Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit včetně prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Chorvatský jazyk a literatura

ÚVOD

 

Obor Chorvatský jazyk a literatura se studuje v bakalářském a navazujícím magisterském studiu jednooborově nebo v kombinaci s druhým oborem dvouoborově. Program povinných předmětů je v jedno- i dvouoborovém typu studia totožný.


PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

V 1. semestru posluchači povinně zapíší předměty PJA101, RJA116, CHA101 a CHA104. Předmět PLA103 doporučujeme zapsat až ve 3. semestru, přestože se z technických důvodů v nabídce zobrazuje všem ročníkům. Kromě povinných oborových předmětů studenti zapisují dle vlastního uvážení předměty z nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů z oborů spravovaných Ústavem slavistiky i jiných oborů tak, aby během studia získali nejméně 72 kreditů z takto vybraných předmětů. Všechny tyto předměty se z hlediska studia chorvatského jazyka a literatury považují za volitelné (pokud to není v rozporu s podmínkami pro ukončení studia). Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů. Do tohoto penza se počítají i 2 kredity z počátečních kurzů jiného slovanského jazyka, které jsou zakončeny zápočtem.

Do konce studia musí posluchač získat 4 kredity za zkoušku z dalšího slovanského jazyka (vyjma jazyka srbského, který lingvisticky vzato nelze považovat za "jiný" jazyk) a 4 kredity za zkoušku z některého z těchto neslovanských jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:

celkem 180 kreditů, z toho:

 • 79 kreditů z povinných kurzů
 • 72 kreditů z volitelných kurzů
 • 15 kreditů ze Semináře k bakalářské diplomové práci (CHA311)
 • 4 kredity za zkoušku z jiného slovanského jazyka (vyjma srbského!)
 • 4 kredity za zkoušku z neslovanského jazyka
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA101 Jazykový kurz I P. StehlíkA. Logara z 0/6/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
CHA102 Jazykový kurz II P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/05
CHA103 Praktický jazyk I P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA201 Jazykový kurz III P. StehlíkA. Logara z 0/4/04
CHA202 Praktický jazyk II P. StehlíkA. Logara z 0/2/02
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA204 Normativní mluvnice chorvatštiny I P. StehlíkP. Krejčí z 1/1/03
CHA206 Jazykový kurz IV P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/04
CHA207 Praktický jazyk III P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02
CHA210 Chorvatská literatura II P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/04
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA208 Normativní mluvnice chorvatštiny II P. StehlíkP. Krejčí zk 1/1/04
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA302 Překladatelský seminář P. StehlíkP. Krejčí z 0/2/02
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
CHA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHA333 Bakalářská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. StehlíkP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, M. Stehlíková Durasek, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Bakalářské studium dvouoborové

Informace o studiu

 

Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

V 1. semestru posluchači povinně zapíší předměty PJA101, RJA116, CHA101 a CHA104. Předmět PLA103 doporučujeme zapsat až ve 3. semestru, přestože se z technických důvodů v nabídce zobrazuje všem ročníkům. Kromě zápisu povinných oborových předmětů spojených s příslušnými semestry studenti mají možnost zapsat podle vlastního zájmu též libovolný počet předmětů z volné nabídky povinně volitelných nebo volitelných předmětů, přičemž všechny tyto předměty se z hlediska studia chorvatského jazyka a literatury považují za volitelné (pokud to není v rozporu s podmínkami pro ukončení studia). Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů.

Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z těchto pěti jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání.

V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové nebo bakalářské oborové práci.

O diplomový úkol, resp. téma oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia:

získání celkem 94 kreditů v diplomovém, resp. 84 kreditů v nediplomovém studiu:

 • 79 kreditů z povinných předmětů
 • 15/5 kreditů ze Semináře k bakalářské diplomové/oborové práci (CHA311/CHA312)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA101 Jazykový kurz I P. StehlíkA. Logara z 0/6/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
CHA102 Jazykový kurz II P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/05
CHA103 Praktický jazyk I P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA201 Jazykový kurz III P. StehlíkA. Logara z 0/4/04
CHA202 Praktický jazyk II P. StehlíkA. Logara z 0/2/02
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA204 Normativní mluvnice chorvatštiny I P. StehlíkP. Krejčí z 1/1/03
CHA206 Jazykový kurz IV P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/04
CHA207 Praktický jazyk III P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02
CHA210 Chorvatská literatura II P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/04

5. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA208 Normativní mluvnice chorvatštiny II P. StehlíkP. Krejčí zk 1/1/04
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04

6. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA302 Překladatelský seminář P. StehlíkP. Krejčí z 0/2/02
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
CHA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHA312 Seminář k bakalářské oborové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
CHA333 Bakalářská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA344 Bakalářská oborová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. StehlíkP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, M. Stehlíková Durasek, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA101 Jazykový kurz I P. StehlíkA. Logara z 0/6/05
CHA104 Chorvatská historie a kultura do roku 1914 P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/04
CHA201 Jazykový kurz III P. StehlíkA. Logara z 0/4/04
CHA202 Praktický jazyk II P. StehlíkA. Logara z 0/2/02
CHA203 Současné Chorvatsko P. StehlíkP. Stehlík k 1/1/03
CHA208 Normativní mluvnice chorvatštiny II P. StehlíkP. Krejčí zk 1/1/04
CHA301 Jazykový kurz V P. StehlíkA. Logara z 0/4/04
CHA305 Chorvatská literatura III P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/05
CHA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHA312 Seminář k bakalářské oborové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
CHA333 Bakalářská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA344 Bakalářská oborová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
JSB351 Jihoslovanské literatury 20. století
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/04
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04
JSS205 Starší jihoslovanské písemnictví P. KrejčíP. Stehlík k 2/1/04
PJA101 Úvod do studia jazykovědy R. MadeckiR. Madecki zk 2/0/04
RJA116 Úvod do studia literární vědy I. PospíšilL. Paučová, P. Pilch, I. Pospíšil, M. Przybylski, P. Zolina zk 1/1/04
JSB251 Jihoslovanské písemnictví středověku a raného novověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03 3.

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA150 Rychlejší než smrt - vybrané kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. StehlíkP. Pilch z 1/1/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
MK_01 Makedonština pro začátečníky P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Žochová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
JSB055 Balkánský román P. StehlíkP. Stehlík z 1/1/05
JSB077 Transylvánie a sedmihradští Sasové V. ŠtěpánekT. Drs z 2/0/05
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKF001 Fonetika a fonologie jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/03
BKJ001 Dějiny Jugoslávie a Bulharska ve 20. století V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/14
CHA102 Jazykový kurz II P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/05
CHA103 Praktický jazyk I P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02
CHA204 Normativní mluvnice chorvatštiny I P. StehlíkP. Krejčí z 1/1/03
CHA206 Jazykový kurz IV P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/4/04
CHA207 Praktický jazyk III P. StehlíkM. Stehlíková Durasek z 0/2/02
CHA210 Chorvatská literatura II P. StehlíkP. Stehlík zk 1/2/04
CHA302 Překladatelský seminář P. StehlíkP. Krejčí z 0/2/02
CHA306 Jazykový kurz VI P. StehlíkM. Stehlíková Durasek zk 0/2/04
CHA311 Seminář k bakalářské diplomové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHA312 Seminář k bakalářské oborové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/05
CHA333 Bakalářská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA344 Bakalářská oborová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHA399 Státní závěrečná zkouška bakalářská P. StehlíkP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, M. Stehlíková Durasek, V. Štěpánek SZk 0/0/0
JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna P. StehlíkP. Stehlík zk 1/1/03
PLA103 Slovanské jazyky z diachronního hlediska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

Volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKA314 Balkán ve 20. století I V. ŠtěpánekV. Štěpánek z 2/0/04 (plus 1 za zk)
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
ETMB61 Bulharsko - tradice a současnost A. KřížováB. Navrátilová k 2/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJs111 Přehled ruské literatury (do r. 1985) I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_20 Interpretace literárního textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková, E. Reutová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Demelová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium jednooborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti povinně zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 67 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci. Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti během studia zapíší tolik předmětů, aby na konci studia měli z této kategorie alespoň 15 kreditů. Při plánování individuální skladby předmětů v každém semestru je třeba mít na zřeteli, že mnohé z povinně volitelných předmětů nebudou vypisovány každý semestr. Posluchači mají možnost zapsat podle vlastního zájmu též libovolný počet předmětů z volné nabídky jakýchkoliv jiných předmětů, přičemž všechny tyto předměty se z hlediska studia chorvatského jazyka a literatury považují za volitelné. Z této kategorie doporučujeme přednostně zapisovat předměty dalších filologických oborů. Nabídka některých z nich je zveřejněna v zápisové šabloně IS pod hlavičkou „Společné předměty“ v rubrice „Filologie – volitelné předměty“. Kreditů získaných absolvováním volitelných předmětů musí být tolik, aby jejich součet s kredity z povinně volitelných předmětů dával 49. Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář.

Jednooborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního prověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykových, jazykovědných, literárněvědných a společensko-historických disciplín.

Podmínky pro ukončení jednooborového navazujícího magisterského studia:

 • 86 kreditů z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (CHB501, CHB502)
 • 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA307 Překladatelský seminář pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
CHB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHB310 Současná chorvatská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/05
CHB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara zk 0/2/04
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
CHB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
CHB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíA. Logara z 0/2/03
CHB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHB555 Magisterská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. StehlíkP. Krejčí, P. Stehlík, M. Stehlíková Durasek, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Magisterské studium dvouborové

Informace o studiu

 

Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Studenti jsou během studia povinni získat 70 kreditů na diplomovém, resp. 50 kreditů na nediplomovém oboru. Povinně si zapisují pouze předměty z nabídky povinných předmětů (celkem 67 kreditů, u nediplomového oboru 47 kreditů). V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II nebo v posledním semestru Seminář k magisterské oborové práci. Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti během studia povinně zapíší alespoň jeden předmět. Při plánování individuální skladby předmětů v každém semestru je třeba mít na zřeteli, že mnohé z povinně volitelných předmětů nebudou vypisovány každý semestr.

Všichni posluchači musí během studia získat 4 kredity za zkoušku z některého z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština. Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Lze přitom uznat zkoušku z bakalářského studia.

O diplomový úkol, resp. téma oborové práce musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci.

Dvouoborové navazující magisterské studium je ukončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných a povinně volitelných jazykovědných, literárněvědných, historických a kulturně-společenských disciplín.

Podmínky pro ukončení dvouoborového navazujícího magisterského studia:

 • 38 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů
 • 30 kreditů ze Semináře k magisterské diplomové práci I, II (CHB501, CHB502), resp. 10 kreditů ze Semináře k magisterské oborové práci (CHB500)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka
Doporučený studijní plán - povinné předměty

1. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHA307 Překladatelský seminář pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
CHB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHB310 Současná chorvatská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/05
CHB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara zk 0/2/04
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
CHB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
CHB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015

4. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíA. Logara z 0/2/03
CHB444 Magisterská oborová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHB500 Seminář k magisterské oborové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
CHB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHB555 Magisterská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. StehlíkP. Krejčí, P. Stehlík, M. Stehlíková Durasek, V. Štěpánek SZk 0/0/0

Přehled předmětů aktuálního akademického roku

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BKB323 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Krejčí zk 2/0/04
BKB410 Rozpad Jugoslávie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/04
CHA307 Překladatelský seminář pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
CHB401 Jazykový kurz VII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
CHB403 Jazykový kurz IX
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara z 0/2/03
CHB444 Magisterská oborová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHB500 Seminář k magisterské oborové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
CHB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHB555 Magisterská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. StehlíkP. Krejčí, P. Stehlík, M. Stehlíková Durasek, V. Štěpánek SZk 0/0/0
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04
RJB422 Řecko-latinské základy mluvnice a terminologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. RadováV. Boček zk 1/1/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
AREAb03 Slovanské areály I. PospíšilP. Krejčí, R. Madecki, J. Šaur zk 2/0/04
AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura I. PospíšilJ. Šaur k 1/1/03
BJA203 Současné Bulharsko P. KrejčíZ. Cvetkova, P. Krejčí k 1/1/03
BJ_01 Bulharština pro začátečníky P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02
BKA103 Dějiny Balkánu do 15. století V. ŠtěpánekP. Boček zk 2/0/04
BKA108 Současný Balkán V. ŠtěpánekP. Krejčí, P. Pilch, P. Stehlík, V. Štěpánek k 3/0/05 (plus 1 za k)
BKA123 Bude líp? Politická komunikace v českém a jihoslovanském prostoru P. KrejčíN. Martinková k 0/2/03
BKA216 Balkán v 19. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/2/06
BKA319 Balkán ve 20. století II V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/1/05
BKA327 Etnologie Balkánu II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 2/14
BKB405 Lexikologie pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/1/03
BKB417 Dialekty jazyků balkánských Slovanů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekL. Čižmárová, P. Krejčí zk 2/0/04
BKP001 Historie a kultura jihoslovanských pravoslavných národů do roku 1914 V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/15
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
JSS431 Moravští Chorvati - zapomenutá menšina P. KrejčíL. Šmídková k 1/1/03
LIKOn03 Úvod do teorie a dějin literární komparatistiky I. PospíšilM. Pokorný zk 1/1/04
MK_01 Makedonština pro začátečníky P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
MK_03 Makedonština pro středně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02
OJ309 Teoretické základy etymologie V. BlažekH. Karlíková zk 2/0/04
PJA111 Úvod do dějin, kultury a reálií Polska R. MadeckiM. Przybylski, J. Škvrňák zk 1/1/02 (plus 2 za zk)
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_23 Dějiny česko-polských vztahů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PL_39 Popular Culture in Yugoslavia 1945-1991
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilZ. Janjetović k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_40 Slavistické rakursy k etnologické problematice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Penčev k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
PL_41 Srovnávací lingvistika a sémantika posesivních sloves
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilM. Mladenova k 0/0/0 5x4 hod. (celkem 20 hod. ).3
RJA214 Ruský román I. PospíšilI. Pospíšil k 1/1/03
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur J. GazdaI. Pospíšil, M. Przybylski, P. Stehlík, J. Šaur zk 1/1/04
RJv001 Základy překladatelské praxe pro slavisty
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaS. Špačková k 1/1/03
RJ_03 Ruština pro slavisty I J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_05 Ruština pro slavisty III J. GazdaS. Špačková z 0/2/02
RJ_24 Východoslovanský folklor J. GazdaD. Kšicová k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_43 Úvod do sorabistiky I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur k 1/1/03
RJ_73 Světová literatura pro slavisty I. PospíšilI. Pospíšil k 2/0/03
SKA110 Úvod do dějin a kultury Slovenska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilA. Zelenková z 2/0/02
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02
SLA205 Současné Slovinsko P. KrejčíM. Przybylski zk 1/1/04
SL_01 Slovinština pro začátečníky P. KrejčíI. Bůžková, A. Žochová z 0/2/02
SL_03 Slovinština pro středně pokročilé P. KrejčíM. Kosi z 0/2/02
UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky J. GazdaO. Čmelíková z 0/2/02
UJ_52 Duchovní kultura východních Slovanů H. MyronovaM. Ševečková k 1/1/03
JSS211 Slunce, země a násilí – klasiky makedonského filmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekD. Mitrevski z 0/4/03

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
CHB310 Současná chorvatská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkP. Stehlík zk 2/1/05
CHB402 Jazykový kurz VIII
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. StehlíkA. Logara zk 0/2/04
CHB404 Jazykový kurz X
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíA. Logara z 0/2/03
CHB444 Magisterská oborová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHB500 Seminář k magisterské oborové práci P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
CHB501 Seminář k magisterské diplomové práci I P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHB502 Seminář k magisterské diplomové práci II P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/015
CHB555 Magisterská diplomová práce P. Stehlík[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
CHB599 Státní závěrečná zkouška magisterská P. StehlíkP. Krejčí, P. Stehlík, M. Stehlíková Durasek, V. Štěpánek SZk 0/0/0
JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus P. StehlíkP. Pilch zk 1/1/05 2.
PLB400 Staroslověnština
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/04

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr poznámka
BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé P. KrejčíZ. Cvetkova zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
BJ_04 Bulharština pro pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíZ. Cvetkova z 0/2/02 (plus 2 za zk)
BKA107 Úvod do etnologické balkanistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková zk 1/1/04
BKA109 Balkán v 15.-18. století V. ŠtěpánekL. Hladký zk 2/1/06
BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu V. ŠtěpánekP. Pilch k 1/1/03
BKA200 Etnické konflikty a tenze na Balkánském poloostrově
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekJ. Oriško k 1/1/03
BKB406 Stylistika pro studenty jihoslovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíP. Krejčí k 1/0/03
BKB419 Balkán v českých cestopisech
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekH. Bočková k 1/1/04
BKB421 Jihoslovansko-české styky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekL. Hladký, P. Stehlík, V. Štěpánek zk 2/0/04
BK_SJB Slovanské jazyky Balkánu P. KrejčíE. Krejčová z 0/0/05
ETMB61 Bulharsko - tradice a současnost A. KřížováB. Navrátilová k 2/03
HIB0292 Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilV. Štěpánek k 2/04
LIKOn01 Literární genologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
LIKOn02 Teorie literatury a literárněvědná metodologie I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
MKA205 Současná Makedonie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Stehlík k 1/0/03
MK_02 Makedonština pro mírně pokročilé P. StehlíkK. Dimovska zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
MK_04 Makedonština pro pokročilé P. StehlíkK. Dimovska z 0/2/02 (plus 2 za zk)
OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. ŠefčíkH. Karlíková k 0/2/04
PJA106 Přehled polské literatury R. MadeckiM. Przybylski zk 1/1/04
PJ_03 Polština pro začátečníky R. MadeckiM. Krzyżanek, K. Matoga z 0/2/02
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_05 Polština pro pokročilé R. MadeckiM. Krzyżanek z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_06 Polština pro velmi pokročilé
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
R. MadeckiM. Balcerzak z 0/2/02 (plus 2 za zk)
PJ_35 Kapitoly z dějin západních Slovanů R. MadeckiP. Krafl z 2/0/03
PLB405 Východní otázka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekV. Štěpánek zk 2/0/05
PLB_41 Dějiny slovanské jazykovědy v českých zemích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 0/2/03
PLB_47 Staroslověnská vzdělanost na Velké Moravě a v přemyslovských Čechách
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Večerka k 2/0/03
PL_24 Slavistická exkurze do Lužice
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/0/0 3 dny.2
RJB_27 Techniky literárněvědné práce J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJB426 Dějiny Ruska
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaR. Vlček zk 2/04
RJ_04 Ruština pro slavisty II J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_08 Ruština pro slavisty IV J. GazdaS. Špačková zk 0/2/02 (plus 2 za zk)
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_55 Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinám I. PospíšilP. Kalina, J. Šaur z 0/2/03
SK_68 Slovenština pro neslovakisty R. MadeckiL. Klimková z 0/2/02
SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé P. KrejčíI. Bůžková z 0/2/02 (plus 2 za zk)
SL_04 Slovinština pro pokročilé P. KrejčíA. Žochová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé J. GazdaO. Čmelíková, E. Reutová z 0/2/02 (plus 2 za zk)
UJ_41 Materiální kultura východních Slovanů II P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
UJ_46 Úvod do hudební slavistiky
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Kalina z 1/1/02
UJ_67 Duchovní kultura východních Slovanů P. KalinaM. Ševečková k 0/2/03
JSS432 Není sklep jako sklep. Vývoj a stav slovní zásoby v slovanských jazycích
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
P. KrejčíJ. Demelová z 1/1/04
JSS433 Slovinsko – mezi střední Evropou a Balkánem P. KrejčíM. Kosi z 1/1/04
JSS434 Biblické texty ve světle slovanských překladů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
JSS435 Jazyk jako nabitá zbraň
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová z 1/1/04
UJS_01 Klasická ruská hudba P. KalinaP. Kalina z 2/0/04

Volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]