česky

Změnit fakultu
Filozofická fakulta
Změnit období
−1 | podzim 2015 | +1
Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony
Studijní katalog a registrační šablony pro doktorské studium

Psychologie klinická

Informace o studiu
 

 

Doktorský studijní program P7701 oboru psychologie na FF MU

 Školící pracoviště:

Psychologický ústav
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

tel.: 549497794
fax: 549491523
e-mail: psycho@phil.muni.cz
web: http://plone.phil.muni.cz:8088/wups

 

Forma studia:

Prezenční a kombinovaná.


 

Charakteristika pracoviště:

Psychologický ústav FF MU zajišťuje nejen výuku jednooborové psychologie na magisterské úrovni a výuku v doktorském studiu, ale řeší řadu výzkumných úkolů z oblasti psychologické teorie i jejich aplikací, ponejvíce v rámci grantů. Vzhledem k velké šíři výukového programu se na výuce podílí 17 interních učitelů (profesorů, docentů, odborných asistentů a asistentů) a cca 30 externích učitelů z výzkumných pracovišť, z jiných škol, z klinických a poradenských institucí. Výukový program je tradičně obohacen přednáškami pozvaných zahraničních odborníků.


 

Výzkumná problematika pracoviště:

Na ústavu jsou řešeny výzkumné úkoly podle zaměření jednotlivých pracovníků, a to v rámci grantů GA ČR, AV ČR, MŠMT a zahraničních grantových agentur (Soros, Tempus apod.). Pracoviště má rozsáhlou publikační činnost: výsledky zkoumání jsou prezentovány na konferencích a kongresech a publikovány v domácích i zahraničních časopisech; tvoří rovněž podstatnou část obsahu samostatné řady psychologické (P) ve Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Témata disertačních prací jsou zadávána v návaznosti na aktuální vědeckovýzkumné úkoly pracoviště.


 

Přijímací řízení:

Počet přihlášek překračuje možnosti ústavu, zejména úvazky školitelů. Zpravidla se přijímají absolventi jednooborového magisterského studia psychologie. Při přijímacím řízení se ověřují předpoklady uchazečů pro vědeckou práci, jejich jazykové znalosti, přihlíží se k výsledkům předchozího studia, k dosavadní praxi a k případné publikační činnosti. Při přijímacím pohovoru uchazeč předloží návrh projektu své disertační práce. Na tyto předpoklady se klade zvýšený důraz zejména při výběru uchazečů o zařazení do prezenční (interní) formy doktorského studia, neboť tito studenti jsou v průběhu studia pověřováni výzkumnými úkoly na pracovišti, dostávají dílčí pedagogické úvazky a jsou zapojeni do organizačních činností ústavu.


 

Způsob školení:

Základní formou doktorského studia na Psychologickém ústavu FF MU je samostatná, systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci pod vedením školitelů. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který studenti vypracovávají bezprostředně po svém přijetí do doktorského studijního programu. Studenti doktorského studia jsou povinni účastnit se doktorských seminářů), aktivně přispívat k jejich programu a účastnit se pravidelných konzultací se školitelem. Během doktorského studia student musí získat min. 240 kreditů (viz studijní program).


 

Ukončení studia:

Studium se řádně ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce.


 


Poznámky  k  zápisu předmětů:

 

Kód

Předmět

Vyučující

Semestr

Zakončení

Kredity

PHDZ1

Filozofie pro doktorské studium 1

J. Krob

M. Picha

PS

Z

10

PHDZ2

Filozofie pro doktorské studium 2

Z. Jastrzembská

JS

K

10

PSD_CJPR1

 

 

PSD_CJPR2

 

Cizí jazyk I

 

 

Cizí jazyk II

Varianta A – publikace a referát v CJ *

Školitel

 

 

Školitel

JS

 

 

PS

Z

 

 

Z

5

 

 

5

 

 

(tj. 10)

CJV_D_A

CJV_D_F

CJV_D_N

CJV_D_R

CJV_D_S

Cizí jazyk

Varianta B – zkouška v CJV MU *

CJV

PS, JS

Zk

4

PSD_PSV1

Pramenné studium, výzkum I

Školitel

PS

Z

5

PSD_PSV2

Pramenné studium, výzkum II

Školitel

PS

Z

5

PSD_PSV3

Pramenné studium, výzkum III

Školitel

PS

Z

5

PSD_PSV4

Pramenné studium, výzkum IV

Školitel

PS

Z

5

PSD_TP1a

Textová příprava Ia

Školitel

JS

Z

5

PSD_TP1b

Textová příprava Ib

Školitel

JS

Z

5

PSD_TP1c

Textová příprava Ic

Školitel

JS

Z

5

PSD_TP1d

Textová příprava Id

Školitel

JS

Z

5

PSD_TP2

Textová příprava II

(od 5. roku studia)

Školitel

PS, JS

Z

20

PSD_DS1

Doktorský seminář I

M. Blatný

H. Klimusová

T. Urbánek

PS

Z

5

PSD_DS2

Doktorský seminář II

M. Blatný

H. Klimusová

T. Urbánek

JS

Z

5

PSD_DS3

Doktorský seminář III

M. Blatný

M. Jelínek

H. Klimusová

PS

Z

5

PSD_DS4

Doktorský seminář IV

M. Blatný

M. Jelínek

H. Klimusová

JS

Z

5

PSD_DS5

Doktorský seminář V

M. Blatný

T. Urbánek

PS

Z

5

PSD_DS6

Doktorský seminář VI

M. Blatný

T. Urbánek

JS

Z

5

PSD_DS7

Doktorský seminář VII

M. Blatný

H. Klimusová

T. Urbánek

PS

Z

5

PSD_DS8

Doktorský seminář VIII

M. Blatný

H. Klimusová

M. Svoboda

T. Urbánek

JS

Z

5

PSD_TMPS

Teorie a metodologie psychologie

J. Švancara

T. Urbánek

PS, JS

Zk

15

PSD_KPS

Klinická psychologie

(specializační obor)

M. Svoboda

L. Vašina

PS, JS

Zk

15

PSD_OR1

Odborný referát I

Školitel

PS, JS

Z

20

PSD_OR2

Odborný referát II**

Školitel

PS, JS

Z

20

PSD_OP1

Odborná publikace I

Školitel

PS, JS

Z

20

PSD_OP2

Odborná publikace II***

Školitel

PS, JS

Z

20

PSD_SpP

Speciální přednáška

Školitel

PS, JS

Z

10

PSD_ZSSP

Zahraniční semestrální studijní pobyt**

Školitel

 

PS, JS

Z

20

PSD_TDP

Teze disertační práce

Školitel

PS, JS

Z

5

PSD_DP

Disertační práce

Školitel

PS, JS

Z

25

PSD_SDZ

Státní doktorská zkouška

 

PS, JS

SDZk

 

 

Poznámka:

a) * Student si volí jednu z variant CJ (tj. A nebo B).

 ** Student si volí jednu z variant (tj. PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt nebo PSD_OR2 Odborný referát II /na zahraniční konferenci/).

 *** Student si zapisuje v případě, že nemá dostatečný počet kreditů (tj. celkem 240 kreditů) – tzn. u jazykové varianty B (PSD_OP2 Odborná publikace II /v cizím jazyce/).

 

b) Předmět PHDZ1 a PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 1 a 2 a předmět Cizí jazyk (varianta B) – registrace ve společných předmětech.

 

c) Od 5. roku do konce studia možnost zapisovat předmět PSD_TP2 Textová příprava II (školitel, 20 kreditů, zápočet).

 

A varianta: celkem 240 kreditů

B varianta: celkem 254 kreditů

Návrh doporučeného časového plánu - viz Doporučený studijní plán.

 

 


Doporučený studijní plán

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 J. KrobJ. Krob, M. Picha z 0/0/0 3x2 hodiny.10
PSD_DS1 Doktorský seminář I Z. StránskáM. Blatný, H. Klimusová, T. Urbánek, L. Vašina z 0/05
PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium Š. RoušaváŠ. Roušavá zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(LIAJA) && !obor(RLA) && !obor(PGA) && !obor(VHA) && !obor(LIAJ))
CJV_D_F Francouzský jazyk pro doktorské studium K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D))
CJV_D_N Německý jazyk pro doktorské studium J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(NJ) && !obor(NELI) && !obor(VHN))
CJV_D_R Ruský jazyk pro doktorské studium M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(RJ) && !obor(RULI))
CJV_D_S Španělský jazyk pro doktorské studium A. SimbartlováA. Simbartlová zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D))
PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 J. KrobZ. Jastrzembská k 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10
PSD_CJPR1 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_DS2 Doktorský seminář II Z. StránskáI. Burešová, H. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_TP1a Textová příprava Ia Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_DS3 Doktorský seminář III Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie Z. StránskáJ. Švancara, T. Urbánek zk 0/0/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSD_DS4 Doktorský seminář IV Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_OR2 Odborný referát II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_TP1b Textová příprava Ib Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05
PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/020

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSD_DS5 Doktorský seminář V Z. StránskáT. Urbánek z 0/05
PSD_OP2 Odborná publikace II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_OR1 Odborný referát I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSD_DS6 Doktorský seminář VI Z. StránskáT. Urbánek z 0/05
PSD_OP1 Odborná publikace I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_SpP Speciální přednáška Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/010
PSD_TP1c Textová příprava Ic Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05

7. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSD_DS7 Doktorský seminář VII Z. StránskáH. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_KPS Klinická psychologie (specializační obor) Z. StránskáM. Svoboda, L. Vašina zk 0/0/015
PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05

8. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
PSD_DP Disertační práce Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/025
PSD_DS8 Doktorský seminář VIII Z. StránskáM. Blatný, H. Klimusová, M. Svoboda, T. Urbánek z 0/05
PSD_SDZ Státní doktorská zkouška Z. Stránská[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SDzk 0/0/0
PSD_TDP Teze disertační práce Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_TP1d Textová příprava Id Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05

Přehled předmětů

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium Š. RoušaváŠ. Roušavá zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(LIAJA) && !obor(RLA) && !obor(PGA) && !obor(VHA) && !obor(LIAJ))
CJV_D_F Francouzský jazyk pro doktorské studium K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D))
CJV_D_N Německý jazyk pro doktorské studium J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(NJ) && !obor(NELI) && !obor(VHN))
CJV_D_R Ruský jazyk pro doktorské studium M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(RJ) && !obor(RULI))
CJV_D_S Španělský jazyk pro doktorské studium A. SimbartlováA. Simbartlová zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D))
PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 J. KrobJ. Krob, M. Picha z 0/0/0 3x2 hodiny.10
PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_DP Disertační práce Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/025
PSD_DS1 Doktorský seminář I Z. StránskáM. Blatný, H. Klimusová, T. Urbánek, L. Vašina z 0/05
PSD_DS3 Doktorský seminář III Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_DS5 Doktorský seminář V Z. StránskáT. Urbánek z 0/05
PSD_DS7 Doktorský seminář VII Z. StránskáH. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_KPS Klinická psychologie (specializační obor) Z. StránskáM. Svoboda, L. Vašina zk 0/0/015
PSD_OP1 Odborná publikace I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_OP2 Odborná publikace II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_OR1 Odborný referát I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_OR2 Odborný referát II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_SDZ Státní doktorská zkouška Z. Stránská[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SDzk 0/0/0
PSD_SpP Speciální přednáška Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/010
PSD_TDP Teze disertační práce Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie Z. StránskáJ. Švancara, T. Urbánek zk 0/0/015
PSD_TP2 Textová příprava II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/020
PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/020

Volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium Š. RoušaváŠ. Roušavá zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(AJ) && !obor(AJA) && !obor(LIAJA) && !obor(RLA) && !obor(PGA) && !obor(VHA) && !obor(LIAJ))
CJV_D_F Francouzský jazyk pro doktorské studium K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D))
CJV_D_N Německý jazyk pro doktorské studium J. VyorálkováJ. Vyorálková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(NJ) && !obor(NELI) && !obor(VHN))
CJV_D_R Ruský jazyk pro doktorské studium M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D)) && (!obor(RJ) && !obor(RULI))
CJV_D_S Španělský jazyk pro doktorské studium A. SimbartlováA. Simbartlová zk 0/0/04 (fakulta(1421)) && (typ_studia(D))
PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 J. KrobZ. Jastrzembská k 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10
PSD_CJPR1 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_DP Disertační práce Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/025
PSD_DS2 Doktorský seminář II Z. StránskáI. Burešová, H. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_DS4 Doktorský seminář IV Z. StránskáM. Jelínek, H. Klimusová, T. Urbánek z 0/05
PSD_DS6 Doktorský seminář VI Z. StránskáT. Urbánek z 0/05
PSD_DS8 Doktorský seminář VIII Z. StránskáM. Blatný, H. Klimusová, M. Svoboda, T. Urbánek z 0/05
PSD_KPS Klinická psychologie (specializační obor) Z. StránskáM. Svoboda, L. Vašina zk 0/0/015
PSD_OP1 Odborná publikace I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_OP2 Odborná publikace II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_OR1 Odborný referát I Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_OR2 Odborný referát II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/020
PSD_SDZ Státní doktorská zkouška Z. Stránská[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] SDzk 0/0/0
PSD_SpP Speciální přednáška Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/010
PSD_TDP Teze disertační práce Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/05
PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie Z. StránskáJ. Švancara, T. Urbánek zk 0/0/015
PSD_TP1a Textová příprava Ia Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05
PSD_TP1b Textová příprava Ib Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05
PSD_TP1c Textová příprava Ic Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05
PSD_TP1d Textová příprava Id Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/05
PSD_TP2 Textová příprava II Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/020
PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt Z. StránskáM. Blatný, I. Burešová, J. Dosedlová, J. Havigerová, A. Heretik, M. Hřebíčková, P. Humpolíček, H. Klimusová, B. Lazarová, A. Slezáčková, M. Svoboda, J. Švancara, M. Tyrlík, T. Urbánek, L. Vašina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/020


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2018 02:38, 26. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému