Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2018/2019
Celoživotní vzdělávání
Bakalářský program CŽV Právní specializace

Obor CŽV Vyšší justiční úředník

1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, I. Rohová, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 4/01 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková, I. Rohová k 12/03 !CBB302K && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleK. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. ČernochR. Černoch, P. Salák zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová, V. Smutná, T. Svoboda k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ508Zk Obchodní závazky J. ŠilhánJ. Šilhán zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Svatoň, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ209K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, M. Myška k 0/8/04 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
S. TrávníčkováS. Trávníčková k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováM. Janovec, J. Schweigl, E. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)

3. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJ301K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky I P. LavickýE. Dobrovolná, P. Lavický, J. Stavinohová k 10/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ302Zk Organizace justice P. LavickýE. Dobrovolná, M. Hrdlička, P. Lavický, J. Stavinohová zk 8/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ303Zk Rodinné právo pro vyšší justiční úředníky Z. KrálíčkováZ. Králíčková zk 8/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ304Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky I P. LavickýM. Jirmanová z 0/12/02 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ305Z Administrativní a kancelářské práce v justici I K. Caletková z 0/4/01 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, Z. Houdek, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková, I. Rohová k 12/03 !CBB302K && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleK. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. ČernochR. Černoch, P. Salák zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva M. UrbanováM. Urbanová zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva T. SobekT. Sobek zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty P. DostálP. Dostál k 6/65 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BJ401Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře III (pro vyšší justiční úředníky) K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, L. Hadamčík, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 10/03 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ402K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky II P. LavickýE. Dobrovolná, M. Janoušek, M. Kornel, P. Lavický, J. Stavinohová k 10/05 !obor(PR) && !program(N-VS) && BJ301K
BJ403Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky I V. KalvodováV. Kalvodová, D. Plšek z 0/122 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ404Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky II M. JirmanováE. Dobrovolná, M. Jirmanová z 0/12/02 !obor(PR) && !program(N-VS)
BJ405Z Administrativní a kancelářské práce v justici II K. Caletková z 0/41 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ407Z Základy trestního práva hmotného I J. KuchtaE. Brucknerová, M. Hrušáková, J. Kuchta, J. Provazník z 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ408Z Základy trestního práva procesního I M. FryštákM. Fryšták, E. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, A. Flídr, M. Hrušáková, V. Kalvodová, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník z 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ409Zk Právo obchodních společností J. KožiakZ. Houdek, J. Kožiak, R. Ruban zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD001K Vedení a práce v malém týmu
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
S. TrávníčkováS. Trávníčková k 0/23 souhlas
BVD002K Evropská právní informatika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
D. SehnálekD. Sehnálek k 1/13 !obor(PR) && !program(N-VS)
BVV10K Studentská vědecká a odborná činnost E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Hudeček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/05 souhlasTento předmět je určen POUZE pro účastníky studentské vědecké soutěže a slouží pro evidenci účastníků soutěže a kontrolu odevzdání prací. Bližší informace o soutěži lze získat na stránkách fakulty:http://science.law.muni.cz/content/cs/svoc-a-dalsi-soutez
BV202Zk Dějiny trestního práva L. VojáčekL. Vojáček, K. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV203Zk Ekonomie J. BlažekJ. Blažek, E. Tomášková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV204Zk Management J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV401Zk Veřejné finance E. TomáškováM. Janovec, J. Schweigl, E. Tomášková zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV402Zk Osobní management
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2018 ]
J. SchweiglJ. Schweigl zk 12/05 BV204Zk && !obor(PR) && !program(N-VS)
BV403Zk Sociální komunikace M. UrbanováM. Urbanová, M. Štěpáníková zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

Další aplikace