Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2010/2011
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právo a finance

Forma studia: kombinovaná 
Studijní plán a popis studijního plánu
 
Popis studijního plánu
 
  1. Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje níže uvedený studijní plán v části povinných předmětů. V závislosti na svém zájmu o profilaci si volí buďto Správní právo procesní I a II nebo Právo mezinárodního obchodu a Právo cenných papírů. 
  2. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše 18 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.  Volit může:
a)      z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor – viz přiložený seznam,
b)      z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu - viz www.law.muni.cz
c)      z nabídky předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty nebo jiných fakult MU tak, jak toto právo vymezuje Studijní a zkušební řád bakalářského a magisterského studia v platném znění.
  1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 15. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 15 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
  2. Student je povinen získat pro udělení titulu Bc. 180 kreditů v souladu s vymezeným studijním plánem.
  3. Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou skládající se z části písemné (bakalářská práce) a ústní.

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF106Zk Základy finančního práva P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ101Zk Teorie práva J. HarvánekJ. Harvánek, R. Polčák, M. Škop, R. Vaněk, R. Vaněk zk 12/07
BZ102Zk Státověda K. ŠimáčkováJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Právo EU F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláR. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR J. KroupaJ. Kroupa zk 12/05

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo J. FilipJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/06
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, M. Myška, J. Šavelka k 0/84
BZ210Zk Správní právo P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV201Zk Aktuální otázky mezinárodního systému J. KroupaJ. Kroupa zk 10/05
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, J. Korytárová, M. Sabolovič, E. Tomášková, I. Vágner zk 12/05
BV204Zk Management I. VágnerI. Vágner, M. Sabolovič, M. Weber, E. Tomášková zk 12/05

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF301Zk Daňové právo I - správa daní P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní J. StavinohováP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováP. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, D. Houbová zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF401Zk Rozpočtové právo I - Státní finance I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková zk 10/07
BF402Zk Rozpočtové právo II - Finance územních samosprávných celků I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková zk 10/07
BF403K Daňové právo II - Důchodové daně I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 10/06
BF404Zk Měnové a devizové právo D. ŠramkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková zk 10/06
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová zk 10/07 BZ307K
BZ602K Právo mezinárodního obchodu N. RozehnalováN. Rozehnalová k 12/06

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management I. VágnerM. Sabolovič, E. Tomášková, I. Vágner, M. Weber zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF501K Daňové právo III - Majetkové daně M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 10/06
BF502K Rozpočtové právo III - Finanční kontrola I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 10/06
BF503Z Diplomový seminář I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, M. Nosková, R. Šimek, R. Šopovová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)
BZ506K Celní právo D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV501K Mezinárodní obchodní transakce N. RozehnalováN. Rozehnalová k 10/06
BV502K Pojišťovnické právo P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV503K Bilanční právo M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF601K Daňové právo IV - Nepřímé daně I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 12/07
BF602Zk Právo cenných papírů J. KotásekJ. Kotásek zk 10/06
BF603Z Diplomový seminář II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01
BZ404Zk Právo EU II D. SehnálekF. Křepelka, D. Sehnálek zk 12/07 BZ105Zk || CBZ105Zk

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV601K Poplatkové právo M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV602K Finanční právo trestní D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
  • Finanční právo
  • Daňové právo hmotné a procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVF11 Evropské právo BZk 0/0 !NOWANY(BVF12, BVF13)
BVF12 Právo mezinárodního obchodu BZk 0/0 !NOWANY(BVF11, BVF13)
BVF13 Správní právo hmotné a procesní BZk 0/0 !NOWANY(BVF12, BVF11)

Další aplikace