Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2012/2013
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právo a finance

Forma studia: kombinovaná 
Studijní plán a popis studijního plánu
 
Popis studijního plánu
 
  1. Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje níže uvedený studijní plán v části povinných předmětů. V závislosti na svém zájmu o profilaci si volí buďto Správní právo procesní I a II nebo Právo mezinárodního obchodu a Právo cenných papírů. 
  2. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše 18 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.  Volit může:
a)      z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor – viz přiložený seznam,
b)      z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu - viz www.law.muni.cz
c)      z nabídky předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty nebo jiných fakult MU tak, jak toto právo vymezuje Studijní a zkušební řád bakalářského a magisterského studia v platném znění.
  1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 20. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 20 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
  2. Student je povinen získat pro udělení titulu Bc. 180 kreditů v souladu s vymezeným studijním plánem.
  3. Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou skládající se z části písemné (bakalářská práce) a ústní.

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF301Zk Daňové právo I - správa daní P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF401Zk Rozpočtové právo I - Státní finance I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/07
BF402Zk Rozpočtové právo II - Finance územních samosprávných celků I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková, E. Tomášková zk 10/07
BF403K Daňové právo II - Důchodové daně M. RadvanL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, K. Řezníčková, D. Šramková k 10/06
BF404Zk Měnové a devizové právo D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/06
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BZ602K Právo mezinárodního obchodu N. RozehnalováN. Rozehnalová k 12/06

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, L. Kyncl, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF501K Daňové právo III - Majetkové daně M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 10/06
BF502K Rozpočtové právo III - Finanční kontrola I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 10/06
BF503Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a finance I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ506K Celní právo D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková, E. Tomášková k 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV501K Mezinárodní obchodní transakce N. RozehnalováK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová k 10/06
BV502K Pojišťovnické právo P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV503K Bilanční právo M. RadvanJ. Kranecová, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF601K Daňové právo IV - Nepřímé daně I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 12/07
BF602Zk Právo cenných papírů J. KotásekJ. Kotásek zk 10/06
BF603Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a finance II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ404Zk Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU D. SehnálekF. Křepelka, D. Sehnálek zk 12/07 BZ105Zk || CBZ105Zk

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV601K Poplatkové právo M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV602K Finanční právo trestní D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
  • Finanční právo
  • Daňové právo hmotné a procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVF11 Evropské právo BZk 0/0 !NOWANY(BVF12, BVF13)
BVF12 Právo mezinárodního obchodu BZk 0/0 !NOWANY(BVF11, BVF13)
BVF13 Správní právo hmotné a procesní BZk 0/0 !NOWANY(BVF12, BVF11)

Další aplikace