Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Sociologie

Doktorské studium - nepřevedení studenti
Informace o studiu

 

SOCIOLOGIE

Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i kombinované), magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) studium. Ve všech formách prezenčního studia i v kombinované formě doktorského programu jsou předměty rozděleny na povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS jenom jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru.

 

 Doktorský studijní program

Doktorský studijní program sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity trvá standardně čtyři roky a má prezenční (maximálně čtyřletou) nebo kombinovanou formu (se shodnými požadavky a povinnostmi). Student/ka ho absolvuje pod vedením školitele/školitelky dle svého rámcového studijního plánu (každoročně kontrolovaného), zpracovaného na standardní čtyřletou dobu studia, v níž musí získat 240 kreditů. V průběhu studia student/ka absolvuje předepsané povinné a povinně volitelné předměty (počet možných voleb je dán v Pravidlech doktorského studia sociologie), vypracovává doktorskou disertační práci, a plní další povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzityPravidly doktorského studia sociologie.  Bližší informace o průběhu studia a požadavcích na ně lze získat v Pravidlech doktorského studia sociologie na FSS, které jsou místěny na webových stránkách katedry sociologie.

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SOC1001 Publikace/ Publications
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KreidlM. Kreidl k 0/0/020 (max 20 kred)
SOC907 Recenze I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicB. Jaworsky, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, C. Szaló, I. Šmídová z 0/0/02
SOC908 Recenze II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicB. Jaworsky, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, C. Szaló, I. Šmídová z 0/0/03
SOC910 Seminář k disertačním projektům L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, M. Metyková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Volek z 0/015
SOC911 Texty z obecné sociologie L. RabušicJ. Střítecký, C. Szaló z 0/015
SOC913 Metodologický seminář L. RabušicO. Císař, L. Rabušic z 0/015
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii L. RabušicO. Císař, B. Jaworsky z 0/020
SOC935 Příprava disertace L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 kredity_min(135)
SOC938 Prezentace na konferenci
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicW. Binder, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, S. Saxonberg, C. Szaló, I. Šmídová k 0/0/05
SOC939 Veřejná prezentace disertační práce/ Public Presentation of Dissertation
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicW. Binder, B. Jaworsky, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, M. Metyková, K. Nedbálková, L. Rabušic, S. Saxonberg, C. Szaló, I. Šmídová k 0/0/015

Zahraniční pobyt alespoň 20 kr. alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, L. Musil z 0/020
FSS990 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/015

Povinně volitelné předměty alespoň 40 kr.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D_FJ Francouzský jazyk K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_IJ Italský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováN. Bruzlová zk 0/04
D_NJ Německý jazyk J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_PJ Portugalský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováI. Malovičová zk 0/04
D_RJ Ruský jazyk M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_SpJ Španělský jazyk A. SimbartlováA. Simbartlová zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
FSS910 Zahraniční výjezd T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/04
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. SirovátkaT. Sirovátka z 0/0 workshop 3 days.15
SOC1002 Publikace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. Kreidl z 0/0/0 (max 20 kred)
SOC904 Semináře na jiných tuzem. univerzitách L. RabušicM. Kreidl z 0/015
SOC906 Didaktický seminář L. RabušicH. Czajkowska, M. Kreidl, R. Marada z 0/020
SOC932 Analýza dat L. RabušicL. Formánková, M. Kreidl, R. Marada, K. Nedbálková, J. Obrovská, C. Szaló, M. Šindelář, T. Škubalová z 0/020
SOC930 Seminář k dokončení disertační práce L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 (od 10 krok 5 kred) souhlas
SOC930a Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 9. souhlas
SOC930b Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 10. SOC930a && souhlas
SOC930c Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 11. SOC930a && SOC930b && souhlas
SOC930d Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 12. SOC930a && SOC930b && SOC930c && souhlas
SOC930e Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 13. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && souhlas
SOC930f Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 14. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && SOC930e && souhlas
SOC930g Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 15. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && SOC930e && SOC930f && souhlas
soc930h Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 16. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && SOC930e && SOC930f && SOC930g && souhlas

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
SOC1001 Publikace/ Publications
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KreidlM. Kreidl k 0/0/020 (max 20 kred)
SOC907 Recenze I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicB. Jaworsky, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, C. Szaló, I. Šmídová z 0/0/02
SOC908 Recenze II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicB. Jaworsky, T. Katrňák, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, C. Szaló, I. Šmídová z 0/0/03
SOC910 Seminář k disertačním projektům L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, M. Metyková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Volek z 0/015
SOC911 Texty z obecné sociologie L. RabušicJ. Střítecký, C. Szaló z 0/015
SOC913 Metodologický seminář L. RabušicO. Císař, L. Rabušic z 0/015
SOC920a Seminář k disertační práci I L. RabušicP. Barša, C. Szaló z 0/020
SOC920b Seminář k disertační práci II L. RabušicP. Barša k 0/025
SOC935 Příprava disertace L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 kredity_min(135)
SOC938 Prezentace na konferenci
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicW. Binder, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, K. Nedbálková, L. Rabušic, S. Saxonberg, C. Szaló, I. Šmídová k 0/0/05
SOC939 Veřejná prezentace disertační práce/ Public Presentation of Dissertation
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicW. Binder, B. Jaworsky, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, K. Lišková, R. Marada, M. Metyková, K. Nedbálková, L. Rabušic, S. Saxonberg, C. Szaló, I. Šmídová k 0/0/015

Zahraniční pobyt alespoň 20 kr. alespoň 1 z 2 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, L. Musil z 0/020
FSS990 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/015

Povinně volitelné předměty alespoň 40 kr.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
D_FJ Francouzský jazyk K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_IJ Italský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováN. Bruzlová zk 0/04
D_NJ Německý jazyk J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_PJ Portugalský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováI. Malovičová zk 0/04
D_RJ Ruský jazyk M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_SpJ Španělský jazyk A. SimbartlováA. Simbartlová zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
FSS910 Zahraniční výjezd T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/04
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. SirovátkaT. Sirovátka z 0/0 workshop 3 days.15
SOC1002 Publikace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. Kreidl z 0/0/0 (max 20 kred)
SOC904 Semináře na jiných tuzem. univerzitách L. RabušicM. Kreidl z 0/015
SOC906 Didaktický seminář L. RabušicH. Czajkowska, M. Kreidl, R. Marada z 0/020
SOC930 Seminář k dokončení disertační práce L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 (od 10 krok 5 kred) souhlas
SOC932 Analýza dat L. RabušicL. Formánková, M. Kreidl, R. Marada, K. Nedbálková, J. Obrovská, C. Szaló, M. Šindelář, T. Škubalová z 0/020
SOC930a Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 9. souhlas
SOC930b Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 10. SOC930a && souhlas
SOC930c Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 11. SOC930a && SOC930b && souhlas
SOC930d Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 12. SOC930a && SOC930b && SOC930c && souhlas
SOC930e Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 13. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && souhlas
SOC930f Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 14. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && SOC930e && souhlas
SOC930g Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 15. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && SOC930e && SOC930f && souhlas
soc930h Seminář k dokončení disertační práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, P. Barša, W. Binder, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, M. Metyková, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Trávníček k 0/0/020 (od 10 krok 5 kred) 16. SOC930a && SOC930b && SOC930c && SOC930d && SOC930e && SOC930f && SOC930g && souhlas

Doporučený studijní plán
 
      1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem.  
SOC910 Seminář k disertačním projektům 20 20                
SOC913 Metodologický seminář 15 15                
SOC911 Texty z obecné sociologie 15   15              
SOC920a Seminář k disertační práci I. 20   20              
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii 20     20            
  Volitelný předmět 1 20     20            
SOC920b Seminář k disertační práci II. 25       25          
  Volitelný předmět 2 20       20          
FSS900/990 Zahraniční stáž 20         20        
SOC907 Recenze I. 2         2        
SOC935 Příprava disertace 20           20      
SOC908 Recenze II. 3           3      
SOC938 Prezentace na konferenci 5             5    
SOC939 Veřejná prezentace disertační práce 15             15    
SOC1001 Publikace 20               20  
      35 35 40 45 22 23 20 20 240