Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit podle úrovní.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. povinnost prerekvizity poznámka
JSB_SLAV11 Staroslověnština E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
V. ŠtěpánekP. Pilch z 1/1/05 typ_studia(N)
JSB100 Srovnávací studium slovanských jazyků
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
E. KrejčováE. Krejčová zk 1/1/05
JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLA103
JSS400 Staroslověnština E. KrejčováI. Bogoczová zk 1/1/04 !PLB400
LgBA03 Obecná fonetika a fonologie - přednáška
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
A. BičanA. Bičan zk 2/0/05
OJ103 Obecná fonetika - přednáška M. DočekalA. Bičan zk 1/0/04
PG_PREZ_UZ Dílna prezentace P. NovotnýI. Procházková, P. Sucháček z 0/2/04
PG_PREZ_UZ Dílna prezentace P. NovotnýI. Procházková, P. Sucháček z 0/2/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století J. GazdaJ. Dohnal, I. Pospíšil zk 1/1/04
RJB_28 Současná ruská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB_28 Současná ruská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB_28 Současná ruská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB_28 Současná ruská literatura
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
J. GazdaP. Zolina zk 2/0/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB415 Stylistika a normy jazyka J. GazdaT. Juříčková zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB416 Ruská literární věda J. GazdaI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB417 Teorie literatury I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/04
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB420 Historický vývoj ruštiny J. GazdaA. Brandner zk 2/1/05
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB424 Ruská konverzace I J. GazdaP. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB425 Ruská konverzace II J. GazdaA. Sokolova, P. Zolina z 0/2/03
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině J. GazdaJ. Gazda zk 1/1/04
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům I. RadováV. Boček zk 1/1/04 !RJB422
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RJ_42 Rétorika J. GazdaJ. Dohnal k 1/1/03
RSn064 Stylistika ruštiny T. JuříčkováT. Juříčková zk 1/1/05
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05
RSn090 Ruština v diachronii
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
O. BergerO. Berger zk 1/1/05
RSn091 Teorie literatury a literárněvědná metodologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2016 ]
I. PospíšilI. Pospíšil zk 1/1/05
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB001 Psychologie pro učitele I P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 !DPS001
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýZ. Šalamounová, R. Švaříček, K. Brücknerová, K. Korcová zk 1/1/04
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýZ. Šalamounová, R. Švaříček, K. Brücknerová, K. Korcová zk 1/1/04
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýZ. Šalamounová, R. Švaříček, K. Brücknerová, K. Korcová zk 1/1/04
UZB002 Školní pedagogika P. NovotnýZ. Šalamounová, R. Švaříček, K. Brücknerová, K. Korcová zk 1/1/04
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýJ. Zounek, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/1/04 UZB002
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýJ. Zounek, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/1/04 UZB002
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýJ. Zounek, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/1/04 UZB002
UZB003 Školní didaktika P. NovotnýJ. Zounek, R. Švaříček, K. Korcová, K. Brücknerová, I. Procházková, Z. Šalamounová zk 1/1/04 UZB002
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB004 Psychologie pro učitele II P. NovotnýZ. Stránská, Z. Stránský zk 1/1/04 UZB001
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/1/04
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/1/04
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/1/04
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika P. NovotnýV. Čiháček, L. Hloušková, B. Lazarová, P. Pitnerová zk 1/1/04
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453
UZRJ452 Didaktika ruštiny II J. GazdaJ. Dohnal zk 1/1/04 UZRJ451 || UZRJ453
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02
UZRJ453 Didaktika ruštiny I J. GazdaJ. Dohnal z 1/1/02
UZRJ456 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro jednooborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 4 týdny.8 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ456 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro jednooborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 4 týdny.8 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ457 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro dvouoborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 2 týdny.4 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ457 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro dvouoborové studium J. GazdaJ. Dohnal z 0/0 2 týdny.4 UZRJ453 || UZRJ451
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 diplomové studium
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010 diplomové studium
UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/2/010
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00 diplomové studium
UZRJ555 Magisterská diplomová práce J. Gazda[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] z 0/0/00
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0
UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská I. PospíšilG. Binová, A. Brandner, J. Dohnal, I. Pospíšil SZk 0/0/0