Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2012/2013
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právo a podnikání

Forma studia: kombinovaná
 
Studijní plán a popis studijního plánu.
 
Popis studijního plánu
 
1) Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
2) Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 8 kreditů. Povinně volitelné předměty je povinen absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může
a) z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
b) z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
c) z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 

Studijní plán

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Občanské právo procesní R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, A. Schillerová, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/07
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie a psychologie práva M. UrbanováM. Urbanová, K. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP405Z Právo obchodních společností - seminář J. PokornáJ. Bejček, J. Kotásek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková z 0/44
BZ402Zk Správa daní P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/06
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, J. Kuchta k 12/06
BZ405Zk Pracovní právo M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BZ406Zk Základy práva životního prostředí I. PrůchováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, J. Knotek, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková zk 10/06
BZ409Zk Právo obchodních společností J. PokornáJ. Bejček, J. Kotásek, D. Ondrejová, J. Pokorná, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansJ. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, L. Kyncl, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05 BV204Zk

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP501Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a podnikání I P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BP502Z Obchodní závazky - seminář J. ŠilhánJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán z 0/43 NOW(BZ508Zk)
BP507Z Cenné papíry - seminář J. KotásekJ. Kotásek z 0/43 NOW(BP507Zk)
BP507Zk Cenné papíry J. KotásekJ. Kotásek zk 12/07 NOW(BP507Z) || BP507Z
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta k 12/07 BZ403K || CBZ403K
BZ505Z Vybrané otázky správního práva a veřejné správy seminář P. HavlanL. Bursíková, P. Havlan z 0/64
BZ505Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07
BZ508Zk Obchodní závazky J. ŠilhánJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP601Zk Soutěžní právo J. BejčekJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, J. Šilhán zk 12/07
BP602Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a podnikání II P. Mrkývka[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ602K Právo mezinárodního obchodu N. RozehnalováN. Rozehnalová k 12/06

Předměty státní závěrečné (bakalářské) zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
  • Obchodní právo
  • Občanské právo hmotné a procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVP21 Pracovní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVP31, BVP41)
BVP31 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVP21, BVP41)
BVP41 Správní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVP21, BVP31)

Další aplikace