Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony / course registration templates
Předměty akademického roku 2013/2014
Doktorský studijní program

Teorie práva

1. semestr

Disertace - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D1DIS01 Zahájení přípravy disertační práce I Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/010

Společný základ - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D1PED01 Pomocná pedagogická práce I Z. GregorováJ. Bejček, J. Blažek, J. Filip, M. Galvas, J. Hurdík, V. Kratochvíl, R. Polčák, N. Rozehnalová, S. Skulová, V. Týč, M. Večeřa, L. Vojáček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/02
D1SVZ11 Základy vědecké práce I M. VečeřaP. Holländer, T. Machalová, M. Večeřa z 0/0 5 přednášek.2

Odborné předměty povinné

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D1SVZ01 Státověda I J. SvatoňJ. Svatoň z 0/02
D1TEP02 Právní teorie I M. VečeřaM. Večeřa z 0/05
D1TEP03 Současné právní myšlení I T. MachalováT. Machalová, R. Polčák z 0/05

Světový jazyk I - povinně volitelný předmět
 
Student si zapíše alespoň jeden světový jazyk.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D1JAZ01 Angličtina I R. ŠimekR. Šimek, R. Šopovová z 0/03
D1JAZ02 Francouzština I P. KellnerováP. Kellnerová, K. Sedláčková, R. Šopovová z 0/03
D1JAZ03 Němčina I E. ŠrámkováR. Šopovová, E. Šrámková z 0/03

2. semestr

Disertace - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02
D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02
D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02
D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04

Společný základ - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D2PED01 Pomocná pedagogická práce II Z. GregorováJ. Bejček, J. Blažek, J. Filip, M. Galvas, J. Hurdík, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, S. Skulová, S. Trávníčková, V. Týč, M. Večeřa, L. Vojáček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/02
D2SVZ11 Základy vědecké práce II M. VečeřaM. Fryštenská, P. Hajn, Z. Kühn, M. Urbanová, M. Večeřa z 0/02

Odborné předměty povinné

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D2SVZ01 Státověda II J. SvatoňJ. Svatoň z 0/02 D1SVZ01
D2TEP02 Právní teorie II M. VečeřaM. Večeřa z 0/05 D1TEP02
D2TEP03 Současné právní myšlení II T. MachalováT. Machalová z 0/05

Světový jazyk II - povinně volitelný předmět
 
Student si zapíše alespoň jeden světový jazyk v návaznosti na volbu v předchozím semestru.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D2JAZ01 Angličtina II R. ŠimekR. Šimek zk 0/05 D1JAZ01
D2JAZ02 Francouzština II K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/05 D1JAZ02
D2JAZ03 Němčina II E. ŠrámkováE. Šrámková zk 0/05 D1JAZ03

3. semestr

Disertace - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05
D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05

Společný základ - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D3PED02 Pedagogická práce I Z. GregorováJ. Bejček, J. Blažek, J. Filip, M. Galvas, J. Hurdík, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, S. Skulová, V. Týč, M. Večeřa, L. Vojáček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/02
D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I Z. GregorováL. Janíček, E. Janouškovcová, P. Koukal, M. Škop z 0/12

Odborné předměty povinné

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D3SVZ01 Státověda III J. SvatoňJ. Svatoň z 0/02
D3TEP02 Právní teorie III M. VečeřaM. Večeřa z 0/05 D2TEP02
D3TEP03 Současné právní myšlení III T. MachalováT. Machalová z 0/05

Disertace - povinně volitelné předměty pro 3. až 6. semestr
 
Student si zapíše alespoň jeden PVP s kreditovou hodnotou 4 nebo dva PVP s kreditovou hodnotou 2.
Předměty lze zapisovat opakovaně. Pouze DPVP05 (rešerše odborné literatury) lze zapsat během celého studia jen jednou.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž Z. GregorováZ. Gregorová k 0/04
DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02 !D3PVP05
DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02

4. semestr

Disertace - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05
D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05

Společný základ - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D4PED02 Pedagogická práce II Z. GregorováJ. Bejček, J. Filip, M. Galvas, J. Hurdík, V. Kratochvíl, M. Pekárek, P. Průcha, N. Rozehnalová, S. Skulová, S. Trávníčková, V. Týč, M. Večeřa, E. Vlček, M. Židlická
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/02
D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II Z. GregorováL. Janíček, E. Janouškovcová, P. Koukal, M. Škop z 0/02

Odborné předměty povinné

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D4SVZ01 Státověda IV J. SvatoňJ. Svatoň z 0/02 D3SVZ01
D4TEP02 Právní teorie IV M. VečeřaM. Večeřa z 0/05 D3TEP02
D4TEP03 Současné právní myšlení IV T. MachalováT. Machalová z 0/05

Disertace - povinně volitelné předměty pro 3. až 6. semestr
 
Student si zapíše alespoň jeden PVP s kreditovou hodnotou 4 nebo dva PVP s kreditovou hodnotou 2.
Předměty lze zapisovat opakovaně. Pouze DPVP05 (rešerše odborné literatury) lze zapsat během celého studia jen jednou.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž Z. GregorováZ. Gregorová k 0/04
DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02 !D3PVP05
DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02

5. semestr

Disertace - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05
D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05

Společný základ - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D5PED02 Pedagogická práce III Z. GregorováJ. Bejček, J. Blažek, J. Filip, M. Galvas, J. Hurdík, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, S. Skulová, V. Týč, M. Večeřa, L. Vojáček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/02
D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I M. VečeřaM. Večeřa z 0/02

Odborné předměty povinné

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D5TEP02 Právní teorie V M. VečeřaM. Večeřa z 0/05 D4TEP02
D5TEP03 Současné právní myšlení V T. MachalováT. Machalová z 0/05
D5TEP04 Metodologie právní vědy I M. ŠkopM. Škop, M. Večeřa z 0/02

Disertace - povinně volitelné předměty pro 3. až 6. semestr
 
Student si zapíše alespoň jeden PVP s kreditovou hodnotou 4 nebo dva PVP s kreditovou hodnotou 2.
Předměty lze zapisovat opakovaně. Pouze DPVP05 (rešerše odborné literatury) lze zapsat během celého studia jen jednou.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž Z. GregorováZ. Gregorová k 0/04
DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02 !D3PVP05
DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02

6. semestr

Disertace - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05
D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05

Společný základ - povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D6PED02 Pedagogická práce IV Z. GregorováJ. Bejček, J. Filip, M. Galvas, J. Hurdík, V. Kratochvíl, M. Pekárek, P. Průcha, N. Rozehnalová, S. Skulová, V. Týč, M. Večeřa, E. Vlček, M. Židlická
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/02
D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II M. VečeřaM. Večeřa z 0/02

Odborné předměty povinné

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D6TEP02 Právní teorie VI M. VečeřaM. Večeřa z 0/05 D5TEP02
D6TEP03 Současné právní myšlení VI T. MachalováT. Machalová z 0/05
D6TEP04 Metodologie právní vědy II M. Škop z 0/02

Disertace - povinně volitelné předměty pro 3. až 6. semestr
 
Student si zapíše alespoň jeden PVP s kreditovou hodnotou 4 nebo dva PVP s kreditovou hodnotou 2.
Předměty lze zapisovat opakovaně. Pouze DPVP05 (rešerše odborné literatury) lze zapsat během celého studia jen jednou.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž Z. GregorováZ. Gregorová k 0/04
DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/04
DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02 !D3PVP05
DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/02

Státní doktorská zkouška
 
Státní doktorskou zkoušku si student může registrovat nejprve v 6. a nejpozději v 8. semestru. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce podává písemně po splnění všech předmětů 1 až 6. semestru (včetně)

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
DSDZ Státní doktorská zkouška Z. Gregorová SDzk 0/0

7. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/05
D7DIS09 Disertační práce I - koncept Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/025
DSDZ Státní doktorská zkouška Z. Gregorová SDzk 0/0 Státní doktorskou zkoušku si student může registrovat nejprve v 6. a nejpozději v 8. semestru. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce podává písemně po splnění všech předmětů 1 až 6. semestru (včetně)

8. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D8DIS10 Disertační práce II Z. Gregorová[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] k 0/030
DSDZ Státní doktorská zkouška Z. Gregorová SDzk 0/0 Státní doktorskou zkoušku si student může registrovat nejprve v 6. a nejpozději v 8. semestru. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce podává písemně po splnění všech předmětů 1 až 6. semestru (včetně)

9. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D9DIS11 Příprava na obhajobu disertační práce Z. Gregorová z 0/00