Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2012/2013
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Veřejná správa

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Veřejná správa jsou tři roky. Toto studium je studiem specializovaným na oblast veřejné správy. Ve vztahu k magisterskému studijnímu programu v oboru Právo je koncipováno jako uzavřené (nelze z něj přestoupit do oboru Právo) a samostatné. Je realizováno pouze v kombinované formě.
 
    Základní kontrolní jednotkou je semestr.
 
Popis studijního plánu
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat v určených termínech povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 14 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může:
  1. z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
  2. z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
  3. z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 
 
 1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 20. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 20 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a Zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
 
 1. Předepsanou prerekvizitou pro přístup k postupové zkoušce je získání zápočtu z téhož předmětu, je-li předepsán
 
 1. Titulu Bc. student dosáhne v případě získání 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů a složení předepsaných zápočtů, postupových zkoušek a státní závěrečné zkoušky.


 
 
Studijní plán

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ307K Správní právo procesní I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM404Z Finance územní samosprávy seminář I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková z 0/43 NOW(BM404Zk)
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 8/07 NOW(BM404Z) || BM404Z
BZ401Z Správní právo procesní II seminář A. KlikováL. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová z 0/64
BZ401Zk Správní právo procesní II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BZ402K Správa daní seminář P. MrkývkaL. Kyncl k 0/43
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/06
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, J. Kuchta k 12/06

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansJ. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, L. Kyncl, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM505Zk Správní věda S. SkulováP. Havlan, A. Kliková, P. Kolman, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/08
BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta k 12/07 BZ403K || CBZ403KStudent je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ505Z Vybrané otázky správního práva a veřejné správy seminář P. HavlanL. Bursíková, P. Havlan z 0/64
BZ505Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM601Z Základy práva životního prostředí - seminář J. DudováM. Pekárek, I. Průchová, J. Dudová, I. Jančářová, J. Tkáčiková, J. Hanák, J. Knotek z 0/43 NOW(BM601Zk) || CBZ406Zk
BM601Zk Základy práva životního prostředí J. DudováM. Pekárek, I. Průchová, J. Dudová, I. Jančářová, J. Knotek, J. Tkáčiková zk 10/06 NOW(BM601Z) || BM601Z
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
 • Správní právo a veřejná správa
 • Správní právo procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVM11 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVM12, BVM13)
BVM12 Právo životního prostředí BZk 0/0 !NOWANY(BVM11, BVM13)
BVM13 Proces správy daní a poplatků BZk 0/0 !NOWANY(BVM11, BVM12)

Další aplikace