česky

Změnit fakultu
Filozofická fakulta
Změnit období
−1 | podzim 2015 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Německý jazyk a literatura

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu
 

(imatrikulační ročník 2006 a následující)

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Úspěšné absolvování tříletého jednooborového bakalářského studia zakládá možnost dalšího studia, a to buď dvouletého navazujícího magisterského studia dvouoborového nebo dvouletého navazujícího magisterského studia jednooborového. Tříleté jednooborové bakalářské studium je organizováno na základě kreditního systému. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.

Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:

1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.

2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl minimálně 20 kreditů.

3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Závazná posloupnost jednotlivých přednášek či seminářů je v obou cyklech dána římskými číslicemi (uvedenými za názvem) přednášky a semináře - pokud takto označeny nejsou, mohou být absolvovány v libovolném pořadí, popř. současně.

Studium je rozvrženo do 6 semestrů a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Aby se student mohl přihlásit k této zkoušce, která je předepsána na konec studijního cyklu, tj. 6. semestru, musí získat celkem:
180 kreditů, a to

 • 93 kreditů z povinných předmětů (kredity A)
  Zde jsou již zahrnuty povinné kredity za tělocvik a filozofii (6 kreditů) a cizí jazyk (4 kredity). V rámci povinných předmětů má student na výběr, zda bude absolvovat dva semestry latiny a dva semestry švédštiny (LJSPFF, LJSPFF_2, NJII_642, NJII_651), nebo 4 semestry švédštiny (NJII_642, NJII_651, NJII_643, NJII_655), aniž by musel absolvovat latinu.
 • 0 kreditů za diplomovou bakalářskou práci (kredity A)
 • 15 kreditů za seminář k diplomové bakalářské práci (možno absolvovat v jakémkoli semestru posledního roku studia)
 • do celkového počtu 180 kreditů zbývá 72 kreditů. Z těchto 72 kreditů je třeba získat 20 kreditů z volitelných předmětů ústavu germanistiky (jako kredity B), zbytek (tj. 52) z ostatních předmětů FF.
Imatrikulační ročník 2016 a následující

Studium je rozvrženo do 6 semestrů a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Aby se student mohl přihlásit k této zkoušce, která je předepsána na konec studijního cyklu, tj. 6. semestru, musí získat celkem:
180 kreditů, a to

 • 93 kreditů z povinných předmětů (kredity A)
  Zde jsou již zahrnuty povinné kredity za tělocvik a filozofii (6 kreditů) a cizí jazyk (4 kredity). V rámci povinných předmětů má student na výběr, zda bude absolvovat dva semestry latiny a dva semestry švédštiny (LJSPFF, LJSPFF_2, NJII_642, NJII_651), nebo 4 semestry švédštiny (NJII_642, NJII_651, NJII_643, NJII_655), aniž by musel absolvovat latinu.
 • 0 kreditů za diplomovou bakalářskou práci (kredity A)
 • 15 kreditů za seminář k diplomové bakalářské práci (možno absolvovat v jakémkoli semestru posledního roku studia)
 • do celkového počtu 180 kreditů zbývá 72 kreditů. Z těchto 72 kreditů je třeba získat 50 kreditů z volitelných předmětů ústavu germanistiky (jako kredity B se počítají bakalářské předměty s kodem NJ a SKANS), zbytek (tj. 22) z ostatních předmětů FF.
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
KRBcA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I I. RadováN. Gachallová, N. Jašková, Z. Lukšová, L. Mazalová, J. Mikulová, P. Mutlová, M. Okáčová, J. Slíva, P. Ševčík, T. Ševčíková, A. Žáková z 0/2/02 (plus ukončení) (!LJBcA01) && (!LJSPFF) && (!ROMIB001) && (!CJV09) && !NOWANY(LJBcA01, LJSPFF, ROMIB001, CJV09)
NJII_642 Švédština pro jednooborové bakaláře němčiny A. KempeA. Kempe, E. Straková z 0/22 !NJII_641
NJI_01 Sprachübungen und Landeskunde I/1 J. MaláV. Brom, K. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, A. Urválek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/04
NJI_03 Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Z. MasaříkV. Brom, A. Halasová, Z. Masařík k 1/1/03
NJI_04 Einführung in die Literatur J. MunzarJ. Munzar zk 1/1/03
NJI_169 Übungen zur Phraseologie J. MaláJ. Malá z 0/12
OJ103a Obecná fonetika a fonologie pro germanisty T. HoskovecA. Bičan zk 1/0/02

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
KRBcA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II I. RadováN. Gachallová, Z. Lukšová, J. Mikulová, P. Mutlová, A. Salayová, J. Slíva, P. Ševčík, T. Ševčíková, A. Žáková k 0/2/02 (plus 1 za k) (KRBcA07) && (!LJBcA02) && (!LJBcA02a) && !obor(LJ) && !NOWANY(LJBcA02, ROMIB004, ROMIB007, AR1B55, PV1B54, CJV10)
NJII_1011 Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/02
NJII_651 Švédština pro jednooborové bakaláře II A. KempeE. Straková zk 0/03 NJII_642 && !NJII_65
NJII_652 Einführung in die germanische Sprachwissenschaft II A. HalasováA. Halasová k 0/12
NJI_05 Sprachübungen und Landeskunde I/2 J. MaláK. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, M. Teitge, A. Urválek PZk 0/4/04 NJI_01
NJI_071 Deutsche Literatur 1700-1790 J. MunzarJ. Munzar k 1/1/02 NJI_04
NJI_072 Deutsche Morphologie I A. HalasováA. Halasová k 1/1/03 NJI_03
NJI_0721 Deutsche Morphologie III I. ZündorfI. Zündorf k 0/1/02 NJI_03
NJI_08 Einführung in die Geschichte und Kultur I Z. MarečekR. Kopřiva, Z. Mareček k 2/0/03
NJI_1691 Übung in der Phraseologie J. MaláJ. Malá k 0/12

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_643 Švédština pro jednooborové bakaláře němčiny III A. KempeA. Kempe, E. Straková z 0/22 NJII_642 && NJII_651 && (!NJII_66)
NJI_09 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/1 Z. MarečekV. Brom, K. Bůžek, Ch. Fasching, Z. Mareček, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek z 0/4/04 NJI_05
NJI_10 Deutsche Literatur 1790-1900 I J. MunzarJ. Munzar z 1/1/02
NJI_11 Deutsche Morphologie II J. ZemanJ. Zeman z 1/1/02
NJI_12 Einführung in die Geschichte und Kultur II Z. MarečekR. Kopřiva, Z. Mareček zk 2/0/04 NJI_08

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_655 Švédština pro jedooborové bakaláře IV A. KempeA. Kempe, E. Straková zk 0/03 NJII_643 && !NJII_67
NJI_1101 Deutsche Morphologie II/2 J. ZemanJ. Zeman zk 1/1/03 NJI_11
NJI_13 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/2 Z. MarečekV. Brom, K. Bůžek, Z. Mareček, E. Osmanović, K. Schnelzer, M. Teitge zk 0/4/04 NJI_09
NJI_14 Deutsche Literatur 1790-1900 II J. MunzarJ. Munzar z 1/1/03 NJI_10

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_1411 Syntax I.1 J. ZemanJ. Zeman k 1/1/03
NJI_17 Deutsche Literatur des XX. Jhts. I R. KopřivaR. Kopřiva, Z. Mareček z 1/1/02 NJI_14
NJI_171 Lexikologie I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/03
NJI_30 Politik und Gesellschaft in Deutschland K. SchnelzerK. Schnelzer zk 2/03 NJI_13

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_283 Diplomseminar - Baccalarius J. MunzarK. Schnelzer
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJII_291 Diplomarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
NJI_20 Deutsche Literatur des XX. Jhts II R. KopřivaR. Kopřiva, Z. Mareček k 1/1/03
NJI_25 Stilistik I J. MaláJ. Malá zk 2/0/03
NJI_27 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, E. Uhrová, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/0

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu
 

(imatrikulační ročník 2006 a následující)

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro dvouoborové studium vypsaných na FF a jiných fakultách MU. Úspěšné absolvování tříletého dvouoborového bakalářského studia zakládá možnost dalšího studia, a to buď dvouletého navazujícího magisterského studia dvouoborového nebo dvouletého navazujícího magisterského studia jednooborového. Tříleté dvouoborové bakalářské studium je organizováno na základě kreditního systému. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. 
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.
Závazná posloupnost jednotlivých přednášek či seminářů je v obou cyklech dána římskými číslicemi (uvedenými za názvem) přednášky a semináře - pokud takto označeny nejsou, mohou být absolvovány v libovolném pořadí, popř. současně.

Studium je rozvrženo do 6 semestrů a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Aby se student mohl přihlásit k této zkoušce, která je předepsána na konec studijního cyklu, tj. 6. semestru, musí na oboru získat celkem:
a) nejméně 95 kreditů, je-li němčina diplomovým oborem, a to
 • 70 kreditů z povinných předmětů (kredity A) - zde jsou již zahrnuty 4 kredity za tělocvik a filosofii a polovina kreditů za cizí jazyk (2 kredity)
 • 0 kreditů za diplomovou bakalářskou práci (kredity A)
 • 10 kreditů z volitelných předmětů (kredity B, C)
 • 15 kreditů za seminář k diplomové bakalářské práci (možno absolvovat v jakémkoli semestru posledního roku studia)

b) nejméně 85 kreditů, je-li němčina nediplomovým oborem, a to
 • 69 kreditů z povinných předmětů (kredity A) - zde jsou již zahrnuty 4 kredity za tělocvik a filosofii a polovina kreditů za cizí jazyk (2 kredity)
 • 0 kreditů za oborovou bakalářskou práci
 • 11 kreditů z volitelných předmětů (kredity B, C)
 •   5kreditů za seminář k oborové bakalářské práci (možno absolvovat v jakémkoli semestru posledního roku studia)
Bakalářská zkouška cyklu má část písemnou a část ústní. Písemná část zahrnuje překlad a práci na zadané téma, v ústní části se prověřují jazykovědné, literárněvědné a literárněhistorické znalosti.

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_01 Sprachübungen und Landeskunde I/1 J. MaláV. Brom, K. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, A. Urválek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/04
NJI_03 Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Z. MasaříkV. Brom, A. Halasová, Z. Masařík k 1/1/03
NJI_04 Einführung in die Literatur J. MunzarJ. Munzar zk 1/1/03
OJ103a Obecná fonetika a fonologie pro germanisty T. HoskovecA. Bičan zk 1/0/02

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_05 Sprachübungen und Landeskunde I/2 J. MaláK. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, M. Teitge, A. Urválek PZk 0/4/04 NJI_01
NJI_071 Deutsche Literatur 1700-1790 J. MunzarJ. Munzar k 1/1/02 NJI_04
NJI_072 Deutsche Morphologie I A. HalasováA. Halasová k 1/1/03 NJI_03
NJI_08 Einführung in die Geschichte und Kultur I Z. MarečekR. Kopřiva, Z. Mareček k 2/0/03

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_09 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/1 Z. MarečekV. Brom, K. Bůžek, Ch. Fasching, Z. Mareček, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek z 0/4/04 NJI_05
NJI_10 Deutsche Literatur 1790-1900 I J. MunzarJ. Munzar z 1/1/02
NJI_11 Deutsche Morphologie II J. ZemanJ. Zeman z 1/1/02
NJI_12 Einführung in die Geschichte und Kultur II Z. MarečekR. Kopřiva, Z. Mareček zk 2/0/04 NJI_08

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_1101 Deutsche Morphologie II/2 J. ZemanJ. Zeman zk 1/1/03 NJI_11
NJI_13 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/2 Z. MarečekV. Brom, K. Bůžek, Z. Mareček, E. Osmanović, K. Schnelzer, M. Teitge zk 0/4/04 NJI_09
NJI_14 Deutsche Literatur 1790-1900 II J. MunzarJ. Munzar z 1/1/03 NJI_10

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_1411 Syntax I.1 J. ZemanJ. Zeman k 1/1/03
NJI_17 Deutsche Literatur des XX. Jhts. I R. KopřivaR. Kopřiva, Z. Mareček z 1/1/02 NJI_14
NJI_171 Lexikologie I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/03
NJI_30 Politik und Gesellschaft in Deutschland K. SchnelzerK. Schnelzer zk 2/03 NJI_13

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1182 Seminar zur Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05
NJII_283 Diplomseminar - Baccalarius J. MunzarK. Schnelzer
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJII_29 Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/00
NJII_291 Diplomarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
NJI_20 Deutsche Literatur des XX. Jhts II R. KopřivaR. Kopřiva, Z. Mareček k 1/1/03
NJI_25 Stilistik I J. MaláJ. Malá zk 2/0/03
NJI_27 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, E. Uhrová, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/0

případný 7. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_28 Diplomseminar -Baccalarius J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJII_291 Diplomarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
NJI_27 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, E. Uhrová, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/0
NJI_2811 Seminar zur Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05
NJI_99 Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_28 Diplomseminar -Baccalarius J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJII_291 Diplomarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
NJII_651 Švédština pro jednooborové bakaláře II A. KempeE. Straková zk 0/03 NJII_642 && !NJII_65
NJII_655 Švédština pro jedooborové bakaláře IV A. KempeA. Kempe, E. Straková zk 0/03 NJII_643 && !NJII_67
NJI_01 Sprachübungen und Landeskunde I/1 J. MaláV. Brom, K. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, A. Urválek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/04
NJI_03 Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Z. MasaříkV. Brom, A. Halasová, Z. Masařík k 1/1/03
NJI_04 Einführung in die Literatur J. MunzarJ. Munzar zk 1/1/03
NJI_09 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/1 Z. MarečekV. Brom, K. Bůžek, Ch. Fasching, Z. Mareček, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek z 0/4/04 NJI_05
NJI_10 Deutsche Literatur 1790-1900 I J. MunzarJ. Munzar z 1/1/02
NJI_11 Deutsche Morphologie II J. ZemanJ. Zeman z 1/1/02
NJI_12 Einführung in die Geschichte und Kultur II Z. MarečekR. Kopřiva, Z. Mareček zk 2/0/04 NJI_08
NJI_1411 Syntax I.1 J. ZemanJ. Zeman k 1/1/03
NJI_169 Übungen zur Phraseologie J. MaláJ. Malá z 0/12
NJI_17 Deutsche Literatur des XX. Jhts. I R. KopřivaR. Kopřiva, Z. Mareček z 1/1/02 NJI_14
NJI_171 Lexikologie I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/03
NJI_27 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, E. Uhrová, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/0
NJI_2811 Seminar zur Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05
NJI_30 Politik und Gesellschaft in Deutschland K. SchnelzerK. Schnelzer zk 2/03 NJI_13
NJI_99 Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
OJ103a Obecná fonetika a fonologie pro germanisty T. HoskovecA. Bičan zk 1/0/02

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
KRBcA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I I. RadováN. Gachallová, N. Jašková, Z. Lukšová, L. Mazalová, J. Mikulová, P. Mutlová, M. Okáčová, J. Slíva, P. Ševčík, T. Ševčíková, A. Žáková z 0/2/02 (plus ukončení) (!LJBcA01) && (!LJSPFF) && (!ROMIB001) && (!CJV09) && !NOWANY(LJBcA01, LJSPFF, ROMIB001, CJV09)
NJI_3261 Tutorial zur Sprachwissenschaft I. ZündorfK. Puchnarová k 0/03
NJI_471 Erzählungen und Novellen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJI_488 Projekt - verze nemodulární a bakalářská A. UrválekM. Havlová, Z. Mareček, E. Osmanović, D. Spěváková, S. Stanovská
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 1/1/03
NJI_560 Tutorium: Untertitelung von Filmen A. UrválekV. Zádrapa k 0/2/03
NJI_570 Literatur und Suizid - Ringvorlesung
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekJ. Budňák, E. Osmanović k 2/0/02
NJI_587 Tutorium: BAGR Organisationsteam A. UrválekJ. Štyrák, V. Zádrapa z 0/1/02
NJI_589 Crashkurs DaF Y. BaumannY. Baumann k 0/2/03
NJII_109 Wirtschaftsdeutsch I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. LeithnerA. Leithner z 0/2/03
NJII_1281 Ausgewählte Kapitel aus der Weltliteratur II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarJ. Munzar k 1/02
NJII_37 Einfuhrung in die deutsche Phraseologie J. MaláJ. Malá z 0/1/02
NJII_3856 Literaturtheorien in der Praxis E. OsmanovićE. Osmanović k 0/0/02
NJII_3859 Lektüren des Unheimlichen in der österreichischen Gegenwartsliteratur
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. OsmanovićE. Osmanović k 0/04
NJII_3879 Fonetika J. KovářA. Kovářová k 0/24
NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I. R. KopřivaR. Kopřiva z 0/2/04
NJII_641 Švédština pro začátečníky I A. KempeA. Kempe, E. Straková z 0/2/04 !NJII_642
NJII_66 Švédština pro mírně pokročilé I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. KempeA. Kempe, E. Straková, A. Zábojníková z 0/2/04 !NJII_643
NJII_7174 Analyse und Übersetzen der wissenschaftlichen Texte I A. HalasováA. Halasová k 0/23
NJII_720 Bibel in der deutschen Literatur und Kultur J. MunzarJ. Munzar k 1/0/02
NJII_7308 Theaterworkshop - E. OsmanovićM. Kubátová k 0/24
NJII_971 Kreatives Schreiben (für die Lange Nacht der kurzen Texte) Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
NJI_314 Debattierklub M. NeužilZ. Mareček, M. Neužil z 0/23
NJI_326 Tutoriál k písemné bakalářské zkoušce I. ZündorfP. Schmitt k 0/23

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
KRBcA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II I. RadováN. Gachallová, Z. Lukšová, J. Mikulová, P. Mutlová, A. Salayová, J. Slíva, P. Ševčík, T. Ševčíková, A. Žáková k 0/2/02 (plus 1 za k) (KRBcA07) && (!LJBcA02) && (!LJBcA02a) && !obor(LJ) && !NOWANY(LJBcA02, ROMIB004, ROMIB007, AR1B55, PV1B54, CJV10)
NJII_1011 Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/02
NJII_1182 Seminar zur Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05
NJII_283 Diplomseminar - Baccalarius J. MunzarK. Schnelzer
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
NJII_29 Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/00
NJII_291 Diplomarbeit - Baccalarius J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
NJII_651 Švédština pro jednooborové bakaláře II A. KempeE. Straková zk 0/03 NJII_642 && !NJII_65
NJII_652 Einführung in die germanische Sprachwissenschaft II A. HalasováA. Halasová k 0/12
NJII_655 Švédština pro jedooborové bakaláře IV A. KempeA. Kempe, E. Straková zk 0/03 NJII_643 && !NJII_67
NJI_05 Sprachübungen und Landeskunde I/2 J. MaláK. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, M. Teitge, A. Urválek PZk 0/4/04 NJI_01
NJI_071 Deutsche Literatur 1700-1790 J. MunzarJ. Munzar k 1/1/02 NJI_04
NJI_072 Deutsche Morphologie I A. HalasováA. Halasová k 1/1/03 NJI_03
NJI_0721 Deutsche Morphologie III I. ZündorfI. Zündorf k 0/1/02 NJI_03
NJI_08 Einführung in die Geschichte und Kultur I Z. MarečekR. Kopřiva, Z. Mareček k 2/0/03
NJI_1101 Deutsche Morphologie II/2 J. ZemanJ. Zeman zk 1/1/03 NJI_11
NJI_13 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/2 Z. MarečekV. Brom, K. Bůžek, Z. Mareček, E. Osmanović, K. Schnelzer, M. Teitge zk 0/4/04 NJI_09
NJI_14 Deutsche Literatur 1790-1900 II J. MunzarJ. Munzar z 1/1/03 NJI_10
NJI_1691 Übung in der Phraseologie J. MaláJ. Malá k 0/12
NJI_20 Deutsche Literatur des XX. Jhts II R. KopřivaR. Kopřiva, Z. Mareček k 1/1/03
NJI_25 Stilistik I J. MaláJ. Malá zk 2/0/03
NJI_27 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, E. Uhrová, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SoZk 0/0/0

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_472 XXXXXX J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJI_487 Pubquiz Tutorium
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. SchnelzerJ. Štyrák z 0/11
NJI_488 Projekt - verze nemodulární a bakalářská A. UrválekM. Havlová, Z. Mareček, E. Osmanović, D. Spěváková, S. Stanovská
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 1/1/03
NJI_489 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
NJI_490 Das Volkstück - Gattung, Phänomen oder Prinzip?
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. OsmanovićE. Osmanović k 0/03
NJI_588 Interkulturelle Deutschsprachige Literatur
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. SchnelzerY. Baumann k 0/2/03
NJII_3879 Fonetika J. KovářA. Kovářová k 0/24
NJII_3887 Computergestützte Textanalyse
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. OsmanovićE. Osmanović k 0/0/03
NJII_43 Übersetzen J. ZemanJ. Zeman z 0/2/03
NJII_44 Gótština J. ZemanJ. Zeman k 1/0/02
NJII_7278 Akademisches Schreiben - Wie schreibe ich eine Bachelor-Arbeit? K. SchnelzerK. Schnelzer k 0/24
NJII_7291 Theaterworkshop: Frühjahr 2016 E. OsmanovićE. Osmanović k 0/45
NJII_7308 Theaterworkshop - E. OsmanovićM. Kubátová k 0/24
NJII_77 Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten - Literaturwissenschaft
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekV. Trombik, M. Trombiková, A. Urválek z 0/2/04
NJII_971 Kreatives Schreiben (für die Lange Nacht der kurzen Texte) Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
NJI_314 Debattierklub M. NeužilZ. Mareček, M. Neužil z 0/23
NJI_325b Tutoriál ke komunikativní gramatice I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfB. Datinská k 0/0/03
NJI_326 Tutoriál k písemné bakalářské zkoušce I. ZündorfP. Schmitt k 0/23

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu
 

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro navazující dvouoborové a jednooborového magisterské studium vypsaných na FF a jiných fakultách MU. Podmínkou pro studium je absolvování dvouoborového bakalářského studia v totožných oborech. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit absolventi jiných oborů z jiných vysokých škol v ČR., musí však složit přijímací zkoušku. Totéž se týká absolventů bakalářského studia na naší katedře, kteří u bakalářské zkoušky obdrží hodnocení horší než velmi dobře (C) Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
 

1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF a PedF a uvedené v Seznamu přednášek FF v rámci oboru němčina.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

 

Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 120 kreditů

 

 

 • * 32 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 4 kredity za cizí jazyk
 • * 2 krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci

 

 • * 0 kreditů za diplomovou práci (přechodně se může objevit 6 kreditů za diplomovou práci - Na počtu A a B kreditů se tento přechodný stav neprojevuje, o 6 se snižuje pouze počet nutných C kreditů).

 

 • * To je celkem 62 kreditů

 

 • * zbylých 58 kreditů tvoří B popř. C kredity. Z tohoto počtu musí student získat 19 kreditů na svém mateřském oboru B. Zbývá tudíž 39 kreditů C (v případě dočasných 6 kreditů za diplomovou práci zbývá 33 C kreditů)

 

Předměty, které student případně absolvuje v rámci svého učitelského studia (psychologie, pedagogika atd.), jsou započítávána jako C kredity. Jako B kredity mu mohou být uznány pouze předměty pedagogického zaměření vypisované UGNN (oborová didaktika apod.)


Státní závěrečná zkouška magisterského studia se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je zaměřena na zpracování odborného - lingvistického či literárního tématu, ústní část se týká komplexních vědomostí lingvistických, literárních a literárněvědných.


Imatrikulace 2016 a následující
 

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro navazující dvouoborové a jednooborového magisterské studium vypsaných na FF a jiných fakultách MU. Podmínkou pro studium je absolvování dvouoborového bakalářského studia v totožných oborech. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit absolventi jiných oborů z jiných vysokých škol v ČR., musí však složit přijímací zkoušku. Totéž se týká absolventů bakalářského studia na naší katedře, kteří u bakalářské zkoušky obdrží hodnocení horší než velmi dobře (C) Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
 

1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF uvedené v jednotlivých modulech magisterského studia dle podmínek uvedených níže.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na MU (včetně germanistiky na FF). Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

 

Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 120 kreditů

 

 

 • * 32 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 4 kredity za cizí jazyk
 • * 2 krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci

 

 • * 0 kreditů za diplomovou práci (přechodně se může objevit 6 kreditů za diplomovou práci - Na počtu A a B kreditů se tento přechodný stav neprojevuje, o 6 se snižuje pouze počet nutných C kreditů).

 

 • * To je celkem 62 kreditů

 

 • * zbylých 58 kreditů tvoří B a C kredity. Zde nastávají od imatrikulačního ročníku 2016 tyto změny:
 •  
 • Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.
 •  

  Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

   

  1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

   

  2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

   

  3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

   

  4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

   

  Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

   

  V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

  Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

   

   

  Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

   

  a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

   

  b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

  Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítávají dva  ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

   

  c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

  Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

   

  Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

   

  Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

   

  Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

   

   

  Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

   

  1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

  2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

   

  U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

   

  1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

  2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

   

   

   

  Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

   

   

  1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

   

  2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

   

  3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

  4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

   

   

  Náplň jednotlivých modulů

   

  Modul SpraWi:  Jazykověda

  Podzim:

  NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

  NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

  NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

  NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

  NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

  CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

   

  Jaro:

  NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

  NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

  NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

  NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

  NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

   NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

  NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

   

  NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

   

  Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

  Podzim:

  NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

  NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

  CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

  NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)

  NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

  NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

  NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

   

  jaro:

  NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

  CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

  NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

  NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

  NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

  NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

   

  NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                               

   

  Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

   

  podzim:

   

  NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

  NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

  NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

  NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

  NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

  NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

   

  CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

   

  NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

   

  Jaro:

  PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

  NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

  NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

  NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

  NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská

  NI_315              Biblická intertextualita v současné literatuře  4 k. M. Trombiková

   

  NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

   

  Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

  podzim:

  NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

  NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

  NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

  Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

  NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

  NJI_491             Gedichte    4 k K. Buzek

  NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

  NJI_319             Německý univerzitní román 4 k V. Trombik

   

   

   

   

  Jaro:

  NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

  NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

  NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

  NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

  NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

  NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

  NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

  NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

   


 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1821 Syntax des Deutschen II; Dependenzsyntax J. ZemanJ. Zeman k 1/1/04
NJII_183 Wortbildung I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/04
NJII_22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/03
NJII_23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář z 1/1/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, S. Stanovská zk 1/1/04 NJII_22
NJII_251 Stilistik des Deutschen II J. MaláJ. Malá k 2/0/04
NJII_252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář k 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015
NJII_273 Abschlussprüfung - Magister J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0 pouze v případě, že student již absolvoval oba diplomové semináře a odevzdal práci.
NJI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJII_271

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_273 Abschlussprüfung - Magister J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
NJII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJII_271
NJI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJII_271

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu
 

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro navazující dvouoborové a jednooborového magisterské studium vypsaných na FF a jiných fakultách MU. Podmínkou pro studium je absolvování dvouoborového bakalářského studia v totožných oborech. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit absolventi jiných oborů z jiných vysokých škol v ČR., musí však složit přijímací zkoušku. Totéž se týká absolventů bakalářského studia na naší katedře, kteří u bakalářské zkoušky obdrží hodnocení horší než velmi dobře (C) Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF a PedF a uvedené v Seznamu přednášek FF v rámci oboru němčina.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 70 kreditů na diplomovém oboru a 50 kreditů na oboru nediplomovém.

Na diplomovém oboru:
 • 32 kreditů z povinných předmětů (kredity A) viz tabulku navazujícího magisterského studia, z toho 2 kredity za cizí jazyk
 • 8 kreditů z volitelných předmětů (kredity B)
 • 2 krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci
 • 0 kreditů za diplomovou práci (přechodně je diplomová práce honorována 6 kredity. Na počtu A a B kreditů se tento přechodný stav neprojevuje.
Na nediplomovém oboru:
 • 32 kreditů z povinných předmětů (kredity A) viz tabulku navazujícího magisterského studia, z toho 2 kredity za cizí jazyk
 • 11kreditů z volitelných předmětů (kredity B)
 • 10 kreditů za seminář k magisterské oborové práci
 • 0 kreditů za ročníkovou práci – (pokud se přechodně objeví za ročníkovou práci jiný počet kreditů, na počtu A a B kreditů se tento přechodný stav neprojeví).

 

 

Státní závěrečná zkouška magisterského studia se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je zaměřena na zpracování odborného - lingvistického či literárního tématu, ústní část se týká komplexních vědomostí lingvistických, literárních a literárněvědných.

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1821 Syntax des Deutschen II; Dependenzsyntax J. ZemanJ. Zeman k 1/1/04
NJII_183 Wortbildung I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/04
NJII_22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/03
NJII_23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář z 1/1/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, S. Stanovská zk 1/1/04 NJII_22
NJII_251 Stilistik des Deutschen II J. MaláJ. Malá k 2/0/04
NJII_252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář k 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 pokud je němčina diplomový obor
NJII_273 Abschlussprüfung - Magister J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0 pouze v případě, že student již absolvoval oba diplomové semináře (či jeden seminář k oborové práci) a odevzdal závěrečnou práci.
NJII_281 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010 pokud němčina není diplomový obor
NJI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJII_271pokud je němčina diplomový obor
NJI_288 Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 pokud němčina není diplomový obor

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1183 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010 pokud němčina není diplomový obor
NJII_273 Abschlussprüfung - Magister J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0 pokud němčina je diplomový obor
NJII_281 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010 pokud němčina není diplomový obor
NJII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJII_271pokud němčina je diplomový obor
NJI_282 Abschlussarbeit für Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1821 Syntax des Deutschen II; Dependenzsyntax J. ZemanJ. Zeman k 1/1/04
NJII_183 Wortbildung I. ZündorfI. Zündorf k 1/1/04
NJII_22 Historische Entwicklung I S. StanovskáV. Brom, Z. Masařík, S. Stanovská k 1/1/03
NJII_23 Deutsche Gegenwartsliteratur I J. KovářJ. Kovář z 1/1/03
NJII_271 Diplomseminar - Magister I J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015
NJII_273 Abschlussprüfung - Magister J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
NJII_281 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
NJI_28 Diplomarbeit - Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 NJII_271
NJI_288 Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00

Volitelné předměty v podzimním semestru
 

Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

 Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

 1.       Modul SpraWi:  Jazykověda
2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

 Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

 V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

  Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

 a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítávají dva ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

 Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

 Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

 Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

 1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

 

U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

 

1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

 

Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

 1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

 2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

 3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

 

Náplň jednotlivých modulů

 

Modul SpraWi:  Jazykověda

Podzim:

NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

 

Jaro:

NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

 NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

 

NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

Podzim:

NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

 

NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

 

jaro:

NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)

NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

 

NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                             

 

Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

podzim:

 

NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

 

CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

 

NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

 

Jaro:

PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská
NJI_315            Biblická intertextualita   4k M. Trombiková

 

NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

 

Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

podzim:

NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

NJI_319            Univerzitní román 4k V. Trombik

NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k
NJI_491             Gedichte 4k K. Buzek
NJI_570            Literatur und Suizid (2k), Ringvorlesung

 

Jaro:

NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJI_491 „Gedicht mit Gewicht?! Gedichtinterpretation leicht gemacht K. BůžekK. Bůžek k 1/1/04
NJI_492 Didaktik -herrschaftsfrei? J. KöckJ. Köck k 1/1/04
NJI_570 Literatur und Suizid - Ringvorlesung
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekJ. Budňák, E. Osmanović k 2/0/02
NJII_1007 Překladová cvičení k hospodářské němčině - cílový jazyk čeština Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
NJII_1225 Von Schnitzler zu Schwab. Deutschsprachiges Drama im 20. Jahrhundert A. UrválekA. Urválek z 0/24
NJII_1281 Ausgewählte Kapitel aus der Weltliteratur II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. MunzarJ. Munzar k 1/02
NJII_137 Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BromV. Brom k 1/1/04
NJII_2225 Deutscher Konservativismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekA. Urválek k 1/14
NJII_3238 Entwicklungstendenzen der heutigen deutschen Sprache I. KratochvílováI. Zündorf z 1/14
NJII_34 Methoden der Textanalyse J. MaláJ. Malá z 0/1/03
NJII_35 Sprache der Massenmedien J. MaláJ. Malá k 1/0/02
NJII_3513 Wirtschaftsdeutsch
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. SpěvákováD. Spěváková k 0/24
NJII_39 Literatur in der DDR
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_41 Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich J. ZemanJ. Zeman k 1/1/03
NJII_471 XXX J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I. R. KopřivaR. Kopřiva z 0/2/04
NJII_641 Švédština pro začátečníky I A. KempeA. Kempe, E. Straková z 0/2/04 !NJII_642
NJII_720 Bibel in der deutschen Literatur und Kultur J. MunzarJ. Munzar k 1/0/02
NJII_7304 Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů J. MaláJ. Malá z 0/1/02
NJII_7308 Theaterworkshop - E. OsmanovićM. Kubátová k 0/24
NJII_744 Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250 -1400 S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_745 Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_746 Projekt A. Urválek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 1/15
NJII_747 Österreichische Literatur E. OsmanovićE. Osmanović k 1/14
NJII_748 Teorie a praxe uměleckého překladu S. StanovskáS. Stanovská k 1/14
NJII_761 Lehrwerke und andere Lehrmaterialien in DaF A. HalasováA. Halasová k 0/24
NJII_90 Deutsche Nobelpreisträger J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_96 Kurzprosa um 1900
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček k 0/2/04
NJII_971 Kreatives Schreiben (für die Lange Nacht der kurzen Texte) Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/03
CJBB105 Korpusová lingvistika - přednáška K. OsolsoběD. Hlaváčková zk 2/0/04
NJI_319 Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. TrombikV. Trombik k 2/24
NJI_320 Vorbereitung auf Simultandolmetschen M. HavlováM. Havlová k 0/24

Jarní semestr

Volitelné předměty v jarním semestru
 

Povinně volitelné předměty (kredity B) u všech oborů navazujícího magisterského studia prošly výraznou inovací v nabídce a způsobu realizace. Touto změnou došlo k rozšíření a zkvalitnění skladby předmětů, především ale k posílení specializační náplně magisterského studia.

 

Od imatrikulačního ročníku 2016 se povinně volitelné předměty dělí do 4 modulů (povinné předměty zůstávají ve stávající podobě, modulace se jich netýká):

 

1.       Modul SpraWi:  Jazykověda

 

2.       Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

 

3.       Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

4.       Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

 

Celkový počet nabízených kreditů v každém z těchto modulů je přibližně 55. Posluchači navazujícího magisterského jednooborového studia musí během svého studia absolvovat minimálně 45 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Zbývající počet požadovaných kreditů, tedy 13, jsou C kredity.

 

V rámci jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) lze tedy zvolit kteroukoli z následujících tří variant (a,b,c) s tím, že pro jazykovědnou specializaci je primární modul SpraWi, pro germanisticky literárněvědnou specializaci je primární modul LiWi, pro germanisticky kulturněvědnou specializaci je primární modul KWi.

Pro jednooborové studium Překladatelství německého jazyka je primární modul TranslA.

 

 

Na začátku jednooborového navazujícího studia Německý jazyk a literatura (filologické studium) se posluchači mohou rozhodnout, v jakém režimu budou absolvovat povinně volitelné předměty svého studia. Na výběr jsou tři varianty organizace studijního plánu:

 

a) Povinně volitelné předměty v kompletním specializačním modulu: Je nutno absolvovat 45 kreditů ze zvoleného modulu (obsahuje 1–2 specializované předměty, vyučované jinou katedrou FF MU; tyto předměty se v této zvolené variantě započítávají do uvedeného požadovaného počtu modulových B kreditů. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

b) Povinně volitelné předměty v dvoutřetinovém modulu

Je nutno absolvovat 30k na zvoleném modulu, 15k na libovolném dalším. Do uvedeného počtu B kreditů se započítávají dva ze specializovaných modulových předmětů, vyučovaných jinou katedrou FF MU. Jednou za studium je možné si zapsat předmět Projekt (5k), který je zaměřen na přípravu samostatného odborného výstupu.

 

c) Nemodulární výběr předmětů B bez specializace

Je nutno absolvovat 45 kreditů z nabídky oborových předmětů B. Do uvedeného počtu B kreditů se nezapočítává žádný specializovaný modulový předmět, vyučovaný jinou katedrou FF MU. Předmět Projekt není v rámci nemodulárního studia nabízen.

 

Všechny tři varianty jsou provázány tak, aby vždy umožňovaly přestup z varianty a) do varianty b), popřípadě i do varianty c). Pokud student po jednom semestru zjistí, že mu vybraná varianta kompletního modulu nevyhovuje, může dále volit předměty v režimu dvoutřetinového modulu, popřípadě přejít do režimu bez modulu. Rovněž je možno přejít z modulu dvoutřetinového do kompletního modulu, pakliže si student doplní potřebný počet modulových B kreditů. Při přestupu z varianty a) nebo b) do varianty c) bude v rámci modulu anulován předmět Projekt, který bude započítán jako C kredit.

 

Varianta bez modulu je vhodná pro studenty, kteří se nechtějí odborně vymezit a spíše upřednostňují „plošnou“ informovanost napříč jednotlivými germanistickými disciplínami.

 

Modularizované varianty vycházejí vstříc potřebě zaměřit se během studia na specializované předměty a odborně se profilovat. Výstupem z modularizovaného studijního plánu je certifikát o absolutoriu specializačního modulu. Specializace se rovněž odrazí v příslušných částech státní závěrečné zkoušky.

 

 

Modularizovaný průběh studia v povinně volitelných předmětech se primárně týká:

 

1.       Jednooborového navazujícího magisterského studia Německý jazyk a literatura

2.       Jednooborového studia Překladatelství německého jazyka  

 

U jednooborového navazujícího studia Překladatelství německého jazyka jsou možné 2 varianty studijního plánu:

 

1.       Celý modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (45k), nebo

2.       Dvoutřetinový modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie (30k) a jakýkoli z dalších modulů (15k – výběr v rámci jednoho dalšího modulu).

 

 

 

Nemodularizovaná podoba se týká těchto studií:

 

 

1.       V jednooborovém navazujícím studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba splnit  27 B kreditů. 

 

2.       Ve dvouoborovém studiu Učitelství němčiny pro SŠ, kde je třeba absolvovat 11 B kreditů v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

3.       U všech dvouoborových forem studia, kde je třeba absolvovat 8 B kreditů u dvouoborového diplomového studia a 11 B kreditů u dvouoborového nediplomového studia.

4.       Ve dvouoborovém studiu Překladatelství německého jazyka, kde je třeba splnit 18 B kreditů, a to v diplomovém i nediplomovém studiu.

 

 

Náplň jednotlivých modulů

 

Modul SpraWi:  Jazykověda

Podzim:

NJII_421          Deutsche Wortfolge im Vergleich  0/2 4k J. Zeman

NJII_125           Historische Semantik 1/1 4k V. Brom

NJII_3238         Tendenzen in der  deutschen Gegenwartssprache 1/1 4k I. Zündorf

NJII_34             Textsortenanalyse   1/1 4k J. Malá

NJII_35             Sprache der Massenmedien  1/1 4k J. Malá

CJBB 105          Korpusová lingvistika 2/0  4k  (PLIN) D. Hlaváčková 

 

Jaro:

NJII_133              Deutsche Eigennamen 1/1 4k V. Brom

NJII_3239           Das Fremdwort im Deutschen1/1 4k I. Zündorf

NJII 3515             Textlinguistik und Textgrammatik 1/1 4k I. Zündorf

NJII_38                Phraseologismen im Text 1/1 4k J. Malá

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  I. Zündorf

 NJII_3514           Korpuslinguistik und elektronische Ressourcen  0/2 4k I.Zündorf a hosté

NJII_755              Výběrová přednáška 2/0 3k (hosté)

 

NJII_746 Projekt, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

Modul TranslA:  Aplikovaná jazykověda a translatologie

Podzim:

NJII_ 748             Teorie a praxe uměleckého překladu  1/1 4k S. Stanovská

NJII_7304            Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů 1/1 4k  J. Malá

CJBB105           Korpusová lingvistika – přednáška 2/0 4k (PLIN) D. Hlaváčková

 

NJI_320             Dolmetschen 0/2 4k  M. Havlová

NJII_3513            Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I 0/2 4k D. Spěváková

NJII_1007         Překladová cvičení k hospodářské němčině (čeština) 0/2 4k Z. Mareček

 

jaro:

NJII_1002         Computergestütztes Übersetzen: CAT-Programme  0/2 4k (S. Pokorný)
NJII_50               Literarische Übersetzung 0/2 3k     J. Kovář

CJBB132              Syntax češtiny pro překladatele 0/2 3k J. Vojtová                                                   

NJII_ 749             Untertitelung 0/2 4k  Z. Mareček                                                                  

NJII_3243            Fachsprachen 1/1 4k  (JS) I. Zündorf

NJII_ 759             Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch 0/2 4k M. Havlová               

NJII_ 760             Rhetorische Übungen 0/2 3k  lektor

 

NJII_ 746             Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

                                                                             

 

Modul KWi: Germanistika a kulturní věda, česko-německé vztahy, germanobohemika,  přesahy od germanistiky k jiným disciplínám

 

podzim:

 

NJII_471           Close reading KWI 2/0 4k J. Budňák

NJII_2225         Deutscher Konservativismus 1/1 4k A Urválek

NJII_41             Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 1/1 4k Z. Mareček

NJII_744           Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 I, 1/1 4k                    S. Stanovská

NJII_90             Nobelova cena 1/0 2k J. Kovář

NJII_132           Tschechisch-deutsche Sprachkontakte 1/1 4 k V. Brom

 

CJBC40            Česko-německé kontakty a konflikty v literatuře 19. století 0/2 4 k (Účl.) Z. Urválková

 

NJII_720           Bibel und die Literatur 1/0 2k J. Munzar

 

Jaro:

PHO2111           Četba německý filosofických textů z 20. a 21. stol. 0/2 4 k (Filos.) R.Brázda

NJII_97              Autobiografie a proměny mentalit 1/1 4k Z. Mareček

NJII_472            Aplikovaná germanistika 0/2 4k J. Budňák

NJII_473            Problém němectví v poválečné něm. literatuře 1/1 4k A. Urválek

NJII_751            Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250–1400 II, 1/1                       4k S. Stanovská

 

NJII_746           Projekt  5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou..

 

Modul LiWi: Teorie, dějiny německy psané literatury, dějiny druhů, žánrů, témat

podzim:

NJII_747           Österreichische Literatur, 1/1 4k E. Osmanovič

NJII_1225         Von Schnitzler zu Schwab: Drama im 20. Jh. 1/1 4k A. Urválek

NJII_745            Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen    

Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJII_96              Kürzere Prosa um 1900, 1/1 4k Z. Mareček 4k

CJBC558           Moderní a postmoderní román, 2/0 5k (Účl.) Z. Fonioková

NJII_39              Literatur in der DDR 1/0 2  Kovář 2k

 

 

 

 

Jaro:

NJII_7171         Texte und Methoden 1/1 4 k (výběr)

NJII_3544         Tendenzen der dtsch. Prosa nach 2000 1/1 4k (výběr) 

NJII_752           Himmel und Hölle II. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter 1/1 4k S. Stanovská

NJJI_30            Literatur in der Schweiz 1/0 2 k J. Kovář

NJII_117           Ausgewählte Stoffe der mittelalterlichen Literatur (deutsch-tschechisch) 1/1 4k V.Brom

NJII_137           Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters, 1/1 4k V. Brom

NJII_94             Prager deutsch-jüdische Autoren 1/1 4k Z. Mareček

NJII_746           Projekt, 5k, vypisuje se každý semestr, možno zapsat pouze jednou.

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJBB54 Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. VojtováJ. Vojtová z 0/2/04
NJI_315 Biblische Intertextualität in deutschen Romanen nach 1990
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. TrombikováM. Trombiková k 0/24
NJI_488 Projekt - verze nemodulární a bakalářská A. UrválekM. Havlová, Z. Mareček, E. Osmanović, D. Spěváková, S. Stanovská
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 1/1/03
NJI_489 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
NJI_490 Das Volkstück - Gattung, Phänomen oder Prinzip?
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. OsmanovićE. Osmanović k 0/03
NJI_493 Migrationspädagogik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KöckJ. Köck k 1/1/04
NJI_588 Interkulturelle Deutschsprachige Literatur
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. SchnelzerY. Baumann k 0/2/03
NJII_1002 Computergestütztes Üebersetzen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekS. Pokorný z 0/23
NJII_117 Literarische Spaziergänge durch Brno
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. WinfriedA. Winfried z 0/2/03
NJII_137 Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BromV. Brom k 1/1/04
NJII_30 Literatur in der Schweiz J. KovářJ. Kovář k 1/0/02
NJII_3239 Das Fremdwort im Deutschen I. ZündorfI. Zündorf z 1/14
NJII_3243 Fachsprachen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 1/14
NJII_3514 Korpuslinguistik I. ZündorfI. Zündorf k 1/14
NJII_3515 Textlinguistik
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 0/12
NJII_3544 Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsprosa nach 2000 Z. MarečekJ. Kovář, J. Budňák, A. Urválek, M. Trombiková, R. Guniš, I. Tomáštíková, Z. Mareček, K. Bůžek, E. Osmanović, V. Trombik z 1/1/04
NJII_3613 Wirtschaftsdeutsch II D. SpěvákováD. Spěváková k 0/24 NJII_3513
NJII_38 Phraseologie in Texten J. MaláJ. Malá k 0/1/02 NJII_37
NJII_3887 Computergestützte Textanalyse
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. OsmanovićE. Osmanović k 0/0/03
NJII_43 Übersetzen J. ZemanJ. Zeman z 0/2/03
NJII_44 Gótština J. ZemanJ. Zeman k 1/0/02
NJII_472 XXXX J. BudňákJ. Budňák k 0/2/04
NJII_473 Problém němectví v poválečné německé literatuře A. UrválekA. Urválek k 0/2/04
NJII_50 Literarische Übersetzung J. KovářJ. Kovář z 0/2/04
NJII_7171 Texte und Methoden
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekJ. Budňák, R. Guniš, R. Herout, P. Pytlík, V. Trombik, M. Trombiková, A. Urválek k 0/2/04
NJII_7291 Theaterworkshop: Frühjahr 2016 E. OsmanovićE. Osmanović k 0/45
NJII_746 Projekt A. Urválek[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 1/15
NJII_748 Teorie a praxe uměleckého překladu S. StanovskáS. Stanovská k 1/14
NJII_749 Untertitelung
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/24
NJII_751 Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250 -1400 II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. StanovskáS. Stanovská k 1/1/04
NJII_755 Výběrová přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfI. Zündorf k 2/03
NJII_759 Übersetzungsübung Tschechisch-Deutsch
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. HavlováM. Havlová k 0/24
NJII_760 Rhetorische Übungen
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. ZündorfM. Brümmer, J. Köck k 0/2/04
NJII_77 Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten - Literaturwissenschaft
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. UrválekV. Trombik, M. Trombiková, A. Urválek z 0/2/04
NJII_94 Prager deutsch-jüdische Autoren. Von Sippurim bis zu H. G. Adler. Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
NJII_97 Autobiographie im 19. und 20. Jht.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/04
PH02111 Německá filozofie 20. a 21. století – četba a interpretace textů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrobR. Brázda z 0/2/04

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1183 Seminar zur Abschlussarbeit - Magister J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/010
NJII_24 Historische Entwicklung II S. StanovskáZ. Masařík, S. Stanovská zk 1/1/04 NJII_22
NJII_251 Stilistik des Deutschen II J. MaláJ. Malá k 2/0/04
NJII_252 Deutsche Gegenwartsliteratur II J. KovářJ. Kovář k 1/1/04
NJII_273 Abschlussprüfung - Magister J. KovářJ. Kovář, J. Malá
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0
NJII_284 Diplomseminar - Magister II J. MunzarM. Bobková, V. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, E. Osmanović, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/015 NJII_271
NJI_2811 Seminar zur Abschlussarbeit - Baccalarius J. MunzarV. Brom, A. Halasová, R. Kopřiva, J. Kovář, I. Kratochvílová, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, K. Schnelzer, S. Stanovská, A. Urválek, J. Zeman
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05
NJI_282 Abschlussarbeit für Magister J. MunzarR. Kopřiva, J. Kovář, J. Malá, Z. Mareček, J. Munzar, S. Stanovská, J. Zeman, I. Zündorf
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00

CŽV: Studium celých akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání

OBECNÉ INFORMACE O STUDIU
 

Nabídku programů celoživotního vzdělávání a výši platby za jednotlivé kurzy zveřejňuje studijní oddělení děkanátu na úřední desce a na webových stránkách fakulty http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/celozivotni-vzdelavani (průvodní texty budou postupně aktualizovány, sledujte www.phil.muni.cz - odkaz Přijímací řízení). Uchazeči, kteří neabsolvují oborový test v rámci přijímacího řízení do řádného studia, vykonají oborový test začátkem září 2015 (termín bude upřesněn). Do celkového pořadí budou zařazeni uchazeči, kteří prospěli u oborového testu. Výše platby za studium v rámci celoživotního vzdělávání je stanovena děkanem fakulty. Úhrada musí být provedena před zahájením studia prostřednictvím Obchodního centra IS MU podle informací poskytnutých studijním oddělením děkanátu FF MU při zápisu ke studiu. Účast na studiu je podmíněna úhradou. Výši platby za vydání osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání stanoví rektor MU. Uhrazení platby je podmínkou vydání osvědčení v případě specializačního studia nebo jazykových kurzů, potvrzení o absolvování v případě studia jednotlivých předmětů nebo dvousemestrového.

Bakalářské studium

Podmínky přijetí podání přihlášky: uhrazení studia, podepsání smlouvy o vzdělávání ukončená SŠ limit: 5 uchazečů Výše poplatků za absolvování jednotlivých předmětů je stanovena na 600 Kč za 1 kredit. Celkem: 39 kreditů za celkem 23 400Kč.

Nabídku programů celoživotního vzdělávání a výši platby za jednotlivé kurzy zveřejňuje studijní oddělení děkanátu na úřední desce a na webových stránkách fakulty http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/celozivotni-vzdelavani (průvodní texty budou postupně aktualizovány, sledujte www.phil.muni.cz - odkaz Přijímací řízení). Uchazeči, kteří neabsolvují oborový test v rámci přijímacího řízení do řádného studia, vykonají oborový test začátkem září 2014 (termín bude upřesněn). Do celkového pořadí budou zařazeni uchazeči, kteří prospěli u oborového testu. Výše platby za studium v rámci celoživotního vzdělávání je stanovena děkanem fakulty. Úhrada musí být provedena před zahájením studia prostřednictvím Obchodního centra IS MU podle informací poskytnutých studijním oddělením děkanátu FF MU při zápisu ke studiu. Účast na studiu je podmíněna úhradou. Výši platby za vydání osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání stanoví rektor MU. Uhrazení platby je podmínkou vydání osvědčení v případě specializačního studia nebo jazykových kurzů, potvrzení o absolvování v případě studia jednotlivých předmětů nebo dvousemestrového. Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů Určeno zejména pro potenciální zájemce o řádné studium na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání zapíše a během 2 semestrů úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia oboru, může být přijat do řádného prezenčního nebo kombinovaného studia daného oboru při splnění následujících podmínek: podá přihlášku do řádného studia a splní všechny požadavky dvousemestrového paralelního studia akreditovaných studijních programů v rámci CŽV, tj. úspěšně ukončí všechny zkoušky a získá předepsané zápočty, jejichž úhrnná kreditová hodnota odpovídá minimálně úhrnné kreditové hodnotě kurzů nutných pro absolvování 1. roku řádného studia daného oboru (objem kurzů stanovují obory před zápisem do studia). Podmínkou přijetí do řádného studia je úspěšné absolvování postupové zkoušky, pokud ji obor v rámci dvousemestrového paralelního studia akreditovaných studijních programů předepisuje předepsané zkoušky, kolokvia a zápočty musí student složit v řádných termínech, nejpozději do konce prodlouženého zkouškového období za příslušný akademický rok. Neuspěje-li student v řádném termínu u zkoušky, kolokvia nebo zápočtu, může je opakovat v jednom opravném termínu vypsaném pro tentýž semestr. Pro vypisování opravných termínů platí pravidla Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů MU v Brně (čl. 16, odst. 6) poskytovatel každého studijního oboru v rámci jednotlivých studijních programů může vzhledem k charakteru daného oboru stanovit některé další zvláštní požadavky pro splnění podmínek přijetí do řádného studia (dosažení určité hranice studijního průměru, vypracování a obhájení písemné práce apod.). Se zvláštními požadavky pro splnění podmínek pro případné přijetí do řádného studia musí být uchazeči seznámeni nejpozději při zápisu ke studiu, vždy však před úhradou poplatku za studium. V případě nedodržení tohoto ustanovení má uchazeč právo požádat o vrácení poplatku v plné výši, současně však ztrácí právo pokračovat ve studiu v programu. V případě přijetí absolventa dvousemestrového paralelního studia akreditovaných studijních programů do řádného studia mohou být na základě písemné žádosti uznány předměty absolvované v rámci CŽV v celém rozsahu. Poskytovatel studijního oboru má právo omezit uznání absolvovaných předmětů ukončených zkouškou na ty kurzy, u nichž byl posluchač hodnocen nejhůře stupněm velmi dobře (C). Přihláška na dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů se podává elektronicky na adrese: http://is.muni.cz/prihlaska/ , data pro podání přihlášky jsou 1. 4. až 31. 7. 2015
Upozornění: sledujte stránky FF MU v Brně, informace se mohou změnit!!!!

INFORMACE O OBORU
 

Obor Německý jazyk a literatura je realizován kromě řádné formy také jako placené dvousemestrové paralelní studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb. a je určen zejména pro potencionální zájemce o řádné studium tohoto oboru na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného oboru, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto oboru a všechny studijní výsledky mu budou uznány.

Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU. Předměty tohoto oboru jsou nabízeny také samostatně v rámci celoživotního vzdělávání pro další studijní obory v rámci Filozofické fakulty MU (více informací o této formě vzdělávání). Student dvousemestrálního paralelního studia se zájmem o budoucí přestup na řádnou studijní formu (chce-li uznat první ročník studia) musí absolvovat předměty realizované pro prezenční studium. Realizace studia Program lze realizovat v rámci prezenčního studia. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky studia Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia: Kurzy navštěvují spolu s řádnými studenty. Příslušné kurzy si zapisují na začátku semestru. Kurzy ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období (viz informace o celoživotním vzdělávání na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/).

Bakalářské studium Posluchač v rámci celoživotního vzdělávání zapisuje předměty uvedené v registrační šabloně studia německého jazyka a literatury:

Pro dvouoborové studium obsahuje tato šablona předměty:

NJI_01, NJI_03, NJI_04, OJ103a, NJI_05, NJI_071, NJI_072 a NJI_08.

Pro jednooborové studium k nim přibývají tyto předměty:

NJII_642, NJI_169, NJII_1011, NJII_651, NJII_652, NJI_0721, NJI_1691.

Pro přijetí do 2. ročníku řádného bakalářského studia je třeba absolvovat všechny povinné předměty 1. ročníku, za každý kredit se platí 600 Kč, dvouoborové studium má v prvních dvou semestrech celkem 24 kreditů.

Efekt studia Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu v případě, že splní obecně platné podmínky pro přijetí do vybraného typu studia (tj. pro bakalářský stupeň je podmínkou maturita a úspěšně složený TSP. V tom případě jim budou všechny předměty úspěšně absolvované v rámci CŽV uznány do řádného studia. Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic. Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce V případě nejasností se obracejte na paní Kateřinu Řičánkovou, 549 49 4216,e-mail: czv@phil.muni.cz <mailto:czv@phil.muni.cz. Následně obdržíte informaci o přijetí a další pokyny včetně způsobu úhrady, její výše (dle vámi vybraného programu) a termínu (nejpozději v den zahájení semestru). Důležité odkazy http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/czv/ Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

podzimní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_642 Švédština pro jednooborové bakaláře němčiny A. KempeA. Kempe, E. Straková z 0/22 !NJII_641
NJI_01 Sprachübungen und Landeskunde I/1 J. MaláV. Brom, K. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, A. Urválek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/04
NJI_03 Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Z. MasaříkV. Brom, A. Halasová, Z. Masařík k 1/1/03
NJI_04 Einführung in die Literatur J. MunzarJ. Munzar zk 1/1/03
NJI_169 Übungen zur Phraseologie J. MaláJ. Malá z 0/12
OJ103a Obecná fonetika a fonologie pro germanisty T. HoskovecA. Bičan zk 1/0/02

jarní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NJII_1011 Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft Z. MarečekZ. Mareček z 0/2/02
NJII_651 Švédština pro jednooborové bakaláře II A. KempeE. Straková zk 0/03 NJII_642 && !NJII_65
NJII_652 Einführung in die germanische Sprachwissenschaft II A. HalasováA. Halasová k 0/12
NJI_05 Sprachübungen und Landeskunde I/2 J. MaláK. Bůžek, Ch. Fasching, A. Halasová, J. Malá, E. Osmanović, K. Schnelzer, M. Teitge, A. Urválek PZk 0/4/04 NJI_01
NJI_071 Deutsche Literatur 1700-1790 J. MunzarJ. Munzar k 1/1/02 NJI_04
NJI_072 Deutsche Morphologie I A. HalasováA. Halasová k 1/1/03 NJI_03
NJI_0721 Deutsche Morphologie III I. ZündorfI. Zündorf k 0/1/02 NJI_03
NJI_08 Einführung in die Geschichte und Kultur I Z. MarečekR. Kopřiva, Z. Mareček k 2/0/03
NJI_1691 Übung in der Phraseologie J. MaláJ. Malá k 0/12


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 16:00, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému