Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit podle úrovní.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium
Mediteránní studia
PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. povinnost prerekvizity poznámka
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/04
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA227 Etnologie Balkánu I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/1/04
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14 BKA107
BKB409 Balkánské pravoslaví
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Boček, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
DSBcA003 Dějiny Předního východu J. BednaříkováJ. Bednaříková zk 2/03
DSBcA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem J. BednaříkováJ. Bednaříková zk 2/03 DSBcA011
DSBcB007 Reflexe antické literatury ve výtvarném umění dalších věků J. BednaříkováJ. Malá, J. Malaníková z 0/23
DSBcB014 Sexuální život v antickém Řecku a Římě J. BednaříkováJ. Bartůněk, P. Dadák z 1/1/02
DSBcB016 Srovnávací mytologie J. BednaříkováO. Pivoda z 1/12
DSBcB019 Obchod ve starověku J. BednaříkováJ. Plocek z 2/0/02
DSBcB024 Vznik a vývoj měst ve starověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováT. Štěpánek z 2/0/03
DSBcB025 Římské umění
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováM. Pardyová z 2/0/03 !DSBcB25
DSBcB026 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováJ. Kouřil z 2/0/03 (souhlas) && (!DSBcB26)
DSBcB031 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováM. Šmerda k 2/0/03 (souhlas) && (!DSBcB31)
DSMgrA11 Vybrané kapitoly z antické filozofie I. J. BednaříkováJ. Franek, K. Petrovićová z 1/12
DSMgrB07 Helénistické státy a jejich kultura J. BednaříkováJ. Bartůněk, P. Dadák z 1/12
DSMgrB14 Sportovní, vojenské a etické ideály od antiky k rytířskému středověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. BednaříkováJ. Kouřil z 2/0/03 !DSMB14
DU1212m Dějiny obrazu I. Vizuální kultura starověkého Řecka a Říma
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. SuchánekP. Suchánek zk 2/0/04
DU1261m Moc obrazu ve středověké a raně novověké Evropě (Dějiny obrazu II) P. SuchánekP. Suchánek zk 2/04
ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. OsolsoběP. Osolsobě zk 1/14 (plus 1 za zk)
ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) P. OsolsoběP. Osolsobě k 2/04
ESB152 Antická mytologie v novověké kultuře P. OsolsoběL. Lee k 1/14
ETBB81 Etnologie jihovýchodní Evropy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. VálkaH. Bočková zk 2/0/04
ETBB82 Tradiční společnost a kultura na Balkáně
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. DrápalaH. Bočková zk 2/0/04
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA003 Jazykový seminář I P. VurmP. Vurm z 0/3/02
FJIA005 Úvod do dějin a kultury Francie I P. VurmP. Dytrt z 2/0/02
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04 FJIA003
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04 FJIA003
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04 FJIA003
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04 FJIA003
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04 FJIA003
FJIA006 Jazykový seminář II P. VurmP. Dytrt, Z. Raková, P. Vurm zk 0/4/04 FJIA003
FJIA009 Úvod do dějin a kultury Francie II P. VurmP. Dytrt zk 2/0/04 FJIA005
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Polická, P. Vurm z 1/2/02 FJIA006 && FJIB501
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Polická, P. Vurm z 1/2/02 FJIA006 && FJIB501
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Polická, P. Vurm z 1/2/02 FJIA006 && FJIB501
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Polická, P. Vurm z 1/2/02 FJIA006 && FJIB501
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Polická, P. Vurm z 1/2/02 FJIA006 && FJIB501
FJIA011 Jazykový seminář III P. VurmB. Vicaire, C. Lefevre, P. Dytrt, A. Polická, P. Vurm z 1/2/02 FJIA006 && FJIB501
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
FJIA012 Francouzská literatura I P. VurmP. Kyloušek z 1/1/02
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04 FJIA006 && FJIA011
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04 FJIA006 && FJIA011
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04 FJIA006 && FJIA011
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04 FJIA006 && FJIA011
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04 FJIA006 && FJIA011
FJIA016 Jazykový seminář IV P. VurmC. Lefevre, A. Polická, B. Vicaire, P. Vurm zk 0/2/04 FJIA006 && FJIA011
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03 FJIA012
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03 FJIA012
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03 FJIA012
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03 FJIA012
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03 FJIA012
FJIA017 Francouzská literatura II P. VurmP. Kyloušek zk 1/1/03 FJIA012
FJIB501 Jazyková cvičení 1 - I P. VurmC. Lefevre z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJIB502 Jazyková cvičení 2 - I P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 FJIA006 || FJIA010Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJIB503 Doplňkové konverzační cvičení P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJIB503a Doplňkové konverzační cvičení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 !FJIB503Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJIB552 Jazyková cvičení 2 - II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmC. Lefevre, B. Vicaire zk 0/2/04 FJIB502Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
FJI1B501X Jazyková cvičení 1 - I P. VurmC. Lefevre, B. Vicaire z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJI1B551X Jazyková cvičení 1 - II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire zk 0/2/04 FJI1B501XZápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJI2B502X Jazyková cvičení 2 - I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire z 0/2/02 FJI1A006XZápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJI2B552X Jazyková cvičení 2 - II P. VurmB. Vicaire zk 0/2/04 FJI2B502XZápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FJ0B703 Reálie a zeměpis Francie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmB. Vicaire zk 2/0/04
FJ0B703a Reálie a zeměpis Belgie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmC. Lefevre zk 2/0/04
FJ0B766 Jazyk, kreativita, interaktivita: web a nová média
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. VurmP. Vurm zk 1/14 FJIA006
CH_01 Chorvatština pro začátečníky P. StehlíkA. Gašparević, P. Pilch z 0/2/02 !obor(CR) && !obor(BAK) && !obor(SB)
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA003 Jazykový seminář I K. GarajováK. Garajová, Z. Šebelová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/4/03
IJIA004 Úvod do dějin a kultury Itálie I K. GarajováZ. Šebelová z 2/0/02
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06 IJIA003
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06 IJIA003
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06 IJIA003
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06 IJIA003
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06 IJIA003
IJIA005 Jazykový seminář II K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová, Z. Šebelová PZk 0/6/06 IJIA003
IJIA008 Úvod do dějin a kultury Itálie II K. GarajováZ. Šebelová zk 2/0/03 IJIA004
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02 IJIA005 && NOW(IJIA031)
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02 IJIA005 && NOW(IJIA031)
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02 IJIA005 && NOW(IJIA031)
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02 IJIA005 && NOW(IJIA031)
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02 IJIA005 && NOW(IJIA031)
IJIA010 Jazykový seminář III K. GarajováV. De Tommaso, K. Garajová z 0/4/02 IJIA005 && NOW(IJIA031)
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02 IJIA003
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02 IJIA003
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02 IJIA003
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02 IJIA003
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02 IJIA003
IJIA011 Italská literatura I K. GarajováZ. Šebelová z 1/1/02 IJIA003
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03 IJIA005 && IJIA010 && NOW(IJIA032) && IJIA031
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03 IJIA005 && IJIA010 && NOW(IJIA032) && IJIA031
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03 IJIA005 && IJIA010 && NOW(IJIA032) && IJIA031
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03 IJIA005 && IJIA010 && NOW(IJIA032) && IJIA031
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03 IJIA005 && IJIA010 && NOW(IJIA032) && IJIA031
IJIA015 Jazykový seminář IV K. GarajováK. Garajová zk 0/2/03 IJIA005 && IJIA010 && NOW(IJIA032) && IJIA031
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03 IJIA011
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03 IJIA011
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03 IJIA011
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03 IJIA011
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03 IJIA011
IJIA016 Italská literatura II K. GarajováZ. Šebelová zk 1/1/03 IJIA011
IJIB502 Jazyková cvičení 2 - I K. GarajováV. De Tommaso z 0/2/02 IJIA005Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB503 Doplňková konverzační cvičení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. GarajováV. De Tommaso z 0/2/02 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB508a Písemný projev v italštině K. GarajováV. De Tommaso zk 0/2/04 IJIA010
IJIB551 Jazyková cvičení 1 - II K. GarajováV. De Tommaso zk 0/2/04 IJIB501Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB552 Jazyková cvičení 2 - II K. GarajováV. De Tommaso zk 0/2/04 IJIB502Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB553 Vybrané kapitoly z dějin Itálie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. GarajováJ. Müller zk 2/0/04 IJIA008Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJIB556 Italské reálie a zeměpis
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. GarajováV. De Tommaso zk 2/0/04 IJIA005Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
IJ0B604 Současný jazyk K. GarajováA. Bitonti, V. De Tommaso zk 1/1/04 IJIA005
KJIA001 Jazykový seminář katalánštiny I P. KyloušekP. Javorová Švandová z 0/42
KJIA002 Jazykový seminář katalánštiny II P. KyloušekP. Javorová Švandová z 0/42 KJIA001
KJIA011 Dějiny Katalánska I P. KyloušekJ. Pešek, D. Utrera Domínguez z 1/12
KJIA012 Dějiny Katalánska II P. KyloušekJ. Pešek, D. Utrera Domínguez z 1/12 KJIA011
KJIA013 Katalánská literatura I P. KyloušekD. Utrera Domínguez z 1/12
KJIA014 Katalánská literatura II P. KyloušekD. Utrera Domínguez z 1/12 KJIA013
KJIB023 Katalánské reálie D. Utrera DomínguezD. Utrera Domínguez zk 0/24
KJIB026 Katalánská kinematografie P. KyloušekP. Javorová Švandová z 0/22
KLBcA34 Řecké vázové malířství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza k 2/0/0 0.3
KLBcB30 Antické reálie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. Kazdováasistent, M. Pardyová k 2/0/03
KLBcB47 Střední Evropa a Středomoří I.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza k 2/0/03
KLBcB48 Střední Evropa a Středomoří II.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza k 2/0/03
KLBcB52 Řecká architektura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováT. Jirák k 2/0/03
KLB_008 Střední Evropa a Středomoří I. V. KlontzaV. Klontza k 2/0/03
KLMgrB18 Tradice antiky v evropském a českém výtvarném umění
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KazdováV. Klontza, doktorand k 1/1/0 0.3
KRBcB08 Introduction into Greek and Roman Epigraphy I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. Radová k 2/0/04 KRBcA04 && LJBcA04
KRBcB09 Uvedení do starokřesťanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Plátová k 1/02
KRBcB10 Greek and Roman religion in comparison
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. Radová k 2/04
KRBcB14 Četba Lukášova evangelia
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Steklá z 0/2/02 KRBcA01 || KRBcA14 || MED14 || REBcA17 || REBcA27
KRBcB17 Historical and Critical Introduction to the Early Christian Literature I: The New Testament
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Franek k 2/04
KRBcB19 Ženy a soukromý život v antickém Řecku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Steklá k 2/0/03
KRBcB20 Láska v antické řecké literatuře I. RadováJ. Steklá k 2/03
KRBcB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Steklá k 2/0/04
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Pro studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Povinný pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
KRMgrA07 Vybrané kapitoly z řecké literatury I I. RadováJ. Franek, I. Radová z 2/0/03 Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také dějiny jedné další literatury (románské, novořecké, antické).
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Pro studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Povinné pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty novořeckého zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z řecké literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
KRMgrA08 Vybrané kapitoly z řecké literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováI. Radová z 2/0/03 Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také jinou literaturu (románskou, novořeckou nebo antickou).
KRMgrB13 Reading Homer's Ilias
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováJ. Franek k 2/04
LJBcB08 Antická mytologie II D. UrbanováI. Radová k 2/0/03
LJBcB18 Základy římského práva D. UrbanováM. Frýdek k 1/1/03 !fakulta(law)
LJBcB19 Římské trestní právo D. UrbanováM. Frýdek k 1/1/03 !fakulta(law)
LJBcB21 Podzimní škola římského práva D. UrbanováM. Frýdek z 0/03
LJMedA05 Latinská literatura středověké Evropy I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováL. Mazalová, J. Nechutová, D. Stehlíková k 1/1/04 LJBcA04 || obor(LJU) || obor(LLS) || (obor(LJ) && typ_studia(N))
LJMedA06 Latinská literatura středověké Evropy II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováD. Stehlíková, L. Mazalová, J. Nechutová zk 1/1/04 LJMedA05
LJMedB15 Elektronické databáze pro studium humanitních oborů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováP. Mutlová, D. Stehlíková, J. Bednaříková, K. Bočková Loudová, J. Franek, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, L. Mazalová, J. Mikulová, K. Petrovićová, I. Radová, J. Steklá, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová z 1/1/03
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Pro studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Povinný pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II.Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA07 Vybrané kapitoly z římské literatury I D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také dějiny jedné další literatury (románské, novořecké, antické).
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk)
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Pro studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Povinné pro jednooborové studenty a dvouoborové studenty romanistického zaměření. Studenti si volí buď Vybrané kapitoly z římské literatury I, nebo II. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
LJMgrA08 Vybrané kapitoly z římské literatury II D. UrbanováK. Petrovićová k 2/0/04 (plus 1 za zk) Jednooboroví studenti arabského modulu volí kromě Dějin arabské literatury také jinou literaturu (románskou, novořeckou nebo antickou).
LJMgrB07 Antická filozofie I D. UrbanováK. Petrovićová z 1/1/0 0.3
LJMgrB08 Antická filozofie II D. UrbanováK. Petrovićová z 1/1/0 0.3
LJMgrB10 Helénistická a římská filozofie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováK. Petrovićová z 1/1/0 0.3
LJMgrB13 Evropa v době velkého stěhování národů I D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3 LJBcA10 || HIA104 || MED04
LJMgrB14 Evropa v době velkého stěhování národů II D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3 LJBcA10 || HIA104 || MED04
LJMgrB25 Arabský svět v době antiky a raného středověku I D. UrbanováJ. Bednaříková z 1/1/03
LJMgrB26 Arabský svět v době antiky a raného středověku II D. UrbanováJ. Bednaříková z 1/1/03
LJMgrB31 Etika starověkých civilizací I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3
LJMgrB32 Etika starověkých civilizací II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováJ. Bednaříková z 2/0/0 0.3
LJMgrB55 Economic History of the Ancient World illustrated by the example of Roman Amphorae
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováEhmig, D. Urbanová z 0/0 10 hodin.3
LJMgrB61 Perception and Handling of Risks in Roman antiquity
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováEhmig, D. Urbanová k 0/0 14 hodin.3
LJMgrB67 From an old world to a new one? Changes and continuities between the Roman High Empire and Christian Late Antiquity
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. UrbanováHaensch, D. Urbanová z 0/0/0 8. – 16. 10. 2018.3
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrDipl Magisterská diplomová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrD01 Seminář k magisterské diplomové práci I K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia diplomovým oborem.
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrD02 Seminář k magisterské diplomové práci II K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.15
MEDMgrO Seminář k magisterské oborové práci K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrO Seminář k magisterské oborové práci K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10 Zapisují dvouoboroví studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrO Seminář k magisterské oborové práci K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS,
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/0 Výuka probíhá formou individuálních konzultací.10
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00 Zapisují dvouoboroví studenti, pro které jsou mediteránní studia nediplomovým oborem.
MEDMgrObor Magisterská oborová práce K. PetrovićováVšichni vyučující ÚKS
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/00
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií K. PetrovićováJ. Bednaříková, S. Elmoujahid, Š. Hurbánková, M. Kulhánková, M. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, K. Petrovićová, I. Radová, D. Stehlíková, S. Sumelidu, N. Votavová Sumelidisová SZk 0/0/00
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Povinné pro jednooborové studenty. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr01 Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. PetrovićováM. Macura, L. Mazalová, J. Nechutová, M. Okáčová, K. Petrovićová k 1/1/04 V období PS2016 je předmět určen výhradně studentům, kteří v PS2015 absolvovali zahraniční stáž. Ostatní studenti, pro které je předmět povinný, nechť si předmět zapíší v PS2017. Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr02 Zlomové okamžiky v dějinách Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováJ. Bednaříková zk 2/0/04 !obor(DST) && !obor(DEST)Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr02 Zlomové okamžiky v dějinách Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováJ. Bednaříková zk 2/0/04 !obor(DST) && !obor(DEST)Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr02 Zlomové okamžiky v dějinách Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováJ. Bednaříková zk 2/0/04 !obor(DST) && !obor(DEST)Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury K. PetrovićováJ. Malá, L. Mazalová zk 2/0/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02 obor(MED) && typ_studia(N)
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02 obor(MED) && typ_studia(N)
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02 obor(MED) && typ_studia(N)
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02 obor(MED) && typ_studia(N)
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02 obor(MED) && typ_studia(N)
MEDMgr05 Jazykový seminář z novořečtiny I K. PetrovićováS. Sumelidu z 0/2/02 obor(MED) && typ_studia(N)
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDMgr05
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDMgr05
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDMgr05
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDMgr05
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDMgr05
MEDMgr06 Jazykový seminář z novořečtiny II K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDMgr05
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 MEDMgr06 && !REBcA11Nezapisujte, pokud máte absolvovaný předmět REBcA11 v PS2013 (jedná se o předmět se stejným obsahem, srovnej v "Kontrola průchodu studiem").
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 MEDMgr06 && !REBcA11
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 MEDMgr06 && !REBcA11Nezapisujte, pokud máte absolvovaný předmět REBcA11 v PS2013 (jedná se o předmět se stejným obsahem, srovnej v "Kontrola průchodu studiem").
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 MEDMgr06 && !REBcA11
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 MEDMgr06 && !REBcA11Povinné pro studenty jednooborového studia a pro studenty dvouoborového studia, novořeckého zaměření. Nezapisujte, pokud máte absolvovaný předmět REBcA11 v PS2013 (jedná se o předmět se stejným obsahem, srovnej v "Kontrola průchodu studiem").
MEDMgr07 Jazykový seminář z novořečtiny III K. PetrovićováV. Arvaniti z 0/2/02 MEDMgr06 && !REBcA11
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDmgr07 && !REBcA12
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDmgr07 && !REBcA12
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDmgr07 && !REBcA12
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDmgr07 && !REBcA12
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDmgr07 && !REBcA12
MEDMgr08 Jazykový seminář z novořečtiny IV K. PetrovićováS. Sumelidu zk 0/2/04 MEDmgr07 && !REBcA12
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04 typ_studia(NMD)
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04 typ_studia(NMD)
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04 typ_studia(NMD)
MEDMgr09 Úvod do studia kultur arabsky mluvících zemí D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/1/04 typ_studia(NMD)Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková k 1/1/03 Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný
MEDMgr12 Dějiny arabské literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková zk 1/1/04
MEDMgr12 Dějiny arabské literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková zk 1/1/04 Předmět se vypisuje jednou za dva roky.
MEDMgr12 Dějiny arabské literatury II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováGažáková zk 1/1/04
MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I D. ČižmíkováD. Čižmíková z 1/3/05 !PAPVA_05 && !PAPVA_10 && !PAPVA_35 && ! PAPVA_36 && !1490:MSAC_II && !RLB103 && !RLB102 && !RLB101 && !RLB100 && !NOW(RLB100) && !NOW(1490:MSAC_II) && !1490:MSAC_II
MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I D. ČižmíkováD. Čižmíková z 1/3/05 !PAPVA_05 && !PAPVA_10 && !PAPVA_35 && ! PAPVA_36 && !1490:MSAC_II && !RLB103 && !RLB102 && !RLB101 && !RLB100 && !NOW(RLB100) && !NOW(1490:MSAC_II) && !1490:MSAC_IIStudenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36)..
MEDMgr13 Jazykový seminář arabštiny I D. ČižmíkováD. Čižmíková z 1/3/05 !PAPVA_05 && !PAPVA_10 && !PAPVA_35 && ! PAPVA_36 && !1490:MSAC_II && !RLB103 && !RLB102 && !RLB101 && !RLB100 && !NOW(RLB100) && !NOW(1490:MSAC_II) && !1490:MSAC_IIStudenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36).
MEDMgr14 Jazykový seminář arabštiny II D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/3/06 MEDMgr13Studenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36).
MEDMgr14 Jazykový seminář arabštiny II D. ČižmíkováD. Čižmíková zk 1/3/06 MEDMgr13Studenti arabského modulu, kteří začali studovat arabštinu pod kódem PAPVA_05, pokračují ve studiu arabštiny navazujícími předměty s kódem PAPVA (10, 35, 36).
MEDMgr16 Jazykový seminář arabštiny IV D. ČižmíkováM. Abdelsayed, D. Čižmíková zk 1/3/06 MEDMgr15
MEDMgr16 Jazykový seminář arabštiny IV D. ČižmíkováM. Abdelsayed, D. Čižmíková zk 1/3/06 MEDMgr15
MEDMgr17 Jazyková cvičení z arabštiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ČižmíkováM. Abdelsayed, D. Čižmíková z 0/2/03 MEDMgr14
MEDWiki Studenti ÚKS píší Wikipedii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MacuraM. Macura z 1/1/03 (plus 2 za zk) typ_studia(B) && (semestr(3) || semestr(4) || semestr(5) || semestr(6))
MEDWiki Studenti ÚKS píší Wikipedii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. MacuraM. Macura z 1/1/03 (plus 2 za zk) typ_studia(B) && (semestr(3) || semestr(4) || semestr(5) || semestr(6))
MED41 Římské právo a jeho dědictví v mediteránní oblasti (římské právo po roce 476 n. l.) K. PetrovićováM. Frýdek k 1/13 !fakulta(law)
MED42 Římská územní správa a mezinárodní vztahy K. PetrovićováM. Frýdek k 1/13
MED50 Studijní soustředění K. PetrovićováZ. Čermáková Lukšová, S. Elmoujahid, J. Franek, Š. Hurbánková, M. Macura, L. Mazalová, M. Melounová, J. Mikulová, P. Mutlová, M. Okáčová, K. Petrovićová, I. Radová, A. Salayová, P. Ševčík, D. Urbanová, N. Votavová Sumelidisová, A. Žáková z 0/264 KRBcA01 || MED17 || MED23 || MED29 || LJBcA01 || LJBcZk || souhlas || MEDBcZk || MEDMgr05 || (typ_studia(N) && obor(LJ)) || obor(LLS)
MED55 Geografie Středomoří R. BrázdilP. Daněk, V. Herber k 1/1/03 !OBOR(SGRR) && !OBOR(GEOG) && !OBOR(FG) && !OBOR(KART) && !OBOR(RGRR) && !OBOR(UZ) && !OBOR(APGI) && ! OBOR(APGE) && !fakulta(1431)
MED56 Politický vývoj ve východním a jižním Středomoří
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováE. Taterová zk 2/0/04 !fakulta(1423)
MED60 Lingua Franca: lochneská příšera ve Středomoří K. PetrovićováV. Boček k 2/03 ! ((semestr(1) || semestr(2) || semestr(3) || semestr(4)) && typ_studia(B))
MED65 Arab Women Writers K. PetrovićováD. Čižmíková k 1/1/04
MED66 Radikalismus ve Středomoří K. PetrovićováM. Čejka zk 1/1/04 !fakulta(1423)
MED68 Moderní dějiny Turecka: od Atatürka k Erdoganovi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováJ. Musilová zk 1/1/04
MED70 Political Economy of the Arab Uprisings
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. PetrovićováHamoud k 1/1/04
OJ105 Jazyky světa V. BlažekV. Blažek k 2/0/04
OJ110 Afroasijské jazyky V. BlažekV. Blažek k 2/0/04
OJ118 Italické a románské jazyky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 2/0/04
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
OJ580 Základy koptštiny I O. ŠefčíkJ. Pavelčík k 2/04
PAPVA_35 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA Z. MěřínskýH. Nováková z 2/1/03 PAPVA_05 && PAPVA_10
PAPVA_35 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIA Z. MěřínskýH. Nováková z 2/1/03 PAPVA_05 && PAPVA_10
PAPVB_32 Středověká archeologie islámských zemí
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. MěřínskýNováček z 2/0/03
REBcA11 Askisis me lektora V I. RadováV. Arvaniti z 0/2/02 REBcA10 || MEDBcZk
REBcA12 Askisis me lektora VI I. RadováM. Kulhánková z 0/2/02 REBcA11
REBcA21 Řecké dějiny 19. - 20. st.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováTsivos zk 2/0/04
REBcB02 Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů I I. RadováS. Sumelidu k 2/0/03
REBcB07 Překladatelský seminář pro Bc. I. RadováN. Votavová Sumelidisová z 0/2/0 0.3 REBcA04
REBcB09 Kulturněhistorický vývoj řeckých regionů II I. RadováM. Meško k 2/0/03
REBcB11 Balkán po roce 1989
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováKrálová, N. Votavová Sumelidisová z 0/2/03
REBcB16 Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
K. Bočková LoudováM. Kulhánková k 2/0/03
REBcB21 Četba novořeckých textů I. RadováV. Arvaniti, N. Votavová Sumelidisová z 0/2/0 0.3 REBcA02
REBcB25 Neoellinikos politismos II I. RadováV. Arvaniti zk 0/2/04 rebca04
REBcB26 Novořecké reálie I I. RadováM. Meško zk 0/2/04 rebca02
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REPZk || MEDBcZk
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REPZk || MEDBcZk
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REPZk || MEDBcZk
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REPZk || MEDBcZk
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REPZk || MEDBcZk
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REPZk || MEDBcZk
REBcB27 Literární seminář I I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REPZk || MEDBcZk
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REBcA04 || MEDBcZk
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REBcA04 || MEDBcZk
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REBcA04 || MEDBcZk
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REBcA04 || MEDBcZk
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REBcA04 || MEDBcZk
REBcB28 Literární seminář II I. RadováN. Votavová Sumelidisová zk 0/2/04 REBcA04 || MEDBcZk
REBcB29 Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováA. Flimelová k 2/0/03
REBcB30 Vybrané kapitoly z dějin Řecka 20. století II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováA. Flimelová k 2/0/03
REMgrA01 Řecké dějiny 15.-18. stol.
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováM. Meško zk 2/0/04
REMgrA02 Dějiny Byzance
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováM. Meško zk 2/0/04
REMgrA09 Úvod do byzantologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováM. Kulhánková k 1/1/04 REBcZk || KRBcA04
REMgrB10 Ellines politikoi prosfyges stin Tsechoslovakia I. RadováSarikoudi, K. Tsivos k 0/0/0 24 hodin za semestr.3
REMgrB23 Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204): křižovatka mezi Východem a Západem I. RadováM. Meško k 2/15 REBcZk || MEDBcZk || KRBcZk || LJBcZk
REMgrB25 I Neoelliniki istoria stin kinimatografia
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KulhánkováSampatakaki z 0/0/0 15 hodin jednorázově.3
REMgrB31 Narratives of Empire in the Post-Classical World: From Late Antiquity to the Renaissance
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. KulhánkováF. Leonte z 0/2/04
RLA05 Judaismus D. ZbíralD. Papoušek zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
RLA06 Křesťanství I D. ZbíralD. Zbíral zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
RLA07 Křesťanství II D. ZbíralD. Václavík zk 2/0/04 (plus 1 za zk) RLA06Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Předmět je povinně volitelný, pokud již nebyl zapsán jako povinný.
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Studenti Mediteránních studií volí ukončení kolokviem. Výuku zajišťuje Ústav religionistiky.
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) Studenti Mediteránních studií volí ukončení kolokviem. Výuku zajišťuje Ústav religionistiky.
RLA08 Islám
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralA. Kovács zk 2/0/04 (plus 1 za zk) V ak. roce 2017/18 je předmět výjimečně vypsán v období podzim. Obvykle je předmět vypisován na jaře (viz doporučený studijní plán).
RLB100 Arabština I D. ZbíralH. Nováková z 0/2/02
RLB101 Arabština II D. ZbíralH. Nováková z 0/2/02 (plus ukončení) RLB100 || RLKB100
RLB102 Arabština III D. ZbíralH. Nováková z 0/2/02 RLB101 || RLKB101
RLB103 Arabština IV D. ZbíralH. Nováková zk 0/2/02 (plus ukončení) RLB102 || RLKB102
RLB23 Starověká náboženství Předního východu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralD. Papoušek, T. Sedláček k 1/1/04
RLB239 Helénistická náboženství
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralI. Doležalová k 1/1/04
RLB378 Islámský reformismus 18.-20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralM. Mendel k 1/1/04 RLA08 || RLKA08
RLB81 Jerusalem in Religious Confrontation D. ZbíralD. Papoušek, A. Kovács, M. Mendel k 1/15
ROMIIA101 Úvod do lidové latiny a vývoj románských jazyků P. DytrtA. Bitonti, I. Buzek, P. Divizia, J. Mikulová, Z. Schejbalová, I. Svobodová zk 1/1/05
ROM0B114 Úvod do dějin a kultury Basků I P. DytrtG. Urkiola Gamarra z 2/0/02
ROM0B117 Úvod do dějin a kultury Basků II P. DytrtG. Urkiola Gamarra zk 2/0/04 ROM0B114
ROM0B126 Úvod do studia moderních románských literatur I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. DytrtA. Alchazidu, P. Dytrt kz 0/23 FJIA006 || SJIA007 || IJIA005 || POIA006
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA003 Jazykový seminář I E. LukavskáM. Malá, M. Strmisková z 0/4/02
SJIA005 Úvod do dějin a kultury hispanofonních zemí I E. LukavskáA. Alchazidu z 2/0/02
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04 SJIA003
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04 SJIA003
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04 SJIA003
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04 SJIA003
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04 SJIA003
SJIA007 Jazykový seminář II I. BuzekM. Malá, M. Strmisková zk 0/4/04 SJIA003
SJIA009 Úvod do dějin a kultury hispanofonních zemí II I. BuzekA. Alchazidu zk 2/0/04 SJIA005
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02 SJIA003 && SJIA007
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02 SJIA003 && SJIA007
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02 SJIA003 && SJIA007
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02 SJIA003 && SJIA007
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02 SJIA003 && SJIA007
SJIA011 Jazykový seminář III E. LukavskáC. Laguarda Ripoll, M. Malá, C. Rodríguez García z 0/2/02 SJIA003 && SJIA007
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02 SJIA007
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02 SJIA007
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02 SJIA007
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02 SJIA007
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02 SJIA007
SJIA012 Španělská literatura I E. LukavskáA. Alchazidu z 1/1/02 SJIA007
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04 SJIA011
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04 SJIA011
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04 SJIA011
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04 SJIA011
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04 SJIA011
SJIA017 Jazykový seminář IV I. BuzekM. Malá, C. Rodríguez García zk 0/2/04 SJIA011
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03 SJIA012
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03 SJIA012
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03 SJIA012
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03 SJIA012
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03 SJIA012
SJIA018 Španělská literatura II I. BuzekA. Alchazidu zk 1/1/03 SJIA012
SJIB501 Jazyková cvičení I E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB502 Jazyková cvičení III E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 SJIB551Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB512X Expresión oral y escrita I E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 SJI1A007X
SJIB513X Expresión oral y escrita II I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/04 SJIB512X
SJIB514 Doplňková konverzační cvičení 1 - I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. LukavskáC. Laguarda Ripoll z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB514X Doplňková konverzační cvičení I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJIB515X Doplňková konverzační cvičení II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/04 SJIB514XZápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJIB551 Jazyková cvičení II I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/02 SJIB501Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB552 Jazyková cvičení IV I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/02 SJIB502Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJIB560 Doplňková konverzační cvičení 1 - II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. BuzekC. Laguarda Ripoll, z 0/2/02 SJIB514Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho.
SJI1B501X Jazyková cvičení I E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI1B551X Jazyková cvičení II I. BuzekC. Rodríguez García z 0/2/04 SJI1B501XZápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B502X Jazyková cvičení III E. LukavskáC. Rodríguez García z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B552X Jazyková cvičení IV I. BuzekC. Rodríguez García zk 0/2/04 SJI2B502XZápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B904X Doplňková poslechová cvičení I E. LukavskáM. Malá z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
SJI2B905X Doplňková poslechová cvičení II I. BuzekM. Malá z 0/2/04 Zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícícho. Vypsáno pro studenty kombinovaného studia.
FSS:BSS165 Islámský radikalismus
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. KrausM. Dolejší, J. Kraus zk 0/2/06 !BSSb1165 && !NOW(BSSb1165)
FSS:MVZ415 Náboženství a politika na Blízkém východě P. SuchýM. Čejka zk 1/15 !MVE433
FSS:MVZ416 Radikalismus na Blízkém východě
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
Z. KřížM. Čejka zk 1/1/04 !MVZn5016 && !NOW(MVZn5016)
FSS:SAN215 Antropologie a islám C. SzalóA. Kovács zk 1/16