Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2020/2021
Celoživotní vzdělávání

Program CŽV Právo a právní věda
1. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP103Zk Obecné právní dějiny J. TauchenL. Vojáček, J. Tauchen, O. Horák, J. Razim, F. Emmert zk 2/1/04
MP106Z Římské právo I P. SalákP. Salák, R. Černoch, L. Mrázková z 2/1/03
MP113Zk Teorie práva J. HarvánekM. Hapla, J. Harvánek, L. Hlouch, M. Malaník, J. Nováková, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop, M. Večeřa zk 2/2/05
MP102Zk Sociologie práva M. VečeřaM. Malaník, M. Urbanová, M. Večeřa zk 2/1/04
MP121Zk Státověda J. SvatoňJ. Svatoň, J. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Petrov, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 2/1/04 !NOWANY(MP110Zk)Student si zvolí jednu ze dvou variant Státovědy: standardní MP121Zk nebo seminář vyučovaný v angličtině MP110Zk. Přednášky se pak konají společně a v rozvrhu jsou uvedeny pod kódem MP121Zk. Zkouška bude probíhat u obou variant v češtině.
MP110Zk Theory of State J. SvatoňJ. Filip, P. Kandalec, Z. Koudelka, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 2/1/04 !NOWANY(MP121Zk)Student si zvolí jednu ze dvou variant Státovědy: standardní MP121Zk nebo seminář vyučovaný v angličtině MP110Zk. Přednášky se pak konají společně a v rozvrhu jsou uvedeny pod kódem MP121Zk. Zkouška bude probíhat u obou variant v češtině.
MP108Z Jazyk I.1. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková z 0/2/02 !NOWANY(MP109Z, MP111Z, MP116Z) && !MP109Z && !MP111Z && !MP116Z && !CM111Z && !CM108ZStudent je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant jazyka I. V této variantě je povinen pokračovat i v dalších semestrech a složit předepsanou zkoušku.
MP109Z Jazyk I.1. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová z 0/2/02 !NOWANY(MP108Z, MP111Z, MP116Z) && !MP108Z && !MP111Z && !MP116Z && !CM111ZStudent je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant jazyka I. V této variantě je povinen pokračovat i v dalších semestrech a složit předepsanou zkoušku.
MP116Z Jazyk I.1. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho z 0/2/02 !NOWANY(MP109Z, MP111Z, MP108Z) && !MP109Z && !MP111Z && !MP108ZStudent je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant jazyka I. V této variantě je povinen pokračovat i v dalších semestrech a složit předepsanou zkoušku.
MP111Z Jazyk I.1. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, K. Chudová, H. Kallus, R. Šimek z 0/2/02 !NOWANY(MP108Z, MP109Z, MP116Z) && !CM108Z && !MP108Z && !MP109Z && !MP116Z && !CM111ZStudent je povinen vybrat si jednu z vypisovaných variant jazyka I. V této variantě je povinen pokračovat i v dalších semestrech a složit předepsanou zkoušku.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
CMV100K Vybrané koncepty právní teorie T. SmejkalováM. Malaník, T. Smejkalová, M. Štěpáníková k 0/1/03
MV102K Dějiny českého státu a práva do roku 1620 J. RazimJ. Razim k 0/2/03 !MP104Zk && !MP103Z && !MP106Z && !MP113Z && !CM104Zk && !CM103Z && !CM106Z && !CM113Z && !MP103Zk && !MP113Zk
MV311Z Jazyk II.1. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková z 0/2/02 !MP108Z && !MP207Z && !MP306Z && !MP406Z && !MP406Zk && !CM108Z && !CM207Z && !CM306Z && !CM406Z && !CM406Zk && !NOWANY(MP108Z)
MV313Z Jazyk II.1. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, K. Chudová, H. Kallus, R. Šimek, R. Šopovová z 0/2/02 !CM111Z && !CM210Z && !CM308Z && !CM408Z && !CM408Zk && !MP111Z && !MP210Z && !MP309Z && !MP409Z && !MP409Zk && !NOWANY(MP111Z)
MV319Z Jazyk II.1. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová z 0/2/02 !MP109Z && !MP208Z && !MP307Z && !MP407Z && !MP407Zk && !NOWANY(MP109Z)
MVV14Z Jazyk II.1. – španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho z 0/2/02 !NOWANY(MP116Z)

2. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP201Zk České a československé právní dějiny novověku J. TauchenL. Vojáček, J. Tauchen, J. Razim, O. Horák, F. Emmert, P. Salák zk 2/2/05
MP203Zk Římské právo II P. SalákP. Salák, R. Černoch, L. Mrázková zk 2/1/05 MP106Z
MP204Zk Politologie P. MolekJ. Benák, J. Kroupa, P. Molek, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 2/0/03
MP207Z Jazyk I.2. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková z 0/2/02 (MP108Z || CM108Z) && !NOWANY(MP208Z, MP210Z, MP223Z)
MP210Z Jazyk I.2. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, K. Chudová, H. Kallus, M. Oplatková Plocková, R. Šimek, K. Špácová z 0/2/02 (MP111Z || CM111Z) && !NOWANY(MP208Z, MP207Z, MP223Z)
MP208Z Jazyk I.2. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová z 0/2/02 MP109Z && !NOWANY(MP207Z, MP210Z, MP223Z)
MP223Z Jazyk I.2. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho z 0/2/02 MP116Z && !NOWANY(MP208Z, MP207Z, MP210Z)
MP213Z Ústavní právo I J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral z 2/1/03
MP224 Občanské právo I - soustředění K. RonovskáJ. Hurdík, Z. Králíčková, K. Ronovská - 1/0/00
MP214Zk Občanské právo – obecná část K. RonovskáL. Brim, J. Hurdík, M. Janoušek, M. Kornel, Z. Králíčková, K. Ronovská zk 2/2/05
MP215Zk Úvod do mezinárodního a evropského práva F. KřepelkaV. Týč, F. Křepelka, D. Sehnálek zk 2/0.5/04
MP220K Praktikum z teorie práva M. VečeřaJ. Harvánek, L. Hlouch, T. Sobek, M. Večeřa k 0/1/03 MP113Zk
MP221K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, T. Novotná k 1/1/02 !MP312K && !MP314K && !MP414K && !CM312K && !CM414K && !MV425K && !MV320KPředmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
MP222K Akademické psaní T. MachalováT. Machalová, L. Hlouch, M. Malaník, T. Smejkalová, M. Štěpáníková, M. Večeřa k 0/2/03 !MP315KPředmět je určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MV002K Metody právního usuzování L. HlouchL. Hlouch, T. Sobek k 1/1/03 CM113Zk || MP113Zk
MV202K Rétorika M. UrbanováM. Urbanová k 1/2/03 !MV120Zk && !MV120K
MV413K Jazyk II.2. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková k 0/2/03 MV311Z && !MP108Z && !MP207Z && !MP306Z && !MP406Z && !MP406Zk && !CM108Z && !CM207Z && !CM306Z && !CM406Z && !CM406Zk
MV416K Jazyk II.2. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, K. Chudová, H. Kallus, R. Šimek, R. Šopovová k 0/2/03 MV313Z && !CM111Z && !CM210Z && !CM308Z && !CM408Z && !CM408Zk && !MP111Z && !MP210Z && !MP309Z && !MP409Z && !MP409Zk
MV418K Jazyk II.2. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová k 0/2/03 MV319Z && !MP109Z && !MP208Z && !MP307Z && !MP407Z && !MP407Zk
MVV15K Jazyk II.2. – Španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho k 0/2/03 MVV14K || MVV14Z
MVE002K Počítačové zpracování odborného textu M. KolkaM. Kolka k 0/0/01 !MV317K && !MV419K && !MV201K && !CMV101K && !MV101K

3. semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP301Zk Národní hospodářství J. BlažekJ. Blažek, M. Janovec, P. Mrkývka, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková zk 2/0/02 NOW(MP301Z) || MP301Z || CM301Z
MP301Z Národní hospodářství - seminář J. BlažekJ. Blažek, M. Janovec, J. Schweigl, E. Tomášková z 0/1/02 NOW(MP301Zk)
MP310Zk Ústavní právo II J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Petrov, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral zk 2/0/04 (NOW(MP310Z) || MP310Z || CM403Z || CM310Z || MP403Z) && (MP213Z || CM213Z || CM303Z || MP303Z)
MP310Z Ústavní právo II - seminář J. FilipJ. Benák, J. Filip, P. Kandalec, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, J. Petrov, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral z 0/1/02 NOW(MP310Zk)
MP311Z Občanské právo II K. RonovskáE. Dobrovolná, L. Hadamčík, J. Hurdík, F. Melzer, K. Ronovská, M. Selucká, A. Zemandlová z 2/2/04 MP214Z || CM304Z || CM214Z || MP304Z
MP313K Úvod do studia veřejné správy L. PotěšilR. Bražina, P. Havlan, D. Hejč, A. Kliková, P. Mrkývka, L. Potěšil, I. Průchová, A. Richterová, S. Sedláček, S. Skulová, V. Smutná, T. Svoboda, M. Šašek, J. Šlesinger, D. Židek k 2/0/03
MP221K Právní informatika J. HaraštaJ. Harašta, J. Míšek, T. Novotná k 1/1/02 !MP312K && !MP314K && !MP414K && !CM312K && !CM414K && !MV425K && !MV320KPředmět je v daném semestru určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
MP222K Akademické psaní T. MachalováT. Machalová, L. Hlouch, M. Malaník, T. Smejkalová, M. Štěpáníková, M. Večeřa k 0/2/03 !MP315KPředmět je v daném semestru určen nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
MP306Z Jazyk I.3. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková z 0/2/02 (!MP109Z) && (!MP111Z) && (!MP208Z) && (!MP210Z) && (MP207Z || CM207Z)
MP307Z Jazyk I.3. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová z 0/2/02 (!MP108Z) && (!MP111Z) && (!MP207Z) && (!MP210Z) && MP208Z
MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, D. Gerrard, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, K. Chudová, H. Kallus, N. Kotková, P. Svobodová, R. Šimek, R. Šopovová z 0/2/02 (!MP109Z) && (!MP108Z) && (!MP208Z) && (!MP207Z) && MP210Z
MP316Z Jazyk I.3. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho z 0/2/02 (!MP109Z) && (!MP108Z) && (!MP111Z) && (!MP208Z) && (!MP207Z) && (!MP210Z)

4. semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MP404Z Pracovní právo I M. GalvasJ. Horecký, M. Galvas
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 2/1/04
MP405Z Obchodní právo I J. KotásekJ. Bejček, D. Ondrejová z 2/1/04
MP406Zk Jazyk I.4. - němčina pro právníky E. ŠrámkováE. Šrámková zk 0/2/03 MP306Z || CM306Z
MP407Zk Jazyk I.4. - francouzština pro právníky K. SedláčkováK. Sedláčková, D. Veškrnová zk 0/2/03 MP307Z
MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky B. ChovancováŠ. Bilová, R. Doupovcová, D. Gerrard, A. Hradilová, V. Hromádková, B. Chovancová, K. Chudová, H. Kallus, T. Průdek, P. Svobodová, R. Šimek zk 0/2/03 (MP309Z || CM308Z) && (MP210Z || CM210Z)
MP418Zk Jazyk I.4. - španělština pro právníky V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho zk 0/2/03 (!MP109Z) && (!MP108Z) && (!MP111Z) && (!MP208Z) && (!MP207Z) && (!MP210Z)
MP410Z Občanské právo III - cvičení K. RonovskáL. Brim, L. Dobešová, E. Dobrovolná, L. Hadamčík, J. Handlar, J. Hurdík, M. Janoušek, P. Koukal, K. Ronovská, M. Selucká z 0/2/03 NOW(MP410Zk) && (MP311Z || CM401Z || MP401Z || CM311Z)
MP410Zk Občanské právo III K. RonovskáL. Dobešová, J. Handlar, J. Hurdík, M. Janoušek, K. Ronovská, M. Selucká zk 2/0/05 (MP311Z || CM401Z || MP401Z || CM311Z) && (NOW(MP410Z) || MP410Z || CM410Z || MP501Z)
MP413Z Civilní právo procesní I P. LavickýE. Dobrovolná, J. Holas, M. Hrdlička, P. Lavický, T. Pondikasová, A. Zemandlová z 2/1/04
MP415Z Ekonomické základy práva - seminář J. BlažekJ. Blažek, D. Czudek, M. Janovec, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková z 0/1/02 NOW(MP415Zk)
MP415Zk Ekonomické základy práva J. BlažekJ. Blažek, D. Czudek, M. Janovec, P. Mrkývka, I. Pařízková, M. Radvan, J. Schweigl, D. Šramková, E. Tomášková zk 2/0/03 NOW(MP415Z) || MP415Z || CM415Z
MP416Z Filozofie pro právníky - seminář T. MachalováT. Machalová z 0/1/02 NOW(MP416Zk)Student je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.
MP416Zk Filozofie pro právníky T. MachalováM. Hapla, T. Machalová zk 2/0/02 NOW_LIMIT(MP416Z) || MP416Z || CM416ZStudent je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.
MP417Z Dějiny právního myšlení - seminář T. SmejkalováL. Hlouch, T. Sobek z 0/1/02 NOW(MP417Zk)Student je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.
MP417Zk Dějiny právního myšlení T. SmejkalováJ. Harvánek, L. Hlouch, P. Holländer, R. Polčák, T. Smejkalová, T. Sobek, M. Škop, M. Večeřa zk 2/0/02 NOW_LIMIT(MP417Z) || MP417Z || CM417ZStudent je povinen si zvolit jeden z předmětů Filozofie pro právníky a Dějiny právního myšlení. V případě, že si zvolí oba, bude mu 1 započten jako povinně volitelný předmět.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
MV002K Metody právního usuzování L. HlouchL. Hlouch, T. Sobek k 1/1/03 CM113Zk || MP113Zk
MV202K Rétorika M. UrbanováM. Urbanová k 1/2/03 !MV120Zk && !MV120K