česky

Změnit fakultu
Fakulta sociálních studií
Změnit období
podzim 2012 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Politologie

Bakalářské prezenční studium
Informace o studiu
 

Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro sepsaní bakalářské práce.

 

Dvouoborové studium

 

Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2018/19 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 90 ECTS; z tohoto počtu pak 61 ECTS (v případě vypracování a odevzdání bakalářské práce), nebo 55 ECTS (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 29, resp. 35 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno nejvýše 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (1 ECTS na každém oboru) a minimální jazykovou kompetenci (2 ECTS na každém oboru) se započítavají do počtu 90 kreditů. Studenti, kteří studují kombinaci politologie - evropská studia, nemohou absolvovat povinný předmět POL359; tyto chybějící ECTS proto nahrazují ECTS za předměty povinně volitelné.

Studenti, kteří zpracovávají bakalářskou práci na druhé oboru, si zapisují předmět FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru.

 

Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován na každém oboru alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce .

Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

Jednooborové studium

 

Aby se student/ka jednooborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 180 ECTS; z tohoto počtu pak 61 ECTS (píší vždy bakalářskou práci) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 119 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 180 ECTS, je možno nejvýše 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (2 ECTS) a minimální jazykovou kompetenci (4 ECTS) se započítavají do počtu 180 kreditů..

 

Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného oboru.

 

Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde. 

 

Bakalářská zkouška

Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti a studentky akademický titul bakalář politologie (popř. příslušného druhého oboru). Pokud si student či studentka zvolí politologii jako obor diplomový, je její součástí obhajoba bakalářské práce. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry politologie určující při volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářská zkouška má dvě části: (1) Politická filosofie a teorie a (2) Komparace politických systémů, které v zásadě koncentrují obsah povinných předmětů bakalářského stupně.

Studijní profilace

V rámci bakalářského studijního programu politologie (jednooborového nebo dvouoborového studia) mají studentky/studenti možnost (nikoli povinnost) se profilovat v jednom nebo více ze čtyř následujících směrů: Politické myšlení a současná demokracie;  Komunikace v politiceVolební studia a Politika v západních demokraciích.

Nutnou podmínkou absolvování kterékoli z profilací jsou (kromě obecných podmínek přístupu k bakalářské státní závěrečné zkoušce) je absolvování alespoň pěti předmětů v rámci profilace. Absolvování profilace není podmíněno obhájením tematicky příbuzné bakalářské práce.

 

Předměty jednotlivých profilací:

 

Politické myšlení a současná demokracie

Podzimní semestr:

POL291 Křesťanství a politika

POL297 Základy politické modernity

POL188 Komunismus v ČR

Jarní semestr:

POL259 Současné teorie spravedlnosti

POL369 Vývoj politiky lidských práv

 

Komunikace v politice

Podzimní semestr:

POL231 Debatování (nevypisuje se v ak. roce 2018/2019)

POL256 Základy politického marketingu

POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)

POL362 Politická reklama

POL363 Politická psychologie (
nevypisuje se v ak. roce 2018/2019)

Jarní semestr:

POL354 Kampaně v České republice

POL376 Money and Politics


Volební studia

Podzimní semestr:

POL185 Volební systémy

POL352 Mýty a fakta voleb

POL358 Candidate Selection in Political Parties

Jarní semestr:

POL203 Teorie her a politické rozhodování

POL248 Úvod do volební geografie

POL276 Volební inženýrství

POL376 Money and Politics

 

 

Politika v západních demokraciích

Podzimní semestr:

POL235 Francouzská politika a politické strany

POL333 Populism and political parties

POL347 Hlavy státu v Evropě 

POL358 Candidate Selection in Political Parties

Jarní semestr:

POL150 Slovak Politics

POL190 Komunální politika

POL250 Základy komparace politických systémů

 

Studenti se profilovat nemusí; v takovém případě se uplatňují výše uvedené podmínky pro přistoupení k bakalářské závěrečné zkoušce.  Je tedy možné absolvovat předměty napříč profilacemi. Je dokonce možné, aby student zahájil studium s tím, že se chce profilovat a od svého záměru ustoupil v průběhu studia či dokonce až před psaním bakalářské práce; to vše bez jakýchkoli důsledků pro ukončení studia.

 

Studijní předměty ve formě cžv jsou nabízeny prostřednictvím Obchodního centra MU. Blíže na http://is.muni.cz/obchod/ v sekci Fakulta sociálních studií.

Minimální jazyková kompetence
Celouniverzitní tělesná výchova

Informace o katedře politologie
Vysvětlení prerekvizit


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru J. Štěpánková - 0/00 !FSS130 && fakulta(FSS)
POL102 Systémy politických stran L. KopečekR. Chytilek, L. Kopeček, M. Pink zk 1/1/07 POL104
POL103 Dějiny politických idejí S. BalíkP. Dufek, J. Baroš zk 2/0/04
POL104 Úvod do politologie J. HolzerV. Havlík, J. Holzer zk 1/1/04
POL116 Moderní politické dějiny S. BalíkL. Kopeček, T. Šmíd zk 2/0/04
POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci S. BalíkS. Balík, J. Baroš, M. Bastl, O. Císař, P. Dufek, O. Eibl, V. Havlík, J. Holzer, R. Chytilek, L. Kopeček, J. Kyloušek, M. Mareš, J. Navrátil, M. Pink, A. Shavit, J. Smolík, P. Spáč, V. Stojarová, M. Strmiska, J. Šedo, T. Šmíd z 0/0/06
POL181 Metodologie politologie R. ChytilekR. Chytilek, P. Spáč, J. Šedo zk 1/1/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BSS171 Strategické hry a simulace M. MarešM. Bastl zk 0/1/14
EVS134 Úvod do studia lidských práv M. PitrováH. Smekal zk 1/14
FSS100 Zahraniční studijní pobyt T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákN. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, V. Shmidt, P. Suchý, z 0/04
FSS190 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákN. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt z 0/020
POL185 Volební systémy J. ŠedoJ. Šedo zk 1/1/05
POL188 Komunismus v ČR S. BalíkS. Balík zk 2/0/04
POL235 Francouzská politika a politické strany S. BalíkM. Pink zk 1/1/04
POL256 Teorie politického marketingu L. KopečekO. Eibl, A. Shavit zk 1/1/04
POL291 Křesťanství a politika S. BalíkJ. Baroš, D. Jágerová Ondráčková, D. Macek zk 1/14
POL297 Základy politické modernity S. BalíkJ. Baroš, P. Dufek, J. Navrátil zk 1/14 POL103 || POL180 || souhlas
POL333 Populism and political parties S. BalíkV. Havlík, M. Pink, A. Pinková, P. Spáč zk 1/1/04
POL339 American Political Institutions S. BalíkHadley zk 1/1/05
POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) S. BalíkO. Eibl, M. Pink zk 1/1/04
POL343 Československá politika 1945-1969 S. BalíkJ. Pernes z 2/0/03
POL344 Pracovní stáž L. KopečekO. Eibl z 0/0/21
POL347 Hlavy státu v Evropě
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkJ. Šedo zk 1/1/05
POL352 Mýty a fakta voleb
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkD. Kerekeš, M. Mudríková, P. Spáč zk 1/1/04
POL358 Candidate Selection in Political Parties
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkM. Gregor, P. Spáč, M. Voženílková zk 1/1/05
POL362 Politická reklama
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
L. KopečekO. Eibl z 1/1/03
POL370 Volby v praxi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkM. Nemčok, M. Pink, R. Skotnica, P. Spáč, P. Voda z 1/1/03 typ_studia(B)
POL377 Ethic strengthening mechanisms
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkKalashyan z 1/1/02 !NOW(POL617) && !POL617
POL378 Interactive Workshop: Challenging Propaganda
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkM. Gregor, P. Vejvodová z 1/1/06 souhlas
POL379 Terénní výzkum voleb
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkP. Spáč, M. Tóth, P. Voda z 1/1/02

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru J. Štěpánková - 0/00 !FSS130 && fakulta(FSS)
POL109 Politické systémy J. ŠedoJ. Šedo, L. Kopeček zk 2/0/07
POL112 Teorie demokracie a politické doktríny S. BalíkP. Dufek, J. Holzer, L. Kopeček zk 2/0/04
POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 S. BalíkS. Balík, J. Holzer zk 2/0/04
POL142 Politická filosofie XX. století S. BalíkJ. Baroš, P. Dufek zk 2/0/05 POL103 || POL180
POL144 Politický systém ČR S. BalíkS. Balík, V. Havlík zk 2/0/04
POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci S. BalíkS. Balík, J. Baroš, M. Bastl, O. Císař, P. Dufek, O. Eibl, V. Havlík, J. Holzer, R. Chytilek, L. Kopeček, J. Kyloušek, M. Mareš, J. Navrátil, M. Pink, A. Shavit, J. Smolík, P. Spáč, V. Stojarová, M. Strmiska, J. Šedo, T. Šmíd z 0/0/06
POL359 Současná Evropská unie S. BalíkA. Pinková, M. Rybář zk 1/1/05 !obor(EVS) && !obor(EVS1) && !obor(EVSC) && (!EVS162)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS100 Zahraniční studijní pobyt T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákN. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, V. Shmidt, P. Suchý, z 0/04
FSS190 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákN. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt z 0/020
POL150 Slovak Politics S. BalíkP. Spáč, J. Zagrapan zk 1/1/04
POL190 Komunální politika S. BalíkS. Balík, S. Kadečka zk 1/1/04
POL203 Teorie her a politické rozhodování R. ChytilekL. Hrbková, R. Chytilek zk 1/1/04 typ_studia(B)
POL248 Úvod do volební geografie S. BalíkV. Havlík, M. Pink, P. Voda zk 1/1/04
POL250 Základy komparace politických systémů J. ŠedoJ. Šedo zk 1/1/05
POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy P. DufekP. Dufek zk 1/1/05 POL142 || POL180 || souhlas
POL276 Volební inženýrství R. ChytilekR. Chytilek, P. Spáč, J. Šedo zk 1/1/04
POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu S. BalíkV. Havlík, P. Hušek, M. Smrčková zk 0/2/04
POL288 Druhořadé volby v Evropě S. BalíkV. Havlík, M. Pink, P. Spáč, M. Šabatka zk 1/1/04
POL330 Politika v Rusku S. BalíkJ. Holzer, P. Preclík zk 1/1/04
POL332 Československá politika 1969-1989 S. BalíkJ. Pernes z 2/0/03
POL344 Pracovní stáž L. KopečekO. Eibl z 0/0/21
POL354 Kampaně v České republice S. BalíkM. Gregor zk 2/0/04
POL369 Vývoj politiky lidských práv S. BalíkP. Taufar zk 0/2/04
POL371 Vizualizace dat v sociálních vědách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkJ. Boček, M. Málek, T. Marek, M. Pink, J. Pospíšil z 0/2/04
POL372 Politics of the Baltic States
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2012 ]
S. BalíkMažylis z 2/0/02
POL373 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století L. KopečekO. Eibl zk 1/1/03
POL376 Money and Politics S. BalíkA. Pinková, P. Spáč, M. Tóth, P. Voda zk 1/1/05

Doporučený studijní plán
 

Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na „technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem k modelu povinných předmětů prezenčního bakalářského studia politologie je situace velmi přehledná, neboť s výjimkou prvního semestru je pro každý z následujících semestrů doporučen vždy jediný povinný předmět, a to s logickou návazností.

Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individuálním preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení plánu pro povinně volitelné předměty.

Je rovněž nutné sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v IS MU a povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného studijního řádu MU.

 

Bakalářské studium prezenční dvouoborové

 

Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 ECTS za obor politologie nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní zkoušce.

Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali do svých individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou výchovu. Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních dvou semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. Pro studenty a studentky platí povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním roce studia. Následující doporučený studijní plán je určen studentům imatrikulačního ročníku 2017/2018. Studenti starších imatrikulačních ročníků se řídí předchozími doporučenými studijními plány, které jsou dostupné v IS MU.

 

 

Semestr

 

Povinné předměty

Povinně volitelné,

volitelné předměty

1. SEMESTR

8 + 6-8 ECTS

POL104 Úvod do politologie

POL116 Moderní politické dějiny

2 povinně volitelné  (případně volitelné) předměty 

2. SEMESTR

12 + 4-6 ECTS

POL112 Teorie demokracie a politické doktríny

POL118 Politický systém čes. zemí 1848-1992

POL144 Politický systém ČR

1-2 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

3. SEMESTR

18 + 0 ECTS

POL102 Systémy politických stran

POL103 Dějiny politických idejí

POL181 Metodologie politologie 

0 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

4. SEMESTR

12 (17) + 0-5 ECTS

POL109 Politické systémy

POL142 Politická filosofie XX. století

(POL359 Současná Evropská unie)

0-1 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

5. SEMESTR

0 + 16 ECTS

 

4 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

6. SEMESTR

6 ECTS

POL147 Diplomový seminář

 

 

V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.

 

Bakalářské studium prezenční jednooborové

 

Strategie všech studentů a studentek jednooborového studia politologie směřuje k zisku 180 ECTS nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní  zkoušce. Následující doporučený studijní plán je určen studentům imatrikulačního ročníku 2015/2016. Studenti starších imatrikulačních ročníků se řídí předchozími doporučenými studijními plány, které jsou dostupné v IS MU.

Semestr

A + B,C

Povinné předměty

Povinně volitelné,

volitelné předměty

1. SEMESTR

8 + 26 ECTS

POL104 Úvod do politologie

POL116 Moderní politické dějiny

6-7 povinně volitelné (případně volitelné) předměty 

2. SEMESTR

12 + 22 ECTS

POL112 Teorie demokracie a politické doktríny

POL118 Politický systém čes. zemí 1848-1992 

POL144 Politický systém ČR 

5-6 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

3. SEMESTR

18 + 16 ECTS

POL102 Systémy politických stran

POL103 Dějiny politických idejí

 

POL181 Metodologie politologie

4 povinně volitelné (případně volitelné) předmětů

4. SEMESTR

17 + 17 ECTS

POL109 Politické systémy

POL142 Politická filosofie XX. století

POL359 Současná Evropská unie

4 až 5 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

5. SEMESTR

0 + 34 ECTS

 

8-9 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

6. SEMESTR

6 ECTS

POL147 Diplomový seminář

 

 

V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.Nahoru | Aktuální datum a čas: 13. 12. 2018 08:00, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému