Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2018/2019
Celoživotní vzdělávání
Bakalářský program CŽV Veřejná správa

Obor CŽV Veřejná správa

Volba specializace

Specializace v oboru Veřejná správa:

  • Všeobecná veřejná správa
  • Katastrální správa
  • Finanční správa
  • Správa sociálního zabezpečení

Účastník si na závěr druhého semestru v období pro registraci povinných předmětů oboru volí specializaci. Tuto volbu pak potvrdí registrací specializace v období pro registraci předmětů 4. semestru. Předměty specializace jsou pak pro něho povinnými předměty.

V případě přestupu do řádného studia platí, že:

Úspěšné ukončení předmětů specializace je prerekvizitou pro volbu třetího státnicového předmětu. Specializace se po úspěšném ukončení studia uvede do diplomu, resp. do dodatku k diplomu. Předměty jiných specializací si účastník může zapsat jako povinně volitelné předměty.

Minima kreditů podle směrů

Směr

oborové kredity

směrové kredity

pvp

celkem

Všeobecná veřejná správa

149

20

11

180

Katastrální správa

149

29

2

180

Finanční správa

149

27

4

180

Správa sociálního zabezpečení

149

30

1

180

Kreditové hodnoty z předmětů v semestrech podle doporučeného studijního plánu

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

celkem bez pvp*

pvp

min.

ve spec.

povinné

oborové

22

26

34

41

23

3

149

-

povinné směrové

všeobecná veřejná správa

6

7

7

20

11

katastrální správa

7

14

8

29

2

finanční správa

7

14

6

27

4

správa sociálního zabezpečení

6

12

12

30

1

Určení povinných předmětů daného směru viz http://www.law.muni.cz/dokumenty/13604

Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a úspěšném složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia. Třetí předmět státní zkoušky je určen výběrem specializace.

1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ101Zk Právní nauka J. HarvánekJ. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ102Zk Úvod do státovědy K. ŠimáčkováJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ105Zk Evropská unie F. KřepelkaF. Křepelka, I. Rohová, D. Sehnálek, V. Týč zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ106K Základy akademického psaní T. MachalováT. Machalová k 4/01 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BV101Zk Dějiny české veřejné správy K. SchelleK. Schelle zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační R. ČernochR. Černoch, P. Salák zk 12/0/05 !obor(PR) && !program(N-VS)
BV103Zk Základy politického systému ČR Z. KoudelkaJ. Benák, J. Kroupa zk 12/05 !obor(PR) && !program(N-VS)

2. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře J. SvatoňJ. Benák, J. Filip, Z. Koudelka, J. Svatoň, R. Zbíral zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská k 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ209K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, M. Myška k 0/8/04 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ210Zk Základy správního práva P. PrůchaP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Sedláček zk 16/08 !obor(PR) && !program(N-VS)

3. semestr

POVINNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BZ304Zk Občanské právo hmotné pro bakaláře II K. RonovskáL. Dobešová, E. Dobrovolná, J. Fiala, J. Handlar, M. Hrdlička, J. Hurdík, K. Ronovská zk 12/07 (BZ208K || CBZ208K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ305Zk Základy civilního procesu E. DobrovolnáE. Dobrovolná, P. Lavický, J. Stavinohová zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ306Zk Základy finančního práva P. MrkývkaD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková zk 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ307K Základy správního práva procesního I A. KlikováA. Kliková, P. Průcha, S. Sedláček, S. Skulová, V. Smutná, T. Svoboda k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ308Zk Základy obchodního práva E. VečerkováJ. Bejček, Z. Houdek, J. Kotásek, J. Kožiak, D. Ondrejová, J. Pokorná, M. Příkazská, R. Ruban, J. Šilhán, E. Večerková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů N. RozehnalováN. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková, I. Rohová k 12/03 !CBB302K && !obor(PR) && !program(N-VS)

4. semestr

Povinné předměty směru Všeobecná veřejná správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I J. ProvazníkE. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, J. Horecký, J. Komendová, J. Stránský zk 12/0/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BM406K Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I P. HavlanP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, S. Kadečka, A. Kliková, P. Průcha, S. Skulová, V. Smutná k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Katastrální správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I J. ProvazníkE. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, J. Horecký, J. Komendová, J. Stránský zk 12/0/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ406Zk Základy práva životního prostředí V. VomáčkaJ. Dudová, J. Hanák, I. Jančářová, M. Pekárek, I. Průchová, J. Tkáčiková, V. Vomáčka zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Finanční správa

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I J. ProvazníkE. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, J. Horecký, J. Komendová, J. Stránský zk 12/0/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BF405Zk Veřejné finance a fiskální právo I. PařízkováI. Pařízková, E. Tomášková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)

Povinné předměty směru Správa sociálního zabezpečení

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
BM404Zk Finance územní samosprávy I. PařízkováP. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ401Zk Základy správního práva procesního II A. KlikováP. Průcha, S. Skulová, V. Smutná zk 10/07 (BZ307K || CBZ307K) && !obor(PR) && !program(N-VS)
BM405K Vybrané otázky správního procesu J. JurníkováP. Havlan, D. Hejč, J. Jurníková, A. Kliková, L. Potěšil, P. Průcha, S. Skulová k 12/0/07 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I J. ProvazníkE. Brucknerová, D. Čep, J. Fenyk, M. Fryšták, M. Hrušáková, V. Kalvodová, K. Kandová, J. Kuchta, J. Provazník k 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ402Zk Daně a správa daní M. RadvanD. Czudek, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, D. Šramková zk 12/06 !obor(PR) && !program(N-VS)
BZ405Zk Základy pracovního práva M. GalvasM. Galvas, J. Horecký, J. Komendová, J. Stránský zk 12/0/08 !obor(PR) && !program(N-VS)
BS405K Správa zaměstnanosti M. GalvasM. Galvas, J. Horecký, J. Komendová, J. Stránský k 12/0/06 !obor(PR) && !program(N-VS)

Další aplikace