Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Psychologie

Bakalářské prezenční jednooborové studium
Informace o studiu

 


 

Bakalářské jednooborové studium – prezenční forma

 

Standardní doba bakalářského studia jednooborové psychologie je šest semestrů (3 akademické roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat závěrečnou práci[1], musí splnit tyto požadavky:

  1. získat minimálně 180 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS A, předměty ECTS B a ECTS C v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 180;
  2. absolvování výuky tělesné výchovy a sportu[2];
  3. minimální jazyková kompetence[3];
  4. absolvovat nejméně jeden odborný předmět v anglickém jazyce v daném stupni studia. Není možné jako splnění povinnosti uznat předměty mimo FSS. (více směrnice FSS č. 4/2014, MU-IS/33356/2014/97344/FSS, http://www.fss.muni.cz/media/6087/smernice-fss-c4_2014-o-predmetech-v-anglickem-jazyce.pdf)
 

[1] Závěrečná práce musí být zadána v semestru, který předchází tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Zadání je podáváno ve dvou krocích. Termín A: konec výuky v daném semestru, odevzdání žádosti se zadáním práce na sekretariát, termín B: konec zkouškového období v daném semestru, vypsání zadání v ISu a přihlášení se k zadání. Podání zadání závěrečné práce v uvedených termínech je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce.

[2] Kredity se započítávají do celkového počtu 180 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat.

[3] Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. Kredity se započítávají do celkového počtu 180 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat. Více zde: http://www.fss.muni.cz/media/21483/smernice-fss-mu-c-3_2016-jazykova-priprava-na-fss.pdf

 

 


Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY101 Uvedení do psychologie T. ŘiháčekJ. Kostínková, P. Macek, R. Neužilová Michalčáková, J. Procházka, T. Řiháček, M. Vaculík, Z. Vybíral zk 1/1/04
PSY102 Psychologie osobnosti I. PoledňováI. Poledňová zk 1/1/05
PSY104 Vývojová psychologie II L. LacinováH. Kyjonková, L. Lacinová, P. Macek, Z. Masopustová, J. Širůček zk 1/1/05 PSY103Prerekvizita: PSY103
PSY105 Psychologie kognitivních procesů M. ŠipulaM. Šipula zk 1/1/06
PSY107 Sociální psychologie I P. MacekP. Macek, J. Šerek zk 1/1/05 PSY101
PSY111 Personální psychologie M. VaculíkM. Vaculík, J. Procházka, M. Součková zk 1/1/05 psy112Prerekvizita: PSY112
PSY112 Metodologie psychologického výzkumu M. VaculíkM. Vaculík, S. Ježek, J. Procházka zk 1/1/06 PSY117Prerekvizita: PSY117
PSY113 Fyziologie člověka J. JavoraJ. Javora zk 1/1/03
PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. KostínkováR. Hytych, I. Korábová, J. Kostínková, R. Marciniak, L. Maruniaková, J. Procházka, Z. Šilhanová z 0/2/0 1-2 víkendové bloky za semestr (1 blok cca 20hod).2 psy101Prerekvizita: PSY101
PSY151 Kulturní antropologie A. SchauerováA. Schauerová zk 1/1/04
PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. VybíralO. Bouša, H. Cígler, I. Čermák, L. Dědková, R. Hytych, K. Chabadová, S. Ježek, J. Kostínková, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, L. Maruniaková, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Scott, T. Sedláková, V. Smékal, J. Šerek, A. Ševčíková, M. Šipula, K. Škařupová, D. Šmahel, M. Štěpánková, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 Student zapisuje v semestru, ve kterém chce předložit závěrečnou práci.
PSY252 Statistická analýza dat II. S. JežekP. Daňsová, V. Gabrhel, S. Ježek, J. Šerek, J. Širůček zk 0/25 PSY117Prerekvizita: PSY117
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii J. ŠirůčekJ. Širůček, M. Širůčková k 0/25 PSY112
PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. VybíralD. Čerňová, Z. Vybíral zk 0/25

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání Š. PortešováŠ. Portešová zk 1/1/05 psy108 && psy104
PSY124 Psychologie handicapu J. VančuraJ. Vančura zk 1/14
PSY128 Psychologie v běžném životě M. ŠipulaJ. Kostínková, L. Lacinová, P. Macek, R. Neužilová Michalčáková, I. Plaňava, Š. Portešová, M. Rašticová, T. Řiháček, V. Smékal, J. Šerek, M. Šipula, Z. Vybíral, V. Žůrková zk 1/14 !((obor(PS) || program(B-PS) || program(N-PS) || program(D-PS4)) && fakulta(FSS))Určen pouze studentům, kteří nestudují psychologii jako obor a studentům jiných fakult.
PSY146 Duševní hygiena T. ŘiháčekR. Hytych, J. Kostínková, J. Roubal, T. Řiháček, L. Škarková Stojanová z 0/2/02
PSY160 Psychologie barev M. ŠipulaM. Šipula z 1/12
PSY201 Řešení konfliktů Z. SýkorováM. Skutková, Z. Sýkorová z 1/13
PSY215 Psychologie v celostní medicíně V. CanibalováV. Canibalová zk 1/1/03
PSY225 Studentská dobrovolnická praxe L. KoubekL. Koubek k 0/0/0 30 hodin za semestr.2
PSY227 Praktikum raného vývoje Š. PortešováE. Pavlíková zk 1/14 PSY103Prerekvizita: PSY103
PSY232 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. JežekV. Gabrhel, H. Cígler, S. Ježek z 1/1/04
PSY278 Základy práce s informačními zdroji
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. NedomováV. Florianová, D. Mazancová, M. Nedomová z 2/2/01
PSY279 Zdraví a internet J. Plhák z 1/1/04
PSY280 Political psychology and intergroup conflict J. ŠerekJ. Šerek, Z. Scott, H. Macháčková zk 1/13
PSY284 Research Practice P. MacekM. Čevelíček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 The course is recommended only to foreign students.
PSY290 Sport Psychology
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ProcházkaJ. Procházka, K. Vejvodová z 0/0/04 souhlas

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY103 Vývojová psychologie I L. LacinováL. Lacinová zk 1/1/05
PSY106 Psychologie emocí a motivace M. ŠipulaM. Šipula zk 1/1/06
PSY108 Sociální psychologie II P. MacekP. Macek, J. Šerek zk 1/1/05 PSY107
PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. KostínkováR. Hytych, I. Korábová, J. Kostínková, R. Marciniak, L. Maruniaková, J. Procházka, Z. Šilhanová z 0/2/0 1-2 víkendové bloky za semestr (1 blok cca 20hod).2 psy101
PSY117 Statistická analýza dat S. JežekH. Cígler, S. Ježek, J. Širůček zk 1/1/05
PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. VybíralO. Bouša, H. Cígler, I. Čermák, L. Dědková, R. Hytych, K. Chabadová, S. Ježek, J. Kostínková, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, L. Maruniaková, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Scott, T. Sedláková, V. Smékal, J. Šerek, A. Ševčíková, M. Šipula, K. Škařupová, D. Šmahel, M. Štěpánková, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10
PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu T. ŘiháčekI. Čermák, R. Hytych, T. Řiháček zk 1/1/05
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů J. ŠirůčekJ. Širůček zk 0/25 PSY102
PSY258 Obecná psychologie - metakognice M. ŠipulaO. Bečev, D. Brhelová, M. Filip, S. Ježek, O. Straka, M. Šipula zk 1/15
PSY259 Základy psychometriky J. ŠirůčekH. Cígler, J. Širůček, A. Ťápal zk 0/2/05 PSY117
PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová MichalčákováP. Bučková, T. Fikarová, K. Chabadová, B. Valková zk 1/15
PSY269 Dějiny psychologie Z. VybíralL. Blinka, T. Řiháček, J. Širůček, Z. Vybíral zk 1/1/06 PSY101Prerekvizita: PSY101
PSY275 Historie vývoje myšlení věd o člověku J. HrochJ. Hroch zk 0/03

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PoledňováI. Poledňová z 1/1/02
PSY143 Psychologie adolescentů P. MacekO. Bouša, L. Lacinová, P. Macek, Z. Scott, J. Šerek, J. Širůček zk 1/1/04
PSY155 Základy psychologie tvořivosti E. PavlíkováE. Pavlíková zk 1/1/04
PSY171 Psychologie sexuality
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. ŘačákováE. Řačáková zk 1/13
PSY174 Psychologie a internet D. ŠmahelA. Černá, L. Dědková, H. Macháčková, O. Ostrovský, A. Ševčíková, K. Škařupová, D. Šmahel, M. Šmahelová, V. Žůrková z 1/12
PSY201 Řešení konfliktů Z. SýkorováM. Skutková, Z. Sýkorová z 1/13
PSY208 Imaginace a interpretace J. KrásaJ. Krása k 1/13
PSY210 Psychologie zdraví a nemoci V. CanibalováV. Canibalová zk 1/13
PSY216 Etické problémy v psychologii V. CanibalováV. Canibalová zk 1/1/04
PSY222 Úvod do politické psychologie J. ŠerekJ. Šerek, J. Lukas zk 1/14
PSY225 Studentská dobrovolnická praxe L. KoubekL. Koubek k 0/0/0 30 hodin za semestr.2
PSY260 Aplikovaná vývojová psychologie L. LacinováL. Lacinová, P. Macek, Z. Masopustová zk 1/15 PSY103 && PSY104
PSY264 Psychologie dítěte předškolního věku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
L. LacinováM. Jankovská, L. Šamánková zk 1/14 PSY104
PSY273 Youth Development P. MacekP. Macek, Z. Scott, L. Blinka, O. Bouša, S. Ježek, L. Lacinová, H. Macháčková, J. Šerek, A. Ševčíková, D. Šmahel, T. Umemura
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
zk 1/15 The course is given in English and it is recommended only to foreign students. Předmět není určen studentům, kteří studují obory v českém jazyce.
PSY281 Vedení úvodního rozhovoru s klientem M. VaculíkL. Maruniaková zk 0/23 souhlas
PSY221J162 Theories and Research on Family Systems T. UmemuraT. Umemura zk 0/03
FSS110 Zahraniční výjezd T. KatrňákM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY282 Základy psychometriky: seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. CíglerH. Cígler z 0/2/03 PSY259 || NOW(PSY259)
PSY284 Research Practice P. MacekM. Čevelíček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0
PSY288 Cultural Psychology
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. DvořákováA. Dvořáková zk 0/0/04
PSY289 Health Psychology S. ElavskyS. Elavsky z 0/0/04
PSY291 General psychology as a story telling and adventure L. KostroňL. Kostroň z 0/0/04 PSY105
PSY293 Psycholog v řízení lidských zdrojů J. ProcházkaJ. Procházka z 0/0/02 !PSY519
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology L. RabušicP. Pospěch zk 2/0/06 !obor(SO) && !obor(SO1) && !obor(SO1K) && !obor(SO1KC) && !obor(SOK) && !obor(SOKC)

Doporučený studijní plán
 

Doporučené studijní plány přihlížejí k novelizaci „Studijního a zkušebního řádu MU“, seznamte se s ním ovšem podrobně, aby jste se vyhnuli nesplnění některých podmínek v něm uvedených (mohou vám zabránit zápisu do dalšího semestru a vést tak k dočasné ztrátě statusu studenta či dokonce k ukončení vašeho studia). Celé znění „Studijního a zkušebního řádu MU“ najdete na internetových stránkách Masarykovy univerzity.
Doporučený studijní plán: 2018 / 2019
Psychologie – bakalářské jednooborové studium (min. 180 ECTS)

Semestr Kód Kredity
1 PSY101 Uvedení do psychologie 4
1 PSY105 Psychologie kognitivních procesů 5
1 PSY113 Fyziologie člověka 3
1 PSY151 Kulturní antropologie 4
1 PSY102 Psychologie osobnosti 5
1 Minimální jazyková kompetence 4
1 Tělesná výuka a sport 1
2 PSY103 Vývojová psychologie I 5
2 PSY106 Psychologie emocí a motivace 5
2 PSY117 Statistická analýza dat I 5
2 PSY275 Filozofické základy psychologického poznání 4
2 PSY269 Dějiny psychologie 5
3 PSY114 Sociálně psychologický výcvik ve skupině[1] 3
3 PSY107 Sociální psychologie I 5
3 PSY104 Vývojová psychologie II 5
3 PSY112 Metodologie psychologického výzkumu 5
3 PSY252 Statistická analýza dat II 5
3 PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení 5
4 PSY108 Sociální psychologie II 5
4 PSY258 Obecná psychologie – metakognice 5
4 PSY259 Základy psychometriky 5
4 PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví 5
4 PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu 5
4 PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 5
5 PSY111 Personální psychologie 5
5 PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 5
6 PSY193 Seminář k bakalářské práci 10
 
[1] Předmět doporučujeme zapsat ve třetím nebo čtvrtém semestru.

 

 


Další aplikace