česky

Změnit fakultu
Fakulta sociálních studií
Změnit období
−1 | podzim 2015 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Sociologie

Doktorské studium
Informace o studiu
 

SOCIOLOGIE

Obor sociologie se studuje na Katedře sociologie jako bakalářské (prezenční i kombinované), magisterské (prezenční) a doktorské (prezenční i kombinované) studium. Ve všech formách prezenčního studia i v kombinované formě doktorského programu jsou předměty rozděleny na povinné a povinně volitelné. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být v průběhu studia absolvovány bez výjimky všechny. Úplný výčet povinných předmětů je pro jednotlivé imatrikulační ročníky stanoven obsahem Katalogu předmětů vydaném v roce imatrikulace. Povinně volitelné předměty tvoří nabídku, z níž si studující volí tak, aby po absolvování všech předmětů získal/a celkový počet kreditů (ECTS) požadovaný pro úspěšné dokončení oboru. Část nabízených povinně volitelných předmětů se obměňuje každý akademický rok. Volitelné předměty jsou předměty vypisované na různých fakultách MU nebo univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v programu sociologie. Za předměty, které jsou nabízeny paralelně na více oborech, lze získat příslušné ECTS jenom jedenkrát – lze je vykazovat pouze na jednom oboru.

 

 Doktorský studijní program

Doktorský studijní program sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity trvá standardně čtyři roky a má prezenční (maximálně čtyřletou) nebo kombinovanou formu (se shodnými požadavky a povinnostmi). Student/ka ho absolvuje pod vedením školitele/školitelky dle svého rámcového studijního plánu (každoročně kontrolovaného), zpracovaného na standardní čtyřletou dobu studia, v níž musí získat 240 kreditů. V průběhu studia student/ka absolvuje předepsané povinné a povinně volitelné předměty (počet možných voleb je dán v Pravidlech doktorského studia sociologie), vypracovává doktorskou disertační práci, a plní další povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzityPravidly doktorského studia sociologie.  Bližší informace o průběhu studia a požadavcích na ně lze získat v Pravidlech doktorského studia sociologie na FSS, které jsou místěny na webových stránkách katedry sociologie.

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
SOC1001 Publikace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KreidlM. Kreidl z 0/0/020 (max 20 kred)
SOC910 Seminář k disertačním projektům L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, M. Metyková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Volek z 0/015
SOC911 Texty z obecné sociologie L. RabušicJ. Střítecký, C. Szaló z 0/015
SOC913 Metodologický seminář L. RabušicO. Císař, L. Rabušic z 0/015
SOC920a Seminář k disertační práci I L. RabušicP. Barša, C. Szaló z 0/020
SOC920b Seminář k disertační práci II L. RabušicP. Barša k 0/025
SOC921 Veřejná prezentace disertační práce L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii L. RabušicO. Císař, B. Jaworsky z 0/020
SOC930 Seminář k dokončení disertační práce L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 (od 10 krok 5 kred) souhlas
SOC932 Analýza dat L. RabušicL. Formánková, M. Kreidl, R. Marada, K. Nedbálková, J. Obrovská, C. Szaló, M. Šindelář, T. Škubalová z 0/020
SOC935 Příprava disertace L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 kredity_min(135)

Zahraniční pobyt alespoň 20 kr. alespoň 1 z 3 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, L. Musil z 0/020
FSS910 Zahraniční výjezd T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/04
FSS990 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/015

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
D_FJ Francouzský jazyk K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_IJ Italský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováN. Bruzlová zk 0/04
D_NJ Německý jazyk J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_PJ Portugalský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováI. Malovičová zk 0/04
D_RJ Ruský jazyk M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_SpJ Španělský jazyk A. SimbartlováA. Simbartlová zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. SirovátkaT. Sirovátka z 0/0 workshop 3 days.15
SOC1002 Publikace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. Kreidl z 0/0/0 (max 20 kred)
SOC904 Semináře na jiných tuzem. univerzitách L. RabušicM. Kreidl z 0/015
SOC906 Didaktický seminář L. RabušicH. Czajkowska, M. Kreidl, R. Marada z 0/020

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
SOC1001 Publikace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KreidlM. Kreidl z 0/0/020 (max 20 kred)
SOC910 Seminář k disertačním projektům L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, M. Metyková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, J. Volek z 0/015
SOC911 Texty z obecné sociologie L. RabušicJ. Střítecký, C. Szaló z 0/015
SOC920a Seminář k disertační práci I L. RabušicP. Barša, C. Szaló z 0/020
SOC920b Seminář k disertační práci II L. RabušicP. Barša k 0/025
SOC921 Veřejná prezentace disertační práce L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii L. RabušicO. Císař, B. Jaworsky z 0/020
SOC930 Seminář k dokončení disertační práce L. RabušicR. Marada, P. Mareš, C. Szaló, O. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 (od 10 krok 5 kred) souhlas
SOC932 Analýza dat L. RabušicL. Formánková, M. Kreidl, R. Marada, K. Nedbálková, J. Obrovská, C. Szaló, M. Šindelář, T. Škubalová z 0/020
SOC935 Příprava disertace L. RabušicO. Císař, M. Kanovský, T. Katrňák, Z. Konopásek, M. Kreidl, H. Librová, K. Lišková, R. Marada, P. Mareš, I. Možný, K. Nedbálková, J. Pavelka, L. Rabušic, S. Saxonberg, J. Střítecký, C. Szaló, D. Šmahel, I. Šmídová, M. Vašečka, J. Volek k 0/020 kredity_min(135)

Zahraniční pobyt alespoň 20 kr. alespoň 1 z 3 předmětů/podmínek

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, L. Musil z 0/020
FSS910 Zahraniční výjezd T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/04
FSS990 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákI. Čermák, V. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, L. Musil z 0/015

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
D_FJ Francouzský jazyk K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_IJ Italský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováN. Bruzlová zk 0/04
D_NJ Německý jazyk J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_PJ Portugalský jazyk
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. MalovičováI. Malovičová zk 0/04
D_RJ Ruský jazyk M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_SpJ Španělský jazyk A. SimbartlováA. Simbartlová zk 0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. SirovátkaT. Sirovátka z 0/0 workshop 3 days.15
SOC1002 Publikace II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. Kreidl z 0/0/0 (max 20 kred)
SOC904 Semináře na jiných tuzem. univerzitách L. RabušicM. Kreidl z 0/015
SOC906 Didaktický seminář L. RabušicH. Czajkowska, M. Kreidl, R. Marada z 0/020

Doporučený studijní plán
 

 

2. 2 Doporučený studijní plán - rozpis kreditů pro 4leté studium
Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kredity Možnost získat kredity v průběhu standardní doby studia
1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7. sem 8. sem
SOC910 Seminář k disertačním projektům školitelé/školitelky Zp 20 20              
SOC913 Metodologický seminář O. Císař Zp 15 15              
SOC911 Texty z obecné sociologie J. Střítecký, C. Szaló Zp 15   15            
SOC932 Analýza dat dle aktuální nabídky Zp 20    20            
SOC920a Seminář k disertační práci I. P. Barša Zp 20     20          
SOC920b Seminář k disertační práci II. P. Barša Kol 25       25        
SOC922 Tvůrčí psaní v sociologii O. Císař Zp 20       20        
FSS900/910/990 Zahraniční stáž školitelé/školitelky Zp 20         20      
SOC935 Příprava disertace * školitelé/školitelky Kol 20           20    
SOC1001 Publikace M.Kreidl Zp 20             20  
SOC921 Veřejná prezentace disertační práce* školitelé/školitelky Kol 20             20  
  Povinně volitelný předmět (prezentace, stáž, …) školitelé/školitelky Zp 20           20    
 D_AJ_1  Angličtina 1 Univerzitní  pracoviště   2     2          
 D_AJ_2  Angličtina 2 univerzitní pracoviště   4         4      
  Státní doktorská zkouška komise ZK Státní doktorská zkouška musí být složena nejpozději v 8. semestru studia! Veškeré informace o SDZ najdete zde
http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/state_examinations_and_defense
 
  Obhajoba disertace komise ZK Lze ji výjimečně odložit nad dobu standardního studia jen se souhlasem oborové rady 
Veškeré informace o obhajobách najdete zde http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/state_examinations_and_defense
 
 
POČET KREDITŮ CELKEM (MIMO kredity vyrovnávacího ročníku) 241
 
35 35 22 45 24 40 40  
K uzavření studia obhajobou disertace je třeba získat 240 kreditů.
 
* Podmínkou pro předložení disertace je, vedle splnění ostatních povinností (zejména 240 kreditů a státní doktorské zkoušky), její veřejná prezentace (SOC921). Předmět SOC921 Veřejná prezentace disertační práce se zapisuje v IS MU semestr před obhajobou, tedy typicky v 7. semestru studia. Pokud je disertace předkládána do konce doby standardního studia, započítávají se za poslední semestr kredity z předmětu SOC935 Příprava disertace jen tehdy, chybějí-li do požadovaného počtu 240 kreditů. Např. je-li disertace předložena již  před 7. semestrem. V takovém případě se může kreditová hodnota předmětu SOC935 Příprava disertace zvýšit až na potřebný počet kreditů (pochopitelně musí při tom být získány všechny ostatní předepsané kredity).
 
Poznámky:
  1. Jazykové předměty a zkoušky dle vlastní dispozice a v dohodě s Centrem jazykového vzdělávání MU (určuje i charakter výstupu). Získané kredity se započítávají do povinných 240 kreditů.
  2. POZOR, berte na vědomí, že
- Studijní a zkušební řád MU (článek 12) upravuje počty kreditů získaných v předchozím studiu/semestru, jako podmínku zápisu do dalšího semestru!
- Získávání kreditů v jednotlivých rocích studia je závazně upraveno Rámcovým studijním plánem, jehož změna je možná jen se souhlasem oborové rady v termínu roční kontroly studia!
 
Kód Název předmětu Vyučující Výstup Kredity Možnost získat kredity po standardní době studia
9. sem 10. sem 11. sem 12. sem 13. sem 14. sem
SOC921 Veřejná prezentace disertační práce školitelé/školitelky Kol 20         20  
SOC930 Seminář k dokončení disertace* školitelé/školitelky Kol 20 20 20 20 20 20  
  Obhajoba disertace** komise ZK   Disertace musí být OBHÁJENA nejpozději do konce 7. roku studia (pozor, nestačí ji v této lhůtě jen předložit!). Pro imatrikulační ročník 2012 a pozdější je tato lhůta osmiletá.
 
Poznámky:
* SOC930 Seminář k dokončení disertace si zapisují ti, kdo nepředložili disertaci do konce standardní doby studia a jimž byla oborovou radou povolena výjimka. Zápis v devátém semestru je možný pouze tehdy, když oborová rada schválí změnu Rámcového plánu studia. Zápisy do tohoto semináře v dalších semestrech (desátém až čtrnáctém) jsou možné jen se souhlasem oborové rady, která se rozhoduje na základě roční kontroly postupu práce na disertaci školitelem/školitelkou.
** Podmínkou pro předložení disertace je, vedle splnění ostatních povinností (zejména 240 kreditů a státní doktorské zkoušky), její veřejná prezentace (SOC921) – zapisuje se v IS MU semestr před odevzdáním dizertační práce (tedy nejpozději ve 13. semestru studia).
 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 15:32, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému