Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2010/2011
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právo a podnikání

Forma studia: kombinovaná
 
Studijní plán a popis studijního plánu.
 
Popis studijního plánu
 
1) Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
2) Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 8 kreditů. Povinně volitelné předměty je povinen absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může
a) z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
b) z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
c) z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 

Studijní plán

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ101Zk Teorie práva J. HarvánekJ. Harvánek, R. Polčák, M. Škop, R. Vaněk, R. Vaněk zk 12/07
BZ102Zk Státověda K. ŠimáčkováJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Právo EU F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláR. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR J. KroupaJ. Kroupa zk 12/05

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo J. FilipJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/06
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, M. Myška, J. Šavelka k 0/84
BZ210Zk Správní právo P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 16/08

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV201Zk Aktuální otázky mezinárodního systému J. KroupaJ. Kroupa zk 10/05
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, J. Korytárová, M. Sabolovič, E. Tomášková, I. Vágner zk 12/05
BV204Zk Management I. VágnerI. Vágner, M. Sabolovič, M. Weber, E. Tomášková zk 12/05

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní J. StavinohováP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, D. Houbová zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP405Z Právo obchodních společností - seminář J. PokornáJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková z 0/44
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková zk 10/06
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KratochvílV. Kratochvíl k 12/06
BZ405Zk Pracovní právo M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BZ406Zk Základy práva životního prostředí I. PrůchováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, J. Knotek, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková zk 10/06
BZ409Zk Právo obchodních společností J. PokornáJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management I. VágnerM. Sabolovič, E. Tomášková, I. Vágner, M. Weber zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP501Z Diplomový seminář I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01
BP502Z Obchodní závazky - seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
K. MarekK. Marek, J. Bejček, P. Hajn, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán z 0/43 NOW(BP502Zk)
BP502Zk Obchodní závazky K. MarekK. Marek, J. Bejček, P. Hajn, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán zk 12/07
BP507Z Cenné papíry - seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
J. KotásekJ. Kotásek z 0/43 NOW(BP507Zk)
BP507Zk Cenné papíry
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
J. KotásekJ. Kotásek zk 12/07 NOW(BP507Z) || BP507Z
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, M. Nosková, R. Šimek, R. Šopovová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta k 12/07 BZ403K || CBZ403K
BZ505Z Vybrané otázky správního práva a veřejné správy seminář P. HavlanP. Havlan z 0/64
BZ505Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová zk 10/07

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP601Zk Soutěžní právo
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
J. BejčekP. Hajn, J. Bejček, J. Pokorná, K. Marek, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, J. Šilhán zk 12/07
BP602Z Diplomový seminář II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01
BZ602K Právo mezinárodního obchodu N. RozehnalováN. Rozehnalová k 12/06

Předměty státní závěrečné (bakalářské) zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
  • Obchodní právo
  • Občanské právo hmotné a procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVP21 Pracovní právo
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
BZk 0/0 !NOWANY(BVP31, BVP41)
BVP31 Finanční právo
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
BZk 0/0 !NOWANY(BVP21, BVP41)
BVP41 Správní právo
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2010 ]
BZk 0/0 !NOWANY(BVP21, BVP31)

Další aplikace