Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2012/2013
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Vyšší justiční úředník

Forma studia: kombinovaná 
Studijní plán a popis studijního plánu.
 
Popis studijního plánu
 
1.      Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje níže uvedený studijní plán.
2.      Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše minimálně 13 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.
3.      Z nabídky povinně volitelných předmětů může volit
a)      z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
b)      z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
c)      z nabídky předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
Studijní plán

1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Sobek, M. Škop zk 12/07
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR J. KroupaJ. Kroupa zk 12/05

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. FilipJ. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/06
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, M. Myška, J. Šavelka k 0/84
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu S. TrávníčkováS. Trávníčková, B. Janča k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansJ. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV201Zk Aktuální otázky mezinárodního systému J. KroupaJ. Kroupa zk 10/05
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ301K Občanské právo procesní I P. LavickýP. Lavický, J. Stavinohová k 10/05
BJ302Zk Organizace justice P. LavickýM. Hrdlička, P. Lavický, J. Stavinohová zk 8/05
BJ303Zk Rodinné právo Z. KrálíčkováZ. Králíčková zk 8/05
BJ304Z Občanské právo - cvičení I M. KrálíkM. Králík z 0/122
BJ305Z Administrativní a kancelářské práce u soudu I K. Caletková z 0/41
BJ306Z Technika administrativy a korespondence I K. Caletková z 0/41
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková k 4/83 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && (BZ102Zk || CBZ102Zk) && (BZ105Zk || CBZ105Zk) && (BZ207Zk || CBZ207Zk) && (BZ208K || CBZ208K) && (BZ209K || CBZ209K) && (BZ210Zk || CBZ210Zk) && !CBB302K
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ508Zk Obchodní závazky J. ŠilhánJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán zk 12/07

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ401Zk Občanské právo hmotné III K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 10/07 BZ208K || CBZ208K
BJ402K Občanské právo procesní II P. LavickýP. Lavický, J. Stavinohová k 10/05
BJ403Z Trestní právo cvičení I V. KalvodováJ. Urbánek z 0/122
BJ404Z Občanské právo - cvičení II M. KrálíkM. Králík z 0/122
BJ405Z Administrativní a kancelářské práce u soudu II K. Caletková z 0/41
BJ406Z Technika administrativy a korespondence II K. Caletková z 0/41
BZ405Zk Pracovní právo M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BZ407Z Trestní právo hmotné I J. KuchtaJ. Kuchta z 10/68
BZ408Z Trestní právo procesní I J. FenykJ. Fenyk z 10/68
BZ409Zk Právo obchodních společností J. PokornáJ. Bejček, J. Kotásek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu S. TrávníčkováS. Trávníčková, B. Janča k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansJ. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, L. Kyncl, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05 BV204Zk
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ501Zk Občanské právo procesní III P. LavickýR. Dávid, M. Hrdlička, P. Lavický, J. Stavinohová zk 10/07
BJ502Z Občanské právo - cvičení III M. KrálíkM. Králík z 0/122
BJ503Z Trestní právo cvičení II V. KalvodováJ. Urbánek z 0/122
BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého K. DrličkováK. Drličková, N. Rozehnalová, J. Valdhans k 12/06
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ507Zk Trestní právo hmotné a procesní J. KuchtaV. Kratochvíl, J. Fenyk, J. Kuchta zk 12/07 (BZ407Z || CBT404Z || BT404Z) && (BZ408Z || CBT405Z || BT405Z)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková k 4/83 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && (BZ102Zk || CBZ102Zk) && (BZ105Zk || CBZ105Zk) && (BZ207Zk || CBZ207Zk) && (BZ208K || CBZ208K) && (BZ209K || CBZ209K) && (BZ210Zk || CBZ210Zk) && !CBB302K
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní K. DrličkováK. Drličková, N. Rozehnalová, J. Valdhans zk 12/07
BJ602K Správní soudnictví P. LavickýP. Lavický k 6/06
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/06

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu S. TrávníčkováS. Trávníčková, B. Janča k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13

Předměty státní závěrečné zkoušky
 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:

  • Občanské právo (hmotné  a procesní ) - hmotné včetně rodinného práva, procesní zahrnuje vedle materie občanského práva procesního také správní soudnictví a organizaci justice
  • Trestní právo (hmotné a procesní)

Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících předmětů:


kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVJ11 Obchodní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVJ12, BVJ13)Zahrnuje též právo obchodních společností a právo cenných papírů
BVJ12 Správní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVJ11, BVJ13)Zahrnuje správní právo hmotné a správní právo procesní
BVJ13 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní BZk 0/0 !NOWANY(BVJ12, BVJ11)Zahrnuje též problematiku evropského práva

Další aplikace