Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2013/2014
Bakalářský studijní program Právní specializace

obor: Právo a podnikání

Forma studia: kombinovaná
 
Studijní plán a popis studijního plánu.
 
Popis studijního plánu
 
1) Student je povinen si zaregistrovat všechny povinné předměty tak, jak je vymezuje studijní plán.
2) Student je povinen si zaregistrovat povinně volitelné předměty do výše nejméně 8 kreditů. Povinně volitelné předměty je povinen absolvovat do data konání státní závěrečné zkoušky. Volit může
a) z nabídky povinně volitelných předmětů pro daný obor,
b) z povinných předmětů jiných oborů daného studijního programu,
c) z nabídky předmětů jiných studijních programů právnické fakulty nebo jiných fakult MU.
 

Studijní plán

5. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP501Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a podnikání I M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BP502Z Obchodní závazky - seminář J. ŠilhánJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán z 0/43 NOW(BZ508Zk)
BP507Z Cenné papíry - seminář J. KotásekJ. Kotásek z 0/43 NOW(BP507Zk)
BP507Zk Cenné papíry J. KotásekJ. Kotásek zk 12/07 NOW(BP507Z) || BP507Z
BZ502K Úvod do cizího jazyka pro právníky - angličtina R. DoupovcováR. Doupovcová k 0/105 !NOWANY(BZ503K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ503K Úvod do cizího jazyka pro právníky - němčina E. ŠrámkováM. Košutová, E. Šrámková k 0/105 !NOWANY(BZ502K)Student je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant Úvodu do cizího jazyka pro právníky.
BZ504K Úvod do trestního práva hmotného a procesního II J. KuchtaV. Kalvodová, J. Kuchta, M. Hrušáková k 12/07 BZ403K || CBZ403K
BZ505Z Vybrané otázky správního práva a veřejné správy seminář P. HavlanL. Bursíková, P. Havlan z 0/64
BZ505Zk Vybrané otázky správního práva a veřejné správy P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07
BZ508Zk Obchodní závazky J. ŠilhánJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán zk 12/07

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

6. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BP601Zk Soutěžní právo J. BejčekJ. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, J. Šilhán zk 12/07
BP602Z Diplomový seminář pro studenty oboru Právo a podnikání II M. Škop[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/03
BZ602K Právo mezinárodního obchodu N. RozehnalováN. Rozehnalová k 12/06

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05

Předměty státní závěrečné (bakalářské) zkoušky
 
Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří předmětů.
Dva předměty jsou povinné, a to:
  • Obchodní právo
  • Občanské právo hmotné a procesní
Třetí předmět si student povinně zvolí z následujících 3 předmětů:

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVP21 Pracovní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVP31, BVP41)
BVP31 Finanční právo BZk 0/0 !NOWANY(BVP21, BVP41)
BVP41 Správní právo BZk 0/0 !NOWANY(BVP21, BVP31)

Další aplikace