česky

Změnit fakultu
Filozofická fakulta
Změnit období
podzim 2014 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium
Informační studia a knihovnictví

CŽV: Studium celých akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU
 

Termín podání přihlášky

Elektronickou přihlášku je možné podat od 1. 4. 2014 do 31. 7. 2014.

Termín zahájení

září 2014 – termín bude upřesněn
 

Přijatí uchazeči budou pozváni k zápisu v první polovině září. Úhrada za studium bude možná až po zápise ke studiu.

Podmínky přijetí

 • podání přihlášky
 • ukončená SŠ
 • limit: 10

Cena

Cena za kredit: 600,- Kč
Denní studium celkem: 42 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.200,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru
Kombinované studium celkem: 42 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.200,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru


INFORMACE O OBORU
 

Obor Informační studia a knihovnictví je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto oboru na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného oboru, může být přijat do řádného prezenčního nebo kombinovaného studia tohoto oboru a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Předměty tohoto oboru jsou nabízeny také samostatně v rámci celoživotního vzdělávání pro další studijní obory v rámci Filozofické fakulty MU (více informací o této formě vzdělávání).

Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu (chce-li uznat absolvované předměty prvního ročníku studia) musí absolvovat všechny předměty uvedené ve studijním plánu pro CŽV.

Realizace studia

Program lze realizovat v rámci prezenčního a kombinovaného studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce. Kombinované studium, je vyučováno ve speciálních konzultačních blocích, které se konají vždy v pátek 4x za semestr. Přesné termíny jsou zveřejňovány na začátku každého semestru.)

Předměty v CŽV

podzimní semestr

 • VIKBA01 Informační věda 1  M. Lorenz zk  4 kredity 
 • VIKBA02 Informační fondy a služby P. Škyřík  zk 5 kreditů
 • VIKBA03 Informační prameny v kulturním kontextu J. Kudrnáč zk  4 kredity 
 • VIKBA04 Metody knihovnické práce  M. Krčál zk 4 kredity
 • VIKBA05 Počítačová gramotnost J. Kříž zk 4 kredity
   

jarní semestr

 • VIKBA06 Informační věda 2 M. Lorenz zk 5 kreditů
 • VIKBA07 Nástroje a možnosti Internetu P. Škyřík  zk 5 kreditů  
 • VIKBA28 Úvod do studia médií V. Kouřil k 4 kredity
 • VIKBA30 Psaní odborných textů  I. Zadražilová k 4 kredity 
 • VIK_PoZ Postupová zkouška M. Lorenz, P. Škyřík PZk  3 kredity
   

 

Rámcové podmínky studia

Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru.
 3. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/).

Prezenční forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 42 kreditů typu povinných předmětů.
Celkem: 42 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.200,- Kč

Kombinovaná forma

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 42 kreditů typu povinných předmětů.
Celkem: 42 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.200,- Kč

Efekt studia

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky oboru
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního programu v předepsané struktuře a zisk příslušného počtu kreditů.
  • Studijní průměr za dva semestry do 1,5.
  • Vykonání postupové zkoušky s hodnocením nejhůře stupněm C.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka1: O přijetí rozhoduje děkan na základě vyjádření ústavu.
   • Poznámka2: V případě přijetí k řádnému prezenčnímu studiu se na základě písemné žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu pro absolventy kompletního programu a do výše až 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia pro absolventy výběrového programu (tj. studium jednotlivých předmětů), což umožňuje flexibilnější způsob dalšího studia.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky http://kisk.phil.muni.cz získáte bližší informace o Kabinetu informačních studií a knihovnictví.
 2. Na adrese http://is.muni.cz/predmety/katalog.pl?fak=1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 3. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Kateřinu Řičánkovou (tel. 549 49 42 16, e-mail: katerina.ricankova@phil.muni.cz)

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách: http://kisk.phil.muni.cz.

Další důležité odkazy:

http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

 


 


PREZENČNÍ FORMA
 

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání získat 42 kreditů typu povinných předmětů.

Celkem: 42 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.200,- Kč


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
VIKBA01 Informační věda 1 P. ŠkyříkM. Lorenz zk 2/0/04
VIKBA02 Informační fondy a služby P. ŠkyříkP. Škyřík zk 1/1/05
VIKBA03 Informační prameny v kulturním kontextu P. ŠkyříkJ. Kudrnáč zk 1/1/04
VIKBA04 Metody knihovnické práce P. ŠkyříkM. Krčál zk 1/1/04
VIKBA05 Počítačová gramotnost P. ŠkyříkJ. Kříž zk 0/2/04

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
VIKBA06 Informační věda 2 P. ŠkyříkM. Lorenz zk 2/0/05 VIKBA01
VIKBA07 Nástroje a možnosti Internetu P. ŠkyříkP. Škyřík zk 1/1/05
VIKBA28 Úvod do studia médií P. ŠkyříkV. Kouřil k 1/1/04
VIKBA30 Psaní odborných textů P. ŠkyříkI. Zadražilová k 2/0/04 NOW(VIK_PoZ)
VIK_PoZ Postupová zkouška P. ŠkyříkM. Lorenz, P. Škyřík, I. Zadražilová PZk 0/0/03 VIKBA02 && VIKBA01

KOMBINOVANÁ FORMA
 

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání získat 42 kreditů typu povinných předmětů.

Celkem: 42 kreditů x 600,- Kč, tj. 25.200,- Kč


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
VIKBA01 Informační věda 1 P. ŠkyříkM. Lorenz zk 2/0/04
VIKBA02 Informační fondy a služby P. ŠkyříkP. Škyřík zk 1/1/05
VIKBA03 Informační prameny v kulturním kontextu P. ŠkyříkJ. Kudrnáč zk 1/1/04
VIKBA04 Metody knihovnické práce P. ŠkyříkM. Krčál zk 1/1/04
VIKBA05 Počítačová gramotnost P. ŠkyříkJ. Kříž zk 0/2/04

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
VIKBA06 Informační věda 2 P. ŠkyříkM. Lorenz zk 2/0/05 VIKBA01
VIKBA07 Nástroje a možnosti Internetu P. ŠkyříkP. Škyřík zk 1/1/05
VIKBA28 Úvod do studia médií P. ŠkyříkV. Kouřil k 1/1/04
VIKBA30 Psaní odborných textů P. ŠkyříkI. Zadražilová k 2/0/04 NOW(VIK_PoZ)
VIK_PoZ Postupová zkouška P. ŠkyříkM. Lorenz, P. Škyřík, I. Zadražilová PZk 0/0/03 VIKBA02 && VIKBA01


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 07:18, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému