Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2010/2011
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Vyšší justiční úředník

Forma studia: kombinovaná 
Studijní plán a popis studijního plánu.
 
Popis studijního plánu
 
1.      Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje níže uvedený studijní plán.
2.      Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše minimálně 13 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.
3.      Z nabídky povinně volitelných předmětů může volit
a)      z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
b)      z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
c)      z nabídky předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
Studijní plán

1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ101Zk Teorie práva J. HarvánekJ. Harvánek, R. Polčák, M. Škop, R. Vaněk, R. Vaněk zk 12/07
BZ102Zk Státověda K. ŠimáčkováJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Právo EU F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláR. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR J. KroupaJ. Kroupa zk 12/05

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo J. FilipJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/06
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, M. Myška, J. Šavelka k 0/84
BZ210Zk Správní právo P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV201Zk Aktuální otázky mezinárodního systému J. KroupaJ. Kroupa zk 10/05
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, J. Korytárová, M. Sabolovič, E. Tomášková, I. Vágner zk 12/05
BV204Zk Management I. VágnerI. Vágner, M. Sabolovič, M. Weber, E. Tomášková zk 12/05

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ301K Občanské právo procesní I J. StavinohováP. Lavický, J. Stavinohová k 10/05
BJ302Zk Organizace justice P. LavickýP. Lavický, J. Stavinohová zk 8/05
BJ303Zk Rodinné právo Z. KrálíčkováZ. Králíčková zk 8/05
BJ304Z Občanské právo - cvičení I M. KrálíkP. Lavický z 0/122
BJ305Z Administrativní a kancelářské práce u soudu I K. Caletková z 0/41
BJ306Z Technika administrativy a korespondence I K. Caletková z 0/41
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP502Zk Obchodní závazky K. MarekK. Marek, J. Bejček, P. Hajn, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán zk 12/07
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, D. Houbová zk 12/05
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováP. Průcha, S. Skulová k 12/06

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ401Zk Občanské právo hmotné III J. HurdíkL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 10/07 BZ208K || CBZ208K
BJ402K Občanské právo procesní II J. StavinohováP. Lavický, J. Stavinohová k 10/05
BJ403Z Trestní právo cvičení I A. DraštíkA. Draštík z 0/122
BJ404Z Občanské právo - cvičení II M. Králík z 0/122
BJ405Z Administrativní a kancelářské práce u soudu II K. Caletková z 0/41
BJ406Z Technika administrativy a korespondence II K. Caletková z 0/41
BZ405Zk Pracovní právo M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BZ407Z Trestní právo hmotné I J. KuchtaV. Kratochvíl, J. Kuchta z 10/68
BZ408Z Trestní právo procesní I J. FenykJ. Fenyk z 10/68
BZ409Zk Právo obchodních společností J. PokornáJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management I. VágnerM. Sabolovič, E. Tomášková, I. Vágner, M. Weber zk 12/05 BV204Zk
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová zk 10/07 BZ307K

Další aplikace