Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2011/2012
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Veřejná správa

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Veřejná správa jsou tři roky. Toto studium je studiem specializovaným na oblast veřejné správy. Ve vztahu k magisterskému studijnímu programu v oboru Právo je koncipováno jako uzavřené (nelze z něj přestoupit do oboru Právo) a samostatné. Je realizováno pouze v kombinované formě.
 
    Základní kontrolní jednotkou je semestr.
 
Popis studijního plánu
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat v určených termínech povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 14 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může:
  1. z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
  2. z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
  3. z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 
 
 1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 15. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 15 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a Zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
 
 1. Předepsanou prerekvizitou pro přístup k postupové zkoušce je získání zápočtu z téhož předmětu, je-li předepsán
 
 1. Titulu Bc. student dosáhne v případě získání 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů a složení předepsaných zápočtů, postupových zkoušek a státní závěrečné zkoušky.


 
 
Studijní plán

1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ101Zk Teorie práva J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, M. Škop zk 12/07
BZ102Zk Státověda K. ŠimáčkováJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Právo EU F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláR. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR J. KroupaJ. Kroupa zk 12/05

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo J. FilipJ. Filip, R. Hejný, Z. Koudelka, J. Kroupa, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/06
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, M. Myška, J. Šavelka k 0/84
BZ210Z Správní právo seminář P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová, D. Sochorová z 0/64
BZ210Zk Správní právo P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, F. Rigel, S. Sedláček, V. Smutná zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV201Zk Aktuální otázky mezinárodního systému J. KroupaJ. Kroupa zk 10/05
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, D. Jeroušek, A. Kerlinová, J. Korytárová, L. Kyncl, E. Tomášková, I. Vágner zk 12/05
BV204Zk Management I. VágnerI. Vágner, M. Sabolovič, A. Kerlinová, V. Šefl, E. Tomášková zk 12/05

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, P. Hajn, J. Kotásek, K. Marek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, D. Houbová zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM404Z Finance územní samosprávy seminář I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková z 0/43 NOW(BM404Zk)
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, J. Neckář, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 8/07 NOW(BM404Z) || BM404Z
BZ401Z Správní právo procesní II seminář A. KlikováP. Havlan, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná z 0/64
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová, V. Smutná, D. Sochorová zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BZ402K Správa daní seminář P. MrkývkaL. Kyncl k 0/43
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaD. Czudek, M. Kozieł, L. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, T. Rozehnal, A. Salinková, D. Šramková, E. Tomášková zk 10/06
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KratochvílE. Brucknerová, J. Fenyk, M. Fryšták, V. Kalvodová, V. Kratochvíl, J. Kuchta k 12/06

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. KotásekJ. Kotásek k 0/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management I. VágnerI. Vágner, M. Weber, M. Sabolovič, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM505Zk Správní věda S. SkulováP. Havlan, A. Kliková, P. Kolman, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/08
BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, M. Nosková, R. Šimek, R. Šopovová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta k 12/07 BZ403K || CBZ403K
BZ505Z Vybrané otázky správního práva a veřejné správy seminář P. HavlanP. Havlan z 0/64
BZ505Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM601Z Základy práva životního prostředí - seminář J. DudováM. Pekárek, I. Průchová, J. Dudová, I. Jančářová, J. Tkáčiková, J. Hanák, J. Knotek z 0/43 NOW(BM601Zk) || CBZ406Zk
BM601Zk Základy práva životního prostředí J. DudováM. Pekárek, I. Průchová, J. Dudová, I. Jančářová, J. Tkáčiková zk 10/06 NOW(BM601Z) || BM601Z
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/01

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
 • Správní právo a veřejná správa
 • Správní právo procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVM11 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVM12, BVM13)
BVM12 Právo životního prostředí BZk 0/0 !NOWANY(BVM11, BVM13)
BVM13 Proces správy daní a poplatků BZk 0/0 !NOWANY(BVM11, BVM12)

Další aplikace