Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2018/2019
Celoživotní vzdělávání

Program CŽV Právo a právní věda
Obor CŽV Právo

 

1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP102Z Sociologie práva - seminář M. VečeřaM. Štěpáníková, M. Urbanová, M. Večeřa z 0/12 NOW(MP102Zk)
MP102Zk Sociologie práva M. VečeřaM. Urbanová, M. Večeřa zk 2/03 NOW(MP102Z) || MP102Z || CM102Z
MP103Z Obecné právní dějiny - seminář L. VojáčekL. Vojáček, J. Tauchen, O. Horák z 0/12 NOW(MP103Zk)
MP103Zk Obecné právní dějiny L. VojáčekL. Vojáček, J. Tauchen, P. Salák, O. Horák, J. Razim zk 2/03 NOW(MP103Z) || MP103Z || CM103Z
MP106Z Římské právo I M. ŽidlickáM. Židlická, P. Salák, R. Černoch z 2/14
MP108Z Jazyk I.1. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková z 0/22 !NOWANY(MP109Z, MP111Z, MP116Z) && !MP109Z && !MP111Z && !MP116Z && !CM111Z && !CM108Z
MP111Z Jazyk I.1. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, R. Šimek, R. Šopovová z 0/22 !NOWANY(MP108Z, MP109Z, MP116Z) && !CM108Z && !MP108Z && !MP109Z && !MP116Z && !CM111Z
MP109Z Jazyk I.1. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová z 0/22 !NOWANY(MP108Z, MP111Z, MP116Z) && !MP108Z && !MP111Z && !MP116Z && !CM111Z
MP116Z Jazyk I.1. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho z 0/22 !NOWANY(MP109Z, MP111Z, MP108Z) && !MP109Z && !MP111Z && !MP108Z
MP113Z Teorie práva - seminář J. HarvánekJ. Harvánek, R. Polčák z 0/23 NOW(MP113Zk)
MP113Zk Teorie práva J. HarvánekM. Hapla, J. Harvánek, R. Polčák, T. Sobek, M. Večeřa zk 2/03 NOW(MP113Z) || MP113Z || CM113Z
MP121Z Státověda - seminář J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral z 0/12 NOW(MP121Zk)
MP121Zk Státověda J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 2/03 NOW(MP121Z) || MP121Z || CM121Z

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MV101K Počítačové zpracování odborného textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
M. KolkaM. Kolka k 0/12 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP201Z České a československé právní dějiny novověku - seminář L. VojáčekL. Vojáček, J. Tauchen, K. Schelle, O. Horák, J. Razim, P. Salák z 0/23 NOW(MP201Zk)
MP201Zk České a československé právní dějiny novověku L. VojáčekL. Vojáček, J. Tauchen, K. Schelle, J. Razim, O. Horák zk 2/03 NOW(MP201Z) || MP201Z || MP104Z || CM201Z || CM104Z
MP203Z Římské právo II - seminář M. ŽidlickáM. Židlická, P. Salák, R. Černoch, L. Mrázková z 0/12 NOW(MP203Zk)
MP203Zk Římské právo II M. ŽidlickáM. Židlická, P. Salák, R. Černoch, L. Mrázková zk 2/04 (NOW(MP203Z) || MP203Z || CM203Z) && MP106Z
MP204Zk Politologie P. MolekJ. Benák, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 2/03
MP207Z Jazyk I.2. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková z 0/22 (MP108Z || CM108Z) && !NOWANY(MP208Z, MP210Z, MP223Z)
MP210Z Jazyk I.2. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, H. Kallus, R. Šimek, R. Šopovová, K. Špácová z 0/22 (MP111Z || CM111Z) && !NOWANY(MP208Z, MP207Z, MP223Z)
MP208Z Jazyk I.2. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová z 0/22 MP109Z && !NOWANY(MP207Z, MP210Z, MP223Z)
MP223Z Jazyk I.2. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho z 0/2/02 MP116Z && !NOWANY(MP208Z, MP207Z, MP210Z)
MP213Z Ústavní právo I J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral z 2/14
MP214Z Občanské právo I K. RonovskáJ. Fiala, J. Hurdík, Z. Králíčková, K. Ronovská z 2/14
MP215Zk Úvod do mezinárodního a evropského práva F. KřepelkaV. Týč, F. Křepelka, D. Sehnálek zk 2/0.5/04
MP220K Praktikum z teorie práva M. VečeřaJ. Harvánek, L. Hlouch, T. Sobek, M. Večeřa k 0/1/03 MP113Z || CM113Z
MP221K Právní informatika R. PolčákJ. Harašta, J. Míšek k 1/1/02 !MP312K && !MP314K && !MP414K && !CM312K && !CM414K && !MV425K && !MV320KPředmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
MP222K Akademické psaní T. MachalováT. Machalová, J. Gealfow, L. Hlouch, J. Nováková, T. Smejkalová, M. Štěpáníková, M. Večeřa k 0/2/03 !MP315KPředmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MV002K Metody právního usuzování L. HlouchL. Hlouch, T. Sobek k 1/1/03 CM113Zk || MP113Zk
MV201K Počítačové zpracování odborného textu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
M. KolkaM. Kolka k 0/12 !MV101K && !MV317K && !MV419K
MV202K Rétorika M. UrbanováM. Urbanová k 1/23 !MV120Zk && !MV120K

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP221K Právní informatika R. PolčákJ. Harašta, J. Míšek k 1/1/02 !MP312K && !MP314K && !MP414K && !CM312K && !CM414K && !MV425K && !MV320KPředmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
MP222K Akademické psaní T. MachalováT. Machalová, J. Gealfow, L. Hlouch, J. Nováková, T. Smejkalová, M. Štěpáníková, M. Večeřa k 0/2/03 !MP315KPředmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
MP301Z Národní hospodářství - seminář J. BlažekJ. Blažek, M. Janovec, D. Šramková, E. Tomášková z 0/1/02 NOW(MP301Zk)
MP301Zk Národní hospodářství J. BlažekJ. Blažek, M. Janovec, P. Mrkývka, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková zk 2/0/02 NOW(MP301Z) || MP301Z || CM301Z
MP306Z Jazyk I.3. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková z 0/22 (!MP109Z) && (!MP111Z) && (!MP208Z) && (!MP210Z) && (MP207Z || CM207Z)
MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, B. Chovancová, H. Kallus, N. Kotková, R. Šimek, R. Šopovová z 0/22 (!MP109Z) && (!MP108Z) && (!MP208Z) && (!MP207Z) && MP210Z
MP307Z Jazyk I.3. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová z 0/2/02 (!MP108Z) && (!MP111Z) && (!MP207Z) && (!MP210Z) && MP208Z
MP316Z Jazyk I.3. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho z 0/22 (!MP109Z) && (!MP108Z) && (!MP111Z) && (!MP208Z) && (!MP207Z) && (!MP210Z)
MP310Z Ústavní právo II - seminář J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral z 0/12 NOW(MP310Zk)
MP310Zk Ústavní právo II J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 2/04 (NOW(MP310Z) || MP310Z || CM403Z || CM310Z || MP403Z) && (MP213Z || CM213Z || CM303Z || MP303Z)
MP311Z Občanské právo II J. FialaJ. Fiala, J. Hurdík, K. Ronovská z 2/24 MP214Z || CM304Z || CM214Z || MP304Z
MP313K Úvod do studia veřejné správy L. PotěšilR. Bražina, P. Havlan, D. Hejč, S. Kadečka, P. Mrkývka, L. Potěšil, I. Průchová, S. Sedláček, S. Skulová, V. Smutná k 2/0/03

4. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP404Z Pracovní právo I M. GalvasM. Galvas, J. Stránský
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 2/1/04
MP405Z Obchodní právo I J. BejčekJ. Bejček, D. Ondrejová, J. Pokorná, E. Večerková z 2/1/04
MP406Zk Jazyk I.4. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková zk 0/23 MP306Z || CM306Z
MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, H. Kallus, T. Průdek, P. Svobodová, R. Šimek, R. Šopovová zk 0/23 (MP309Z || CM308Z) && (MP210Z || CM210Z)
MP407Zk Jazyk I.4. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová zk 0/2/03 MP307Z
MP418Zk Jazyk I.4. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho zk 0/23 (!MP109Z) && (!MP108Z) && (!MP111Z) && (!MP208Z) && (!MP207Z) && (!MP210Z)
MP410Z Občanské právo III - cvičení J. FialaM. Dobeš, L. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, L. Hadamčík, J. Handlar, J. Hurdík, P. Koukal, K. Ronovská, M. Selucká z 0/2/03 NOW(MP410Zk) && (MP311Z || CM401Z || MP401Z || CM311Z)
MP410Zk Občanské právo III J. FialaL. Dobešová, J. Fiala, J. Handlar, J. Hurdík, K. Ronovská, M. Selucká zk 2/05 (MP311Z || CM401Z || MP401Z || CM311Z) && (NOW(MP410Z) || MP410Z || CM410Z || MP501Z)
MP413Z Civilní právo procesní I P. LavickýJ. Stavinohová z 2/14
MP415Z Ekonomické základy práva - seminář J. BlažekJ. Blažek, D. Czudek, M. Janovec, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková z 0/1/02 NOW(MP415Zk)
MP415Zk Ekonomické základy práva J. BlažekJ. Blažek, D. Czudek, M. Janovec, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková zk 2/0/03 NOW(MP415Z) || MP415Z || CM415Z
MP416Z Filozofie pro právníky - seminář T. MachalováT. Machalová z 0/12 NOW(MP416Zk)Účastník je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.
MP416Zk Filozofie pro právníky T. MachalováM. Hapla, T. Machalová zk 2/02 NOW_LIMIT(MP416Z) || MP416Z || CM416ZÚčastník je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.
MP417Z Dějiny právního myšlení - seminář T. SmejkalováL. Hlouch, T. Sobek z 0/12 NOW(MP417Zk)Účastník je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.
MP417Zk Dějiny právního myšlení T. SmejkalováJ. Harvánek, L. Hlouch, P. Holländer, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop, M. Večeřa zk 2/02 NOW_LIMIT(MP417Z) || MP417Z || CM417ZÚčastník je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MV002K Metody právního usuzování L. HlouchL. Hlouch, T. Sobek k 1/1/03 CM113Zk || MP113Zk
MV202K Rétorika M. UrbanováM. Urbanová k 1/23 !MV120Zk && !MV120K

Další aplikace