Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2013/2014
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právo a finance

Forma studia: kombinovaná 
Studijní plán a popis studijního plánu
 
Popis studijního plánu
 
  1. Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje níže uvedený studijní plán v části povinných předmětů. V závislosti na svém zájmu o profilaci si volí buďto Správní právo procesní I a II nebo Právo mezinárodního obchodu a Právo cenných papírů. 
  2. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše 18 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.  Volit může:
a)      z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor – viz přiložený seznam,
b)      z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu - viz www.law.muni.cz
c)      z nabídky předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty nebo jiných fakult MU tak, jak toto právo vymezuje Studijní a zkušební řád bakalářského a magisterského studia v platném znění.
  1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 20. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 20 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
  2. Student je povinen získat pro udělení titulu Bc. 180 kreditů v souladu s vymezeným studijním plánem.
  3. Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou skládající se z části písemné (bakalářská práce) a ústní.

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF501K Daňové právo III - Majetkové daně M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 10/06
BF502K Rozpočtové právo III - Finanční kontrola I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, M. Sabolovič, D. Šramková, E. Tomášková k 10/06
BF503Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a finance I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ506K Celní právo D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková, E. Tomášková k 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV501K Mezinárodní obchodní transakce T. KyselovskáK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová k 10/06
BV502K Pojišťovnické právo P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV503K Bilanční právo M. RadvanJ. Kranecová, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BF601K Daňové právo IV - Nepřímé daně I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 12/07
BF602Zk Právo cenných papírů J. KotásekJ. Kotásek, R. Ruban zk 10/06
BF603Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a finance II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ404Zk Vnější ekonomické vztahy EU D. SehnálekF. Křepelka, D. Sehnálek zk 12/07 BZ105Zk || CBZ105Zk

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV601K Poplatkové právo M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV602K Finanční právo trestní D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
  • Finanční právo
  • Daňové právo hmotné a procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVF11 Evropské právo BZk 0/0 !NOWANY(BVF12, BVF13)
BVF12 Právo mezinárodního obchodu BZk 0/0 !NOWANY(BVF11, BVF13)
BVF13 Správní právo hmotné a procesní BZk 0/0 !NOWANY(BVF12, BVF11)

Další aplikace