Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit podle úrovní.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Filologicko-areálová studia

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. povinnost prerekvizity poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREAb310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
AREAb310 Seminář k bakalářské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
AREAb311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
AREAb311 Seminář k bakalářské diplomové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
AREAb333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
AREAb333 Bakalářská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
AREAb344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0
AREAb344 Bakalářská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0
AREAb399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0
AREAb399 Státní závěrečná zkouška bakalářská J. GazdaJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0
AREAb50 Jazyková cvičení V J. GazdaO. Berger z 0/4/04 AREAb40
AREAb60 Jazyková cvičení VI J. GazdaO. Berger zk 0/4/04 AREAb50
AREAn444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 nediplomové studium
AREAn444 Magisterská oborová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/0 nediplomové studium
AREAn501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015 diplomové studium
AREAn503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové studium
AREAn503 Seminář k magisterské oborové práci J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 nediplomové studium
AREAn555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
AREAn555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
AREAn599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0
AREAn599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilJ. Gazda, I. Pospíšil, J. Šaur SZk 0/0/0
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_16 Vybrané kapitoly z dějin východních Slovanů I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
AREA_19 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilM. Jeřábek k 2/0/03
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06 BKA103
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/03
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03 PJA101
EVFISE Střední Evropa v kultuře a literatuře I. PospíšilJ. Kovář, I. Pospíšil k 1/1/03
JSBhr310 Chorvatština pro mírně pokročilé I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. Stehlíková ĐurasekD. Kubišová z 0/2/03 JSBhr220 || ! OBOR(FBJBSpSCR)
JSBhr320 Chorvatština pro mírně pokročilé II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
M. Stehlíková ĐurasekM. Stehlíková Đurasek zk 0/2/04 JSBhr310
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04 !PLA103
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
JSS400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
JSS416 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
JSS417 Jihoslovansko-české styky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
JSS423 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
LIKOn10 Ruská literatura a areál I. PospíšilJ. Šaur zk 1/1/04
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
PJA125 Staropolská literatura a kultura R. MadeckiM. Przybylski, M. Vrbovská k 1/1/03 PJA106 || PJA111 || RJA116
PJA207 Polská literatura osvícenství a romantismu R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/05
PJA208 Polská literatura pozitivismu a moderny R. MadeckiR. Buchtová zk 1/2/05 PJA106 || PJA125 || RJA116
PJA307 Polská literatura a kultura 1918–1956 R. MadeckiM. Przybylski zk 1/2/05 PJA106 || PJA111
PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III R. MadeckiK. Barna Krawczyk, M. Krzyżanek z 0/2/02
PJB403 Dějiny současné polské literatury I R. MadeckiR. Buchtová z 2/1/04
PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV R. MadeckiK. Barna Krawczyk z 0/2/02 PJB402
PJB410 Dějiny současné polské literatury II R. MadeckiR. Buchtová zk 1/1/04 PJB403
PJB411 Jazyková cvičení a konverzace V R. MadeckiK. Barna Krawczyk, M. Krzyżanek z 0/2/02 PJB407
PJN104 Dějiny, kultura a reálie Polska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. BuchtováM. Przybylski zk 1/1/05
PJV015 Polská literární reportáž – interpretační seminář
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Alexa z 0/2/04
PJ_99 Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
RJA115 Úvod do studia jazykovědy J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilI. Pospíšil, P. Pilch, P. Zolina, L. Odehnalová, M. Przybylski zk 1/1/04
RJA208 Ruská klasická literatura I J. GazdaJ. Dohnal k 2/2/04
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJA303 Ruská klasická literatura II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaI. Pospíšil zk 1/2/05 RJA208
RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/03
RJA307 Moderní a postmoderní ruská literatura II J. GazdaJ. Šaur zk 1/1/04 RJA304
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJv140 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJv150 Image Ruska: literatura, publicistika, geopolitika, jazykový obraz světa
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilM. Pešková k 2/2/04
RJv160 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03 RJA108
RJ_41 Kulturní a politické dějiny Ruska a Ukrajiny J. GazdaP. Boček k 2/0/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
RJ_67 Reálie, zeměvěda a kultura Ruska J. GazdaA. Sokolova k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
RSb052 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.–21. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. ZolinaP. Zolina zk 1/1/05
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/03
SK_39 Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/03
UJS_01 Klasická ruská hudba
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/04
UJS101 Dějiny Ukrajiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/02
UJS101 Dějiny Ukrajiny I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina z 2/0/02
UJS102 Dějiny Ukrajiny II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina zk 2/0/04 UJS101
UJS102 Dějiny Ukrajiny II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2015 ]
P. KalinaP. Kalina zk 2/0/04 UJS101
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková, K. Kuznietsova z 0/2/02
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02 (plus 2 za zk) UJ_22