Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2012/2013
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestního jsou tři roky. Toto studium je studiem specializovaným na oblast Teorie a praxe přípravného řízení trestního. Ve vztahu k magisterskému studijnímu programu v oboru Právo je koncipováno jako uzavřené (nelze z něj přestoupit do oboru Právo) a samostatné. Je realizováno pouze v kombinované formě.
 
    Základní kontrolní jednotkou je semestr.
 
Popis studijního plánu
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat v určených termínech povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 11 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může:
  1. z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
  2. z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
  3. z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 
 
 1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 20. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 20 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a Zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
 
 1. Předepsanou prerekvizitou pro přístup k postupové zkoušce je získání zápočtu z téhož předmětu, je-li předepsán
 
 1. Titulu Bc. student dosáhne v případě získání 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů a složení předepsaných zápočtů, postupových zkoušek a státní závěrečné zkoušky.


Studijní plán

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BT406Zk Základy kriminalistiky M. FryštákR. Heinz, K. Meixner zk 12/07
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/06
BZ407Z Trestní právo hmotné I J. KuchtaJ. Kuchta z 10/68
BZ408Z Trestní právo procesní I J. FenykJ. Fenyk z 10/68

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansJ. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, L. Kyncl, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BT504Zk Mezinárodně právní ochrana lidských práv J. FilipP. Kandalec, L. Vyhnánek zk 12/07
BT505Z Trestní právo hmotné II V. KratochvílM. Fryšták, V. Kratochvíl z 0/64
BT506Z Trestní právo procesní II J. FenykJ. Fenyk z 0/64
BT508Z Diplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestního I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ507Zk Trestní právo hmotné a procesní J. KuchtaV. Kratochvíl, J. Fenyk, J. Kuchta zk 12/07 (BZ407Z || CBT404Z || BT404Z) && (BZ408Z || CBT405Z || BT405Z)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BT601Zk Základy kriminologie, penologie a soudní antropologie J. KuchtaJ. Kuchta, K. Meixner zk 12/07
BT602Zk Základy soudního lékařství M. HirtM. Hirt, T. Vojtíšek, M. Zelený, J. Krajsa zk 12/07
BT603K Základy soudní psychologie a soudní psychiatrie V. KalvodováB. Zapletalová, M. Zimulová k 12/06
BT605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestního II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
 • Trestní právo hmotné a procesní
 • Správní právo hmotné a procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVT11 Kriminologie BZk 0/0 !NOWANY(BVT12, BVT13)
BVT12 Kriminalistika BZk 0/0 !NOWANY(BVT11, BVT13)
BVT13 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVT11, BVT12)

Další aplikace