Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2013/2014
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Vyšší justiční úředník

Forma studia: kombinovaná 
Studijní plán a popis studijního plánu.
 
Popis studijního plánu
 
1.      Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje níže uvedený studijní plán.
2.      Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše minimálně 13 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do doby realizace státní závěrečné zkoušky.
3.      Z nabídky povinně volitelných předmětů může volit
a)      z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
b)      z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
c)      z nabídky předmětů jiných studijních programů Právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
Studijní plán

1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Sobek, M. Škop zk 12/07
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Filip, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková k 4/83 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && (BZ102Zk || CBZ102Zk) && (BZ105Zk || CBZ105Zk) && (BZ207Zk || CBZ207Zk) && (BZ208K || CBZ208K) && (BZ209K || CBZ209K) && (BZ210Zk || CBZ210Zk) && !CBB302K
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ508Zk Obchodní závazky J. ŠilhánJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán zk 12/07

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, J. Harašta, M. Myška, V. Stupka k 0/84
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu S. TrávníčkováS. Trávníčková, J. Kolář k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ301K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky I P. LavickýP. Lavický, J. Stavinohová k 10/05
BJ302Zk Organizace justice P. LavickýM. Hrdlička, P. Lavický, J. Stavinohová zk 8/05
BJ303Zk Rodinné právo pro vyšší justiční úředníky Z. KrálíčkováZ. Králíčková zk 8/05
BJ304Z Občanské právo - cvičení I M. KrálíkM. Králík z 0/122
BJ305Z Administrativní a kancelářské práce v justici I K. Caletková z 0/41
BJ306Z Technika administrativy a korespondence I K. Caletková z 0/41
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková k 4/83 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && (BZ102Zk || CBZ102Zk) && (BZ105Zk || CBZ105Zk) && (BZ207Zk || CBZ207Zk) && (BZ208K || CBZ208K) && (BZ209K || CBZ209K) && (BZ210Zk || CBZ210Zk) && !CBB302K
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06
BZ508Zk Obchodní závazky J. ŠilhánJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán zk 12/07

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ401Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře III (pro vyšší justiční úředníky) K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 10/07 BZ208K || CBZ208K
BJ402K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky II P. LavickýP. Lavický, J. Stavinohová k 10/05
BJ403Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky I V. KalvodováJ. Urbánek z 0/122
BJ404Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky II M. KrálíkM. Králík z 0/122
BJ405Z Administrativní a kancelářské práce v justici II K. Caletková z 0/41
BJ406Z Technika administrativy a korespondence II K. Caletková z 0/41
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BZ407Z Základy trestního práva hmotného I J. KuchtaE. Brucknerová, M. Hrušáková, J. Kuchta z 16/08
BZ408Z Základy trestního práva procesního I M. FryštákE. Brucknerová, J. Fenyk, M. Hrušáková z 16/08
BZ409Zk Právo obchodních společností J. PokornáJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu S. TrávníčkováS. Trávníčková, J. Kolář k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ501Zk Občanské právo procesní III P. LavickýR. Dávid, M. Hrdlička, P. Lavický, J. Stavinohová zk 10/07
BJ502Z Občanské právo - cvičení III M. KrálíkM. Králík z 0/122
BJ503Z Trestní právo cvičení II V. KalvodováJ. Urbánek z 0/122
BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého K. DrličkováK. Drličková, N. Rozehnalová, J. Valdhans k 12/06
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ507Zk Trestní právo hmotné a procesní J. KuchtaV. Kratochvíl, J. Fenyk, M. Hrušáková, J. Kuchta zk 12/07 (BZ407Z || CBT404Z || BT404Z) && (BZ408Z || CBT405Z || BT405Z)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková k 4/83 (BZ101Zk || CBZ101Zk) && (BZ102Zk || CBZ102Zk) && (BZ105Zk || CBZ105Zk) && (BZ207Zk || CBZ207Zk) && (BZ208K || CBZ208K) && (BZ209K || CBZ209K) && (BZ210Zk || CBZ210Zk) && !CBB302K
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní K. DrličkováK. Drličková, N. Rozehnalová, J. Valdhans zk 12/07
BJ602K Správní soudnictví P. LavickýP. Lavický k 6/06
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu S. TrávníčkováS. Trávníčková, J. Kolář k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

Předměty státní závěrečné zkoušky
 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:

  • Občanské právo (hmotné  a procesní ) - hmotné včetně rodinného práva, procesní zahrnuje vedle materie občanského práva procesního také správní soudnictví a organizaci justice
  • Trestní právo (hmotné a procesní)

Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících předmětů:


kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVJ11 Obchodní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVJ12, BVJ13)Zahrnuje též právo obchodních společností a právo cenných papírů
BVJ12 Správní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVJ11, BVJ13)Zahrnuje správní právo hmotné a správní právo procesní
BVJ13 Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní BZk 0/0 !NOWANY(BVJ12, BVJ11)Zahrnuje též problematiku evropského práva

Další aplikace