Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2018/2019
Celoživotní vzdělávání
Navazující program CŽV Veřejná správa

Navazující obor CŽV Veřejná správa
1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NP101Zk Ekonomika veřejné správy J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková, A. Kerlinová zk 12/0/05 !obor(PR)
NP102Zk Organizace veřejné správy S. KadečkaP. Havlan, S. Kadečka, P. Průcha zk 12/05 !obor(PR)
NP103Zk Služební poměr a pracovněprávní vztahy ve veřejné správě J. HoreckýM. Galvas, J. Horecký zk 12/05 !obor(PR)
NP104Zk Veřejné finance a fiskální právo I. PařízkováA. Kerlinová, I. Pařízková, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR)
NP105Zk Ústavní základy veřejné moci a její organizace J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec zk 12/05 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV102K Správa sociálního zabezpečení J. HoreckýJ. Horecký k 12/0/04 !obor(PR)

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NP201Zk Činnost veřejné správy S. SkulováP. Havlan, J. Jurníková, S. Kadečka, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová zk 12/05 !obor(PR)
NP202Zk Finanční správa P. MrkývkaJ. Blažek, D. Czudek, M. Janovec, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR)
NP203Zk Management veřejné správy J. SchweiglA. Kerlinová, M. Janovec, J. Schweigl zk 12/04 !obor(PR)
NP205Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (německý jazyk) E. ŠrámkováE. Šrámková zk 12/04 !obor(PR)
NP206Zk Odborný jazyk pro veřejnou správu (anglický jazyk) R. DoupovcováR. Doupovcová, B. Chovancová zk 12/04 !obor(PR)
NP207Zk Mezinárodní a evropské právo pro veřejnou správu V. TýčF. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/05 !obor(PR)
NP208Zk Soukromé právo a civilní proces pro veřejnou správu M. SeluckáM. Dobeš, J. Fiala, J. Hurdík, M. Kornel, M. Selucká zk 12/0/05 !obor(PR)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
NV201K Správní trestání L. PotěšilD. Hejč, L. Potěšil, S. Sedláček k 12/04 !obor(PR)
NV202K Veřejné finance – ekonomické souvislosti I. PařízkováJ. Blažek, I. Pařízková, E. Tomášková k 12/04 !obor(PR)
NV203K Mezinárodní a evropské hospodářské právo N. RozehnalováN. Rozehnalová, J. Valdhans, K. Drličková, T. Kyselovská, D. Sehnálek k 12/04 !obor(PR)
NV204K Správa kultury J. JurníkováJ. Jurníková, E. Kebrlová, K. Malaníková k 12/0/04 !obor(PR)

Další aplikace