Zobrazit se změnou velikosti písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates

Psychologie

Chci si vytisknout studijní katalog:

Bakalářské prezenční dvouoborové studium
Bakalářské prezenční jednooborové studium
Bakalářské kombinované studium
Magisterské navazující studium
Doktorské studium


Chci si zaregistrovat předměty:

(klikněte na název Vašeho studijního programu,
dále zvolte Podzimní/Jarní semestr)

Bakalářské prezenční dvouoborové studium

Informace o studiu

 

 

2018/2019

Psychologie

Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako jednooborové nebo dvouoborové bakalářské studium, b) jako jednooborové magisterské studium, c) jako doktorský studijní program.
Studium probíhá formou kreditového systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty (ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Povinně volitelných předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro dvouoborové bakalářské studium 90 ECTS, pro jednooborové bakalářské studium 180 ECTS, pro magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou vypisované na fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec předmětů obsažených v programu psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 5 ECTS (dvouoborové studium) nebo 10 ECTS (jednooborové studium). Uznávání předmětů z předchozího nebo souběžného studia na vysoké škole se řeší dle Studijního a zkušebního řádu MU.
 

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

 

Bakalářské dvouoborové studium – prezenční forma
 

Standardní doba bakalářského studia psychologie je šest semestrů (3 akademické roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pokud si student zvolí psychologii jako obor diplomový, je samostatnou součástí závěru studia obhajoba závěrečné práce[1]
Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat závěrečnou práci, musí splnit tyto požadavky:

 1. získat minimálně 90 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS A, předměty ECTS B a ECTS C v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 90;
 2. absolvování výuky tělesné výchovy a sportu[2];
 3. minimální jazyková kompetence[3] ;
 4. absolvovat nejméně jeden odborný předmět v anglickém jazyce v daném stupni studia na každém oboru. Není možné jako splnění povinnosti uznat předměty mimo FSS.  (více směrnice FSS č. 4/2014, MU-IS/33356/2014/97344/FSS). [4]
 
[1] Závěrečná práce musí být zadána v  semestru, který předchází tomu, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Zadání je podáváno ve dvou krocích. Termín A: konec výuky v daném semestru, odevzdání žádosti se zadáním práce na sekretariát, termín B: konec zkouškového období v daném semestru, vypsání zadání v ISu a přihlášení se k zadání. Podání zadání závěrečné práce v uvedených termínech je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce.
[2] Kredity se započítávají do celkového počtu 90 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat (1 kredit).
[3] Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia.  Kredity se započítávají do celkového počtu 90 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat. Pro dvouoborové 2 kredity, pro jednooborové 4 kredity. http://www.fss.muni.cz/media/21483/smernice-fss-mu-c-3_2016-jazykova-priprava-na-fss.pdf 
[4]
http://www.fss.muni.cz/media/6087/smernice-fss-c4_2014-o-predmetech-v-anglickem-jazyce.pdf

 
Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY101 Uvedení do psychologie T. ŘiháčekP. Doležal, P. Macek, R. Neužilová Michalčáková, J. Procházka, T. Řiháček, M. Vaculík, Z. Vybíral zk 1/1/04
PSY102 Psychologie osobnosti I. PoledňováI. Poledňová zk 1/1/05
PSY104 Vývojová psychologie II L. LacinováP. Daňsová, H. Kyjonková, L. Lacinová, P. Macek, Z. Masopustová zk 1/1/05 PSY103Prerekvizita PSY103
PSY105 Psychologie kognitivních procesů M. ŠipulaM. Šipula zk 1/1/05
PSY107 Sociální psychologie I P. MacekP. Macek, J. Šerek zk 1/1/05 PSY101
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání Š. PortešováŠ. Portešová zk 1/1/05 psy103Prerekvizita: PSY103
PSY111 Personální psychologie M. VaculíkM. Vaculík, J. Procházka zk 1/1/05 psy112Prerekvizita: PSY112
PSY112 Metodologie psychologického výzkumu M. VaculíkM. Vaculík, L. Dědková, S. Ježek, H. Macháčková, J. Procházka, A. Ťápal zk 1/1/05 PSY117Prerekvizita: PSY117
PSY113 Fyziologie člověka R. RomanR. Roman zk 1/0/03
PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. KostínkováE. Beranová, R. Hytych, M. Klajn, J. Kostínková, J. Procházka, L. Ukropová z 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 psy101Prerekvizita: PSY101
PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. VybíralL. Blinka, O. Bouša, H. Cígler, I. Čermák, L. Dědková, V. Hanáčková, E. Horská, R. Hytych, K. Chabadová, S. Ježek, J. Kostínková, J. Krása, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, L. Maruniaková, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Scott, T. Sedláková, V. Smékal, J. Šerek, A. Ševčíková, M. Šipula, J. Širůček, K. Škařupová, D. Šmahel, M. Štěpánková, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 Student zapisuje v semestru, ve kterém chce předložit závěrečnou práci.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY124 Psychologie handicapu J. VančuraJ. Vančura zk 1/14
PSY128 Psychologie v běžném životě M. ŠipulaL. Lacinová, P. Macek, R. Neužilová Michalčáková, I. Plaňava, Š. Portešová, M. Rašticová, T. Řiháček, V. Smékal, J. Šerek, M. Šipula, D. Šmahel, Z. Vybíral zk 1/1/04 !((obor(PS) || program(B-PS) || program(N-PS) || program(D-PS4)) && fakulta(FSS))
PSY146 Duševní hygiena T. ŘiháčekR. Hytych, J. Kostínková, J. Roubal, T. Řiháček k 0/2/03
PSY160 Psychologie barev M. ŠipulaM. Šipula z 1/12
PSY215 Psychologie v celostní medicíně V. CanibalováV. Canibalová zk 1/1/03
PSY201 Řešení konfliktů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. SýkorováM. Skutková, Z. Sýkorová z 1/13
PSY225 Studentská dobrovolnická praxe M. VaculíkM. Leugnerová, M. Vaculík k 0/0/0 30 hodin za semestr.
PSY227 Praktikum raného vývoje E. PavlíkováE. Pavlíková zk 1/1/04 PSY103
PSY278 Základy práce s informačními zdroji M. NedomováV. Florianová, D. Mazancová, M. Nedomová z 1/1/01
PSY279 Zdraví a internet M. ŠmahelováM. Čevelíček, D. Šmahel, M. Šmahelová z 2/2/04
PSY280 Political psychology and intergroup conflict J. ŠerekJ. Šerek, Z. Scott, H. Macháčková, S. Kováčová, T. Žingora zk 1/1/03
PSY281 Vedení úvodního rozhovoru s klientem
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. VaculíkL. Maruniaková zk 0/23 souhlas
PSY284 Research Practice P. MacekM. Čevelíček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 The course is recommended only to foreign students.
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd S. FerenčuhováM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY232 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. JežekV. Gabrhel, H. Cígler, S. Ježek z 1/1/04
PSY290 Sport Psychology J. ProcházkaJ. Procházka, K. Vejvodová z 0/0/04

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY103 Vývojová psychologie I L. LacinováL. Lacinová zk 1/1/05
PSY106 Psychologie emocí a motivace M. ŠipulaM. Šipula zk 1/1/05
PSY108 Sociální psychologie II P. MacekP. Macek, H. Macháčková, J. Šerek zk 1/1/05
PSY117 Statistická analýza dat S. JežekH. Cígler, S. Ježek, J. Širůček zk 1/1/05
PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. VybíralL. Blinka, O. Bouša, H. Cígler, I. Čermák, L. Dědková, V. Hanáčková, E. Horská, R. Hytych, K. Chabadová, S. Ježek, J. Kostínková, J. Krása, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, L. Maruniaková, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Scott, T. Sedláková, V. Smékal, J. Šerek, A. Ševčíková, M. Šipula, J. Širůček, K. Škařupová, D. Šmahel, M. Štěpánková, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 Student zapisuje v semestru, ve kterém chce předložit závěrečnou práci.
PSY269 Dějiny psychologie Z. VybíralL. Blinka, P. Macek, T. Řiháček, J. Širůček, Z. Vybíral zk 2/1/05 PSY101Prerekvizita: PSY101

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
I. PoledňováI. Poledňová z 1/1/02
PSY143 Psychologie adolescentů P. MacekO. Bouša, L. Lacinová, P. Macek, J. Šerek, J. Širůček zk 1/1/04
PSY155 Základy psychologie tvořivosti E. PavlíkováE. Pavlíková zk 1/1/04
PSY171 Psychologie sexuality
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
A. ŠevčíkováA. Ševčíková z 1/1/04
PSY174 Psychologie a internet D. ŠmahelL. Dědková, H. Macháčková, D. Šmahel, M. Šmahelová z 1/12
PSY201 Řešení konfliktů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. SýkorováM. Skutková, Z. Sýkorová z 1/13
PSY208 Imaginace a interpretace J. KrásaJ. Krása k 1/13
PSY210 Psychologie zdraví a nemoci V. CanibalováV. Canibalová zk 1/13
PSY216 Etické problémy v psychologii V. CanibalováV. Canibalová zk 1/1/04
PSY222 Úvod do politické psychologie J. ŠerekJ. Šerek zk 1/1/04
PSY225 Studentská dobrovolnická praxe M. VaculíkM. Leugnerová, M. Vaculík k 0/0/0 30 hodin za semestr.
PSY260 Aplikace vývojové psychologie L. LacinováL. Lacinová, P. Macek, Z. Masopustová zk 1/15 PSY103
PSY264 Psychologie dítěte předškolního věku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováM. Jankovská, L. Šamánková zk 1/14 PSY104
PSY271 Psychologie přesvědčování
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
S. GálikS. Gálik zk 1/14
PSY273 Youth Development P. MacekP. Macek, L. Blinka, O. Bouša, A. Guarino, L. Kvasková, L. Lacinová, H. Macháčková, J. Šerek, A. Ševčíková, D. Šmahel, T. Umemura
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
zk 1/1/05
PSY281 Vedení úvodního rozhovoru s klientem
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. VaculíkL. Maruniaková zk 0/23 souhlas
FSS110 Zahraniční výjezd S. FerenčuhováM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY221J162 Theories and Research on Family Systems
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
T. UmemuraT. Umemura zk 0/03
PSY282 Základy psychometriky: seminář H. CíglerH. Cígler z 0/2/03 PSY259 || NOW(PSY259)
PSY284 Research Practice P. MacekM. Čevelíček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0
PSY287 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
PSY288 Cultural Psychology
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
A. DvořákováA. Dvořáková zk 0/0/04
PSY289 Health Psychology S. ElavskyS. Elavsky z 0/0/04
PSY291 General psychology as a story telling and adventure L. KostroňL. Kostroň z 0/0/04 PSY105
PSY293 Psycholog v řízení lidských zdrojů J. ProcházkaJ. Procházka z 0/0/02 !PSY519
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology L. RabušicR. Vido zk 2/0/06 !obor(SO) && !obor(SO1) && !obor(SO1K) && !obor(SO1KC) && !obor(SOK) && !obor(SOKC)

Doporučený studijní plán
 

Doporučené studijní plány přihlížejí k novelizaci „Studijního a zkušebního řádu MU“, seznamte se s ním ovšem podrobně, aby jste se vyhnuli nesplnění některých podmínek v něm uvedených (mohou vám zabránit zápisu do dalšího semestru a vést tak k dočasné ztrátě statusu studenta či dokonce k ukončení vašeho studia). Celé znění „Studijního a zkušebního řádu MU“ najdete na internetových stránkách Masarykovy univerzity.

Psychologie – prezenční bakalářské dvouoborové studium (min. 90 ECTS)

Semestr Kód Kredity
1 PSY101 Uvedení do psychologie 4
1 PSY105 Psychologie kognitivních procesů 5
1 PSY113 Fyziologie člověka 3
1 PSY102 Psychologie osobnosti 5
1 Minimální jazyková kompetence 4
1 Tělesná výuka a sport 1
2 PSY103 Vývojová psychologie I 5
2 PSY106 Psychologie emocí a motivace 5
2 PSY117 Statistická analýza dat I 5
2 PSY269 Dějiny psychologie 5
3 PSY114 Sociálně psychologický výcvik ve skupině[4] 3
3 PSY107 Sociální psychologie I 5
3 PSY104 Vývojová psychologie II 5
3 PSY112 Metodologie psychologického výzkumu 5
4 PSY108 Sociální psychologie II 5
5 PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání 5
5 PSY111 Personální psychologie 5
6 PSY193 Seminář k bakalářské práci 10
 
[4] Předmět doporučujeme zapsat ve třetím nebo čtvrtém semestru.

 

Bakalářské prezenční jednooborové studium

Informace o studiu

 


 

Bakalářské jednooborové studium – prezenční forma

 

Standardní doba bakalářského studia jednooborové psychologie je šest semestrů (3 akademické roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat závěrečnou práci[1], musí splnit tyto požadavky:

 1. získat minimálně 180 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS A, předměty ECTS B a ECTS C v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 180;
 2. absolvování výuky tělesné výchovy a sportu[2];
 3. minimální jazyková kompetence[3];
 4. absolvovat nejméně jeden odborný předmět v anglickém jazyce v daném stupni studia. Není možné jako splnění povinnosti uznat předměty mimo FSS. (více směrnice FSS č. 4/2014, MU-IS/33356/2014/97344/FSS, http://www.fss.muni.cz/media/6087/smernice-fss-c4_2014-o-predmetech-v-anglickem-jazyce.pdf)
 

[1] Závěrečná práce musí být zadána v semestru, který předchází tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Zadání je podáváno ve dvou krocích. Termín A: konec výuky v daném semestru, odevzdání žádosti se zadáním práce na sekretariát, termín B: konec zkouškového období v daném semestru, vypsání zadání v ISu a přihlášení se k zadání. Podání zadání závěrečné práce v uvedených termínech je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce.

[2] Kredity se započítávají do celkového počtu 180 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat.

[3] Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. Kredity se započítávají do celkového počtu 180 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat. Více zde: http://www.fss.muni.cz/media/21483/smernice-fss-mu-c-3_2016-jazykova-priprava-na-fss.pdf

 

 

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY101 Uvedení do psychologie T. ŘiháčekP. Doležal, P. Macek, R. Neužilová Michalčáková, J. Procházka, T. Řiháček, M. Vaculík, Z. Vybíral zk 1/1/04
PSY102 Psychologie osobnosti I. PoledňováI. Poledňová zk 1/1/05
PSY104 Vývojová psychologie II L. LacinováP. Daňsová, H. Kyjonková, L. Lacinová, P. Macek, Z. Masopustová zk 1/1/05 PSY103Prerekvizita: PSY103
PSY105 Psychologie kognitivních procesů M. ŠipulaM. Šipula zk 1/1/05
PSY107 Sociální psychologie I P. MacekP. Macek, J. Šerek zk 1/1/05 PSY101
PSY111 Personální psychologie M. VaculíkM. Vaculík, J. Procházka zk 1/1/05 psy112Prerekvizita: PSY112
PSY112 Metodologie psychologického výzkumu M. VaculíkM. Vaculík, L. Dědková, S. Ježek, H. Macháčková, J. Procházka, A. Ťápal zk 1/1/05 PSY117Prerekvizita: PSY117
PSY113 Fyziologie člověka R. RomanR. Roman zk 1/0/03
PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. KostínkováE. Beranová, R. Hytych, M. Klajn, J. Kostínková, J. Procházka, L. Ukropová z 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 psy101Prerekvizita: PSY101
PSY151 Kulturní antropologie R. HytychR. Hytych zk 1/1/04
PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. VybíralL. Blinka, O. Bouša, H. Cígler, I. Čermák, L. Dědková, V. Hanáčková, E. Horská, R. Hytych, K. Chabadová, S. Ježek, J. Kostínková, J. Krása, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, L. Maruniaková, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Scott, T. Sedláková, V. Smékal, J. Šerek, A. Ševčíková, M. Šipula, J. Širůček, K. Škařupová, D. Šmahel, M. Štěpánková, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10 Student zapisuje v semestru, ve kterém chce předložit závěrečnou práci.
PSY252 Statistická analýza dat II. S. JežekP. Daňsová, V. Gabrhel, S. Ježek, J. Šerek, J. Širůček zk 0/25 PSY117Prerekvizita: PSY117
PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii J. ŠirůčekJ. Širůček, M. Širůčková zk 0/2/05 PSY112
PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení Z. VybíralZ. Vybíral zk 0/2/05

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS100 Zahraniční studijní pobyt
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
T. KatrňákR. Burgr, N. Johanisová, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Pšeja, Z. Scott, V. Shmidt, P. Suchý z 0/015
FSS110 Zahraniční výjezd S. FerenčuhováM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY110 Psychologie výchovy a vzdělávání Š. PortešováŠ. Portešová zk 1/1/05 psy103
PSY124 Psychologie handicapu J. VančuraJ. Vančura zk 1/14
PSY128 Psychologie v běžném životě M. ŠipulaL. Lacinová, P. Macek, R. Neužilová Michalčáková, I. Plaňava, Š. Portešová, M. Rašticová, T. Řiháček, V. Smékal, J. Šerek, M. Šipula, D. Šmahel, Z. Vybíral zk 1/1/04 !((obor(PS) || program(B-PS) || program(N-PS) || program(D-PS4)) && fakulta(FSS))Určen pouze studentům, kteří nestudují psychologii jako obor a studentům jiných fakult.
PSY146 Duševní hygiena T. ŘiháčekR. Hytych, J. Kostínková, J. Roubal, T. Řiháček k 0/2/03
PSY160 Psychologie barev M. ŠipulaM. Šipula z 1/12
PSY201 Řešení konfliktů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. SýkorováM. Skutková, Z. Sýkorová z 1/13
PSY215 Psychologie v celostní medicíně V. CanibalováV. Canibalová zk 1/1/03
PSY225 Studentská dobrovolnická praxe M. VaculíkM. Leugnerová, M. Vaculík k 0/0/0 30 hodin za semestr.
PSY227 Praktikum raného vývoje E. PavlíkováE. Pavlíková zk 1/1/04 PSY103Prerekvizita: PSY103
PSY232 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. JežekV. Gabrhel, H. Cígler, S. Ježek z 1/1/04
PSY278 Základy práce s informačními zdroji M. NedomováV. Florianová, D. Mazancová, M. Nedomová z 1/1/01
PSY279 Zdraví a internet M. ŠmahelováM. Čevelíček, D. Šmahel, M. Šmahelová z 2/2/04
PSY280 Political psychology and intergroup conflict J. ŠerekJ. Šerek, Z. Scott, H. Macháčková, S. Kováčová, T. Žingora zk 1/1/03
PSY284 Research Practice P. MacekM. Čevelíček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 The course is recommended only to foreign students.
PSY290 Sport Psychology J. ProcházkaJ. Procházka, K. Vejvodová z 0/0/04

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY103 Vývojová psychologie I L. LacinováL. Lacinová zk 1/1/05
PSY106 Psychologie emocí a motivace M. ŠipulaM. Šipula zk 1/1/05
PSY108 Sociální psychologie II P. MacekP. Macek, H. Macháčková, J. Šerek zk 1/1/05
PSY114 Soc. psychologický výcvik ve skupině I (bloková výuka) J. KostínkováE. Beranová, R. Hytych, M. Klajn, J. Kostínková, J. Procházka, L. Ukropová z 0/2/0 bloková výuka, celkem 50 hodin.3 psy101
PSY117 Statistická analýza dat S. JežekH. Cígler, S. Ježek, J. Širůček zk 1/1/05
PSY193 Seminář k bakalářské diplomové práci Z. VybíralL. Blinka, O. Bouša, H. Cígler, I. Čermák, L. Dědková, V. Hanáčková, E. Horská, R. Hytych, K. Chabadová, S. Ježek, J. Kostínková, J. Krása, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, L. Maruniaková, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Scott, T. Sedláková, V. Smékal, J. Šerek, A. Ševčíková, M. Šipula, J. Širůček, K. Škařupová, D. Šmahel, M. Štěpánková, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10
PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu T. ŘiháčekI. Čermák, R. Hytych, T. Řiháček zk 1/1/05
PSY255 Psychologie individuálních rozdílů J. ŠirůčekJ. Širůček zk 1/15 3.
PSY258 Obecná psychologie - metakognice M. ŠipulaO. Bečev, H. Cígler, M. Filip, V. Gabrhel, S. Ježek, A. Růžička, O. Straka, M. Šipula zk 1/1/05
PSY259 Základy psychometriky J. ŠirůčekH. Cígler, J. Širůček, A. Ťápal zk 0/2/05
PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví R. Neužilová MichalčákováP. Bučková, H. Drtilová, T. Fikarová, K. Chabadová, P. Strádalová, Z. Vokřálová zk 1/1/05
PSY269 Dějiny psychologie Z. VybíralL. Blinka, P. Macek, T. Řiháček, J. Širůček, Z. Vybíral zk 2/1/05 PSY101Prerekvizita: PSY101
PSY275 Historie vývoje myšlení věd o člověku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
J. HrochJ. Hroch zk 0/03

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY140 Poznání a sebepoznání osobnosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
I. PoledňováI. Poledňová z 1/1/02
PSY143 Psychologie adolescentů P. MacekO. Bouša, L. Lacinová, P. Macek, J. Šerek, J. Širůček zk 1/1/04
PSY155 Základy psychologie tvořivosti E. PavlíkováE. Pavlíková zk 1/1/04
PSY171 Psychologie sexuality
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
A. ŠevčíkováA. Ševčíková z 1/1/04
PSY174 Psychologie a internet D. ŠmahelL. Dědková, H. Macháčková, D. Šmahel, M. Šmahelová z 1/12
PSY201 Řešení konfliktů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. SýkorováM. Skutková, Z. Sýkorová z 1/13
PSY208 Imaginace a interpretace J. KrásaJ. Krása k 1/13
PSY210 Psychologie zdraví a nemoci V. CanibalováV. Canibalová zk 1/13
PSY216 Etické problémy v psychologii V. CanibalováV. Canibalová zk 1/1/04
PSY222 Úvod do politické psychologie J. ŠerekJ. Šerek zk 1/1/04
PSY225 Studentská dobrovolnická praxe M. VaculíkM. Leugnerová, M. Vaculík k 0/0/0 30 hodin za semestr.
PSY260 Aplikace vývojové psychologie L. LacinováL. Lacinová, P. Macek, Z. Masopustová zk 1/15 PSY103
PSY264 Psychologie dítěte předškolního věku
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováM. Jankovská, L. Šamánková zk 1/14 PSY104
PSY273 Youth Development P. MacekP. Macek, L. Blinka, O. Bouša, A. Guarino, L. Kvasková, L. Lacinová, H. Macháčková, J. Šerek, A. Ševčíková, D. Šmahel, T. Umemura
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
zk 1/1/05 The course is given in English and it is recommended only to foreign students. Předmět není určen studentům, kteří studují obory v českém jazyce.
PSY281 Vedení úvodního rozhovoru s klientem
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. VaculíkL. Maruniaková zk 0/23 souhlas
PSY221J162 Theories and Research on Family Systems
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
T. UmemuraT. Umemura zk 0/03
FSS110 Zahraniční výjezd S. FerenčuhováM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY282 Základy psychometriky: seminář H. CíglerH. Cígler z 0/2/03 PSY259 || NOW(PSY259)
PSY284 Research Practice P. MacekM. Čevelíček
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0
PSY287 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0
PSY288 Cultural Psychology
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
A. DvořákováA. Dvořáková zk 0/0/04
PSY289 Health Psychology S. ElavskyS. Elavsky z 0/0/04
PSY291 General psychology as a story telling and adventure L. KostroňL. Kostroň z 0/0/04 PSY105
PSY293 Psycholog v řízení lidských zdrojů J. ProcházkaJ. Procházka z 0/0/02 !PSY519
SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology L. RabušicR. Vido zk 2/0/06 !obor(SO) && !obor(SO1) && !obor(SO1K) && !obor(SO1KC) && !obor(SOK) && !obor(SOKC)

Doporučený studijní plán
 

Doporučené studijní plány přihlížejí k novelizaci „Studijního a zkušebního řádu MU“, seznamte se s ním ovšem podrobně, aby jste se vyhnuli nesplnění některých podmínek v něm uvedených (mohou vám zabránit zápisu do dalšího semestru a vést tak k dočasné ztrátě statusu studenta či dokonce k ukončení vašeho studia). Celé znění „Studijního a zkušebního řádu MU“ najdete na internetových stránkách Masarykovy univerzity.
Doporučený studijní plán: 2018 / 2019
Psychologie – bakalářské jednooborové studium (min. 180 ECTS)

Semestr Kód Kredity
1 PSY101 Uvedení do psychologie 4
1 PSY105 Psychologie kognitivních procesů 5
1 PSY113 Fyziologie člověka 3
1 PSY151 Kulturní antropologie 4
1 PSY102 Psychologie osobnosti 5
1 Minimální jazyková kompetence 4
1 Tělesná výuka a sport 1
2 PSY103 Vývojová psychologie I 5
2 PSY106 Psychologie emocí a motivace 5
2 PSY117 Statistická analýza dat I 5
2 PSY275 Filozofické základy psychologického poznání 4
2 PSY269 Dějiny psychologie 5
3 PSY114 Sociálně psychologický výcvik ve skupině[1] 3
3 PSY107 Sociální psychologie I 5
3 PSY104 Vývojová psychologie II 5
3 PSY112 Metodologie psychologického výzkumu 5
3 PSY252 Statistická analýza dat II 5
3 PSY254 Vědecká propedeutika, etika v práci psychologa a kritické myšlení 5
4 PSY108 Sociální psychologie II 5
4 PSY258 Obecná psychologie – metakognice 5
4 PSY259 Základy psychometriky 5
4 PSY262 Základy klinické psychologie a psychologie zdraví 5
4 PSY194 Úvod do kvalitativního výzkumu 5
4 PSY255 Psychologie individuálních rozdílů 5
5 PSY111 Personální psychologie 5
5 PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii 5
6 PSY193 Seminář k bakalářské práci 10
 
[1] Předmět doporučujeme zapsat ve třetím nebo čtvrtém semestru.

 

 

Bakalářské kombinované studium

Informace o studiu

 

Psychologie

Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako jednooborové nebo dvouoborové bakalářské studium, b) jako jednooborové magisterské studium, c) jako doktorský studijní program.

Studium probíhá formou kreditového systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty (ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Povinně volitelných předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro dvouoborové bakalářské studium 90 ECTS, pro jednooborové bakalářské studium 180 ECTS, pro magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou vypisované na fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec předmětů obsažených v programu psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 5 ECTS (dvouoborové studium) nebo 10 ECTS (jednooborové studium). Uznávání předmětů z předchozího nebo souběžného studia na vysoké škole se řeší dle Studijního a zkušebního řádu MU.

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

 

Imatrikulační ročník 2015/2016

Standardní doba bakalářského studia psychologie je 6 semestrů (3 akademické roky). Je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Pokud si student zvolí psychologii jako obor diplomový, je samostatnou součástí závěru studia obhajoba závěrečné práce[1].

Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat závěrečnou práci, musí splnit tyto požadavky:

 1. získat minimálně 90 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS A;
 2.  minimální jazyková kompetence [2].
 

[1] Posledním termínem pro zadání práce je poslední den výuky semestru, který předchází tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Respektování tohoto termínu je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce. Požadavky na podobu závěrečné práce jsou specifikovány na internetových stránkách katedry psychologie: http://psych.fss.muni.cz.

[2] Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa bakalářského studia. Kredity se započítávají do celkového počtu 90 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat.

 

Podzimní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY701 Uvedení do psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
T. ŘiháčekT. Řiháček zk 0/0 3 konzultace v průběhu semestru.6
PSY703 Vývojová psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováL. Lacinová zk 0/06
PSY705 Psychologie kognitivních procesů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. ŠipulaM. Šipula zk 0/06
PSY713 Fyziologie člověka
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
D. BrančíkováD. Brančíková, J. Javora zk 2/0/03
PSY707 Sociální psychologie I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
P. MacekP. Macek zk 0/05
PSY710 Psychologie výchovy a vzdělávání
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Š. PortešováŠ. Portešová zk 0/04
PSY743 Psychologie adolescentů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
P. MacekP. Macek zk 0/05
PSY749 Poznání a sebepoznání osobnosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
I. PoledňováI. Poledňová z 0/02
PSY704 Metodologie psychologického výzkumu J. ProcházkaJ. Procházka, S. Ježek zk 0/06 PSY717
PSY709 Aplikovaná sociální psychologie M. ŠipulaM. Šipula, M. Vaculík, L. Lacinová, P. Macek, J. Procházka, T. Řiháček, Z. Vybíral zk 0/05 PSY708
PSY718 Odborná recenze Z. VybíralZ. Vybíral z 0/0/0 projektová výuka.2
PSY762 Sociálně psychologický výcvik ve skupině J. KostínkováJ. Kostínková, L. Ukropová, R. Hytych z 0/0/04 PSY708

Jarní semestr

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY702 Psychologie osobnosti
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
I. PoledňováI. Poledňová, V. Smékal zk 0/05
PSY706 Psychologie emocí a motivace
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. ŠipulaM. Šipula zk 0/05
PSY760 Vývojová psychologie II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováL. Lacinová zk 0/06
PSY761 Dějiny psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
Z. VybíralT. Řiháček, J. Širůček, Z. Vybíral zk 0/06 PSY701
PSY708 Sociální psychologie II P. MacekP. Macek zk 1/1/05 PSY707
PSY711 Personální psychologie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. VaculíkJ. Procházka, M. Součková, M. Vaculík zk 0/05
PSY717 Statistická analýza dat S. JežekS. Ježek, J. Širůček zk 0/05
PSY718 Odborná recenze Z. VybíralZ. Vybíral z 0/0/0 projektová výuka.2
PSY810 Seminář k bakalářské diplomové práci M. VaculíkI. Čermák, R. Hytych, S. Ježek, L. Koubek, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, Z. Masopustová, R. Neužilová Michalčáková, E. Pavlíková, I. Plaňava, E. Polášková, I. Poledňová, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, V. Smékal, Z. Spurná, J. Ševčíková, M. Šipula, J. Širůček, M. Širůčková, T. Škubalová, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z 0/0/0 individuální konzultace dle potřeby.10

Doporučený studijní plán
 

 

Psychologie – kombinované bakalářské dvouoborové studium (min. 90 ECTS)

1. semestr (PS)

PSY701 (6)

PSY703 (6)

PSY705 (6)

ECTS A: 21 kreditů

PSY713 (3)

 

 

2. semestr (JS)

PSY702 (5)

PSY706 (5)

PSY760 (6)

ECTS A: 22 kreditů

PSY761 (6)

 

 

3. semestr (PS)

PSY707 (5)

PSY710 (4)

PSY743 (5)

ECTS A: 18 kreditů

PSY749 (2)

 

 

4. semestr (JS)

PSY708 (5)

PSY711 (5)

PSY717 (5)

ECTS A: 15 kreditů

 

 

 

5. semestr (PS)

PSY704 (6)

PSY709 (5)

PSY762 (4)

ECTS A: 15 kreditů

PSY718 (2 – 6)

 

 

6. semestr (JS)

PSY810 (10)

 

 

ECTS A: 10 kreditů

 

 

 

Magisterské navazující studium

Informace o studiu

 

 

Psychologie

Obor psychologie se studuje na FSS MU ve třech stupních: a) jako jednooborové nebo dvouoborové bakalářské studium, b) jako jednooborové magisterské studium, c) jako doktorský studijní program.

Studium probíhá formou kreditového systému. Předměty jsou v bakalářském a magisterském stupni rozděleny do tří skupin. Povinné předměty (ECTS A) jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány všechny. Povinně volitelné předměty (ECTS B) tvoří povinný blok, z něhož si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Povinně volitelných předmětů je nutné absolvovat nejméně takový počet, aby student dosáhl celkového požadovaného počtu ECTS (pro dvouoborové bakalářské studium 90 ECTS, pro jednooborové bakalářské studium 180 ECTS, pro magisterské studium 120 ECTS). Volitelné předměty (ECTS C) jsou vypisované na fakultách nebo univerzitních ústavech nad rámec předmětů obsažených v programu psychologie. Ve volitelných předmětech může získat student maximálně 5 ECTS (dvouoborové studium) nebo 10 ECTS (jednooborové studium). Uznávání předmětů z předchozího nebo souběžného studia na vysoké škole se řeší dle Studijního a zkušebního řádu MU.

 

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

2018 / 2019

Magisterské studium psychologie – prezenční forma

Standardní doba navazujícího magisterského studia psychologie je čtyři semestry (dva akademické roky). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce[1]. Absolvování studia zajišťuje základní univerzitní vzdělání pro výkon profese psychologa.

Aby student mohl vykonat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat závěrečnou práci[2], musí splnit tyto požadavky:

 1. získat minimálně 120 ECTS v požadované struktuře tj. absolvovat všechny předměty ECTS A včetně povinných pro jednotlivé profilace (Psychoterapie a klinická psychologie, Psychologie práce, Pedagogická a školní psychologie), předměty ECTS B a ECTS C v takovém počtu, aby minimální počet ECTS za studium byl roven 120;
 2. ve volitelných předmětech (ECTS C) může získat student maximálně 12 kreditů;
 3. minimální jazyková kompetence[3];
 4. absolvovat nejméně jeden odborný předmět v anglickém jazyce v daném stupni studia s kódem oboru. Není možné jako splnění povinnosti uznat předměty mimo FSS, více směrnice FSS č. 4/2014, MU-IS/33356/2014/97344/FSS, /auth/do/fss/uredni_deska/60439879/Smernice_FSS_c.3_2014_o_predmetech_v_anglickem_jazyce_.
 

[1] Závěrečná práce musí být zadána semestr, který předchází tomu semestru, v němž chce student práci odevzdávat a obhajovat. Zadání je podáváno ve dvou krocích. Termín A: konec výuky v daném semestru, odevzdání žádosti se zadáním práce na sekretariát katedry, termín B: konec zkouškového období v daném semestru, vypsání zadání v ISu a přihlášení se k zadání. Podání zadání závěrečné práce v uvedených termínech je předpokladem k tomu, aby student mohl být připuštěn k obhajobě práce.

[2] Požadavky na vypracování závěrečné práce jsou specifikovány na internetových stránkách katedry psychologie: http://psych.fss.muni.cz.

[3] Podmínkou účasti u státní magisterské zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. Kredity se započítávají do celkového počtu 120 kreditů, které je nutno v průběhu studia získat. Více zde: /auth/do/fss/uredni_deska/ostatni_predpisy/32050389/60905996/Smernice_FSS_MU_c.3_2016_Jazykova_priprava_na_FSS.pdf

Podzimní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY402 Psychodiagnostika dospělých S. JežekI. Čermák, S. Ježek, R. Neužilová Michalčáková zk 1/1/05 PSY479 || NOW(PSY479)
PSY405 Psychologické teorie P. MacekP. Macek, L. Blinka, S. Graf, L. Lacinová, I. Poledňová, Z. Scott, J. Šerek, T. Umemura, Z. Vybíral zk 2/1/0 přednáška každý týden, dvouhodinový seminář jednou za 14 dní.5
PSY406 Psychoterapie Z. VybíralZ. Vybíral zk 1/15
PSY410 Klinická psychologie I. R. Neužilová MichalčákováJ. Dufek, L. Lacinová, R. Neužilová Michalčáková, A. Nohýnková, M. Pilát, J. Roubal, L. Strachotová, B. Valková, Z. Vybíral zk 1/1/05
PSY450 Psychopatologie P. StožickýP. Stožický zk 1/1/03
PSY479 Psychometrika: měření v psychologii J. ŠirůčekH. Cígler, V. Gabrhel, J. Šerek, J. Širůček zk 1/1/05
PSY534 Etika v práci psychologa J. RoubalI. Čermák, M. Hofman, R. Hytych, S. Ježek, J. Kuře, L. Lacinová, Z. Masopustová, J. Procházka, J. Roubal, M. Šmahelová, Z. Vybíral z 1/12
PSY535 Diplomový projekt L. LacinováL. Lacinová z 0/1/02
PST405 Výzkum v psychoterapii a poradenství T. ŘiháčekM. Čevelíček, P. Doležal, R. Hytych, H. Pivolusková, T. Řiháček, L. Ukropová zk 1/1/06
PSY536 Rozvoj pracovníků M. VaculíkM. Leugnerová, J. Procházka, M. Vaculík, O. Ženka zk 1/1/04 souhlas
PSY537 Pedagogická a školní psychologie II Š. PortešováŠ. Portešová, A. Vašáková zk 1/1/04 PSY411
PSY538 Praktikum ve speciální pedagogice Š. PortešováŠ. Portešová zk 0/1/04 PSY411
PSY404 Psychoterapie a poradenství v praxi J. RoubalR. Hytych, J. Roubal zk 0/2/04
PSY412 Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) R. Neužilová MichalčákováM. Šmahelová, B. Podloucká, P. Strádalová z 0/1/02 (od 2 krok 2 kred) PSY410 && (PSY527 || PSY534)
PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) I. PoledňováV. Hanáčková, I. Poledňová z 0/12 (od 2 krok 2 kred) PSY411 && (PSY527 || PSY534)
PSY415 Praxe a stáže (psychologie práce) M. VaculíkM. Leugnerová, M. Vaculík z 0/1/0 (od 2 krok 2 kred) PSY409 && (PSY527 || PSY534)
PSY539 Profilující praxe M. VaculíkM. Leugnerová, R. Neužilová Michalčáková, Š. Portešová, O. Straka, M. Vaculík z 0/1/04 PSY412 || PSY415 || PSY413
PSY510 Diplomový seminář Z. VybíralL. Blinka, H. Cígler, I. Čermák, M. Čevelíček, S. Graf, R. Hytych, S. Ježek, J. Kostínková, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, Z. Masopustová, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, M. Světlák, J. Šerek, A. Ševčíková, J. Širůček, D. Šmahel, T. Umemura, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/1/015 (od 10 krok 5 kred) PSY401 || PSY535 || NOW(PSY535)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY437 Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky I. ČermákI. Čermák, T. Fikarová z 1/1/04
PSY438 Psychodiagnostické praktikum R. Neužilová MichalčákováH. Cígler, M. Jabůrek, R. Neužilová Michalčáková, P. Strádalová, O. Straka zk 0/2/04 PSY402
PSY460 Psychologie ve školní praxi M. ŠirůčkováV. Konečná, M. Širůčková k 1/1/04
PSY489 Praxe - navazující Z. VybíralZ. Vybíral z 1/1/0 bloková výuka.8 (od 2 krok 2 kred) PSY412 && PSY413 && PSY414 && PSY415 && PSY539
PSY500 Individuální psychologie v praxi
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. ŠtěpánkováM. Štěpánková zk 0/24 PSY406
PSY517 Klinická psychologie – workshopy R. Neužilová MichalčákováJ. Kostínková, R. Neužilová Michalčáková k 0/04 PSY410
PSY521 Psychologie handicapu - praxe J. VančuraJ. Vančura
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
zk 0/04
PSY526 Poruchy autistického spektra Z. MasopustováZ. Masopustová zk 0/24 PSY403
PSY528 Developmental Cognitive Neuroscience
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováH. Kyjonková, D'Souza, Towler, Begum, Brady, Knight zk 1/14
PSY530 Parent-Child Relations
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
T. UmemuraT. Umemura zk 1/14
PSY532 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. JežekH. Cígler, V. Gabrhel, S. Ježek z 1/1/04
PSY582 Psychometrické praktikum J. ŠirůčekH. Cígler z 0/1/04
PST431 Psychosomatický přístup v medicíně a psychoterapii R. Neužilová MichalčákováP. Bučková, J. Dufek, L. Lacinová, J. Pejčochová, L. Strachotová zk 1/1/04
PST432 Práce s terapeutickou komunitou R. HytychT. Pelantová z 0/2/03
PST433 Rodinná terapie Z. VybíralL. Lacinová, D. Skorunka z 1/1/04
PST453 Psychotherapy: Theory, practise and research R. HytychD. Holub, R. Hytych, M. Kahancová, T. Řiháček, D. Skorunka, M. Skutková, Z. Vybíral, zk 1/0/04 souhlas
FSS110 Zahraniční výjezd S. FerenčuhováM. Čevelíček, M. Jenčková, T. Katrňák, J. Macek, M. Pink, P. Suchý, Z. Ulčák z 0/0/04
PSY529 Internetové poradenství Z. VybíralZ. Šilhanová, Š. Kohoutková zk 0/2/04
PSY540 Dopravní psychologie P. ZámečníkP. Zámečník, M. Šimeček z 0/0/0 4x4 hodiny + 4 hodiny praxe.4
PSY544 Introduction to Factor Analysis S. JežekS. Ježek, A. Ťápal zk 0/2/04
PSY545 Mindfulness in Psychotherapy R. HytychR. Hytych zk 0/0/05
PSY546 Selected topics from contemporary neurosciences L. LacinováP. Hlavatá, P. Holštajn Zemánková, M. Jáni, L. Lacinová, K. Marečková, M. Salazar Adams, B. Špiláková z 0/0/0 4 bloky (3 x 90 min).4

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY403 Psychodiagnostika dětí, mládeže, rodiny I. ČermákO. Bouša, I. Čermák, P. Daňsová, V. Hanáčková, Z. Masopustová, D. Seryjová Juhová, J. Širůček zk 1/1/05
PSY409 Psychologie organizace M. VaculíkM. Vaculík, K. Hašková, M. Leugnerová, J. Procházka zk 1/1/05
PSY411 Pedagogická a školní psychologie I Š. PortešováO. Bouša, D. Macek, Š. Portešová, O. Straka, L. Šamánková zk 1/1/05
PSY461 Základy neurověd R. RomanR. Roman, M. Světlák zk 1/0/03
PSY474 Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu I. ČermákI. Čermák, R. Hytych, L. Chalupníčková, J. Kostínková, P. Nepustil, T. Řiháček, K. Zábrodská zk 1/1/05
PSY535 Diplomový projekt L. LacinováL. Lacinová z 0/1/02
PSY499 Klinická psychologie II. R. Neužilová MichalčákováAlexandrová, P. Bučková, H. Drtilová, L. Lacinová, M. Pilát, L. Ustohal zk 1/1/04 PSY410Povinný předmět profilace Psychoterapie a klinická psychologie.
PST410 Současná psychoterapie Z. VybíralR. Hytych, J. Kostínková, Z. Vybíral zk 1/1 Střídají se přednášky a semináře - viz sylabus.4 PSY406Povinný předmět profilace Psychoterapie a klinická psychologie.
PSY465 Assessment centrum M. VaculíkM. Vaculík zk 1/14 souhlasPovinný předmět profilace Psychologie práce.
PSY525 Psychologie leadershipu J. ProcházkaJ. Procházka zk 0/04 Povinný předmět profilace Psychologie práce.
PSY407 Poradenská psychologie - děti, mládež
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
I. PešováI. Pešová, Š. Portešová zk 1/1/04 PSY403Povinný předmět profilace Pedagogická a školní psychologie.
PSY412 Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) R. Neužilová MichalčákováM. Šmahelová, B. Podloucká, P. Strádalová z 0/1/02 (od 2 krok 2 kred) PSY410 && (PSY527 || PSY534)
PSY413 Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) I. PoledňováV. Hanáčková, I. Poledňová z 0/12 (od 2 krok 2 kred) PSY411 && (PSY527 || PSY534)
PSY415 Praxe a stáže (psychologie práce) M. VaculíkM. Leugnerová, M. Vaculík z 0/1/0 (od 2 krok 2 kred) PSY409 && (PSY527 || PSY534)
PSY539 Profilující praxe M. VaculíkM. Leugnerová, R. Neužilová Michalčáková, Š. Portešová, O. Straka, M. Vaculík z 0/1/04 PSY412 || PSY415 || PSY413
PSY510 Diplomový seminář Z. VybíralL. Blinka, H. Cígler, I. Čermák, M. Čevelíček, S. Graf, R. Hytych, S. Ježek, J. Kostínková, L. Lacinová, P. Macek, H. Macháčková, J. Mareš, Z. Masopustová, R. Neužilová Michalčáková, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, J. Procházka, J. Roubal, T. Řiháček, M. Světlák, J. Šerek, A. Ševčíková, J. Širůček, D. Šmahel, T. Umemura, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/1/015 (od 10 krok 5 kred) PSY401 || PSY535 || NOW(PSY535)

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
PSY408 Poradenská psychologie - jednotlivci, páry, rodiny Z. VybíralZ. Vybíral, Z. Mohaupt, T. Řiháček zk 1/1/04
PSY424 Logoterapie a existenciální analýza
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
M. ŠtěpánkováM. Štěpánková z 1/1/04 PSY406
PSY433 Kognitivně-behaviorální přístup J. KuricJ. Kuric zk 1/1/02 PSY406
PSY434 PCA - přístup zaměřený na člověka podle Carla Rogerse Z. VybíralHoleyšovský z 1/1/1 interaktivní skupina.3
PSY438 Psychodiagnostické praktikum R. Neužilová MichalčákováH. Cígler, M. Jabůrek, R. Neužilová Michalčáková, P. Strádalová, O. Straka zk 0/2/04 PSY402
PSY443 Teorie a praxe práce se skupinou J. RoubalJ. Kostínková, P. Macek, J. Roubal z 1/1/03
PSY489 Praxe - navazující Z. VybíralZ. Vybíral z 1/1/0 bloková výuka.8 (od 2 krok 2 kred) PSY412 && PSY413 && PSY414 && PSY415 && PSY539
PSY518 Poruchy chování ve školní psychologii Š. OplatkováŠ. Oplatková zk 1/14
PSY529 Internetové poradenství Z. VybíralZ. Šilhanová, Š. Kohoutková zk 0/2/04
PSY530 Parent-Child Relations
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
T. UmemuraT. Umemura zk 1/14
PST412 Psychoterapeutické techniky I R. HytychR. Hytych, Z. Mohaupt, L. Zatloukal
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/2/02
PST414 Vedení psychoterapeutického rozhovoru J. KostínkováP. Doležal z 0/2/02 souhlas
PST436 Gestalt terapie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
J. RoubalJ. Roubal z 0/2/03
PST442 Psychoterapeutické sympózium J. KostínkováJ. Kostínková, J. Roubal z 0/1/0 1 den.1
PST443 Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
R. TelerovskýD. Holub, J. Roubal, R. Telerovský z 1/13
PST449 Psychoterapie s dětmi a dospívajícími
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
R. HytychJ. Černý, R. Hytych, M. Valášková zk 1/14 souhlas
PST451 Expresivní terapie - workshopy J. KostínkováJ. Kostínková z 0/8/03
PST452 Rodinná psychoterapie v klinické praxi M. PilátM. Pilát k 0/24
PSY458 Fundamental Neuroscience R. RomanR. Roman zk 1/0/03
PSY519 Psycholog v řízení lidských zdrojů
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
J. ProcházkaJ. Procházka z 0/1/02
PSY541 Attachment a rodinná systemika
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováK. Bušková z 0/0/0 4 x 3 hodiny.4
PSY587 nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ] [ hodnotí všichni vyučující pracoviště ] 0/0

Doporučený studijní plán
 
Doporučený studijní plán
Psychologie – magisterské studium (min. 120 ECTS), pro studenty zahajující studium v podzimním semestru.
Koncepce doporučeného studijního plánu:
 • Hlavní povinná kreditová zátěž je směřována do prvních dvou semestrů. Do prvního semestru je zařazena většina základních povinných předmětů. Do druhého semestru jsou zařazeny povinně profilující předměty. Druhý semestr je z hlediska kreditové zátěže nejnáročnější.
 • Praxe jsou umístěny do třetího semestru, protože jejich absolvování je efektivnější tehdy, má-li student patřičné znalosti, které může aplikovat.
 • Studijní program je koncipován tak, aby v posledním semestru měli studenti z povinných předmětů pouze Diplomový seminář a Profilující praxi.
 • Povinně-volitelné předměty (ECTS B) mohou studenti absolvovat kdykoliv v průběhu studia.
 
1. semestr (PS) PSY402 (5) PSY405 (5) PSY406 (5)
ECTS A: 32 kreditů PSY410 (5) PSY450 (3) PSY479 (5)
  PSY534 (2) PSY 535 (2)  
2. semestr (JS) PSY403 (5) PSY409 (5) PSY411 (5)
ECTS A: 31 kreditů PSY461 (3) PSY474 (5) PSY465 (4) nebo PST410 (4) nebo PSY407 (4)
  PSY525 (4) nebo PSY499 (4)    
3. semestr (PS) PSY412 (2) PSY413 (2) PSY415 (2)
ECTS A: 14 kreditů PSY536 (4) nebo PST404 (4) nebo PSY537 (4) PST405 (4) nebo PSY538 (4)  
4. semestr (JS) PSY539 (4) PSY510 (10)  
ECTS A: 14 kreditů      

 

Doporučený studijní plán
Psychologie – magisterské studium (min. 120 ECTS), pro studenty zahajující studium v jarním semestru
Koncepce doporučeného studijního plánu
 • Hlavní povinná kreditová zátěž je směřována do prvních dvou semestrů. Do prvního semestru jsou zařazeny předměty týkající se aplikací psychologie včetně povinně profilujících předmětů. Nevýhodou je, že tyto předměty student zapisuje před absolvováním základních povinných předmětů, které jsou zařazeny do druhého semestru. Druhý semestr je z hlediska kreditové zátěže nejnáročnější.
 • Nevýhodou doporučeného studijního plánu je absolvování PSY403 Psychodiagnostika dětí před PSY402 Psychodiagnostika dospělých, jejímž obsahem jsou některé základní principy psychologické diagnostiky.
 • Praxe jsou umístěny do třetího semestru, protože jejich absolvování je efektivnější tehdy, má-li student patřičné znalosti, které může aplikovat.
 • Studijní program je koncipován tak, aby v posledním semestru měli studenti z povinných předmětů pouze Diplomový seminář a Profilující praxi.
 • Povinně-volitelné předměty (ECTS B) mohou studenti absolvovat kdykoliv v průběhu studia.
 
1. semestr (JS) PSY403 (5) PSY409 (5) PSY411 (5)
ECTS A: 29 kreditů PSY461 (3) PSY474 (5) PSY465 (4) nebo PSY407 (4)
  PSY535 (2)    
2. semestr (PS) PSY402 (5) PSY405 (5) PSY406 (5)
ECTS A: 38 kreditů PSY410 (5) PSY450 (3) PSY479 (5)
  PSY534 (2) PSY536 (4) nebo PST404 (4) nebo PSY537 (4) PST405 (4) nebo PSY538 (4)
3. semestr (JS) PSY412 (2) PSY413 (2) PSY415 (2)
ECTS A: 14 kreditů PSY525 (4) nebo PST404410 (4) PSY499 (4)  
4. semestr (PS) PSY539 (4) PSY510 (10)  
ECTS A: 14 kreditů      
 
Starší imatrikulační ročníky
Magisterské studium psychologie – prezenční forma
 
Podzimní semestr
ECTS A: Povinné předměty
 
Kód Název Garant P S Výst. Kr
PSY414 Praxe a stáže (manželství, rodina)[1] Pilát 0 1 zpt 4
 
Jarní semestr
ECTS A: Povinné předměty
 
Kód Název Garant P S Výst. Kr
PSY414 Praxe a stáže (manželství, rodina)[2] Pilát 0 1 zpt 4
 
 
[1] Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním PSY527 nebo PSY 534 a absolvováním nebo souběhem PSY408.
[2] Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním PSY527 nebo PSY534 a absolvováním nebo souběhem PSY408.

 

Doktorské studium

Informace o studiu

 

Doktorský studijní program psychologie
 
Doktorský studijní program psychologie se realizuje ve třech studijních oborech:

 • obecná psychologie
 • vývojová psychologie
 • sociální psychologie
 
Cíl a charakteristika studia
Cílem doktorského studia je získat vědeckou kvalifikaci ve výše uvedených oborech. Studium je založeno na samostatné a tvůrčí práci doktorandů, kteří pod vedením školitelů zpracovávají disertační doktorské práce. Studium probíhá v prezenční i kombinované formě. Studenti prezenčního doktorského studia se zapojují do činnosti katedry, a to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry. Povinnou součástí studia je absolvování části studia v zahraničí formou studijního, badatelského nebo pracovního pobytu v délce nejméně tří měsíců.
 
Podmínky přijímacího řízení
Kvalifikační podmínkou je ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie. Výjimečně může být akceptován absolvent jiného příbuzného magisterského oboru (v tomto případě se předpokládá vyhraněné zaměření na odbornou činnost v psychologii, resp. na výzkum, který je na pomezí psychologie a dalšího vědního oboru).
Uchazeč o studium v doktorském studijním programu psychologie předloží vedle přihlášky předběžný projekt své zamýšlené disertační doktorské práce. Doporučuje se, aby téma práce a projekt konzultoval předem s předpokládaným školitelem. Tematicky musí projekt korespondovat s výzkumným zaměřením pracovišť, na kterých školení doktorandů probíhá (Katedra psychologie FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU a Psychologický ústav AV ČR) a s výzkumným zájmem potenciálního školitele. Uchazeči mohou nabídnout i vlastní téma, které bude zvažováno v kontextu výše uvedených požadavků na téma.
Součástí přijímacího rozhovoru pro absolventy nepsychologických oborů a absolventy psychologie, kteří ukončili své magisterské studium před více než 5 lety, může být prověření znalostí z oboru psychologie na magisterské úrovni. Uchazeč prokazuje u přijímacího rozhovoru také adekvátní znalost angličtiny.
 
Tematické okruhy pro doktorské studium
Obecná psychologie
Struktura a dynamika osobnosti. Časová a situační stabilita osobnosti. Já (self) a identita.
Osobnost a nadání
Psychopatologie osobnosti
Kognitivní procesy
Emoce a motivace lidského jednání
Metodologické otázky psychologie
Aplikace kvalitativní a kvantitativní metodologie v psychologickém výzkumu a diagnostice
 
Vývojová psychologie
Celoživotní vývoj osobnosti, psychický a sociální vývoj v jednotlivých etapách života
Longitudinální výzkumy dětí, adolescentů a mladých dospělých
Psychopatologie ve vývoji dětí a adolescentů, koncept pozitivní vývoje
Psychický a sociální vývoj dětí a dospívajících v prostředí internetu a nových informačních a komunikačních technologií
Vývojově psychologické aspekty vzdělávání a výchovy
Aplikace mnohorozměrných statistických metod ve výzkumu psychického a sociálního vývoje
 
Sociální psychologie
Sociální kognice (percepce, atribuce, interpretace)
Já (self) v sociálním kontextu (identita, sebepojetí, sebehodnocení, seberegulace)
Postoje, stereotypy, předsudky
Meziskupinové vztahy, majorita a minoritní skupiny
Škola jako sociální prostředí, sociálně psychologické aspekty vzdělávání a výchovy
Psychologická dimenze politiky a občanské a politické participace
Kyberpsychologie, psychologie nových médií, nové komunikační technologie.
Školní prostředí a sociální vztahy
Partnerské vztahy, vztahy v rodině, výchova v rodině
Pracovní prostředí a sociální vztahy
Efektivita leadershipu
Pracovní postoje a jejich vztah k pracovnímu výkonu
 
Oborová rada doporučuje, aby uchazeč o studium v doktorském programu téma své disertace konzultoval s potenciálním školitelem před přijímacím řízením.
 
Požadavky kladené na studenty v průběhu studia
Studium je organizováno jako kreditní (ECTS). Studenti musí v průběhu studia získat nejméně 240 kreditů v povinných a povinně-volitelných předmětech. Studium je založeno individuálním přístupu, odborném zaujetí a osobním nasazení studentů. Podstatnou roli hraje komunikace a spolupráce se školitelem (a případně i konzultantem). Studenti participují v přiměřené míře na výzkumných, výukových a organizačních aktivitách školícího pracoviště.
 
Podmínky pro úspěšné ukončení studia
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D.
 
Program studia

Studijní plán

 

Doporučený studijní plán

1. semestr

PSY001

PSY002 / PSY003/ PSY004

PSY007a

 

2. semestr

PSY015

PSY027 / PSY028

PSY007b

 

3. semestr

PSY007c

PSY027 / PSY028

PSY029

 

4. semestr

PSY007d

PSY013

PSY016

PSY030

5. semestr

PSY010

FSS900 / FSS910 / FSS990

 

 

6. semestr

PSY011

FSS900 / FSS910 / FSS990

PSY031

 

7. semestr

PSY022

PSY025

PSY032

 

8. semestr

PSY021

 

 

 

 

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt T. KatrňákV. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, P. Macek, L. Musil, K. Stibral k 0/0/020 Student musí absolvovat nejméně tříměsíční zahraniční pobyt, za který musí získat nejméně 20 kreditů s využitím jednoho z předmětů FSS900, FSS910, FSS990.
FSS910 Zahraniční výjezd T. KatrňákV. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, P. Macek, L. Musil, K. Stibral z 0/0/04 Student musí absolvovat nejméně tříměsíční zahraniční pobyt, za který musí získat nejméně 20 kreditů s využitím jednoho z předmětů FSS900, FSS910, FSS990.
FSS990 Zahraniční pracovní pobyt T. KatrňákV. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, H. Librová, P. Macek, L. Musil, K. Stibral k 0/0/0 Student musí absolvovat nejméně tříměsíční zahraniční pobyt, za který musí získat nejméně 20 kreditů s využitím jednoho z předmětů FSS900, FSS910, FSS990.
PSY001 Teorie a metodologie vědy I. ČermákI. Čermák, S. Graf, V. Smékal zk 0/0/010
PSY002 Obecná psychologie P. MacekI. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, P. Macek, V. Smékal, T. Urbánek zk 0/0/015 Z předmětů PSY002, PSY003 a PSY004 si student zvolí jeden jako předmět oborové zkoušky.
PSY003 Vývojová psychologie L. LacinováM. Blatný, I. Čermák, S. Graf, L. Lacinová, P. Macek, Š. Portešová, V. Smékal zk 0/0/015 Z předmětů PSY002, PSY003 a PSY004 si student zvolí jeden jako předmět oborové zkoušky.
PSY004 Sociální psychologie P. MacekM. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, P. Macek, I. Plaňava, Z. Vybíral zk 0/0/015 Z předmětů PSY002, PSY003 a PSY004 si student zvolí jeden jako předmět oborové zkoušky.
PSY007a Společný seminář I I. ČermákI. Čermák, S. Graf, P. Macek z 0/02
PSY007b Společný seminář II I. ČermákS. Graf, P. Macek, V. Smékal z 0/02
PSY007c Společný seminář III I. ČermákS. Graf, P. Macek, V. Smékal z 0/02
PSY007d Společný seminář IV I. ČermákS. Graf, P. Macek, V. Smékal z 0/02
PSY008 Vystoupení na konferencích I P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, L. Blinka, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/013 Student přednese odborný příspěvek nebo připraví poster pro odborný seminář, symposium či odbornou konferenci.
PSY009 Vystoupení na konferencích II P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, L. Blinka, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/015 Student přednese odborný výzkumný příspěvek (přednáška, poster) pro odbornou konferenci.
PSY010 Odborná publikace P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/0/015 Student připraví odbornou publikaci do recenzovaného časopisu (databáze Scopus, ERIH). Za splněné lze považovat tehdy, když byla publikace přijata do recenzního řízení. Po dohodě se školitelem může být uznán výjimečně i jiný typ publikace (kapitola v kni
PSY011 Odborná publikace P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/0/025 Student připraví odbornou publikaci do impaktovaného časopisu. Za splněné lze považovat tehdy, když byla publikace přijata do recenzního řízení.
PSY013 Disertační práce - teoretická část A P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/0/020 PSY015Zapsání tohoto předmětu je podmíněno absolvováním předmětu PSY015.
PSY015 Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/015
PSY016 Disertační práce - výzkumná část A P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/0/020
PSY024 Disertační práce - teoretická část B I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/020
PSY025 Disertační práce - výzkumná část B I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral k 0/020
PSY027 Analýza dat – kvalitativní výzkum I. ČermákI. Čermák, T. Řiháček, R. Hytych zk 0/0/015 souhlas
PSY028 Analýza dat – kvantitativní výzkum S. JežekH. Cígler, S. Ježek, J. Širůček z 0/0/015 souhlas
PSY029 Participace na výuce a výzkumu P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/02
PSY030 Participace na výuce a výzkumu P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/02
PSY031 Participace na výuce a výzkumu P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/02
PSY032 Participace na výuce a výzkumu P. MacekF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/02

Povinně - volitelné předměty
 
Kredity za tyto předměty se nezapočítávají do celkového počtu 240 kreditů. Předměty s pohyblivou kreditovou hodnotou jsou volitelné s možností opakovaného zápisu. U těchto předmětů je možný opakovaný zápis pouze do maximální výše kreditů.

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
FSS920 Presentation of the academic paper at the international workshop (EUSOC) T. SirovátkaT. Sirovátka z 0/0 workshop 3 days.15
PSY0039a Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele I
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováH. Cígler, S. Ježek, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Vybíral
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/0/03
PSY0039b Konzultace bakalářské/diplomové práce pod supervizí školitele II
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
L. LacinováH. Cígler, S. Ježek, J. Roubal, T. Řiháček, Z. Vybíral
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
k 0/0/03
PSY020 Pomoc při výuce I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, J. Vančura, Z. Vybíral z 0/010 (od 1 krok 1 kred)
PSY021 Příprava disertační práce I. ČermákF. Baumgartner, J. Beran, M. Blahutková, M. Blatný, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, V. Polišenská, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Štěpánková, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/020 (od 5 krok 1 kred)
PSY022 Příprava publikace I. ČermákF. Baumgartner, M. Blahutková, M. Blatný, L. Blinka, I. Čermák, S. Graf, M. Hřebíčková, L. Lacinová, R. Lukášová, P. Macek, J. Mareš, M. Miovský, I. Plaňava, I. Poledňová, Š. Portešová, V. Smékal, R. Šikl, D. Šmahel, M. Tyrlík, T. Urbánek, M. Vaculík, Z. Vybíral z 0/0/015 (od 5 krok 1 kred)

Další aplikace