Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2012/2013
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právo a mezinárodní obchod

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Právo a mezinárodní obchod jsou tři roky. Toto studium je studiem specializovaným na oblast právo a mezinárodní obchod. Ve vztahu k magisterskému studijnímu programu v oboru Právo je koncipováno jako uzavřené (nelze z něj přestoupit do oboru Právo) a samostatné. Je realizováno pouze v kombinované formě.

 
    Základní kontrolní jednotkou je semestr.
 
Popis studijního plánu
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat v určených termínech povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 9 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může:
  1. z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
  2. z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
  3. z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 
 
 1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 20. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 20 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a Zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
 
 1. Předepsanou prerekvizitou pro přístup k postupové zkoušce je získání zápočtu z téhož předmětu, je-li předepsán.
 
 1. Titulu Bc. student dosáhne v případě získání 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů a složení předepsaných zápočtů, postupových zkoušek a státní závěrečné zkoušky.


 
Studijní plán

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého K. DrličkováK. Drličková, N. Rozehnalová, J. Valdhans k 12/06
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BO405K Mezinárodní obchodní transakce I J. ValdhansJ. Valdhans k 12/06
BO407Zk Mezinárodní ekonomické právo N. RozehnalováK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová, J. Valdhans zk 12/07
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/06
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, J. Kuchta k 12/06
BZ404Zk Právní regulace vnějších ekonomických vztahů EU D. SehnálekF. Křepelka, D. Sehnálek zk 12/07 BZ105Zk || CBZ105Zk
BZ405Zk Pracovní právo M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansJ. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, L. Kyncl, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BO502Zk Mezinárodní obchodní transakce II J. ValdhansN. Rozehnalová, J. Valdhans zk 12/08 BO402Z || BO405K || CBO405K
BO505Zk Mezinárodní soudnictví J. ValdhansT. Kyselovská zk 12/08
BO506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a mezinárodní obchod I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta k 12/07 BZ403K || CBZ403K
BZ506K Celní právo D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková, E. Tomášková k 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV504K Vývozní a dovozní obchodní transakce F. JanatkaF. Janatka, N. Rozehnalová k 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BO604Zk Mezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví V. TýčV. Týč zk 12/07
BO605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a mezinárodní obchod II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
 • Mezinárodní právo soukromé a obchodní
 • Právo evropské unie
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVO11 Obchodní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVO14, BVO15)
BVO14 Mezinárodní ekonomické právo BZk 0/0 !NOWANY(BVO15, BVO11)
BVO15 Občanské právo procesní a hmotné BZk 0/0 !NOWANY(BVO14, BVO11)

Další aplikace