Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Andragogika

ÚVOD

 
Obor Andragogika se studuje výhradně jednooborově v navazujícím magisterském studiu. Studium trvá čtyři semestry a je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

 
Podmínky pro ukončení magisterského studia:

1. Získání celkem 120 kreditů, z toho za zkoušku z cizího jazyka 4 kredity, dále za dva povinně absolvované semináře k magisterské diplomové práci 30 kreditů a 86 kreditů za oborové předměty.

2. 86 kreditů za oborové předměty se skládá ze: 46 kreditů A (povinné předměty), 30 kreditů B (povinně volitelné předměty) a 10 kreditů C (volitelné předměty) z fakultní, případně celouniverzitní nabídky (kredity C mohou být nahrazeny kredity B).

3. Složení státní magisterské zkoušky.

Informace o studiu

 
Kódy oborových předmětů (tj. předmětů garantovaných ÚPV) v navazujícím magisterském jednooborovém studiu Andragogiky začínají písmeny PAN, případně PG či PB, výjimečně i jinak. Rozhodující je zařazení předmětu v příslušné registrační a kontrolní šabloně.

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PAN001 Andragogika I P. NovotnýP. Novotný, M. Rabušicová zk 2/0/05
PAN003 Vzdělávací politika P. NovotnýM. Rabušicová zk 2/05
PAN004 Kvantitativní výzkum P. NovotnýM. Sedláček zk 1/15
PAN005 Kvalitativní výzkum P. NovotnýZ. Šalamounová, K. Šeďová zk 1/15
PAN007 Řízení vzdělávacích institucí P. NovotnýM. Pol zk 1/1/05
PAN008 Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých P. NovotnýL. Hloušková zk 1/15
PAN009 Odborná praxe P. NovotnýK. Harvánková, P. Novotný, Z. Vařejková z 0/0/0 Praxe - 4 týdny.6
PAN120 Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN121 Seminář k magisterské diplomové práci II P. NovotnýP. Novotný, M. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN199 Magisterská diplomová práce P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 individuálně.0
PAN200 Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýM. Pol
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/0 individuálně.0

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd L. Zouhar LudvíkováL. Zouhar Ludvíková z 0/2/02
MUII07 Úvod do muzejní pedagogiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. MacháčekL. Jagošová, V. Jůva, V. Kolaříková, L. Mrázová zk 2/0/03
MUII167 Stáž z muzejní pedagogiky J. MacháčekL. Mrázová, B. Svátková k 0/2/04
PAN103 Gerontopedagogika P. NovotnýD. Knotová, M. Rabušicová z 1/14
PAN104 Kulturní a pedagogická antropologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Trnková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 1/14
PAN105 Inovace v českém vzdělávání P. NovotnýP. Novotný z 0/24
PAN106 Multikulturní výchova P. NovotnýD. Knotová z 1/14
PAN108 Projektové plánování a řízení P. NovotnýL. Vojáčková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 1/1/04
PAN112 Filozofie výchovy a vzdělání P. NovotnýR. Švaříček z 1/1/04
PAN117 Osobnostně sociální výchova
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýP. Novotný z 0/24
PAN118 Psychohygiena M. SvobodaZ. Stránský z 0/24
PAN119 Pedagogika sportu P. NovotnýV. Jůva z 1/14
PAN120 Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN122 Etická výchova P. NovotnýA. Schauerová z 1/1/04
PAN123 Global Education P. NovotnýM. Holková z 1/1/04
PAN125 E-learning P. NovotnýJ. Zounek z 0/2/04
PAN128 Interkulturní psychologie a pedagogika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Průcha z 1/14
PAN130 Andragogický seminář P. NovotnýP. Novotný z 1/14
PAN131 Contemporary Educational Problems in Research P. NovotnýK. Harvánková, L. Hloušková, D. Knotová, B. Lazarová, P. Novotný, M. Pol, M. Rabušicová, M. Sedláček, K. Šeďová, R. Švaříček, J. Zounek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 1/1/04
PAN132 Research methods in adult education P. NovotnýP. Novotný z 0/05 PAN004 && PAN005
PAN136 European Trends and Issues in Adult Education P. NovotnýBoffo, Németh, P. Novotný, Nuissl von Rein, Pejatovic, M. Rabušicová z 0/24 NOW(PAN137)
PAN137 Transnational project P. NovotnýNémeth, P. Novotný, Pejatovic z 0/06 NOW(PAN136)
PAN146 Profesní seniorita P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková z 1/1/04
PAN147 Age management
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková z 0/4/04
PG00B01 Propagace pedagogické vědy P. NovotnýR. Švaříček z 0/0/03
PG44B56 Blok expertů P. NovotnýJ. Zounek, K. Vlčková, K. Brücknerová z 2/0/04
PG44B61 Teorie zkušenostně reflektivního učení P. NovotnýB. Lazarová, J. Nehyba, R. Šíp, K. Brücknerová zk 10/14/05
PG44B74 Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení P. NovotnýK. Brücknerová, S. Cpinová, A. Černá, B. Lazarová, S. Morávek, T. Novák, A. Slezáčková, V. Smékal z 8/12/0
PG_ZRUB1 Teorie zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, J. Nehyba, R. Šíp, M. Diviš, K. Brücknerová, K. Záleská z 10/143 !PG_ZKUPP2 && !PG_ZRU2
PG_ZRUB3 Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, K. Brücknerová, M. Hak, A. Máchal, J. Valenta, K. Záleská z 8/123 !PG_ZKUPP3 && !PG_ZRU3

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PAN002 Andragogika II P. NovotnýP. Novotný, M. Rabušicová zk 1/15 PAN001
PAN004 Kvantitativní výzkum P. NovotnýM. Sedláček zk 1/15
PAN005 Kvalitativní výzkum P. NovotnýZ. Šalamounová, K. Šeďová zk 1/15
PAN006 Pedagogická evaluace P. NovotnýM. Pol zk 1/15
PAN009 Odborná praxe P. NovotnýK. Harvánková, P. Novotný, Z. Vařejková z 0/0/0 Praxe - 4 týdny.6
PAN120 Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN121 Seminář k magisterské diplomové práci II P. NovotnýP. Novotný, M. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN200 Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýM. Pol
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/0 individuálně.0

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PAN101 Didaktika vzdělávání dospělých P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková, z 0/2/04
PAN102 Řízení lidských zdrojů v praxi P. NovotnýPokorný, P. Pokorný z 0/24
PAN107 Právo pro andragogy P. NovotnýJ. Harvánek z 1/1/04
PAN109 Ekonomika vzdělávání dospělých P. NovotnýDvořák, P. Novotný
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 1/14
PAN111 Didaktické využití e-learningu (vyučování a učení on-line)
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýL. Juhaňák, H. Staudková, J. Zounek z 0/2/05
PAN124 Seminář k základům poradenství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýL. Hloušková z 0/24
PAN126 Analýza kvantitativních dat P. NovotnýM. Sedláček z 0/2/04
PAN127 Projekty mezigeneračního učení v komunitách P. NovotnýM. Rabušicová, L. Kamanová, K. Pevná z 1/13
PAN129 Professional Learning and Organizations P. NovotnýP. Novotný k 0/05
PAN130 Andragogický seminář P. NovotnýP. Novotný z 1/14
PAN131 Contemporary Educational Problems in Research P. NovotnýK. Harvánková, L. Hloušková, D. Knotová, B. Lazarová, P. Novotný, M. Pol, M. Rabušicová, M. Sedláček, K. Šeďová, R. Švaříček, J. Zounek
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 1/1/04
PAN134 Environmentální výchova
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýL. Škarková z 1/1/03 !PB32PB36
PAN135 Lektorské minimum P. NovotnýP. Novotný, L. Řezáčová, L. Škarková z 1/1/03
PAN120 Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN121 Seminář k magisterské diplomové práci II P. NovotnýP. Novotný, M. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN144 Digitální technologie ve vzdělávání P. NovotnýL. Juhaňák, H. Staudková, J. Zounek z 1/14
PAN146 Profesní seniorita P. NovotnýK. Harvánková, Z. Vařejková z 1/1/04
PAN148 Andragogický seminář II P. NovotnýK. Harvánková, P. Novotný, M. Rabušicová, R. Švaříček, J. Zounek z 1/1/04
PAN199 Magisterská diplomová práce P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 individuálně.0
PAN200 Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýM. Pol
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/0 individuálně.0
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie M. JandováM. Jandová, H. Lipovská, Z. Tomeš zk 2/0/04 (!BPE_MIE1) && (!BPE_MAE1) && (!BKE_MAE1)
CJVAPG Anglický jazyk pro studenty pedagogických věd L. Zouhar LudvíkováL. Zouhar Ludvíková z 0/2/02
PAN110 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Zounek z 1/14
PAN123 Global Education P. NovotnýM. Holková z 1/1/04
PAN133 Výběr pracovníků a assessment centra P. NovotnýB. Lazarová z 1/14
PAN136 European Trends and Issues in Adult Education P. NovotnýBoffo, Németh, P. Novotný, Nuissl von Rein, Pejatovic, M. Rabušicová z 0/24 NOW(PAN137)
PAN137 Transnational project P. NovotnýNémeth, P. Novotný, Pejatovic z 0/06 NOW(PAN136)
PAN138 Intercultural learning
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýKober, P. Novotný k 1/15 PAN001
PAN139 Storytelling
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýHak z 1/15
PAN141 Interkulturní kompetence P. NovotnýJ. Kolář, P. Chaluš, L. Zouhar Ludvíková z 1/15
PG55B50 Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, J. Valenta, A. Máchal, M. Hak, K. Brücknerová, K. Záleská z 8/12/03 typ_studia(C) && semestr(1)
PG55B51 Metody zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, K. Záleská z 8/12/03 typ_studia(C) && semestr(2) && PG_ZKUPP1
PG_ZRUB2 Psychologie v praxi zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Kolář, S. Cpinová, A. Černá, B. Lazarová, S. Morávek, T. Novák, A. Slezáčková, V. Smékal z 8/123 !PG_ZKUPP4 && !PG_ZRU4
PG_ZRUB4 Metody zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Kolář k 8/123 !PG_ZRU6 && !PG_ZKUPP6
PG_ZRUB5 Dramaturgie programů zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Brücknerová, J. Nehyba k 8/143 !PG_ZRU10 && !PG_ZKUPP10
PG_ZRUB6 Materiál a technika v programech zkušenostně reflektivního učení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýJ. Kolář z 6/123 !PG_ZRU7 && !PG_ZKUPP7

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Informace o studiu

 

Obor andragogika se v kombinované podobě v navazujícím magisterském studiu studuje na Ústavu pedagogických věd.

  • Studium trvá 4 semestry a nesmí překročit dobu čtyř let.
  • Studium je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní magisterskou zkouškou.

Podmínky pro ukončení magisterského studia:

  • 1.  získání celkem 120 kreditů
  • 2. 120 kreditů tvoří: 62 kreditů A, 4 kredity za cizí jazyk, 24 kreditů B a 30 kreditů za dva absolvované semináře k magisterské diplomové práci; odborná praxe je povinný předmět (tedy kredit A), lze ji realizovat v libovolném semestru
  • 3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce
Přehled předmětů oba dva

podzimní semestr

povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PANK001 Andragogika I P. NovotnýP. Novotný, M. Rabušicová zk 2/0/08
PANK003 Vzdělávací politika P. NovotnýM. Rabušicová zk 2/08
PANK005 Kvalitativní výzkum P. NovotnýK. Šeďová, Z. Šalamounová zk 1/1/08
PANK008 Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých P. NovotnýP. Hlaďo, L. Hloušková zk 1/1/08
PANK120 Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýM. Rabušicová, M. Pol
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PANK121 Seminář k magisterské diplomové práci II P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215

volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PANK007 Řízení vzdělávacích institucí P. NovotnýM. Pol z 1/1/04
PANK100 Úvod do andragogického výzkumu P. NovotnýP. Novotný z 1/0/04
PANK102 Řízení lidských zdrojů v praxi P. NovotnýPokorný z 1/14
PANK107 Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých P. NovotnýDvořák z 1/1/04
PANK108 Projektové plánování a řízení P. NovotnýL. Vojáčková z 1/14
PAN103 Gerontopedagogika P. NovotnýD. Knotová, M. Rabušicová z 1/14
PAN104 Kulturní a pedagogická antropologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. NovotnýK. Trnková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 1/14
PAN105 Inovace v českém vzdělávání P. NovotnýP. Novotný z 0/24
PAN106 Multikulturní výchova P. NovotnýD. Knotová z 1/14
PAN112 Filozofie výchovy a vzdělání P. NovotnýR. Švaříček z 1/1/04
PAN125 E-learning P. NovotnýJ. Zounek z 0/2/04
PAN126 Analýza kvantitativních dat P. NovotnýM. Sedláček z 0/2/04

jarní semestr

povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PANK002 Andragogika II P. NovotnýP. Novotný, M. Rabušicová zk 1/18 PANK001
PANK004 Kvantitativní výzkum P. NovotnýM. Sedláček, M. Spurná zk 1/1/08
PANK006 Pedagogická evaluace P. NovotnýM. Pol zk 1/18
PANK120 Seminář k magisterské diplomové práci I P. NovotnýM. Rabušicová, M. Pol
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PANK121 Seminář k magisterské diplomové práci II P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/215
PAN009 Odborná praxe P. NovotnýK. Harvánková, P. Novotný, Z. Vařejková z 0/0/0 Praxe - 4 týdny.6
PAN199 Magisterská diplomová práce P. NovotnýM. Pol, M. Rabušicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 individuálně.0
PAN200 Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýM. Pol
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
SZk 0/0/0 individuálně.0

volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PANK101 Didaktika vzdělávání dospělých P. NovotnýK. Harvánková z 0/2/04
PAN130 Andragogický seminář P. NovotnýP. Novotný z 1/14