Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Bulharský jazyk a literatura

ÚVOD

 

Obor Bulharský jazyk a literatura se studuje v bakalářském a navazujícím magisterském studiu jednooborově nebo v kombinaci s druhým oborem dvouoborově. Program povinných předmětů je v jedno- i dvouoborovém typu studia totožný.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

V 1. semestru posluchači povinně zapíší předměty PJA101, RJA116, BJA101 a BKP001. Předmět PLA103 doporučujeme zapsat až ve 3. semestru, přestože se z technických důvodů v nabídce zobrazuje všem ročníkům. Kromě povinných oborových předmětů studenti zapisují dle vlastního uvážení předměty z nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů z oborů spravovaných Ústavem slavistiky i jiných oborů tak, aby během studia získali nejméně 71 kreditů z takto vybraných předmětů. Všechny tyto předměty se z hlediska studia bulharského jazyka a literatury považují za volitelné (pokud to není v rozporu s podmínkami pro ukončení studia). Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů. Do tohoto penza se počítají i 2 kredity z počátečních kurzů jiného slovanského jazyka, které jsou zakončeny zápočtem.

Do konce studia musí posluchač dále získat 4 kredity za zkoušku z dalšího slovanského jazyka a 4 kredity za zkoušku z některého z těchto neslovanských jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

celkem 180 kreditů, z toho:

 • 80 kreditů z povinných kurzů
 • 71 kreditů z volitelných kurzů
 • 15 kreditů ze Semináře k bakalářské diplomové práci (BJA311)
 • 4 kredity za zkoušku z jiného slovanského jazyka
 • 4 kredity za zkoušku z neslovanského jazyka
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA101 Jazykový kurz I P. KrejčíZ. Cvetkova, E. Krejčová z 0/6/05
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA102 Jazykový kurz II P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/05 BJA101
BJA103 Praktický jazyk I P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA101
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA201 Jazykový kurz III P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/4/04 BJA102
BJA202 Praktický jazyk II P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/02 BJA102 && BJA103
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA204 Normativní mluvnice bulharštiny I P. KrejčíP. Krejčí z 1/1/03 BKF001 && PJA101
BJA206 Jazykový kurz IV P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/04
BJA207 Praktický jazyk III P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA202
BJA210 Bulharská a makedonská literatura II P. KrejčíV. Štěpánek zk 1/2/04
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA208 Normativní mluvnice bulharštiny II P. KrejčíP. Krejčí zk 1/1/04 BJA204
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA302 Překladatelský seminář P. KrejčíP. Krejčí z 0/2/02
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
BJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BJA333 Bakalářská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KrejčíP. Krejčí, E. Krejčová, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

 V 1. semestru posluchači povinně zapíší předměty PJA101, RJA116, BJA101 a BKP001. Předmět PLA103 doporučujeme zapsat až ve 3. semestru, přestože se z technických důvodů v nabídce zobrazuje všem ročníkům. Kromě zápisu povinných oborových předmětů spojených s příslušnými semestry studenti mají možnost zapsat podle vlastního zájmu též libovolný počet předmětů z volné nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů, přičemž všechny tyto předměty se z hlediska studia bulharského jazyka a literatury považují za volitelné (pokud to není v rozporu s podmínkami pro ukončení studia). Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů.

Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z těchto pěti jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové nebo bakalářské oborové práci.

O diplomový úkol, resp. téma oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia:

získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu:

 • 80 kreditů z povinných předmětů
 • 15/5 kreditů ze Semináře k bakalářské diplomové/oborové práci (BJA311/BJA312)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA101 Jazykový kurz I P. KrejčíZ. Cvetkova, E. Krejčová z 0/6/05
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA102 Jazykový kurz II P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/05 BJA101
BJA103 Praktický jazyk I P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA101
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA201 Jazykový kurz III P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/4/04 BJA102
BJA202 Praktický jazyk II P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/02 BJA102 && BJA103
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA204 Normativní mluvnice bulharštiny I P. KrejčíP. Krejčí z 1/1/03 BKF001 && PJA101
BJA206 Jazykový kurz IV P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/04
BJA207 Praktický jazyk III P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA202
BJA210 Bulharská a makedonská literatura II P. KrejčíV. Štěpánek zk 1/2/04
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA208 Normativní mluvnice bulharštiny II P. KrejčíP. Krejčí zk 1/1/04 BJA204
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA302 Překladatelský seminář P. KrejčíP. Krejčí z 0/2/02
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
BJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BJA312 Seminář k bakalářské oborové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
BJA333 Bakalářská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJA344 Bakalářská oborová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KrejčíP. Krejčí, E. Krejčová, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA101 Jazykový kurz I P. KrejčíZ. Cvetkova, E. Krejčová z 0/6/05
BJA201 Jazykový kurz III P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/4/04 BJA102
BJA202 Praktický jazyk II P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/02 BJA102 && BJA103
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJA208 Normativní mluvnice bulharštiny II P. KrejčíP. Krejčí zk 1/1/04 BJA204
BJA301 Jazykový kurz V P. KrejčíM. Ratcheva z 0/4/04 BJA206
BJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BJA333 Bakalářská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJA344 Bakalářská oborová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14 BKA107
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
MK_01 Makedonština pro začátečníky P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02 RJ_02 || RJ_04
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SB_01 Srbština pro začátečníky V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
SB_03 Srbština pro středně pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/2/02
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Klvaňová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
JSB055 Balkánský román
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík z 1/1/05
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA102 Jazykový kurz II P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/05 BJA101
BJA103 Praktický jazyk I P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA101
BJA204 Normativní mluvnice bulharštiny I P. KrejčíP. Krejčí z 1/1/03 BKF001 && PJA101
BJA206 Jazykový kurz IV P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/4/04
BJA207 Praktický jazyk III P. KrejčíN. Martinková z 0/2/02 BJA202
BJA210 Bulharská a makedonská literatura II P. KrejčíV. Štěpánek zk 1/2/04
BJA302 Překladatelský seminář P. KrejčíP. Krejčí z 0/2/02
BJA306 Jazykový kurz VI P. KrejčíC. Šubová zk 0/2/04 BJA301
BJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BJA312 Seminář k bakalářské oborové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
BJA333 Bakalářská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJA344 Bakalářská oborová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. KrejčíP. Krejčí, E. Krejčová, V. Štěpánek SZk 0/0/0
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKF001
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/04 (plus 1 za zk)
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Kobzová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_17 Tvorba odborného textu pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Przybylski, E. Carbolová, M. Vrbovská, E. Papcunová k 0/23 kredity_min(40)
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekZ. Kulová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti povinně zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 68 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci. Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti během studia zapíší tolik předmětů, aby na konci studia měli z této kategorie alespoň 15 kreditů. Při plánování individuální skladby předmětů v každém semestru je třeba mít na zřeteli, že mnohé z povinně volitelných předmětů nebudou vypisovány každý semestr. Posluchači mají možnost zapsat podle vlastního zájmu též libovolný počet předmětů z volné nabídky jakýchkoliv jiných předmětů, přičemž všechny tyto předměty se z hlediska studia bulharského jazyka a literatury považují za volitelné. Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů. Nabídka některých z nich je zveřejněna v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“. Kreditů získaných absolvováním volitelných předmětů musí být tolik, aby jejich součet s kredity z povinně volitelných předmětů dával 48. Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář.

Jednooborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykových, jazykovědných, literárněvědných a společensko-historických disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového navazujícího magisterského studia:

 • 86 kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (BJB501, BJB502)
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA307 Překladatelský seminář pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
BJB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJB310 Současná bulharská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíM. Przybylski zk 1/2/05
BJB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová zk 0/2/04
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/05

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB402
BJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB403
BJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 BJB501
BJB555 Magisterská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. KrejčíP. Krejčí, E. Krejčová, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti jsou během studia povinni získat 70 kreditů na diplomovém, resp. 50 kreditů na nediplomovém oboru. Povinně si zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 68 kreditů, u nediplomového oboru 48 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II nebo v posledním semestru Seminář k magisterské oborové práci. Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti během studia povinně zapíší alespoň jeden předmět. Při plánování individuální skladby předmětů v každém semestru je třeba mít na zřeteli, že mnohé z povinně volitelných předmětů nebudou vypisovány každý semestr.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol, resp. téma oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Dvouoborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového navazujícího magisterského studia:

 • 38 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (BJB501, BJB502), resp. 10 kreditů ze Semináře k magisterské oborové práci (BJB500)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA307 Překladatelský seminář pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
BJB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJB310 Současná bulharská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíM. Przybylski zk 1/2/05 Od podzimu 2008 pod kódem BJB310.
BJB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová zk 0/2/04
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/05

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB402
BJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB403
BJB444 Magisterská oborová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJB500 Seminář k magisterské oborové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
BJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 BJB501
BJB555 Magisterská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. KrejčíP. Krejčí, E. Krejčová, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJA307 Překladatelský seminář pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
BJB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03
BJB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB402
BJB444 Magisterská oborová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJB500 Seminář k magisterské oborové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
BJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 BJB501
BJB555 Magisterská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. KrejčíP. Krejčí, E. Krejčová, V. Štěpánek SZk 0/0/0
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14 BKA107
BKB405 Lexikologie pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/1/03
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKB417 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
MK_01 Makedonština pro začátečníky P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) !obor(PJ) || !obor(PJFP)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02 RJ_02 || RJ_04
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SB_01 Srbština pro začátečníky V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
SB_03 Srbština pro středně pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekZ. Kulová z 0/2/02
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Klvaňová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová zk 0/2/04
BJB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíE. Krejčová z 0/2/03 BJB403
BJB444 Magisterská oborová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJB500 Seminář k magisterské oborové práci P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
BJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
BJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 BJB501
BJB555 Magisterská diplomová práce P. Krejčí[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
BJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. KrejčíP. Krejčí, E. Krejčová, V. Štěpánek SZk 0/0/0
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/05

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKF001
BKB406 Stylistika pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/0/03
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
ETMB61 Bulharsko - tradice a současnost A. KřížováB. Navrátilová k 2/03
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) !obor(PJ) || !obor(PJFP)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_03
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk) RJ_05
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekZ. Kulová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Klvaňová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Kobzová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

Volitelné předměty
 
Volitelné předměty jsou všechny ostatní předměty z celé nabídky MU.