Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2012/2013
Navazující studijní program Veřejná správa

obor: Veřejná správa
1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NP101Zk Ekonomika veřejné správy J. BlažekJ. Blažek, L. Kyncl, E. Tomášková, A. Kerlinová zk 12/05
NP102Zk Organizace veřejné správy S. KadečkaS. Kadečka, P. Průcha zk 12/05
NP103Zk Pracovní právo pro veřejnou správu M. GalvasM. Galvas zk 12/05
NP104Zk Veřejné finance a fiskální právo I. PařízkováA. Kerlinová, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05
NP105Zk Ústavní základy veřejné moci a její organizace J. FilipJ. Filip zk 12/05

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
MV302K Krizové řízení J. JarošJ. Jaroš k 0/13
NVV01K Právo EU pro veřejnou správu V. TýčF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč k 12/04
NVV02K Regulace finančních služeb online v Evropské unii L. KynclM. Kočí, L. Kyncl, V. Týč k 12/04
NV101K Místní správa P. PrůchaS. Kadečka, P. Průcha k 12/04
NV102K Správa sociálního zabezpečení Z. GregorováZ. Gregorová k 12/04
NV104K Informace ve finanční správě P. MrkývkaD. Czudek k 6/02

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NP201Zk Činnost veřejné správy S. SkulováP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/05
NP202Zk Finanční správa P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, M. Radvan, D. Šramková zk 12/05
NP203Zk Management veřejné správy A. KerlinováA. Kerlinová, I. Vágner zk 12/05
NP204Zk Organizace justice a soudní procesy P. LavickýM. Fryšták, P. Lavický, J. Stavinohová zk 12/05
NP205Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (německý jazyk) E. ŠrámkováE. Šrámková zk 12/04
NP206Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (anglický jazyk) R. DoupovcováR. Doupovcová zk 12/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NVV02K Regulace finančních služeb online v Evropské unii L. KynclM. Kočí, L. Kyncl, V. Týč k 12/04
NV201K Správní trestání L. PotěšilJ. Jurníková, L. Potěšil, S. Skulová k 12/04
NV202K Veřejné finance – ekonomické souvislosti E. TomáškováJ. Blažek, A. Kerlinová, L. Kyncl, I. Pařízková, E. Tomášková k 12/04
NV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo N. RozehnalováN. Rozehnalová, J. Valdhans, K. Drličková, T. Kyselovská, D. Sehnálek k 12/04
NV204K Správa kultury J. JurníkováJ. Jurníková, L. Potěšil k 12/04

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NP301Zk Finanční právo procesní pro veřejnou správu D. ŠramkováP. Mrkývka, D. Šramková zk 12/05
NP302Zk Informační technologie ve veřejné správě a e-government R. PolčákM. Koščík, L. Kyncl, M. Myška, R. Polčák, D. Spáčilová, V. Stupka, J. Šavelka zk 12/05
NP303Zk Politologické aspekty veřejné správy J. KroupaJ. Kroupa zk 12/05
NP304Zk Sociologické aspekty veřejné správy M. VečeřaM. Urbanová, M. Večeřa zk 12/05
NP305Zk Správní věda S. SkulováP. Havlan, P. Průcha, S. Skulová zk 12/05
NP306Z Diplomový seminář I J. Jurníková[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/103

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
MV302K Krizové řízení J. JarošJ. Jaroš k 0/13
NVV01K Právo EU pro veřejnou správu V. TýčF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč k 12/04
NVV02K Regulace finančních služeb online v Evropské unii L. KynclM. Kočí, L. Kyncl, V. Týč k 12/04
NV301K Bezpečnostní správa L. PokornýL. Pokorný k 12/04
NV302K Veřejné stavební právo A. KlikováA. Kliková, P. Průcha k 12/04
NV303K Právo životního prostředí pro veřejnou správu I. JančářováJ. Dudová, I. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková k 12/04
NV304K Záruky zákonnosti ve veřejné správě J. JurníkováJ. Jurníková, S. Sedláček k 12/04

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NP1000 Státní závěrečná zkouška J. Jurníková SZk 0/00
NP1001Z Diplomová práce J. Jurníková z 0/06
NP401Zk Právotvorba pro veřejnou správu J. FilipJ. Filip zk 12/05
NP402Zk Veřejné zakázky a Public-Private Partnership J. BejčekJ. Bejček, D. Raus zk 12/05
NP403Z Diplomový seminář II J. Jurníková[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/103

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NVV02K Regulace finančních služeb online v Evropské unii L. KynclM. Kočí, L. Kyncl, V. Týč k 12/04
NV401K Obchodní právo pro veřejnou správu D. OndrejováJ. Kotásek, I. Macek, D. Ondrejová k 12/04
NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy V. KalvodováM. Fryšták, V. Kalvodová k 12/04
NV403K Právní informatika ve veřejné správě D. SpáčilováM. Myška, A. Ptašnik, D. Spáčilová, V. Stupka, J. Šavelka k 12/04

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř předmětů. Tři předměty jsou povinné, a to:
  • Veřejná správa a správní právo
  • Veřejné finance a finanční správa
  • Evropské právo a základy veřejné moci

 

Čtvrtý předmět si studenti povinně zvolí z následujících předmětů:


kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
NV11 Soukromé právo a civilní proces SZk 0/0
NV12 Právo sociálního zabezpečení SZk 0/0
NV13 Právo životního prostředí SZk 0/0
NV14 Trestní právo SZk 0/0

Další aplikace