Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2013/2014
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Veřejná správa

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace v oboru Veřejná správa jsou tři roky. Toto studium je studiem specializovaným na oblast veřejné správy. Ve vztahu k magisterskému studijnímu programu v oboru Právo je koncipováno jako uzavřené (nelze z něj přestoupit do oboru Právo) a samostatné. Je realizováno pouze v kombinované formě.
 
    Základní kontrolní jednotkou je semestr.
 
Popis studijního plánu
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat v určených termínech povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
 
 1. Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 14 kreditů. Povinně volitelné předměty musí absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může:
  1. z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
  2. z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
  3. z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 
 
 1. Minimální počet kreditů nutný k postupu do II. semestru je 20. Minimální počet kreditů nutný k postupu do následujících semestrů je 20 za předchozí semestr nebo 45 za předcházející 2 semestry. Předepsaná ukončení předmětů je student povinen plnit v souladu se Studijním a Zkušebním řádem pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.
 
 1. Předepsanou prerekvizitou pro přístup k postupové zkoušce je získání zápočtu z téhož předmětu, je-li předepsán
 
 1. Titulu Bc. student dosáhne v případě získání 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů a složení předepsaných zápočtů, postupových zkoušek a státní závěrečné zkoušky.


 
 
Studijní plán

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM505Zk Správní věda S. SkulováP. Havlan, A. Kliková, P. Kolman, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/08
BM506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta, M. Hrušáková k 12/07 BZ403K || CBZ403KStudent je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ505Z Vybrané otázky správního práva a veřejné správy seminář P. HavlanL. Bursíková, P. Havlan z 0/64
BZ505Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM601Z Základy práva životního prostředí - seminář J. DudováM. Pekárek, I. Průchová, J. Dudová, I. Jančářová, J. Tkáčiková, J. Hanák, J. Knotek z 0/43 NOW(BM601Zk) || CBZ406Zk
BM601Zk Základy práva životního prostředí J. DudováM. Pekárek, I. Průchová, J. Dudová, I. Jančářová, J. Knotek, J. Tkáčiková zk 10/06 NOW(BM601Z) || BM601Z
BM604Z Diplomový seminář pro studenty oboru Veřejná správa II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

Předměty státní závěrečné zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
 • Správní právo a veřejná správa
 • Správní právo procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVM11 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVM12, BVM13)
BVM12 Právo životního prostředí BZk 0/0 !NOWANY(BVM11, BVM13)
BVM13 Proces správy daní a poplatků BZk 0/0 !NOWANY(BVM11, BVM12)

Další aplikace