Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2013/2014
Bakalářský studijní program Veřejná správa

obor: Veřejná správa
1. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Sobek, M. Škop zk 12/07
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Filip, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek zk 12/07
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 4/01

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV501K Mezinárodní obchodní transakce T. KyselovskáK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová k 10/06
BV502K Pojišťovnické právo P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV503K Bilanční právo M. RadvanJ. Kranecová, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Kroupa, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček zk 12/07
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07
BZ209K Právní informatika D. SpáčilováD. Spáčilová, A. Ptašnik, J. Harašta, M. Myška, V. Stupka k 0/84
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 16/08

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV601K Poplatkové právo M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV602K Finanční právo trestní D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 BZ208K || CBZ208K
BZ305Zk Základy civilního procesu R. ChalupaP. Lavický, J. Stavinohová zk 12/07
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Skulová k 12/06

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleP. Salák, K. Schelle, L. Vojáček zk 12/05
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. VeseláP. Salák, R. Veselá zk 12/05
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Kroupa zk 12/05
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva K. BrzobohatáK. Brzobohatá, T. Sobek zk 12/05
BV501K Mezinárodní obchodní transakce T. KyselovskáK. Drličková, T. Kyselovská, N. Rozehnalová k 10/06
BV502K Pojišťovnické právo P. MrkývkaP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV503K Bilanční právo M. RadvanJ. Kranecová, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65

4. semestr

Povinné předměty specializace Všeobecná veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/07
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová k 12/06
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BM406K Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I P. HavlanP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Kolman, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná k 12/06

Povinné předměty specializace Katastrální správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/07
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová k 12/06
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BZ406Zk Základy práva životního prostředí I. PrůchováJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, J. Knotek, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková zk 12/07

Povinné předměty specializace Finanční správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/07
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová k 12/06
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BF405Zk Veřejné finance a fiskální právo E. TomáškováA. Kerlinová, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/07

Povinné předměty specializace Správa sociálního zabezpečení

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 BZ307K || CBZ307K
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/07
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I V. KalvodováE. Brucknerová, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová k 12/06
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanL. Kyncl, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, Z. Gregorová, D. Hrabcová zk 12/08
BS405K Správa zaměstnanosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2013 ]
M. GalvasM. Galvas k 12/06

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost J. ValdhansK. Drábková, J. Valdhans
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, A. Kerlinová, E. Tomášková zk 12/05
BV204Zk Management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováE. Tomášková zk 12/05
BV402Zk Osobní management A. KerlinováA. Kerlinová zk 12/05 BV204Zk
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05
BV601K Poplatkové právo M. RadvanP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06
BV602K Finanční právo trestní D. ŠramkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková k 10/06

Další aplikace