobační předmět.

Poplatek za studium pro absolventy mgr. studia činí:

 • Kč 20800,- za jeden aprobační předmět
 • Kč 29300,- za dva aprobační předměty
 • Kč 37800,- za tři aprobační předměty

Posluchači neučitelských magisterských oborů, které nerealizují učitelské studium, hradí pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky:

 • Kč 1000,- za jeden aprobační předmět
 • Kč 1100,- za dva aprobační předměty
 • Kč 1200,- za tři aprobační předměty
 • a poplatek za pedagogickou praxi

Poznámka:
Je vhodné, aby kurz Pedagogika předcházel před kurzem Obecná didaktika. Po vykonání závěrečné zkoušky z vybraných okruhů pedagogicko-psychologického základu a jednotlivých metodik vyučovacích předmětů a obhajobě závěrečné práce (prakticky zaměřené), student získá osvědčení o učitelské způsobilosti.

kód  Kurz
DPS001 Psychologie pro učitele I
DPS002 Školní pedagogika
DPS003 Školní didaktika
DPS004 Psychologie pro učitele II
DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
  Didaktika předmětu I
  Didaktika předmětu II
  Pedagogická praxe

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ústavu pedagogických věd:

http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps/

 


kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
DPS001 Psychologie pro učitele P. NovotnýZ. Stránská z 0/0/0 blokově.4
DPS002 Školní pedagogika P. NovotnýZ. Šalamounová, I. Procházková, M. Sedláček, R. Švaříček zk 0/0/0 blokově.5
DPS003 Školní didaktika P. NovotnýR. Švaříček, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 0/0/0 blokově.5 DPS002 || UZB002
DPS004 Psychologie pro učitele P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 0/0 blokově.5 DPS001
DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
P. NovotnýB. Lazarová, V. Čiháček, L. Hloušková zk 0/0/0 blokově.5

KURZ SPRÁVNÉHO PSANÍ PRO NEBOHEMISTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, J. Machura, K. Najbrtová, H. Žižková z 0/2/03

Němčina pro negermanisty - volitelný kurz

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NJII_7298 Němčina pro negermanisty II
nevypisuje se v daném semestru: jaro 2019 ]
A. EskisanA. Eskisan k 0/13 NJII_7285