Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit včetně prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Překladatelství ruského jazyka

ÚVOD

 
Obor "Překladatelství ruského jazyka" je akreditován v rámci studijního programu Překladatelství a tlumočnictví a lze ho studovat pouze v magisterském stupni, a to jak jednooborově, tak v kombinaci s dalšími obory.

Obor je určen absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura nebo oborů příbuzných.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Kromě povinných oborových předmětů (32 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (nejméně 28 kreditů), a dále libovolné předměty z volné nabídky slavistických oborů, případně jiných filologických, historických nebo uměnovědných oborů fakulty (nejméně 22 kreditů).

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia.

Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském.

V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:

 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • nejméně 32 kreditů z povinných kurzů
 • 4 kredity z povinně volitelných překladatelských seminářů ve 3. semestru
 • nejméně 28 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 22 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 
Magisterské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru).

Kromě povinných oborových předmětů (25 kreditů) studenti dvouoborového studia zapisují od 2. semestru povinně volitelné překladatelské semináře (6 kreditů), a dále volitelné předměty z nabídky oboru Ruský jazyk a literatura (nejméně 7 kreditů).

V 1. semestru posluchači povinně zapíší všechny 3 oborové překladatelské semináře (PRJsO1, PRJsP1, PRJsU1). Ve 2. semestru studenti povinně volí 2 ze 3 pokračujících překladatelských seminářů, ve 3. semestru pak 1 ze 3 pokračujících překladatelských seminářů podle zaměření diplomové práce.

Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia, a také na ty studenty, kteří některý z uvedených jazyků studují jako obor v rámci studijní kombinace.

V diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje 1 ze 3 specializovaných Seminářů k magisterské diplomové práci I a II , v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci.

V nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:

 • diplomové studium
 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • nejméně 25 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 13 kreditů z povinně volitelných kurzů (z toho nejméně 6 kreditů z volitelných překladatelských seminářů)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 • nediplomové studium
 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 25 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 13 kreditů z povinně volitelných kurzů (z toho nejméně 6 kreditů z volitelných překladatelských seminářů)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k magisterské oborové práci

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
PRJsU1 Překladatelský seminář I (umělecký překlad) J. GazdaD. Kšicová z 0/2/02
PRJ006 Úvod do teorie překladu J. GazdaD. Kšicová zk 2/0/04
PRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová SZk 0/0/0

Povinně volitelné předměty
 

Překladatelské semináře III:

 • posluchači jednooborového studia povinně volí 2 ze 3 pokračujících překladatelských seminářů (zaměření)
 • posluchači dvouoborového studia povinně volí 1 ze 3 pokračujících překladatelských seminářů (zaměření)

Předměty závěru studia:

V posledním roce studia posluchači jednooborového a dvouoborového diplomového studia zapisují Seminář k magisterské diplomové práce I/II podle zvoleného zaměření (odborný, publicistický, umělecký překlad) a Magisterskou diplomovou práci.

Posluchači dvouoborového nediplomového studia zapisují Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PRJsP3 Překladatelský seminář III (publicistický překlad) J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/02
PRJsO3 Překladatelský seminář III (odborný překlad) J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
PRJsU3 Překladatelský seminář III (umělecký překlad) J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/02
PRJdP1 Seminář k magisterské diplomové práci (publicistický překlad) I J. GazdaJ. Gazda
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdO1 Seminář k magisterské diplomové práci (odborný překlad) I J. GazdaT. Juříčková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdU1 Seminář k magisterské diplomové práci (umělecký překlad) I J. GazdaD. Kšicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJ310 Seminář k magisterské oborové práci J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/2/010
PRJ444 Magisterská oborová práce J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/0/0

Volitelné oborové předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
RJ_660 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJ_670 Sovremennaja russkaja proza v zerkale čitateľskoj recepcii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilRubtcova k 0/0/0 5 blokových přednášek (celkem 20 hodin).3
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04
RSn062 Ruský kulturní prostor I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05
RSn073 Čeština pro překladatele Z. MichálekZ. Michálek z 1/1/05
RSn096 Panoráma světové literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04
PRJ002 Problémy rusko-české ekvivalence J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
PRJ003 Praktické a technické aspekty překladu J. GazdaJ. Gazda k 0/2/03
PRJ006 Úvod do teorie překladu J. GazdaD. Kšicová zk 2/0/04
PRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová SZk 0/0/0

Povinně volitelné předměty
 

Překladatelské semináře II:

 • posluchači jednooborového studia povinně zapisují všechny 3 pokračující překladatelské semináře
 • posluchači dvouoborového studia povinně volí 2 ze 3 pokračujících překladatelských seminářů

Předměty závěru studia:

V posledním roce studia posluchači jednooborového a dvouoborového diplomového studia zapisují Seminář k magisterské diplomové práce I/II podle zvoleného zaměření (odborný, publicistický, umělecký překlad) a Magisterskou diplomovou práci.

Posluchači dvouoborového nediplomového studia zapisují Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
PRJdO2 Seminář k magisterské diplomové práci (odborný překlad) II J. GazdaT. Juříčková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdP2 Seminář k magisterské diplomové práci (publicistický překlad) II J. GazdaJ. Gazda
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdU2 Seminář k magisterské diplomové práci (umělecký překlad) II J. GazdaD. Kšicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJsO2 Překladatelský seminář II (odborný překlad) J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
PRJsP2 Překladatelský seminář II (publicistický překlad) J. GazdaJ. Gazda z 0/2/02
PRJsU2 Překladatelský seminář II (umělecký překlad) J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/02
PRJ310 Seminář k magisterské oborové práci J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/2/010
PRJ444 Magisterská oborová práce J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/0/0
PRJ555 Magisterská diplomová práce J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/0/0

Volitelné oborové předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CJBB132 Syntax češtiny pro překladatele J. VojtováJ. Vojtová z 0/2/03
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA309 Ruské umění a kultura J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Štěpánková z 0/2/03
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Štěpánková zk 2/0/04
RJs321 Vlastní jména v překladu J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJv008 Lingvokulturologická specifika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaO. Berger k 1/1/03
RJv010 Obsahové a technické aspekty přípravy diplomové práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJ_17 Ruština a jazyková hra J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03