Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Fakulta sociálních studií / Faculty of Social Studies
Studijní katalog a registrační šablony / Study catalogue and registration templates
Humanitní environmentalistika

Doktorské studium
Informace o studiu

 

Humanitní environmentalistika je akreditována jako součást kmenového doktorského programu Sociologie. Doktorské studium humanitní environmentalistiky má prezenční nebo kombinovanou formu. Standardní délka studia je 8 semestrů.

Základním cílem doktorského studia je příprava na vědeckou dráhu. Student tedy v rámci studia získává zkušenosti s publikováním odborných textů a prezentaci výsledků výzkumu. Páteří studia je příprava disertačního spisu (jeho námět je již součástí přijímacího řízení). Studium se řídí individuálním studijním plánem, který připravuje doktorand ve spolupráci se svým školitelem. Individuální studijní plán obsahuje absolutorium jednotlivých předmětů, postup práce na disertačním spise, návrh publikací, plán zkoušek, u interních studentů charakteristiku spolupráce s katedrou. Průběh studia hodnotí každoročně oborová komise na základě výroční zprávy studenta a školitele.

Studium je hodnoceno kreditovým systémem, za celou dobu studia je nutné získat minimálně 240 kreditů (ECTS). Z toho 234 ECTS za absolvování povinných předmětů, 6 ECTS z povinně volitelných předmětů. Další informace k povinnostem studia v DSP najdete ve „Studijním a zkušebním řádu MU“ (webové stránky FSS a MU) a na webových stránkách Katedry environmentálních studií. I v DSP platí povinnost zápisu předmětů v „Informačním systému“ Masarykovy univerzity (IS MU)!

Studující se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke katalogům starších imatrikulačních ročníků naleznete zde.

Vysvětlení prerekvizit

Podzimní semestr

Povinné předměty všech 21

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt M. VaculíkV. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, P. Macek, L. Musil, K. Stibral, D. Šmahel k 0/0/020
HEN900 Aktuální otázky environmentálních studií K. StibralK. Stibral z 0/0/0 jinak.5
HEN902a Odborná stať I B. BinkaK. Stibral z 0/0/02
HEN902b Odborná stať II B. BinkaK. Stibral z 0/0/03
HEN903a Vystoupení na vědecké konferenci I B. BinkaK. Stibral z 0/0/02
HEN903b Vystoupení na vědecké konferenci II B. BinkaK. Stibral z 0/0/03
HEN905 Studijní předmět prohlubující téma disertace I. K. StibralK. Stibral z 0/0/05
HEN906 Současné sociologické teorie K. StibralC. Szaló z 0/0/05
HEN910a Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020
HEN910b Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910a
HEN910c Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910b
HEN910d Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910c
HEN910e Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910d
HEN910f Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910e
HEN910g Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910f
HEN910h Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910g
HEN911 Badatelský seminář I. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN912 Badatelský seminář II. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN913 Badatelský seminář III. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN914 Badatelský seminář IV. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN918a Rozprava nad disertačním spisem K. StibralK. Stibral zk 0/0/03 HEN910c

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
D_FJ Francouzský jazyk K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_NJ Německý jazyk R. HeroutR. Herout zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_RJ Ruský jazyk M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_SpJ Španělský jazyk V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
FSS910 Zahraniční výjezd M. VaculíkV. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, P. Macek, L. Musil, K. Stibral, D. Šmahel z 0/0/04
HEN908 Studijní předmět prohlubující téma disertace II. K. StibralK. Stibral z 0/0/05

Jarní semestr

Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
FSS900 Zahraniční výzkumný pobyt M. VaculíkV. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, P. Macek, L. Musil, K. Stibral, D. Šmahel k 0/0/020
HEN900 Aktuální otázky environmentálních studií K. StibralK. Stibral z 0/0/0 jinak.5
HEN902a Odborná stať I B. BinkaK. Stibral z 0/0/02
HEN902b Odborná stať II B. BinkaK. Stibral z 0/0/03
HEN903a Vystoupení na vědecké konferenci I B. BinkaK. Stibral z 0/0/02
HEN903b Vystoupení na vědecké konferenci II B. BinkaK. Stibral z 0/0/03
HEN905 Studijní předmět prohlubující téma disertace I. K. StibralK. Stibral z 0/0/05
HEN906 Současné sociologické teorie K. StibralC. Szaló z 0/0/05
HEN910a Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020
HEN910b Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910a
HEN910c Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910b
HEN910d Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910c
HEN910e Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910d
HEN910f Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910e
HEN910g Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910f
HEN910h Příprava disertační práce - seminář K. StibralB. Binka, H. Librová, K. Stibral k 0/0/020 HEN910g
HEN911 Badatelský seminář I. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN912 Badatelský seminář II. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN913 Badatelský seminář III. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN914 Badatelský seminář IV. H. LibrováJ. Činčera z 0/0/06
HEN918a Rozprava nad disertačním spisem K. StibralK. Stibral zk 0/0/03 HEN910c

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. prerekvizity poznámka
D_FJ Francouzský jazyk K. SedláčkováK. Sedláčková zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_NJ Německý jazyk R. HeroutR. Herout zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_RJ Ruský jazyk M. ŠevečkováM. Ševečková zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
D_SpJ Španělský jazyk V. De Azevedo CamachoV. De Azevedo Camacho zk 0/0/04 (fakulta(1423)) && (typ_studia(D))
FSS910 Zahraniční výjezd M. VaculíkV. Hloušek, J. Holzer, M. Kreidl, P. Macek, L. Musil, K. Stibral, D. Šmahel z 0/0/04
HEN908 Studijní předmět prohlubující téma disertace II. K. StibralK. Stibral z 0/0/05

Další aplikace