Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2013/2014
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právní vztahy k nemovitostem

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Právní vztahy k nemovitostem jsou tři roky. Toto studium je studiem specializovaným na oblast právní vztahy k nemovitostem. Ve vztahu k magisterskému studijnímu programu v oboru Právo je koncipováno jako uzavřené (nelze z něj přestoupit do oboru Právo) a samostatné. Je realizováno pouze v kombinované formě.
 
    Základní kontrolní jednotkou je semestr.
 
Popis studijního plánu
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat v určených termínech povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 7 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může:
  1. z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
  2. z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
  3. z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 
 
 1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 20. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 20 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a Zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
 
 1. Předepsanou prerekvizitou pro přístup k postupové zkoušce je získání zápočtu z téhož předmětu, je-li předepsán. 
 
 1. Titulu Bc. student dosáhne v případě získání 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů a složení předepsaných zápočtů, postupových zkoušek a státní závěrečné zkoušky.

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BN501Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právní vztahy k nemovitostem I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BN507K Pozemkové právo I M. PekárekM. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková k 12/67
BN508K Právní regulace zdanění majetku - seminář M. RadvanM. Radvan k 0/43
BN508Zk Právní regulace zdanění majetku M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 10/05
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta, M. Hrušáková k 12/07 BZ403K || CBZ403K

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BN601Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právní vztahy k nemovitostem II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BN605Z Pozemkové právo II - seminář M. PekárekM. Pekárek, I. Průchová z 0/64 NOW(BN605Zk)
BN605Zk Pozemkové právo II J. DudováJ. Hanák, M. Pekárek, J. Tkáčiková zk 14/08 NOW(BN605Z) || BN605Z
BN606Z Katastr nemovitostí - seminář M. PekárekM. Pekárek z 0/84 NOW(BN606Zk)
BN606Zk Katastr nemovitostí M. PekárekM. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková zk 16/08 NOW(BN606Z) || BN606Z

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
 • Správní právo hmotné a procesní
 • Pozemkové právo (vč. Katastru nemovitostí)
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVN11 Občanské právo BZk 0/0 !NOWANY(BVN12, BVN13)
BVN12 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVN11, BVN13)
BVN13 Obchodní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVN12, BVN11)

Další aplikace