Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Politologie

Bakalářské prezenční studium - nepřevedení studenti
Informace o studiu

 

Bakalářský stupeň trvá standardně 6 semestrů, což zpravidla představuje 5 semestrů vlastní výuky a šestý semestr určený pro sepsaní bakalářské práce.

 

Dvouoborové studium

 

Aby se student/ka dvouoborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2018/19 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 90 ECTS; z tohoto počtu pak 61 ECTS (v případě vypracování a odevzdání bakalářské práce), nebo 55 ECTS (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 29, resp. 35 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 90 ECTS, je možno nejvýše 5 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (1 ECTS na každém oboru) a minimální jazykovou kompetenci (2 ECTS na každém oboru) se započítavají do počtu 90 kreditů. Studenti, kteří studují kombinaci politologie - evropská studia, nemohou absolvovat povinný předmět POL359; tyto chybějící ECTS proto nahrazují ECTS za předměty povinně volitelné.

Studenti, kteří zpracovávají bakalářskou práci na druhé oboru, si zapisují předmět FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru.

 

Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován na každém oboru alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce .

Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

Jednooborové studium

 

Aby se student/ka jednooborového bakalářského studia imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí na oboru politologie získat 180 ECTS; z tohoto počtu pak 61 ECTS (píší vždy bakalářskou práci) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 119 ECTS, potřebných k dosažení požadovaného celkového počtu 180 ECTS, je možno nejvýše 10 ECTS získat absolvováním volitelných předmětů. Dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence - ECTS získané za tělesnou výchovu (2 ECTS) a minimální jazykovou kompetenci (4 ECTS) se započítavají do počtu 180 kreditů..

 

Aby se student/ka imatrikulačního ročníku 2017/18 mohl/a přihlásit k bakalářské zkoušce, musí mít též absolvován alespoň jeden předmět vedený v anglickém jazyce. Studenti si vybírají předmět v kategorii povinných a povinně volitelných v nabídce registračních šablon daného oboru.

 

Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde. 

 

Bakalářská zkouška

Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou zkouškou, kterou je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Po jejím složení získají studenti a studentky akademický titul bakalář politologie (popř. příslušného druhého oboru). Pokud si student či studentka zvolí politologii jako obor diplomový, je její součástí obhajoba bakalářské práce. Požadavky na bakalářskou práci a její obhajobu jsou určeny zvláštním předpisem. Výběr oboru, na kterém je psána bakalářská práce, není z hlediska katedry politologie určující při volbě oboru magisterského. Vlastní bakalářská zkouška má dvě části: (1) Politická filosofie a teorie a (2) Komparace politických systémů, které v zásadě koncentrují obsah povinných předmětů bakalářského stupně.

Studijní profilace

V rámci bakalářského studijního programu politologie (jednooborového nebo dvouoborového studia) mají studentky/studenti možnost (nikoli povinnost) se profilovat v jednom nebo více ze čtyř následujících směrů: Politické myšlení a současná demokracie;  Komunikace v politiceVolební studia a Politika v západních demokraciích.

Nutnou podmínkou absolvování kterékoli z profilací jsou (kromě obecných podmínek přístupu k bakalářské státní závěrečné zkoušce) je absolvování alespoň pěti předmětů v rámci profilace. Absolvování profilace není podmíněno obhájením tematicky příbuzné bakalářské práce.


Předměty jednotlivých profilací jsou uváděny s novým i starým kódem, pouze s novým kódem uvedeny předměty profilace vypsané nově v akademickém roce 2019/2020, pouze starým kódem uvedeny předměty, které jsou uznávány v rámci profilace a v akademickém roce 2019/2020 nejsou vypsány:
 

Politické myšlení a současná demokracie

Podzimní semestr:

POL291 Křesťanství a politika

POL297 Základy politické modernity

POLb1101/POL188 Komunismus v ČR

POLb1102 Koncepty v politické filozofii

POLb1103 Problém politické autority


Jarní semestr:

POLb1131/POL259 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy

POL369 Vývoj politiky lidských práv

POLb1118 Constitutionalism 

Komunikace v politice

Podzimní semestr:

POL231 Debatování

POLb1104/POL256 Základy politického marketingu

POLb1105/POL340 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)

POLb1106/POL362 Politická reklama

POLb1107/POL363 Politická psychologie

Jarní semestr:

POLb1119 Campaigns in Central and Eastern Europe

POLb1120/POL354 Kampaně v České republice

POLb1121/POL376 Money and Politics

POLb1140 Populist Political CommunicationVolební studia

Podzimní semestr:

POLb1109/POL185 Volební systémy

POLb1108/POL352 Mýty a fakta voleb

POL358 Candidate Selection in Political Parties

Jarní semestr:

POLb1123/POL203 Teorie her a politické rozhodování

POLb1124/POL248 Úvod do volební geografie

POLb1122/POL276 Volební inženýrství

POLb1121/POL376 Money and Politics

POLb1127 Referenda

 

 

 

Politika v západních demokraciích

Podzimní semestr:

POLb1110/POL235 Francouzská politika a politické strany

POLb1111/POL333 Populism and political parties

POLb1112/POL347 Hlavy státu v Evropě

POL358 Candidate Selection in Political Parties

Jarní semestr:

POLb1135/POL150 Slovak Politics

POLb1125/POL190 Komunální politika

POLb1126/POL250 Základy komparace politických systémů

POLb1127 Referenda

 

 

Studenti se profilovat nemusí; v takovém případě se uplatňují výše uvedené podmínky pro přistoupení k bakalářské závěrečné zkoušce.  Je tedy možné absolvovat předměty napříč profilacemi. Je dokonce možné, aby student zahájil studium s tím, že se chce profilovat a od svého záměru ustoupil v průběhu studia či dokonce až před psaním bakalářské práce; to vše bez jakýchkoli důsledků pro ukončení studia.

 

Studijní předměty ve formě cžv jsou nabízeny prostřednictvím Obchodního centra MU. Blíže na http://is.muni.cz/obchod/ v sekci Fakulta sociálních studií.

Minimální jazyková kompetence
Celouniverzitní tělesná výchova

Informace o katedře politologie
Vysvětlení prerekvizit


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru R. Chytilek - 0/00 !FSS130 && fakulta(FSS)
POL102 Systémy politických stran L. KopečekR. Chytilek, L. Kopeček, M. Pink zk 1/1/07 POL104
POL103 Dějiny politických idejí S. BalíkP. Dufek, J. Baroš zk 2/0/04
POL104 Úvod do politologie S. BalíkV. Havlík zk 1/1/04
POL116 Moderní politické dějiny S. BalíkL. Kopeček, T. Šmíd zk 2/0/04
POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci S. BalíkS. Balík, J. Baroš, O. Císař, P. Dufek, O. Eibl, M. Gregor, V. Havlík, J. Holzer, R. Chytilek, L. Kopeček, L. Linek, M. Mareš, M. Pink, A. Shavit, J. Smolík, P. Spáč, V. Stojarová, M. Strmiska, J. Šedo, T. Šmíd, P. Voda, P. Vodová z 0/0/06
POL181 Metodologie politologie R. ChytilekR. Chytilek, P. Spáč zk 1/1/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSS171 Strategické hry a simulace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. DrmolaJ. Drmola zk 0/2/04 !BSSb1171 && !NOW(BSSb1171) && BSS110
BSSb1150 Terorismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MarešJ. Drmola, M. Mareš zk 1/1/06 !BSS150 && !NOW(BSS150)
BSSb1152 Kybernetická válka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrausJ. Drmola, J. Kraus zk 2/0/04 !BSS152 && !NOW(BSS152)
BSSb1157 Vojenská politika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrausJ. Kraus zk 0/2/06 !BSS157 && !NOW(BSS157)
BSSb1164 Bezpečnostní aspekty nové religiozity
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. MlejnkováP. Mlejnková zk 1/1/04 !BSS164 && !NOW(BSS164)
BSSb1171 Strategické hry a simulace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. DrmolaJ. Drmola zk 0/2/04 BSSb1110 || BSS110 && !BSS171 && !NOW(BSS171)
ENSb1302 Biophysical Resources and Socio-economic Systems
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
B. BinkaB. Fath zk 1/1/010
EVS134 Úvod do studia lidských práv M. PitrováĽ. Majerčík, H. Smekal zk 1/14
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. KatrňákR. Burgr, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý, N. Vlašín Johanisová z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
FSS190 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Ulčák z 0/0/020
POLb1109 Volební systémy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠedoJ. Šedo zk 1/1/05 !POL185 && !NOW(POL185)
POLb1115 Volby v praxi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkP. Dvořák, M. Pink, P. Spáč, P. Voda z 1/1/03 !POL344 && !NOW(POL344) && (typ_studia(B))
POLb1116 Středovýchodní Evropa po roce 1989: zrod, fungování a úpadek demokracie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. RybářM. Rybář zk 2/0/06
POLb1136 Křesťanství a politika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BarošJ. Baroš, D. Macek zk 1/1/04 !POL291 && !NOW(POL291)
POLb1137 Základy politické modernity
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. DufekJ. Baroš, P. Dufek, J. Kokešová, J. Tomaštík zk 1/1/04 !POL297 && !NOW(POL297) && POL103 || POLb1008 || souhlas
POLb1138 Veřejné zakázky a korupční rizika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. PinkováH. Doležalová z 1/1/03
POLb1139 Statistické myšlení P. SpáčP. Spáč, P. Voda zk 1/1/05
POLb1143 Základy argumentace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. EiblP. Dvořák, J. Hruška, J. Jusko, V. Šmatera z 1/1/04
POLb1144 Volební mapa Brna
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkO. Eibl, M. Pink, J. Šedo z 1/1/02
POLb1100 Úvod do problematiky psaní odborného textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. HavlíkV. Havlík z 0/2/04 !POL284 && !NOW(POL284) && (!POL104) && (!POLb1001)
POLb1101 Světový a český komunismus S. BalíkS. Balík zk 2/0/04 !POL188 && !NOW(POL188)
POLb1110 Francouzská politika a politické strany
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkM. Pink zk 1/1/04 !POL235 && !NOW(POL235)
POLb1103 Problém politické autority
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BarošJ. Baroš zk 1/1/04 !POL353 && !NOW(POL353)
POLb1104 Základy politického marketingu O. EiblO. Eibl, M. Gregor zk 1/1/04 !POL256 && !NOW(POL256)
POLb1111 Populism and political parties V. HavlíkV. Havlík, V. Stojarová zk 1/1/05 !POL333 && !NOW(POL333)
POLb1105 Rétorika a prezentační dovednosti (v politice)
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. EiblO. Eibl, M. Pink z 1/1/03 !POL340 && !NOW(POL340)
POLb1114 Československá politika 1945-1969
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. KopečekJ. Pernes z 1/1/02 !POL343 && !NOW(POL343)
POLb1099 Pracovní stáž O. EiblO. Eibl z 0/0/21 !POL344 && !NOW(POL344)
POLb1112 Prezidenti a monarchové v současné Evropě
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠedoJ. Šedo zk 1/1/05 !POL347 && !NOW(POL347)
POLb1107 Politická psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. HrbkováV. Dostálová, L. Hrbková zk 1/1/04 !POL363 && !NOW(POL363)
POLb1108 Mýty a fakta voleb
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. SpáčP. Spáč zk 1/1/04 !POL352 && !NOW(POL352)
POLb1106 Politická reklama
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. EiblO. Eibl z 1/1/04 !POL362 && !NOW(POL362)

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS130 Diplomový seminář na druhém oboru R. Chytilek - 0/00 !FSS130 && fakulta(FSS)
POL109 Politické systémy J. ŠedoJ. Šedo, L. Kopeček zk 2/0/07
POL112 Teorie demokracie a politické doktríny S. BalíkP. Dufek, J. Holzer, L. Kopeček zk 2/0/04
POL118 Politický systém českých zemí 1848-1992 S. BalíkS. Balík, J. Holzer, L. Kopeček zk 2/0/04
POL142 Politická filosofie XX. století S. BalíkJ. Baroš, P. Dufek zk 2/0/05 POL103 || POL180
POL144 Politický systém ČR S. BalíkS. Balík, V. Havlík zk 2/0/04 POL104
POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci S. BalíkS. Balík, J. Baroš, O. Císař, P. Dufek, O. Eibl, M. Gregor, V. Havlík, J. Holzer, R. Chytilek, L. Kopeček, L. Linek, M. Mareš, M. Pink, A. Shavit, J. Smolík, P. Spáč, V. Stojarová, M. Strmiska, J. Šedo, T. Šmíd, P. Voda, P. Vodová z 0/0/06
POL359 Současná Evropská unie S. BalíkV. Havlík, A. Pinková zk 2/0/05 !obor(EVS) && !obor(EVS1) && !obor(EVSC) && (!EVS162)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BSSb1155 Guerilla M. MarešM. Mareš zk 1/1/05 !BSS155 && !NOW(BSS155)
BSSb1156 Organizovaný zločin
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. PinkováT. Bělonožník, A. Pinková zk 1/1/06 !BSS156 && !NOW(BSS156)
BSSb1165 Islámský radikalismus J. KrausJ. Kraus zk 0/2/06 !BSS165 && !NOW(BSS165)
BSSb1196 Historie strategie a bezpečnosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkM. Pink, J. Šedo z 1/1/03
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. KatrňákR. Burgr, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý, N. Vlašín Johanisová z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
FSS190 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Ulčák z 0/0/020
POLb1125 Komunální politika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. BalíkS. Balík zk 1/1/04 !POL190 && !NOW(POL190)
POLb1123 Teorie her a politické rozhodování R. ChytilekL. Hrbková, R. Chytilek zk 1/1/04 !POL203 && !NOW(POL203) && (typ_studia(B))
POLb1124 Úvod do volební geografie M. PinkM. Pink zk 1/1/04 !POL248 && !NOW(POL248)
POLb1126 Měnící se role parlamentů J. ŠedoJ. Šedo zk 1/1/04 !POL250 && !NOW(POL250)
POLb1122 Volební inženýrství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠedoR. Chytilek, P. Spáč, J. Šedo zk 1/1/04 !POL276 && !NOW(POL276)
POLb1127 Referenda
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. PinkM. Pink, P. Spáč zk 1/1/04
POLb1128 Československá politika 1969-1989 L. KopečekJ. Pernes z 1/1/02 !POL332 && !NOW(POL332)
POLb1129 Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. EiblO. Eibl, M. Gregor z 1/1/03 !POL373 && !NOW(POL373)
POLb1131 Současné teorie spravedlnosti: úrovně, koncepty, problémy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. DufekP. Dufek zk 1/1/05 !POL259 && !NOW(POL259) && (POL142 || POLb1011 || souhlas)
POLb1133 Politika ve filmu V. HavlíkV. Havlík, L. Hrbková, P. Spáč, V. Stojarová zk 1/1/03
POLb1135 Slovak Politics P. SpáčP. Spáč zk 1/1/04
POLb1140 Populist Political Communication
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. HavlíkV. Havlík zk 1/1/06
POLb1141 Post-communist politics
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. RybářM. Rybář zk 1/1/06
POLb1142 U.S. Politics & America’s Changing Global Role M. PinkS. Foerster zk 1/1/05
POLb1099 Pracovní stáž O. EiblO. Eibl z 0/0/21 !POL344 && !NOW(POL344)
POLb1118 Constitutional Politics
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BarošJ. Baroš, I. Pospíšil, J. Tomaštík zk 1/1/05
POLb1119 Campaigns in Central and Eastern Europe
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. EiblO. Eibl, M. Gregor zk 1/1/04
POLb1120 Kampaně v České republice O. EiblM. Gregor zk 2/0/04 !POL354 && !NOW(POL354)
POLb1121 Money and Politics
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. PinkováA. Pinková, P. Spáč zk 1/1/05

Doporučený průchod studiem
 

Strategie volby předmětů, která vychází z platných studijních předpisů (především Studijního a zkušebního řádu MU), má pomoci studentům a studentkám při volbě maximálně efektivního postupu při jejich studiu. Soustřeďuje se přitom především na „technologii” získávání kreditů z povinných předmětů. Vzhledem k modelu povinných předmětů prezenčního bakalářského studia politologie je situace velmi přehledná, neboť s výjimkou prvního semestru je pro každý z následujících semestrů doporučen vždy jediný povinný předmět, a to s logickou návazností.

Vzhledem k šíři nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů a individuálním preferencím studentů a studentek není podrobněji rozpracováno sestavení plánu pro povinně volitelné předměty.

Je rovněž nutné sledovat podmínky pro vstup do jednotlivých předmětů přímo v IS MU a povinností při zápisu do semestrů dle zmiňovaného studijního řádu MU.

 

Bakalářské studium prezenční dvouoborové

 

Strategie všech studentů dvouoborového studia směřuje k zisku 90 ECTS za obor politologie nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní zkoušce.

Katedra doporučuje studentům a studentkám, aby od začátku studia zapracovali do svých individuálních studijních strategií i povinnost týkající se nutnosti získat ECTS za tělesnou výchovu. Pro plynulý průběh studia doporučujeme, aby si studenti a studentky tuto povinnost splnili v průběhu prvních dvou semestrů. Dobré je rovněž nepodcenit povinnost absolvovat alespoň jeden předmět v anglickém jazyce – pro splnění této povinnosti považujeme za ideální druhý ročník studia. Pro studenty a studentky platí povinnost doložit minimální jazykovou kompetenci pro absolventa/absolventku bakalářského studia. Katedra doporučuje splnit si tuto povinnost (příp. doložit její ekvivalent) v prvním roce studia. Následující doporučený studijní plán je určen studentům imatrikulačního ročníku 2017/2018. Studenti starších imatrikulačních ročníků se řídí předchozími doporučenými studijními plány, které jsou dostupné v IS MU.

 

 

Semestr

 

Povinné předměty

Povinně volitelné,

volitelné předměty

1. SEMESTR

8 + 6-8 ECTS

POL104 Úvod do politologie

POL116 Moderní politické dějiny

2 povinně volitelné  (případně volitelné) předměty 

2. SEMESTR

12 + 4-6 ECTS

POL112 Teorie demokracie a politické doktríny

POL118 Politický systém čes. zemí 1848-1992

POL144 Politický systém ČR

1-2 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

3. SEMESTR

18 + 0 ECTS

POL102 Systémy politických stran

POL103 Dějiny politických idejí

POL181 Metodologie politologie 

0 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

4. SEMESTR

12 (17) + 0-5 ECTS

POL109 Politické systémy

POL142 Politická filosofie XX. století

(POL359 Současná Evropská unie)

0-1 povinně volitelný (případně volitelný) předmět

5. SEMESTR

0 + 16 ECTS

 

4 povinně volitelné (případně volitelné) předměty

6. SEMESTR

6 ECTS

POL147 Diplomový seminář

 

 

V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.

 

Bakalářské studium prezenční jednooborové

 

Strategie všech studentů a studentek jednooborového studia politologie směřuje k zisku 180 ECTS nutných k dosažení oprávnění k zápisu k bakalářské státní  zkoušce. Následující doporučený studijní plán je určen studentům imatrikulačního ročníku 2015/2016. Studenti starších imatrikulačních ročníků se řídí předchozími doporučenými studijními plány, které jsou dostupné v IS MU.

Semestr

A + B,C

Povinné předměty

Povinně volitelné,

volitelné předměty

1. SEMESTR

8 + 26 ECTS

POL104 Úvod do politologie

POL116 Moderní politické dějiny

6-7 povinně volitelné (případně volitelné) předměty 

2. SEMESTR

12 + 22 ECTS

POL112 Teorie demokracie a politické doktríny

POL118 Politický systém čes. zemí 1848-1992 

POL144 Politický systém ČR 

5-6 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

3. SEMESTR

18 + 16 ECTS

POL102 Systémy politických stran

POL103 Dějiny politických idejí

 

POL181 Metodologie politologie

4 povinně volitelné (případně volitelné) předmětů

4. SEMESTR

17 + 17 ECTS

POL109 Politické systémy

POL142 Politická filosofie XX. století

POL359 Současná Evropská unie

4 až 5 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

5. SEMESTR

0 + 34 ECTS

 

8-9 povinně volitelných (případně volitelných) předmětů

6. SEMESTR

6 ECTS

POL147 Diplomový seminář

 

 

V případě potíží doporučujeme studentkám a studentům poradit se s Mgr. Jakubem Šedem, Ph.D. jako katedrovým konzultantem pro studium.