Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit podle úrovní.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Překladatelství ruského jazyka

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. povinnost prerekvizity poznámka
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. VojtováM. Ireinová, K. Najbrtová, Z. Šrámková, J. Vojtová z 0/2/03
CJBB132 Syntax češtiny pro překladatele J. VojtováJ. Vojtová z 0/2/03 CJBB119
CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. KřístekM. Křístek zk 0/2/04 !CJA015
PRJdO1 Seminář k magisterské diplomové práci (odborný překlad) I J. GazdaT. Juříčková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdO2 Seminář k magisterské diplomové práci (odborný překlad) II J. GazdaT. Juříčková
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdP1 Seminář k magisterské diplomové práci (publicistický překlad) I J. GazdaJ. Gazda
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdP2 Seminář k magisterské diplomové práci (publicistický překlad) II J. GazdaJ. Gazda
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdU1 Seminář k magisterské diplomové práci (umělecký překlad) I J. GazdaD. Kšicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJdU2 Seminář k magisterské diplomové práci (umělecký překlad) II J. GazdaD. Kšicová
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/2/015
PRJsO2 Překladatelský seminář II (odborný překlad) J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
PRJsO3 Překladatelský seminář III (odborný překlad) J. GazdaT. Juříčková z 0/2/02
PRJsP2 Překladatelský seminář II (publicistický překlad) J. GazdaJ. Gazda z 0/2/02
PRJsP3 Překladatelský seminář III (publicistický překlad) J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/02
PRJsU1 Překladatelský seminář I (umělecký překlad) J. GazdaD. Kšicová z 0/2/02
PRJsU2 Překladatelský seminář II (umělecký překlad) J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/02
PRJsU3 Překladatelský seminář III (umělecký překlad) J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/02
PRJ002 Problémy rusko-české ekvivalence J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
PRJ003 Praktické a technické aspekty překladu J. GazdaJ. Gazda k 0/2/03
PRJ006 Úvod do teorie překladu J. GazdaD. Kšicová zk 2/0/04
PRJ006 Úvod do teorie překladu J. GazdaD. Kšicová zk 2/0/04
PRJ310 Seminář k magisterské oborové práci J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/2/010
PRJ310 Seminář k magisterské oborové práci J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/2/010
PRJ444 Magisterská oborová práce J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/0/0
PRJ444 Magisterská oborová práce J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/0/0
PRJ555 Magisterská diplomová práce J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová z 0/0/0
PRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová SZk 0/0/0
PRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaJ. Gazda, T. Juříčková, D. Kšicová SZk 0/0/0
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA309 Ruské umění a kultura J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Štěpánková zk 2/0/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Štěpánková z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Štěpánková z 0/2/03
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJs321 Vlastní jména v překladu J. GazdaS. Špačková k 1/1/03 RJA206
RJv008 Lingvokulturologická specifika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaO. Berger k 1/1/03 RJA108
RJv010 Obsahové a technické aspekty přípravy diplomové práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJ_17 Ruština a jazyková hra J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_660 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJ_670 Sovremennaja russkaja proza v zerkale čitateľskoj recepcii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilRubtcova k 0/0/0 5 blokových přednášek (celkem 20 hodin).3
RSn062 Ruský kulturní prostor I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05
RSn073 Čeština pro překladatele Z. MichálekZ. Michálek z 1/1/05
RSn096 Panoráma světové literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05