Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit včetně prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Ukrajinský jazyk a literatura

ÚVOD

 

Obor "Ukrajinský jazyk a literatura" se studuje jednooborově nebo v kombinaci s různými obory. Studium je koncipováno jako jedno-/dvouoborové bakalářské a navazující magisterské (u dvouoborového studia v kombinaci s dalšími bakalářskými a navazujícími magisterskými obory).


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (pouze imatrikulační ročník 2015 a starší)

 
Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Kromě povinných oborových předmětů (75 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 76 kreditů.

Všichni posluchači jednooborového studia musí během studia absolvovat jako povinně volitelný předmět dvousemestrový kurz základů dalšího slovanského jazyka ukončený zkouškou a složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a osatních filologických oborů.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou.

Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

 • získání nejméně 180 kreditů, z toho:
 • nejméně 75 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 76 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za kurz jiného slovanského jazyka ukončený zkouškou
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán (imatrikulační ročník 2010)

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Štěpánková, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
UJA101 Jazyková cvičení I J. GazdaO. Čmelíková z 0/4/04
UJ_03 Konverzační cvičení z ukrajinštiny I J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/22

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA105 Fonetika a fonologie ukrajinštiny J. GazdaO. Čmelíková zk 1/1/04
UJA110 Stará ukrajinská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaM. Hlavsová zk 1/1/04
UJA103 Jazyková cvičení II J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJ_12 Konverzační cvičení z ukrajinštiny II H. MyronovaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/22

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA204 Morfologie ukrajinštiny I J. GazdaH. Myronova z 2/2/04
UJA205 Ukrajinská klasická literatura I J. GazdaA. Fabišíková k 1/1/03
UJA106 Reálie, zeměvěda a kultura Ukrajiny J. GazdaO. Lytvynyuk z 1/1/03
UJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/4/04
UJ_13 Konverzační cvičení z ukrajinštiny III J. GazdaO. Čmelíková k 0/22

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA208 Morfologie ukrajinštiny II J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA209 Ukrajinská klasická literatura II J. GazdaG. Binová, A. Fabišíková zk 1/1/04
UJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJ_16 Konverzační cvičení z ukrajinštiny IV H. MyronovaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk k 0/22

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA308 Syntax ukrajinštiny J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA303 Lexikologie a lexikografie J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJA305 Moderní a postmoderní ukrajinská literatura I J. GazdaK. Kuzněcova k 1/1/03
UJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Čmelíková z 0/3/03

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA306 Jazyková cvičení VI P. KalinaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/3/03
UJA310 literatura 20. stol. I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaG. Binová z 1/1/02
UJA312 Seminář k bakalářské diplomové práci J. GazdaP. Kalina z 0/2/015
UJA333 Bakalářská diplomová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská H. MyronovaO. Čmelíková, T. Juříčková, P. Kalina, O. Lytvynyuk, H. Myronova SZk 0/0/00

Doporučený studijní plán (imatrikulační ročník 2009 a starší)

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Štěpánková, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
UJA101 Jazyková cvičení I J. GazdaO. Čmelíková z 0/4/04
UJA106 Reálie, zeměvěda a kultura Ukrajiny J. GazdaO. Lytvynyuk z 1/1/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJA105 Fonetika a fonologie ukrajinštiny J. GazdaO. Čmelíková zk 1/1/04
UJA103 Jazyková cvičení II J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJA110 Stará ukrajinská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaM. Hlavsová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA204 Morfologie ukrajinštiny I J. GazdaH. Myronova z 2/2/04
UJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/4/04
UJA205 Ukrajinská klasická literatura I J. GazdaA. Fabišíková k 1/1/03

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA208 Morfologie ukrajinštiny II J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJA209 Ukrajinská klasická literatura II J. GazdaG. Binová, A. Fabišíková zk 1/1/04

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA308 Syntax ukrajinštiny J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA303 Lexikologie a lexikografie J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Čmelíková z 0/3/03
UJA305 Moderní a postmoderní ukrajinská literatura I J. GazdaK. Kuzněcova k 1/1/03

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA306 Jazyková cvičení VI P. KalinaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/3/03
UJA310 literatura 20. stol. I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaG. Binová z 1/1/02
UJA312 Seminář k bakalářské diplomové práci J. GazdaP. Kalina z 0/2/015
UJA333 Bakalářská diplomová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

Studenti povinně zapisují pouze povinné předměty studijního plánu, mají však možnost zapsat podle vlastního zájmu libovolný počet předmětů volitelných (oborových i neoborových).

Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

Jako volitelné kurzy, rozšiřující filologický profil studenta, doporučujeme přednostně zapisovat oborové kurzy, ale také volitelné kurzy jiných slavistických, případně dalších filologických oborů.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k závěrečné (diplomové/oborové) práci

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce nebo přijetím oborové práce (u nediplomového oboru) a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia:

 • získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu:
 • nejméně 75 kreditů z povinných kurzů
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské práci (resp. 5 kreditů za seminář k oborové práci v nediplomovém studiu)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy

Doporučený studijní plán (imatrikulační ročník 2009 a starší)

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Štěpánková, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
UJA101 Jazyková cvičení I J. GazdaO. Čmelíková z 0/4/04
UJA106 Reálie, zeměvěda a kultura Ukrajiny J. GazdaO. Lytvynyuk z 1/1/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJA105 Fonetika a fonologie ukrajinštiny J. GazdaO. Čmelíková zk 1/1/04
UJA103 Jazyková cvičení II J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJA110 Stará ukrajinská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaM. Hlavsová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA204 Morfologie ukrajinštiny I J. GazdaH. Myronova z 2/2/04
UJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/4/04
UJA205 Ukrajinská klasická literatura I J. GazdaA. Fabišíková k 1/1/03

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA208 Morfologie ukrajinštiny II J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJA209 Ukrajinská klasická literatura II J. GazdaG. Binová, A. Fabišíková zk 1/1/04

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA308 Syntax ukrajinštiny J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA303 Lexikologie a lexikografie J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Čmelíková z 0/3/03
UJA305 Moderní a postmoderní ukrajinská literatura I J. GazdaK. Kuzněcova k 1/1/03

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA306 Jazyková cvičení VI P. KalinaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/3/03
UJA310 literatura 20. stol. I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaG. Binová z 1/1/02
UJA311 Seminář k bakalářské oborové práci J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 nediplomové studium
UJA344 Bakalářská oborová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
UJA312 Seminář k bakalářské diplomové práci J. GazdaP. Kalina z 0/2/015 diplomové studium
UJA333 Bakalářská diplomová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská H. MyronovaO. Čmelíková, T. Juříčková, P. Kalina, O. Lytvynyuk, H. Myronova SZk 0/0/00

Doporučený studijní plán (imatrikulační ročník 2010)

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Štěpánková, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
UJA101 Jazyková cvičení I J. GazdaO. Čmelíková z 0/4/04
UJ_03 Konverzační cvičení z ukrajinštiny I J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/22

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA105 Fonetika a fonologie ukrajinštiny J. GazdaO. Čmelíková zk 1/1/04
UJA110 Stará ukrajinská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaM. Hlavsová zk 1/1/04
UJA103 Jazyková cvičení II J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJ_12 Konverzační cvičení z ukrajinštiny II H. MyronovaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/22

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA204 Morfologie ukrajinštiny I J. GazdaH. Myronova z 2/2/04
UJA205 Ukrajinská klasická literatura I J. GazdaA. Fabišíková k 1/1/03
UJA106 Reálie, zeměvěda a kultura Ukrajiny J. GazdaO. Lytvynyuk z 1/1/03
UJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/4/04
UJ_13 Konverzační cvičení z ukrajinštiny III J. GazdaO. Čmelíková k 0/22

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA208 Morfologie ukrajinštiny II J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA209 Ukrajinská klasická literatura II J. GazdaG. Binová, A. Fabišíková zk 1/1/04
UJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJ_16 Konverzační cvičení z ukrajinštiny IV H. MyronovaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk k 0/22

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA308 Syntax ukrajinštiny J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA303 Lexikologie a lexikografie J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJA305 Moderní a postmoderní ukrajinská literatura I J. GazdaK. Kuzněcova k 1/1/03
UJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Čmelíková z 0/3/03

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA306 Jazyková cvičení VI P. KalinaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/3/03
UJA310 literatura 20. stol. I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaG. Binová z 1/1/02
UJA311 Seminář k bakalářské oborové práci J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 nediplomové studium
UJA344 Bakalářská oborová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
UJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská H. MyronovaO. Čmelíková, T. Juříčková, P. Kalina, O. Lytvynyuk, H. Myronova SZk 0/0/00
UJA312 Seminář k bakalářské diplomové práci J. GazdaP. Kalina z 0/2/015 diplomové studium
UJA333 Bakalářská diplomová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

 

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Štěpánková, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
UJA101 Jazyková cvičení I J. GazdaO. Čmelíková z 0/4/04
UJ_03 Konverzační cvičení z ukrajinštiny I J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/22
UJA204 Morfologie ukrajinštiny I J. GazdaH. Myronova z 2/2/04
UJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/4/04
UJA205 Ukrajinská klasická literatura I J. GazdaA. Fabišíková k 1/1/03
UJA308 Syntax ukrajinštiny J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA303 Lexikologie a lexikografie J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Čmelíková z 0/3/03
UJA305 Moderní a postmoderní ukrajinská literatura I J. GazdaK. Kuzněcova k 1/1/03
UJA311 Seminář k bakalářské oborové práci J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 nediplomové studium
UJA344 Bakalářská oborová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
UJA312 Seminář k bakalářské diplomové práci J. GazdaP. Kalina z 0/2/015 diplomové studium
UJA333 Bakalářská diplomová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská H. MyronovaO. Čmelíková, T. Juříčková, P. Kalina, O. Lytvynyuk, H. Myronova SZk 0/0/00
UJA105 Fonetika a fonologie ukrajinštiny J. GazdaO. Čmelíková zk 1/1/04
UJA106 Reálie, zeměvěda a kultura Ukrajiny J. GazdaO. Lytvynyuk z 1/1/03

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA_41 Cvičení z ukrajinského pravopisu I J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/22
UJA_56 Cvičení z ukrajinského pravopisu III J. GazdaO. Lytvynyuk z 0/22
UJ_13 Konverzační cvičení z ukrajinštiny III J. GazdaO. Čmelíková k 0/22
UJ_43 Konverzační cvičení z ukrajinštiny V J. GazdaO. Lytvynyuk k 0/22
UJ_45 Hudba východních Slovanů J. GazdaP. Kalina k 1/13
RJ_41 Kulturní a politické dějiny Ruska a Ukrajiny J. GazdaP. Boček k 2/0/03
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 3/0/04
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA112 Úvod do studia historických věd pro balkanisty V. ŠtěpánekP. Boček, L. Hladký, J. Šaur, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKA123 Politická komunikace v jihoslovanském prostoru
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04
BKA227 Etnologie Balkánu I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 3/0/04
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB409 Balkánské pravoslaví
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKB417 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević, P. Pilch z 0/2/02
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_11 Makedonština pro začátečníky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_12 Makedonština pro mírně pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJA110 Úvod do studia literární vědy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilM. Przybylski zk 1/1/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák z 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_17 Tvorba odborného textu pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski, E. Carbolová, M. Vrbovská, E. Papcunová k 0/23
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_51 Kulturní a sociální topografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski z 1/1/03
PJ_99 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek k 2/0/05
PL_38 Čarodějové, vědmy a upíři ve Východní Evropě a na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilG. Maiello k 2/0/03
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaV. Škorpíková z 0/2/02
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaL. Odehnalová, M. Vocílka zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SBA205 Starší jihoslovanské písemnictví V. ŠtěpánekP. Stehlík k 2/1/04
SB_01 Srbština pro začátečníky V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_03 Srbština pro středně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski k 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
UJ_66 Odborná praxe I. PospíšilO. Čmelíková z 0/02
UJ_83 Problemy sučasnoji ukrajinskoji onomastyky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilBelej k 1/13
UJ_90 Ukrajinská terminologie P. KalinaO. Čmelíková z 1/13
UJ_93 Sučasnyj ukrajinskyj literaturnyj proces: styli, žanry, postati I. PospíšilBernadska k 0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA103 Jazyková cvičení II J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJ_12 Konverzační cvičení z ukrajinštiny II H. MyronovaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/22
UJA105 Fonetika a fonologie ukrajinštiny J. GazdaO. Čmelíková zk 1/1/04
UJA110 Stará ukrajinská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaM. Hlavsová zk 1/1/04
UJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk zk 0/4/04
UJA208 Morfologie ukrajinštiny II J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA209 Ukrajinská klasická literatura II J. GazdaG. Binová, A. Fabišíková zk 1/1/04
UJA306 Jazyková cvičení VI P. KalinaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk z 0/3/03
UJA310 literatura 20. stol. I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaG. Binová z 1/1/02
UJA311 Seminář k bakalářské oborové práci J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/05 nediplomové studium
UJA312 Seminář k bakalářské diplomové práci J. GazdaP. Kalina z 0/2/015 diplomové studium
UJA333 Bakalářská diplomová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UJA344 Bakalářská oborová práce H. Myronova[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
UJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská H. MyronovaO. Čmelíková, T. Juříčková, P. Kalina, O. Lytvynyuk, H. Myronova SZk 0/0/00
UJ_32 Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova k 1/13
UJ_39 Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny IV
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova k 1/13

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA_42 Cvičení z ukrajinského pravopisu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaM. Hlavsová z 0/23
UJA_57 Cvičení z ukrajinského pravopisu IV H. MyronovaO. Lytvynyuk z 0/22
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
UJ_16 Konverzační cvičení z ukrajinštiny IV H. MyronovaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk k 0/22
UJ_44 Konverzační cvičení z ukrajinštiny VI H. MyronovaO. Čmelíková, O. Lytvynyuk k 0/22
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 3/0/04
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA123 Politická komunikace v jihoslovanském prostoru
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04
BKA227 Etnologie Balkánu I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 3/0/04
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB409 Balkánské pravoslaví
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKB417 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
ETMB48 Etnicita obyvatel Ukrajiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. KřížováP. Kalina k 2/03
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević, P. Pilch z 0/2/02
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_11 Makedonština pro začátečníky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_12 Makedonština pro mírně pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák z 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_17 Tvorba odborného textu pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski, E. Carbolová, M. Vrbovská, E. Papcunová k 0/23
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_51 Kulturní a sociální topografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski z 1/1/03
PJ_72 Přednášky o současném Polsku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski k 2/0/03
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek k 2/0/05
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaV. Škorpíková z 0/2/02
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaL. Odehnalová, M. Vocílka zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SBA205 Starší jihoslovanské písemnictví V. ŠtěpánekP. Stehlík k 2/1/04
SB_01 Srbština pro začátečníky V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_03 Srbština pro středně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski k 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_55 Ukrajinský film I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaO. Kuznetsova z 0/22
UJ_60 Domácí a zahraniční politika současné Ukrajiny H. MyronovaA. Ziegler z 2/0/02
UJ_601 Ukrajinská literatura od roku 1991 do současnosti P. KalinaK. Kuzněcova k 1/1/03
UJ_70 Oborový diskusní seminář I. PospíšilP. Kalina z 0/01
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Imatrikulační ročník 2015 a starší

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Kromě povinných oborových předmětů (31 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a dále předměty z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 55 kreditů.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů.

Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském.

V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

Diplomový úkol musí být studentovi zadán nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář).

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:

 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 31 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 55 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLB400 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie I. RadováV. Boček zk 1/1/04
UJB420 Lektorská cvičení I J. GazdaH. Myronova z 0/2/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA304 Historický vývoj ukrajinštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA309 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJB421 Lektorská cvičení II J. GazdaH. Myronova zk 0/2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
UJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, T. Juříčková, P. Kalina, H. Myronova SZk 0/0/00

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).

Kromě povinných oborových předmětů (27 kreditů) studenti dvouoborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (11 kreditů).

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na posluchače, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

V diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

V nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:

 • diplomové studium
 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 27 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 11 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 • nediplomové studium

 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 27 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 11 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k oborové práci
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie I. RadováV. Boček zk 1/1/04
UJB420 Lektorská cvičení I J. GazdaH. Myronova z 0/2/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA304 Historický vývoj ukrajinštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA309 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJB421 Lektorská cvičení II J. GazdaH. Myronova zk 0/2/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UJB500 Seminář k magisterské oborové práci H. MyronovaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
UJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, T. Juříčková, P. Kalina, H. Myronova SZk 0/0/00

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 povinný pro jednooborové studium
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB420 Lektorská cvičení I J. GazdaH. Myronova z 0/2/03
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
UJB422 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová k 1/1/03
UJB500 Seminář k magisterské oborové práci H. MyronovaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

Volitelné předměty
 
Kurz PLB400 Staroslověnština je pro jednooborové studium povinný.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJ_45 Hudba východních Slovanů J. GazdaP. Kalina k 1/13
UJA_47 Překladatelský seminář I J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
RJ_41 Kulturní a politické dějiny Ruska a Ukrajiny J. GazdaP. Boček k 2/0/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 3/0/04
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA123 Politická komunikace v jihoslovanském prostoru
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04
BKA227 Etnologie Balkánu I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 3/0/04
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB409 Balkánské pravoslaví
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKB417 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević, P. Pilch z 0/2/02
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_11 Makedonština pro začátečníky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_12 Makedonština pro mírně pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák z 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_17 Tvorba odborného textu pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski, E. Carbolová, M. Vrbovská, E. Papcunová k 0/23
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_51 Kulturní a sociální topografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski z 1/1/03
PJ_99 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PLB400 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 pro jednooborové studium povinné
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek k 2/0/05
PL_38 Čarodějové, vědmy a upíři ve Východní Evropě a na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilG. Maiello k 2/0/03
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaV. Škorpíková z 0/2/02
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaL. Odehnalová, M. Vocílka zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SBA205 Starší jihoslovanské písemnictví V. ŠtěpánekP. Stehlík k 2/1/04
SB_01 Srbština pro začátečníky V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_03 Srbština pro středně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski k 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_31 Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova k 1/13
UJ_38 Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny III J. GazdaH. Myronova k 1/13
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
UJ_66 Odborná praxe I. PospíšilO. Čmelíková z 0/02
UJ_83 Problemy sučasnoji ukrajinskoji onomastyky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilBelej k 1/13
UJ_90 Ukrajinská terminologie P. KalinaO. Čmelíková z 1/13
UJ_93 Sučasnyj ukrajinskyj literaturnyj proces: styli, žanry, postati I. PospíšilBernadska k 0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB100 Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA309 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJB421 Lektorská cvičení II J. GazdaH. Myronova zk 0/2/04
UJB423 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová, K. Kuzněcova k 1/1/03
UJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
UJB500 Seminář k magisterské oborové práci H. MyronovaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010 nediplomové studium
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
UJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, T. Juříčková, P. Kalina, H. Myronova SZk 0/0/00

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLB400 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 povinné pro studium jednooborové
UJA_48 Překladatelský seminář II J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
ETMB48 Etnicita obyvatel Ukrajiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. KřížováP. Kalina k 2/03
HIB0457 Náboženství a kultura Ruska v politických souvislostech J. MalířR. Vlček k 2/04
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaL. Odehnalová, M. Vocílka zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_55 Ukrajinský film I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaO. Kuznetsova z 0/22
UJ_70 Oborový diskusní seminář I. PospíšilP. Kalina z 0/01

Imatrikulační ročník 2016 a mladší

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Kromě povinných oborových předmětů (31 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a dále předměty z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 55 kreditů.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů.

Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském.

V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

Diplomový úkol musí být studentovi zadán nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář).

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:

 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 34 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 52 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04
UJB420 Lektorská cvičení I J. GazdaH. Myronova z 0/2/03
UJB422 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová k 1/1/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA309 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJB100 Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJB421 Lektorská cvičení II J. GazdaH. Myronova zk 0/2/04
UJB423 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová, K. Kuzněcova k 1/1/03

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
UJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, T. Juříčková, P. Kalina, H. Myronova SZk 0/0/00

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).

Kromě povinných oborových předmětů (27 kreditů) studenti dvouoborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (11 kreditů).

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na posluchače, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

V diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

V nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:

 • diplomové studium
 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 30 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 8 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 • nediplomové studium

 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 30 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 8 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k oborové práci
Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie I. RadováV. Boček zk 1/1/04
UJB420 Lektorská cvičení I J. GazdaH. Myronova z 0/2/03
UJB422 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová k 1/1/03

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJA309 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJB100 Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJB421 Lektorská cvičení II J. GazdaH. Myronova zk 0/2/04
UJB423 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová, K. Kuzněcova k 1/1/03

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UJB500 Seminář k magisterské oborové práci H. MyronovaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
UJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, T. Juříčková, P. Kalina, H. Myronova SZk 0/0/00

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 povinný pro jednooborové studium
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB420 Lektorská cvičení I J. GazdaH. Myronova z 0/2/03
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
UJB422 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová k 1/1/03
UJB500 Seminář k magisterské oborové práci H. MyronovaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015

Volitelné předměty
 
Kurz PLB400 Staroslověnština je pro jednooborové studium povinný.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
UJ_45 Hudba východních Slovanů J. GazdaP. Kalina k 1/13
UJA_47 Překladatelský seminář I J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
RJ_41 Kulturní a politické dějiny Ruska a Ukrajiny J. GazdaP. Boček k 2/0/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 3/0/04
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA123 Politická komunikace v jihoslovanském prostoru
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04
BKA227 Etnologie Balkánu I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 3/0/04
BKB407 Tradiční rodina a příbuzenské vztahy na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB408 Tradiční architektura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/13
BKB409 Balkánské pravoslaví
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
BKB417 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević, P. Pilch z 0/2/02
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_11 Makedonština pro začátečníky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_12 Makedonština pro mírně pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák z 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_17 Tvorba odborného textu pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski, E. Carbolová, M. Vrbovská, E. Papcunová k 0/23
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_51 Kulturní a sociální topografie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski z 1/1/03
PJ_99 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PLB400 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 pro jednooborové studium povinné
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek k 2/0/05
PL_38 Čarodějové, vědmy a upíři ve Východní Evropě a na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilG. Maiello k 2/0/03
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaV. Škorpíková z 0/2/02
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaL. Odehnalová, M. Vocílka zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SBA203 Současné Srbsko V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
SBA205 Starší jihoslovanské písemnictví V. ŠtěpánekP. Stehlík k 2/1/04
SB_01 Srbština pro začátečníky V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_03 Srbština pro středně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SLA104 Slovinská historie a kultura do roku 1914 P. KrejčíL. Hladký zk 2/1/04
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski k 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_31 Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova k 1/13
UJ_38 Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny III J. GazdaH. Myronova k 1/13
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
UJ_66 Odborná praxe I. PospíšilO. Čmelíková z 0/02
UJ_83 Problemy sučasnoji ukrajinskoji onomastyky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilBelej k 1/13
UJ_90 Ukrajinská terminologie P. KalinaO. Čmelíková z 1/13
UJ_93 Sučasnyj ukrajinskyj literaturnyj proces: styli, žanry, postati I. PospíšilBernadska k 0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
UJB100 Dějiny ukrajinského jazyka a jazykovědy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaH. Myronova zk 1/1/04
UJA309 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
UJB421 Lektorská cvičení II J. GazdaH. Myronova zk 0/2/04
UJB423 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaL. Heinigová, K. Kuzněcova k 1/1/03
UJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
UJB500 Seminář k magisterské oborové práci H. MyronovaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/010 nediplomové studium
UJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
UJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. GazdaP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015 diplomové studium
UJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, T. Juříčková, P. Kalina, H. Myronova SZk 0/0/00

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PLB400 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 povinné pro studium jednooborové
UJA_48 Překladatelský seminář II J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
ETMB48 Etnicita obyvatel Ukrajiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. KřížováP. Kalina k 2/03
HIB0457 Náboženství a kultura Ruska v politických souvislostech J. MalířR. Vlček k 2/04
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaL. Odehnalová, M. Vocílka zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_55 Ukrajinský film I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
H. MyronovaO. Kuznetsova z 0/22
UJ_70 Oborový diskusní seminář I. PospíšilP. Kalina z 0/01
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2