Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Čeština pro cizince

ÚVOD

 

Bakalářské studium oboru Čeština pro cizince je koncipováno jako tříleté (šestisemestrové) a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování získává student titul Bc.

Výuku oboru na FF MU zajišťují 3 samostatná pracoviště: Kabinet češtiny pro cizince (KČ – webová stránka: http://www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.html ), Ústav českého jazyka (ÚČJ – webová stránka http://www.phil.muni.cz/cest/ ) a Ústav české literatury a knihovnictví (ÚČLK – webová stránka: http://www.phil.muni.cz/clit/ ).

Personální obsazení Kabinetu češtiny pro cizince

Vedoucí pracoviště

 • PhDr. Eva Rusinová

Zaměstnanci

Asistenti

 • PhDr. Eva Rusinová
 • PhDr. Lea Vyskočilová
 • Mgr. Gorana Kameníková

Neučitelští pracovníci:

 • Bc. Petr Šipka (sekretář)
 • Jaroslava Vybíralová (ekonomická tajemnice)

Externí vyučující

 • PhDr. Hana Konečná
 • Mgr. Grazyna Marta Lachmanová
 • Mgr. Aldina Logara
 • Mgr. Melita Lukšija
 • Mgr. Biljana Manolová, Ph.D.
 • PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Muchová
 • Mgr. Nada Petrović
 • PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc.
 • Mgr. Hana Svobodová
 • PhDr. Milena Šipková, CSc.
 • doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

1.1.1. Předpoklady k závěrečné bakalářské zkoušce pro Bc1 studium:
a) kredity za povinné a povinně výběrové kurzy předepsané studijním plánem oboru
b) absolvování semináře k diplomové práci, její odevzdání vedoucímu práce,*
c) absolvování celofakultně povinných kurzů Sport a hry a Filozofie.
* Pro studium platí, že si student může vybrat, zda bude psát diplomovou práci na téma, které vypisuje ÚČJ, nebo ÚČL.

1.1.2. Počty kreditů potřebné k připuštění k závěrečné bakalářské zkoušce:

SPORT A HRY 2
FILOZOFIE 4
SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCI 15
BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 0
POVINNÉ a POVINNĚ VÝBĚROVÉ KURZY PRO OBOR ČEŠTINA PRO CIZINCE 159
MINIMÁLNÍ CELKOVÝ POČET KREDITŮ 180

1.1.3. Studijní plán:
Každý kurz je ve studijním plánu (i v univerzitním informačním elektronickém systému ISu) definován kódem, názvem, způsobem ukončení (z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium)
a počtem kreditů, které student za jeho úspěšné absolvování získá.
Studenti jednooborového bakalářského studia oboru Čeština pro cizince musí absolvovat předepsané penzum povinných kurzů (tzv. A kredity) a určité počty kreditů za povinně výběrové kurzy (tzv. B kredity), které nabízejí KČ, ÚČJ a ÚČL.

1.1.3.1. Registrace do kurzů a rozvrh:
Návod pro registraci do kurzů je na webových stránkách FF MU v rubrice studium:
http://www.phil.muni.cz/studium

1.1.4 Struktura povinných kurzů (kredity A) – ideální studijní plán
Povinné kurzy se ve většině případů vypisují vždy jen jednou za daný akademický rok. Nejen z tohoto důvodu doporučujeme studentům, aby si je zapsali vždy v tom semestru studia, který navrhuje následující studijní plán.

1.1.4.1. Závěrečné práce a seminář
Kromě 103 kreditů za povinné kurzy předepsané studijním plánem oboru získává student další kredity za absolvování semináře k diplomové práci (15 kreditů).

1.1.5. Bloky povinně výběrových kurzů (kredity B)
Studenti jednooborového studia musejí kromě kreditů uvedených pod 1.1.4. a 1.1.4.1. získat minimálně 56 B kreditů za absolvování povinně výběrových kurzů. Tyto kurzy zahrnují jazykovědné a literárněvědné kurzy.

Obsah jednotlivých bloků je každý semestr aktualizován.

Povinně výběrové kurzy (kredity B) lze vybírat z nabídky ÚČJ, ÚČLK a KČ.

Absolvováním doposud uvedených kurzů získá student jednooborového studia oboru Čeština pro cizince celkem 180 kreditů:
Sport a hry (2), Filozofie (4)
Kredity A = povinné kurzy (103), seminář k diplomové práci (15)
Kredity B (min. 56).
Tímto dosáhne celkového počtu kreditů potřebného k ukončení studia (180).
 

Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ001 Gramatika češtiny pro cizince E. RusínováE. Rusínová, L. Vyskočilová k 0/6/07
CJQ002 Ortografie češtiny pro cizince E. RusínováE. Rusínová k 0/4/05
CJQ003 Cvičení výslovnosti E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03
CJQ004 Česká konverzace E. RusínováE. Rusínová, L. Vyskočilová k 0/6/07
CJQ005 Interpretace literárního textu E. RusínováZ. Fišer, B. Manolova z 0/2/03
CJQ006 Postupová zkouška z češtiny pro cizince E. RusínováB. Manolova, E. Rusínová, L. Vyskočilová PZk 0/0/00 CJQ001 && CJQ002 && CJQ003 && CJQ004 && CJQ005

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ008 Úvod do studia českého jazyka pro cizince / seminář Z. HladkáV. Kloudová z 0/2/02 CJQ006
CJQ009 Fonetika a fonologie pro cizince J. VojtováJ. Vojtová k 0/2/03 CJQ006
CJQ010 Pravopisná cvičení I E. RusínováE. Rusínová zk 0/2/04 CJQ006
CJQ011 Kulturně-historický přehled H. BočkováH. Bočková, V. Válek k 0/2/03 CJQ006
CJQ012 Česká literárněvědná tradice Z. FišerF. Schildberger, M. Suchomel k 2/0/03 CJQ006
CJQ013 Rozbor literárního textu Z. FišerM. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, T. Dědinová, M. Fránek, F. Schildberger z 0/2/02 CJQ006

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ007 Úvod do studia českého jazyka pro cizince / přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
Z. HladkáZ. Hladká zk 2/0/04 CJQ006
CJQ014 Morfologie češtiny pro cizince
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
M. ZikováM. Ziková zk 0/2/04 CJQ006
CJQ015 Syntax češtiny pro cizince I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KarlíkP. Karlík z 0/2/02 CJQ006
CJQ016 Pravopisná cvičení II E. RusínováE. Rusínová zk 0/2/04 CJQ010
CJQ018 Jan Neruda
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
Z. FišerM. Fránek, P. Matula, Z. Urválková z 0/2/02
CJQ036 Česká literatura 19. století I / seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
Z. FišerM. Fránek z 0/2/02

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ017 Česká literatura 19. století I / přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. RusínováM. Fránek, Z. Urválková k 2/0/03
CJQ019 Slovotvorba češtiny pro cizince
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
M. ZikováK. Osolsobě zk 0/2/04
CJQ020 Syntax češtiny pro cizince II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KarlíkP. Karlík zk 0/2/04 CJQ015
CJQ022 Česká literatura 19. století II / seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
Z. FišerM. Fránek, F. Schildberger zk 0/2/04 CJQ036
CJQ023 Česká literatura 20. století I / přednáška Z. FišerF. Schildberger, M. Suchomel k 2/0/03
CJQ024 Česká literatura 20. století I / seminář Z. FišerF. Schildberger z 0/2/02

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ026 Lexikologie češtiny pro cizince Z. HladkáZ. Hladká zk 0/2/04
CJQ027 Stylistika češtiny - bakalářský kurs pro cizince
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04 CJQ020
CJQ029 Česká literatura 20. století II / seminář Z. FišerF. Schildberger zk 0/2/04 CJQ024
CJQ030 Starší česká literatura I / přednáška Z. FišerH. Bočková, M. Soleiman pour Hashemi k 2/0/03
CJQ031 Starší česká literatura I / seminář Z. FišerM. Soleiman pour Hashemi z 0/2/02

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ032 Vývoj spisovné češtiny pro cizince J. PleskalováJ. Pleskalová zk 2/0/04
CJQ033 Starší česká literatura II M. Soleiman pour HashemiH. Bočková, M. Soleiman pour Hashemi zk 0/2/04 CJQ031 && CJQ030
CJQ034 Seminář k bakalářské diplomové práci J. PleskalováJ. Bednářová, H. Bočková, J. Fiala, Z. Fišer, Z. Hladká, P. Karlík, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, J. Kudrnáč, L. Nováková, K. Osolsobě, J. Pleskalová, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, V. Válek, J. Vojtová, M. Ziková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 CJQ006
CJQ035 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. PleskalováZ. Fišer, J. Pleskalová, E. Rusínová SoZk 0/0/00 CJQ006
CJQ038 Bakalářská diplomová práce J. PleskalováH. Bočková, J. Fiala, Z. Fišer, Z. Hladká, P. Karlík, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, L. Nováková, K. Osolsobě, J. Pleskalová, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, V. Válek, J. Vojtová, M. Ziková z 0/0/00 CJQ006

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ034 Seminář k bakalářské diplomové práci J. PleskalováJ. Bednářová, H. Bočková, J. Fiala, Z. Fišer, Z. Hladká, P. Karlík, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, J. Kudrnáč, L. Nováková, K. Osolsobě, J. Pleskalová, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, V. Válek, J. Vojtová, M. Ziková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 CJQ006
CJQ035 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. PleskalováZ. Fišer, J. Pleskalová, E. Rusínová SoZk 0/0/00 CJQ006
CJQ038 Bakalářská diplomová práce J. PleskalováH. Bočková, J. Fiala, Z. Fišer, Z. Hladká, P. Karlík, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, L. Nováková, K. Osolsobě, J. Pleskalová, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, V. Válek, J. Vojtová, M. Ziková z 0/0/00 CJQ006

Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJQ032 Vývoj spisovné češtiny pro cizince J. PleskalováJ. Pleskalová zk 2/0/04
CJQ033 Starší česká literatura II M. Soleiman pour HashemiH. Bočková, M. Soleiman pour Hashemi zk 0/2/04 CJQ031 && CJQ030
CJQ034 Seminář k bakalářské diplomové práci J. PleskalováJ. Bednářová, H. Bočková, J. Fiala, Z. Fišer, Z. Hladká, P. Karlík, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, J. Kudrnáč, L. Nováková, K. Osolsobě, J. Pleskalová, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, V. Válek, J. Vojtová, M. Ziková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 CJQ006
CJQ035 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. PleskalováZ. Fišer, J. Pleskalová, E. Rusínová SoZk 0/0/00 CJQ006
CJQ038 Bakalářská diplomová práce J. PleskalováH. Bočková, J. Fiala, Z. Fišer, Z. Hladká, P. Karlík, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, L. Nováková, K. Osolsobě, J. Pleskalová, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, V. Válek, J. Vojtová, M. Ziková z 0/0/00 CJQ006

Povinně volitelné předměty
 

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CJBB182 Syntax reading group P. CahaP. Caha, Starke z 0/2/04
CJQB01 Pravopisná cvičení III E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQ016
CJQB02 Lexikálně-stylická cvičení pro cizince I E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQ004
CJQB03 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince II E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB02
CJQB04 Gramatická cvičení pro cizince VPI E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQ001
CJQB05 Gramatická cvičení pro cizince VPII E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB04
CJQB09 Využití české ortografie při psaní bakalařské práce E. RusínováE. Rusínová z 0/2/03
CJQB13 Gramatická cvičení pro cizince VPIII E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB05
CJQB14 Překladový seminář E. RusínováZ. Fišer z 0/23
CJQB15 Gramatická cvičení pro cizince VPIV E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB13
CJQB16 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince III E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB03
CJQB17 Gramatická cvičení pro cizince VP V E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB15
CJQB20 Ztraceni v překladu E. RusínováT. Míka z 2/0/03
CJQB21 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince IV E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB16
CJQB22 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince V E. RusínováE. Rusínová k 0/2/03 CJQB21
CJQP11 Český jazyk pro cizince - tvůrčí psaní II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. RusínováZ. Fišer z 0/23
CJQP17 Český jazyk pro cizince - interpretace lit. textu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. RusínováB. Manolova z 0/23