Zobrazit bez změny písma.  Zobrazit bez prerekvizit.  Seřadit po semestrech.

Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia

Jarní semestr
Povinné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie J. Schlaghamerský - 0/00
Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II. J. HelešicJ. Helešic, A. Bardůnek Valigurová, J. Bojková, I. Hodová, L. Petráková, E. Řehulková, J. Sychra, J. Zukal z 0/9/09 Bi5785 && NOW(Bi6801)
Bi6801 Zoologický seminář II. J. HelešicJ. Sychra, M. Horsák, S. Pekár z 0/2/02 Bi6800Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.

Povinně volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář) T. BartoničkaT. Bartonička, J. Bryja z 0/22 Bi2090 || souhlas
Bi5021 Evertebratologický seminář S. PekárS. Pekár, J. Schlaghamerský z 0/22
Bi6473 Parazitologický seminář M. GelnarM. Gelnar, M. Kašný z 0/2/02
Bi7805 Hydrobiologický seminář J. HelešicJ. Helešic, J. Schenková, J. Bojková z 0/2/02

Doporučené volitelné předměty

kód název garant vyučující ukon. rozsah kred. semestr prerekvizity poznámka
Bi4115 Systém cévnatých rostlin V. GrulichV. Grulich zk 2/0/02 (příf plus uk plus > 4) Bi2030 || B2030 || B3090
Bi6750 Základní limnologické metody J. HelešicP. Pařil z 0/2/02 Bi6360 || now(Bi6360)Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
D. ZelenýD. Zelený zk 2/0/02 (příf plus uk plus > 4) Bi5040
Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
nevypisuje se v daném semestru: podzim 2017 ]
J. SchenkováJ. Schenková, J. Bojková, P. Kment, P. Pařil, M. Straka, J. Sychra, V. Syrovátka, M. Zhai z 0/4/04 Bi1030Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).

Další aplikace