Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2011/2012
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právní vztahy k nemovitostem

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Právní vztahy k nemovitostem jsou tři roky. Toto studium je studiem specializovaným na oblast právní vztahy k nemovitostem. Ve vztahu k magisterskému studijnímu programu v oboru Právo je koncipováno jako uzavřené (nelze z něj přestoupit do oboru Právo) a samostatné. Je realizováno pouze v kombinované formě.
 
    Základní kontrolní jednotkou je semestr.
 
Popis studijního plánu
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat v určených termínech povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 7 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může:
  1. z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
  2. z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
  3. z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 
 
 1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 15. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 15 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a Zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
 
 1. Předepsanou prerekvizitou pro přístup k postupové zkoušce je získání zápočtu z téhož předmětu, je-li předepsán. 
 
 1. Titulu Bc. student dosáhne v případě získání 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů a složení předepsaných zápočtů, postupových zkoušek a státní závěrečné zkoušky.

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ101Zk Teorie práva J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, M. Škop zk 12/07
BZ102Zk Státověda K. ŠimáčkováJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Právo EU F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláR. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR J. KroupaJ. Kroupa zk 12/05

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo J. FilipJ. Filip, R. Hejný, Z. Koudelka, J. Kroupa, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/06
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, M. Myška, J. Šavelka k 0/84
BZ210Z Správní právo seminář P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová, D. Sochorová z 0/64
BZ210Zk Správní právo P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, F. Rigel, S. Sedláček, V. Smutná zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV201Zk Aktuální otázky mezinárodního systému J. KroupaJ. Kroupa zk 10/05
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, D. Jeroušek, A. Kerlinová, J. Korytárová, L. Kyncl, E. Tomášková, I. Vágner zk 12/05
BV204Zk Management I. VágnerI. Vágner, M. Sabolovič, A. Kerlinová, V. Šefl, E. Tomášková zk 12/05

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, D. Houbová zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ401Z Správní právo procesní II seminář A. KlikováP. Havlan, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná z 0/64
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová, V. Smutná, D. Sochorová zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BZ402K Správa daní seminář P. MrkývkaL. Kyncl k 0/43
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaD. Czudek, M. Kozieł, L. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, T. Rozehnal, A. Salinková, D. Šramková, E. Tomášková zk 10/06
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KratochvílE. Brucknerová, J. Fenyk, M. Fryšták, V. Kalvodová, V. Kratochvíl, J. Kuchta k 12/06
BZ406Zk Základy práva životního prostředí I. PrůchováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, J. Knotek, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková zk 10/06

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management I. VágnerI. Vágner, M. Weber, M. Sabolovič, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BN501Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právní vztahy k nemovitostem I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01
BN507K Pozemkové právo I M. PekárekM. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková k 12/67
BN508K Právní regulace zdanění majetku - seminář M. RadvanM. Radvan k 0/43
BN508Zk Právní regulace zdanění majetku M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/05
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, M. Nosková, R. Šimek, R. Šopovová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta k 12/07 BZ403K || CBZ403K

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BN601Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právní vztahy k nemovitostem II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01
BN605Z Pozemkové právo II - seminář M. PekárekJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková z 0/64 NOW(BN605Zk)
BN605Zk Pozemkové právo II M. PekárekJ. Hanák, M. Pekárek, J. Tkáčiková zk 14/08 NOW(BN605Z) || BN605Z
BN606Z Katastr nemovitostí - seminář M. PekárekM. Pekárek z 0/84 NOW(BN606Zk)
BN606Zk Katastr nemovitostí M. PekárekI. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková zk 16/08 NOW(BN606Z) || BN606Z

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
 • Správní právo hmotné a procesní
 • Pozemkové právo (vč. Katastru nemovitostí)
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVN11 Občanské právo BZk 0/0 !NOWANY(BVN12, BVN13)
BVN12 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVN11, BVN13)
BVN13 Obchodní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVN12, BVN11)

Další aplikace