Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit podle úrovní.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Ruský jazyk a literatura

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. povinnost prerekvizity poznámka
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06 BKA103
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06 BKA103
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKA222
BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 1/1/04 BKA222
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKB419 Balkán v českých cestopisech V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé P. StehlíkA. Gašparević zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
CH_04 Chorvatština pro pokročilé P. StehlíkA. Gašparević z 0/2/02 (plus 2 za zk)
JSB_SLAV11 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 !PLA103
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
LgBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. BičanA. Bičan zk 2/0/05
LgBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
A. BičanA. Bičan zk 2/0/05
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ103 Obecná fonetika - přednáška T. HoskovecA. Bičan zk 1/0/04
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
OJ514 Jazyky starého a nového Balkánu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. BlažekV. Blažek k 0/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04 kredity_min(15)
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04 kredity_min(15)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, J. Pikulová z 0/2/02 !Obor(PJ) || !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Kus, M. Vrbovská z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_03 && !Obor(PJ) && !Obor(PJFP)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek, V. Něničková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé R. MadeckiZ. Czerniak, M. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk) PJ_05
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek k 2/0/05
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/04
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/04
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04
RJA103 Jazyková cvičení I J. GazdaJ. Bumbálková, S. Oplatek, S. Špačková, V. Vedra z 0/4/04
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJA104 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny I (morfologie) A. BrandnerA. Brandner z 1/2/03 RJA103 || AREAb30
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) A. BrandnerA. Brandner zk 1/2/04 RJA104
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJA108 Jazyková cvičení II J. GazdaJ. Bumbálková, J. Gazda, S. Špačková zk 0/4/04 RJA103
RJA_11 Konverzace v ruštině II J. GazdaG. Golikova, P. Zolina z 0/2/02
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA112 Praktická fonetika ruštiny J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/2/02
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA119 Cvičení z ruského pravopisu J. GazdaJ. Bumbálková z 0/2/02
RJA119 Cvičení z ruského pravopisu J. GazdaJ. Bumbálková z 0/2/02
RJA119 Cvičení z ruského pravopisu J. GazdaJ. Bumbálková z 0/2/02
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJA201 Jazyková cvičení III J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková z 0/4/04 RJA108
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA202 Lexikologie současné ruštiny J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04 RJA115 || PJA101
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax) J. GazdaA. Brandner zk 1/2/04 RJA107
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJA206 Jazyková cvičení IV J. GazdaO. Berger, J. Bumbálková zk 0/4/04 RJA201
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJA301 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger, T. Juříčková z 0/4/04 RJA206
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJA305 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger, T. Juříčková, A. Sokolova z 0/4/04 RJA301
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJA309 Ruské umění a kultura J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJA309 Ruské umění a kultura J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJA310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05 nediplomové studium
RJA310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05 nediplomové dvouoborové studium
RJA310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05 nediplomové dvouoborové studium
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJA311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJA333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJA344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
RJA344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové dvouoborové studium
RJA344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové dvouoborové studium
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108
RJA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Dohnal, J. Gazda, T. Juříčková SZk 0/0/0 RJA108
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB_28 Současná ruská literatura J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové studium
RJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 nediplomové stuidum
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové stuidum
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
RJB502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové stuidum
RJB503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové studium
RJB503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
RJB503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové stuidum
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
RJB555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové stuidum
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJB599 Státní závěrečná zkouška magisterská J. GazdaG. Binová, A. Brandner, I. Pospíšil SZk 0/0/0
RJv008 Lingvokulturologická specifika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaO. Berger k 1/1/03 RJA108
RJv008 Lingvokulturologická specifika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaO. Berger k 1/1/03 RJA108
RJv009 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.-21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaP. Zolina k 1/1/03 RJA108
RJv009 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.-21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaP. Zolina k 1/1/03 RJA108
RJv010 Technické otázky přípravy a psaní diplomové práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJv010 Technické otázky přípravy a psaní diplomové práce
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJ_17 Ruština a jazyková hra J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03
RJ_17 Ruština a jazyková hra J. GazdaJ. Gazda k 1/1/03
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJ_660 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJ_660 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJ_670 Sovremennaja russkaja proza v zerkale čitateľskoj recepcii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilRubtcova k 0/0/0 5 blokových přednášek (celkem 20 hodin).3
RJ_670 Sovremennaja russkaja proza v zerkale čitateľskoj recepcii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilRubtcova k 0/0/0 5 blokových přednášek (celkem 20 hodin).3
RLB50 Stát a církev na Rusi do Petra Velikého
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
D. ZbíralP. Boček k 1/1/05 RLA06 && RLA07
RSb001 Jazyková cvičení I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
S. ŠpačkováJ. Bumbálková, M. Dyumin z 0/4/05
RSb002 Jazyková cvičení II S. ŠpačkováJ. Bumbálková, S. Michálková, P. Zolina zk 0/4/05 RSb001
RSb007 Cvičení z ruského pravopisu S. ŠpačkováJ. Bumbálková z 0/2/05
RSb008 Praktická fonetika ruštiny
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
T. JuříčkováO. Berger, T. Juříčková z 0/2/05
RSb009 Základy ruské mluvnice I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger z 1/1/05
RSb010 Základy ruské mluvnice II O. BergerO. Berger zk 1/1/05 RSb009
RSb011 Přehled ruské literatury I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠaurJ. Šaur zk 1/1/05
RSb012 Přehled ruské literatury II J. ŠaurJ. Šaur zk 1/1/05 RSb011
RSb013 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. ŠaurJ. Šaur zk 2/0/05
RSb014 Současné Rusko J. ŠaurJ. Šaur zk 1/1/05
RSb052 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.–21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. ZolinaP. Zolina zk 1/1/05
RSn064 Stylistika ruštiny T. JuříčkováT. Juříčková zk 1/1/05
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05
RSn091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05
RSn091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_02 Srbština pro mírně pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SB_04 Srbština pro pokročilé V. ŠtěpánekH. Vlachová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková, T. Lakatoš z 0/2/02 !Obor(SK)
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková, T. Lakatoš z 0/2/02 !Obor(SK)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UZB007 Kompendium pro učitele P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, B. Lazarová, K. Brücknerová, I. Procházková, M. Rabušicová, M. Sedláček, Z. Stránská, Z. Šalamounová, J. Zounek zk 1/14
UZB007 Kompendium pro učitele P. NovotnýK. Trnková, R. Švaříček, B. Lazarová, K. Brücknerová, I. Procházková, M. Rabušicová, M. Sedláček, Z. Stránská, Z. Šalamounová, J. Zounek zk 1/14